Mẫu – Phiếu tư vấn học tập – tư vấn nghề cho học sinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.7 KB, 2 trang )

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC SINH
*******
-Họ và tên học sinh :
– Kết quả xếp loại văn hóa trong năm qua :
– Thuộc nhóm người có tâm lý cơ bản nào :
– Học sinh lớp : …………………………….trường THCS Phú Hữu ,Quận 9
– Nghề nghiệp của cha :…………………………………………….Trình độ học vấn
-Nghề nghiệp của mẹ:……………………………………………Trình độ học vấn :
– Nơi ở hiện nay :
PHIẾU TƯ VẤN HỌC TẬP – TƯ VẤN NGHỀ CHO HỌC SINH
**************
Đề giúp các em có thể chọn nghề hay có hướng đi phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS ,các em hãy
trả lời một số vấn đề sau :
1/-Em đã suy nghó về nghề nghiệp mà em đònh chọn hay chưa ? Nếu đã đònh chọn thì từ bao giờ ?
(đánh dấu chéo vào ô chọn )
– Từ khi học tiểu học 
– Từ khi học lớp 6,7 
– Từ khi học lớp 8 
– Chưa từng suy nghó đến 
* Suy nghó đó có thay đổi không ?
– Không thay đổi 
– Đã thay đổi 
-Sẽ còn thay đổi 
2/-Em hãy kể tên những nnghề mà em biết trong xã hội ?

3/-Trong những nghề mà em biết ,em dự đònh sẽ chọn nghề nào ? Và hệ gì ? (sơ cấp ,trung cấp
,Đại học )

4/-Nghề em dự đònh chọn sau này làm gì ?

5/-Nội dung đào tạo nghề ấy bao gồm những môn học nào ?

6/-Em chọn nghề vì những lý do nào sau đây : ? (đánh dấu chéo vào ô chọn )
-Nghề được xã hội đánh giá cao 
– Nghề phù hợp sức khỏe 
-Nghề phù hợp năng lực 
-Nghề phù hợp tính cách 
-Nghề có thu nhập cao 
-Nghề đòi hỏi năng động sáng tạo 
-Nghề có điều kiện làm việc tốt 
– Nghề dễ tìm việc sau khi học xong 
– Nghề xã hội đang cần 
1
-Nghề có thể tự kinh doanh 
– Nghề có truyền thống gia đình 
– Nghề làm việc trong biên chế nhà nước 
Lý do khác :

7/-Để có những hiểu biết về nghề đã chọn ,em thường hay làm những công việc nào sau đây ? ?
(đánh dấu chéo vào ô chọn )
Những việc làm Thường
xuyên
Đôi
khi
Không
1/-Đọc sách báo thu thập tài liệu nói về nghề
2/-Hỏi bạn bè thân thiết
3/-Hỏi bố mẹ ,anh chò em trong gia đình
4/-Đến trung tâm hướng nghiệp để tìm hiểu

5/-Quan sát nơi mọi nghề làm việc trong nghề đó
6/-Hỏi những chuyên gia giỏi của nghề em chọn
7/-Qua lao động sản xuất
8/-Ngoại khóa
9/-Qua các môn học văn hóa
10/-Qua các phương tiện truyền thông
11/-Những việc làm khác
8/-Cha mẹ đã giúp gì em trong việc lưa chọn nghề : ? (đánh dấu chéo vào ô chọn )
+ Trao đổi hướng dẫn em hiểu nghề em đònh chọn 
+ Tìm sách báo tài liệu nói về nghề 
+ Để em tự tìm hiểu lấy ,chỉ giúp đỡ khi cần thiết 
+ Không quan tâm 
+ Bắt em chọn nghề theo ý muốn cha mẹ 
+ Ý kiến khác :

9/-Qua bài báo cáo hướng nghiệp cho học sinh khối 9 em nhận thấy bản thân mình thuộc loại
người có tâm lý cơ bản nào ? Có thích hợp với ngành nghề em dự đònh chọn ở câu hỏi số 3
không ?

10/-Để giúp em chọn nghề tốt hơn ,em có đề nghò gì ? ? (đánh dấu chéo vào ô chọn )
+ Mỗi trường nên có chuyên gia tư vấn về tâm lý hướng nghiệp 
+ Mỗi trường nên có một phòng trắc nghiệm và tư vấn chọn nghề cho học sinh 
+ Mỗi trường nên có phòng sách báo giới thiệu nghề 
Cám ơn em đã tham gia cùng với thầy !
Thân ái chào tạm biệt ./.
2
5 / – Nội dung giảng dạy nghề ấy gồm có những môn học nào ? 6 / – Em chọn nghề vì những nguyên do nào sau đây : ? ( lưu lại chéo vào ô chọn ) – Nghề được xã hội nhìn nhận cao  – Nghề tương thích sức khỏe thể chất  – Nghề tương thích năng lượng  – Nghề tương thích tính cách  – Nghề có thu nhập cao  – Nghề yên cầu năng động phát minh sáng tạo  – Nghề có điều kiện kèm theo thao tác tốt  – Nghề dễ tìm việc sau khi học xong  – Nghề xã hội đang cần  – Nghề hoàn toàn có thể tự kinh doanh thương mại  – Nghề có truyền thống cuội nguồn mái ấm gia đình  – Nghề thao tác trong biên chế nhà nước  Lý do khác : 7 / – Để có những hiểu biết về nghề đã chọn, em thường hay làm những việc làm nào sau đây ? ? ( lưu lại chéo vào ô chọn ) Những việc làm ThườngxuyênĐôikhiKhông1 / – Đọc sách báo tích lũy tài liệu nói về nghề2 / – Hỏi bạn hữu thân thiết3 / – Hỏi cha mẹ, anh chò em trong gia đình4 / – Đến TT hướng nghiệp để tìm hiểu5 / – Quan sát nơi mọi nghề thao tác trong nghề đó6 / – Hỏi những chuyên viên giỏi của nghề em chọn7 / – Qua lao động sản xuất8 / – Ngoại khóa9 / – Qua những môn học văn hóa10 / – Qua những phương tiện đi lại truyền thông11 / – Những việc làm khác8 / – Cha mẹ đã giúp gì em trong việc lưa chọn nghề : ? ( ghi lại chéo vào ô chọn ) + Trao đổi hướng dẫn em hiểu nghề em đònh chọn  + Tìm sách báo tài liệu nói về nghề  + Để em tự khám phá lấy, chỉ giúp sức khi thiết yếu  + Không chăm sóc  + Bắt em chọn nghề theo ý muốn cha mẹ  + Ý kiến khác : 9 / – Qua bài báo cáo giải trình hướng nghiệp cho học sinh khối 9 em nhận thấy bản thân mình thuộc loạingười có tâm lý cơ bản nào ? Có thích hợp với ngành nghề em dự đònh chọn ở câu hỏi số 3 không ? 10 / – Để giúp em chọn nghề tốt hơn, em có đề nghò gì ? ? ( ghi lại chéo vào ô chọn ) + Mỗi trường nên có chuyên viên tư vấn về tâm lý hướng nghiệp  + Mỗi trường nên có một phòng trắc nghiệm và tư vấn chọn nghề cho học sinh  + Mỗi trường nên có phòng sách báo ra mắt nghề  Cám ơn em đã tham gia cùng với thầy ! Thân ái chào tạm biệt. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *