Hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn liên tục là gì ? Chủ thể và đối tượng người dùng của hợp đồng cung ứng dịch vụ tư vấn liên tục ? Đặc điểm của hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn liên tục ? Ý nghĩa của hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục ? Mẫu hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn liên tục 2021 ? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng ?

Thương Mại Dịch Vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp là yếu tố quan trọng so với doanh nghiệp dù mới hoạt động giải trí hay đã đi vào hoạt động giải trí, bởi yếu tố pháp lý là nền tảng và cốt lõi tạo sự không thay đổi và thành công xuất sắc cho doanh nghiệp. Việc tư vấn không chỉ dừng lại ở tư vấn vấn đề mà những doanh nghiệp còn sử dụng dịch vụ tư vấn liên tục bởi việc tư vấn liên tục có nhiều quyền lợi bởi sự chuyên nghiệp thuận tiện hơn. Hợp đồng dịch vụ tư vấn liên tục như thế nào ? Những lao lý tương quan đến hợp đồng này thế nào ?

Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật dân sự năm ngoái ; – Nghị định 77/2008 / NĐ-CP về tư vấn pháp lý.

1. Hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục là gì ?

Theo Điều 513 Bộ luật dân sự : “ Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên đáp ứng dịch vụ triển khai việc làm cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên đáp ứng dịch vụ. Tư vấn pháp lý là việc người có trình độ về pháp lý và được hỏi quan điểm để tìm hiểu thêm khi xử lý, quyết định hành động việc làm. Việc tham gia quan điểm theo góc nhìn pháp lý với tư cách là cộng tác viên hoặc là làm dịch vụ. Ví dụ : Văn phòng tư vấn pháp lý ; Trung tâm tư vấn pháp lý … Tư vấn pháp lý tiếp tục là một phương pháp cung ứng dịch vụ pháp lý của người tư vấn để xử lý những yếu tố pháp lý liên tục phát sinh, mang tính liên tục. Bên doanh nghiệp cần tư vấn và bên tư vấn ký kết một hợp đồng dịch vụ pháp lý tiếp tục, người mua hoàn toàn có thể liên hệ với bên tư vấn bất kể khi nào để đưa ra những nhu yếu tư vấn. Tư vấn liên tục điển hình nổi bật hơn tư vấn theo vấn đề ở chỗ phương pháp phân phối nhanh nhu yếu xử lý những việc pháp lý thường thì của người mua, giúp người mua có được sự dữ thế chủ động phối hợp với bên tư vấn để giải quyết và xử lý mọi yếu tố pháp lý phát sinh hàng ngày của mình. Như vậy hợp đồng cung ứng dịch vụ tư vấn tiếp tục là sự thỏa thuận hợp tác giữa bên tư vấn và bên nhận tư vấn, theo đó bên tư vấn sẽ triển khai việc tư vấn liên tục cho bên nhận tư vấn, việc tư vấn liên tục như thế nào được hai bên thỏa thuận hợp tác rõ, bên nhận tư vấn sẽ phải trả tiền tư vấn cho bên tư vấn.

2. Chủ thể và đối tượng người dùng của hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn liên tục ?

Chủ thể của hợp đồng dịch vụ tư vấn liên tục là bên tư vấn và bên nhận tư vấn. Theo Điều 18 Nghị định 77/2008 / NĐ-CP về tư vấn pháp lý, người triển khai tư vấn pháp lý gồm có : “ 1. Tư vấn viên pháp lý ; 2. Luật sư hành nghề với tư cách cá thể thao tác theo hợp đồng lao động cho Trung tâm tư vấn pháp lý ; 3. Cộng tác viên tư vấn pháp lý. ” Bên nhân tư vấn là cá thể, tổ chức triển khai, pháp nhân có nhu yếu tư vấn, bên nhận tư vấn tìm đến bên tư vấn để được nhận tư vấn. Đối tượng của hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục là việc tư vấn. Bên tư vấn sẽ triển khai tư vấn những nội dung mà bên tư vấn nhu yếu, bên nhận tư vấn sẽ tìm hiểu thêm quan điểm tư vấn và trả tiền dịch vụ cho bên tư vấn.

3. Đặc điểm của hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục ?

Bên tư vấn phải thực thi những hành vi pháp lí, tư vấn những yếu tố bên nhận tư vấn đưa ra và giao kết quả cho bên thuê tư vấn. Hợp đồng dịch vụ tư vấn liên tục là hợp đồng có đền bù. Bên thuê tư vấn phải trả tiền công cho bên tư vấn, khi bên tư vấn đã triển khai việc làm và mang lại hiệu quả như đã thỏa thuận hợp tác. Hợp đồng dịch vụ tư vấn liên tục là hợp đồng song vụ. Bên tư vấn phải triển khai những hành vi pháp lí theo nhu yếu của bên thuê tư vấn, bên thuê tư vấn có nghĩa vụ và trách nhiệm tiếp đón tác dụng việc làm và trả tiền công cho bên tư vấn.

4. Ý nghĩa của hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn liên tục ?

Hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục phân phối quyền lợi cho cả hai bên. Việc sử dụng dịch vụ tư vấn luật liên tục giúp doanh nghiệp nhận được nhiều quyền lợi hơn khi nắm được những văn bản luật được kiểm soát và điều chỉnh đến những nội dung có tương quan đến việc làm kinh doanh thương mại của đơn vị chức năng mình. Hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn liên tục bảo vệ quyền và quyền lợi cho cả hai bên, ràng buộc việc thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm đã thỏa thuận hợp tác đồng thời là cơ sở pháp lý để xử lý tranh chấp nếu có tranh chấp xảy ra.

5. Mẫu hợp đồng phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—-o0o—-

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thường xuyên

Số: …./…./HĐTV-

– Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm ngoái ; – Căn cứ nhu yếu và năng lượng của những Bên tham gia hợp đồng ; – Căn cứ vào luật luật sư ; Hôm nay, ngày ( 1 ) …. tháng … năm …., tại … …., những bên gồm :

1. Bên thuê tư vấn (Bên A): (2)

Địa chỉ : … … …. Điện thoại : … … … Fax : … … … Đại diện bởi : Ông / Bà … … … …. Chức vụ : … … ….

2. Bên Tư vấn (Bên B): (2)

Địa chỉ : … … …. Điện thoại : … …. Fax : … …. Đại diện bởi : Ông / Bà … … …. Chức vụ : … …. Sau khi trao đổi, thỏa thuận hợp tác, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn tiếp tục ( sau đây gọi là “ hợp đồng ” ) với những pháp luật sau :

Điều 1: Nội dung tư vấn

Bên B phân phối dịch vụ tư vấn tiếp tục cho Bên A, gồm có những việc làm đơn cử sau đây : 1.1. Cung cấp và update văn bản pháp lý tương quan đến hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của Viglacera và theo nhu yếu của Bên A ; 1.2. Cung cấp và update những pháp luật của pháp lý cần chú ý quan tâm khi Bên A đưa ra loại sản phẩm / dịch vụ mới theo nhu yếu của Bên A. 1.3. Cung cấp và update những lao lý của pháp lý tương quan đến việc bảo lãnh những đối tượng người dùng quyền sở hữu trí tuệ của Bên A. 1.4. Cung cấp quan điểm chính thức về tính hợp pháp của những hồ sơ, tài liệu và những thanh toán giao dịch theo nhu yếu của Bên A.

Nội dung dịch vụ tư vấn thường xuyên quy định tại Điều này không bao gồm các công việc đại diện hoặc tham gia cùng đàm phán với các đối tác của Bên A.

Điều 2: Thời hạn hợp đồng

2.1. Thời hạn thực thi hợp đồng là 24 ( hai mươi tư ) tháng ( sau đây gọi là “ thời hạn hợp đồng ” ). 2.2. Thời hạn hợp đồng sẽ mặc nhiên được gia hạn sau khi hết hạn trừ một Bên gửi quan điểm bằng văn bản cho Bên kia về việc không gia hạn thời hạn hợp đồng trong thời hạn 15 ngày trước ngày hợp đồng hết hiệu lực thực thi hiện hành.

Điều 3: Phí dịch vụ, thời gian cung cấp dịch vụ tư vấn và phương thức thanh toán

3.1. Phí dịch vụ, thời hạn cung ứng dịch vụ – Phí dịch vụ tư vấn : – Tổng thời hạn Bên B cung ứng dịch vụ tư vấn cho Bên A là : 50 giờ / tháng ( năm mươi giờ / tháng ). – Trong trường hợp vượt quá thời hạn 50 giờ / tháng, mức thu thêm cho mỗi giờ cung ứng dịch vụ tư vấn là 70 USD / giờ ( bảy mươi đô la Mỹ / giờ ). – Thời gian phân phối dịch vụ tư vấn là hàng loạt thời hạn trong thực tiễn Bên B sử dụng để phân phối dịch vụ tư vấn cho Bên A, gồm có : thời hạn sẵn sàng chuẩn bị, update và cung ứng văn bản quy phạm pháp luật ; thời hạn nghiên cứu và điều tra hồ sơ, tài liệu, thanh toán giao dịch để đưa ra quan điểm pháp lý chính thức ; thời hạn điều tra và nghiên cứu để chuẩn hóa hồ sơ, tài liệu, hợp đồng ; thời hạn soạn thảo hợp đồng và cung ứng quan điểm pháp lý chính thức về những nội dung nhu yếu tư vấn khác. – Mức phí trên chỉ gồm có phí tư vấn cho những nội dung pháp luật tại Điều 1 của hợp đồng, chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng ( Hóa Đơn đỏ VAT ) theo lao lý của pháp lý. – Trong quy trình thực thi Hợp đồng, nếu Bên A có phát sinh những quan hệ, vấn đề cần tư vấn ( ví dụ : Tranh tụng, lập dự án Bất Động Sản, tham gia đàm phán. v.v. v ) mà không nằm trong nội dung tư vấn pháp luật tại Điều 1 của hợp đồng thì tùy vào từng vấn đề đơn cử, Bên A phải trả cho Bên B mức phí tương ứng do những bên thoả thuận tại thời gian phát sinh. 3.2. Phương thức thanh toán giao dịch Bên A sẽ thanh toán giao dịch cho Bên B trực tiếp bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền phí dịch vụ tư vấn hàng tháng là 800 USD ( tám trăm đô la ) chậm nhất là ngày 05 hàng tháng. Mọi khoản phí dịch vụ tư vấn vận dụng đối thời hạn vượt quá 50 giờ lao lý tại khoản 3.1. Điều 3 của hợp đồng sẽ được Bên A thanh toán giao dịch cho Bên B chậm nhất là ngày 05 của tháng tiếp theo theo nhu yếu bằng văn bản của Bên B.

Điều 4: Quyền lợi và trách nhiệm của các bên tham gia hợp đồng

4.1 Bên A – Được phân phối rất đầy đủ và kịp thời dịch vụ tư vấn tương quan đến những việc làm được thỏa thuận hợp tác tại Điều 1 của Hợp đồng ; – Được nhận vừa đủ những sách vở, tài liệu và vật chứng pháp lý tương quan đến việc làm thuê tư vấn ; – Cung cấp kịp thời, vừa đủ và đúng chuẩn những sách vở, thông tin và / hoặc những dẫn chứng pháp lý khác tương thích và phân phối nhu yếu của pháp lý tương quan đến việc làm thuê tư vấn theo nhu yếu của Bên B ; Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn về tính đúng chuẩn, trung thực về những sách vở, tài liệu, thông tin cung ứng cho Bên B ; – Thanh toán rất đầy đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 của hợp đồng ; Hợp tác liên tục với Bên B trong quy trình thực thi hợp đồng. 4.2. Bên B – Cung cấp rất đầy đủ và đúng hạn những dịch vụ tư vấn đã được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng ; – Thường xuyên báo cáo giải trình tác dụng và tiến trình triển khai hợp đồng cho Bên A ; – Giữ bí hiểm so với những hồ sơ, tài liệu, tin tức tương quan đến nội dung tư vấn ; – Được Bên A phân phối vừa đủ những tài liệu, thông tin và / hoặc những vật chứng pháp lý khác thiết yếu cho việc làm tư vấn ; Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tính đúng chuẩn, trung thực, hợp pháp của những sách vở, tài liệu, thông tin cung ứng cho Bên A ; – Thông báo cụ thể bằng văn bản cho Bên A về tổng số giờ phân phối dịch vụ tư vấn thực tiễn chậm nhất là ngày 02 hàng tháng ; – Được Bên A giao dịch thanh toán vừa đủ và đúng thời hạn phí dịch vụ tư vấn như đã thỏa thuận hợp tác tại Điều 3 của hợp đồng.

Điều 5: Chấm dứt hợp đồng

5.1. Trong bất kể thực trạng nào, một trong hai Bên hoàn toàn có thể chấm hết hợp đồng và nhu yếu bên vi phạm Hợp đồng bồi thường theo luật định trong những trường hợp sau : 5.1.1. Nếu một Bên vi phạm một trong những lao lý của hợp đồng, nhưng không thay thế sửa chữa lỗi trong vòng 15 ngày từ ngày nhận được thông tin về vi phạm bằng văn bản của Bên kia. 5.1.2. Nếu Bên B chuyển giao việc triển khai hợp đồng này cho một bên thứ 3 mà không được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Bên A. 5.1.3. Vi phạm pháp lý của một Bên dẫn đến việc không hề triển khai được hợp đồng. 5.2. Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp bất khả kháng : Không bên nào phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc trì hoãn hay triển khai không đúng hợp đồng trong những trường hợp bất khả kháng như hỏa hoạn, thiên tai, cuộc chiến tranh, dịch bệnh, hay có sự đổi khác của pháp lý. Nếu một trong hai Bên gặp phải những trường hợp trên thì phải nhanh gọn thông tin với Bên còn lại về trường hợp bất khả kháng đó và việc những hậu quả hoàn toàn có thể kéo theo trong việc triển khai hợp đồng. Nếu điều kiện kèm theo bất lợi đó liên tục xảy ra trong vòng 30 ngày, cả hai Bên đều có quyền chấm hết hợp đồng bằng việc đưa ra thông tin bằng văn bản cho Bên kia. 5.3. Trong thời hạn chậm nhất là 05 ngày kể từ ngày hợp đồng chấm hết, hai Bên phải triển khai thanh lý hợp đồng theo đúng những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này và những pháp luật của pháp lý.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa hai bên tương quan đến việc thực thi hợp đồng gồm có cả thời hạn và phương pháp thanh toán giao dịch của hợp đồng sẽ được xử lý trước hết dựa trên thương lượng và hoà giải giữa hai Bên. Nếu việc thương lượng và hòa giải này là không thành, mọi tranh chấp phát sinh sẽ được xử lý tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý.

Điều 7: Các thỏa thuận khác

7.1. Không một pháp luật nào trong hợp đồng được coi là bị từ bỏ hoặc đương nhiên mất hiệu lực hiện hành trừ khi việc từ bỏ hoặc mất hiệu lực hiện hành đó được những Bên thống nhất bằng văn bản. 7.2. Mọi sửa đổi, bổ trợ những nội dung của hợp đồng này phải trên cơ sở thỏa thuận hợp tác chấp thuận đồng ý bằng văn bản của cả hai Bên 7.3. Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký.

7.4. Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản, làm cơ sở thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

6. Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng

( 1 ) : Ghi rõ ngày tháng năm triển khai hợp đồng ; ( 2 ) : Ghi rõ thông tin của bên tư vấn và bên nhận tư vấn, địa chỉ, số điện thoại thông minh, đại diện thay mặt, chức vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *