Các hồ sơ diện F ( F1, F2A, F2B, F3 ) đều bị lùi lại từ 12 – 30 tháng theo thông tin của Trung Tâm Visa Quốc Gia ( NVC )

Do diện F bị luật Hoa Kỳ giới hạn số lượng visa được cấp hàng năm, nên những hồ sơ diện F sẽ được lưu trữ tại National Visa Center cho đến khi hồ sơ đến lượt được giải quyết theo lịch cấp visa của National Visa Center. Lịch cấp visa dựa trên ngày ưu tiên, tức là ngày mà USCIS nhận được hồ sơ bảo lãnh. Chỉ những hồ sơ nào có ngày ưu tiên trước ngày ưu tiên trên lịch cấp visa mới được giải quyết.

Cập nhật tháng 12-2010

Những người di dân vào Mỹ nếu là: Vợ/chồng; bố/mẹ; con độc thân dưới 21 tuổi của người có quốc tịch Mỹ được luật Di Trú xếp vào diện Immediate Relatives (viết tắt là IR) thì không phải xếp hàng chờ visa. Ngoài ra tất cả các quan hệ gia đình khác vào Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình đều phải xếp hàng chờ đến lượt mình, khi ngày ưu tiên đáo hạn. Thí dụ: Ngày cut-off date của F-4 thuộc tháng 1 năm 2011 là ngày 01 tháng 1, 2002. Nếu đơn bảo lãnh, mẫu I-130, có ngày ưu tiên (priority date) tức ngày Sở Di Trú nhận được mẫu I-130 rơi vào hoặc trước ngày cut-off date này thì sẽ tới lượt visa của mình.

Ngày cut-off date được tính ra làm sao ? Mỗi năm số người được vào Mỹ đoàn viên mái ấm gia đình – không kể diện Immediate Relatives – được Quốc Hội ấn định là 226,000 người chia đều cho những vương quốc, mỗi vương quốc được 7 % trên tổng số này, tức 25,620 người. Cho nên thời hạn chờ visa dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào số đơn nhiều hay ít. Thí dụ F-4 ở Philippines thời hạn chờ visa là 22 năm, ở Mehico là 15 năm, ở những nước khác chỉ có 8 năm. Số visa được chia cho từng loại quan hệ mái ấm gia đình ( cho tổng thể những nước ) được pháp luật ấn định như sau :
1. F-1 : Con độc thân từ 21 tuổi trở lên của công dân Hoa Kỳ : 23,400 .
< 2. F2 : Vợ / chồng và con độc thân của thường trú nhân : 114,200, trong đó F-2A ( vợ, chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân ) chiếm 77 % của 114,200 . 3. F-2B : Con độc thân từ 21 tuổi trở lên của thường trú nhân được 23 % còn lại của số 114,200 . 4. F-3 : Con có mái ấm gia đình của công dân Hoa Kỳ được 23,400 . 5. F-4 : Anh chị em ( bất kể thực trạng mái ấm gia đình ) của công dân Hoa Kỳ được 65,000 . Khi đơn bảo lãnh vượt quá dự liệu của NVC ( National Visa Center ) thì ngày cut-off date so với tháng trước bị lùi lại. Những đơn xin visa đang chờ ngày phỏng vấn ở Sứ quán hoàn toàn có thể bị neo lại nếu ngày ưu tiên muộn hơn ngày cut-off date. Người xin thẻ xanh tại Sở Di Trú ở Mỹ theo đơn I-485 ( không thuộc diện Immediate Relatives ) mà đang chờ ngày phỏng vấn cũng hoàn toàn có thể bị chậm trễ lại .

 – F-1 lùi 1 năm 1 tháng

– F-2A lùi 2 năm 7 tháng

– F-2B lùi 2 năm 2 tháng

– F-3 lùi 1 năm 6 tháng

– F-4 giữ nguyên

Dưới đây là bản thông tin chiếu khán di dân ( Visa Bulletin )

Diện Visa

Thời gian xử lý hồ sơ

F1 01-01-2005

F2A

01-01-2008
F2B 15-04-2003
F3 01-01-2001
F4 01-01-200

Cập nhật tháng 10-2010 

Diện Visa

Thời gian xử lý hồ sơ

F1 15-02-2006
F2A 01-04-2010
F2B 01-04-2005
F3

01-05-2002

F4 01-12-2001

( Theo Visamy. com )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *