Bồi dưỡng năng lượng tư vấn tâm lý cho học viên trong trường đại trà phổ thông. Thời gian học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Học phí tham gia 3.000.000 đ / 01 người .

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG

LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC SINH

Chương trình được ban hành kèm theo quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC:

Giáo viên trong những cơ sở giáo dục phổ thông, những trường chuyên biệt và những cơ sở giáo dục khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông ( sau đây gọi tắt là giáo viên đại trà phổ thông ) làm công tác làm việc tư vấn cho học viên .

HỌC PHÍ: 3.000.000đ

THỜI GIAN HỌC: 02 tháng – Học thứ 7, chủ nhật

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

– Mục tiêu chung: Giúp giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh có nhận thức đúng về công tác tư vấn cho học sinh (vai trò, bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn); đồng thời, nắm được những kỹ năng cơ bản của hoạt động này để có thể vận dụng trong việc tư vấn, hỗ trợ (về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, công tác xã hội học đường) cho học sinh phổ thông (Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông).

– Mục tiêu cụ thể: Giúp giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh:

+ Nhận thức được sự thiết yếu của công tác làm việc tư vấn cho học viên ; nắm được thực chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tiến độ tư vấn so với học viên đại trà phổ thông ;

+ Hiểu được đặc điểm và nhu cầu được tư vấn của học sinh phổ thông;

+ Vận dụng đúng quy trình tiến độ và nguyên tắc chung để triển khai tham vấn, hướng dẫn học viên xử lý yếu tố đơn cử của chính những em ; vận dụng được 1 số ít chiêu thức, kỹ thuật tìm hiểu và khám phá, nhìn nhận khó khăn vất vả tâm lý của học viên và lập kế hoạch tư vấn để giúp những em xử lý những yếu tố đơn cử của bản thân ;+ Sẵn sàng lắng nghe, tìm hiểu và khám phá để nhìn nhận học viên một cách khách quan, có kiến thức và kỹ năng khuynh hướng, tương hỗ học viên khi những em gặp những yếu tố cần xử lý .

CHỨNG CHỈ CUỐI KHÓA: 

Kết thúc khóa học, học viên được thi cấp chứng từ theo đúng pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

Gồm 8 mô đun ; Thời lượng: 240 tiết (16 tín chỉ)

STT Nội dung học phần Số tín chỉ Số tiết
LT TH
1 Một số vấn đề chung về tư vấn cho học sinh và nhu cầu tư vấn của học sinh 2 10 20
2 Các kĩ năng tư vấn cơ bản 2 10 20
3 Tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh 2 10 20
4 Tư vấn học sinh gặp khó khăn tâm lý 3 10 35
5 Tư vấn học sinh có hành vi lệch chuẩn 2 8 22
6 Tư vấn học tập và hướng nghiệp 2 10 20
7 Tư vấn giới tính và sức khỏe sinh sản 1 5 10
8 Thực hành và kiểm tra cuối khóa 2 5 25
Tổng số 16 68 172

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *