Ngày đăng : 11/10/2020, 10 : 42

CHỦ ĐỀ 1: TÍNH TỰ LẬPI. Mục tiêuGiúp học sinh nâng cao hiểu biết về bản thân, hoàn cảnh gia đình, các mối quan hệ xã hội;Tăng cảm xúc tích cực, khả năng tự đưa ra quyết định trong các tình huống mà học sinh gặp phải.Góp phần hình thành kĩ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần; góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.II. Đồ dùng dạy học: bài dạy, sách Thứ sáu, ngày tháng năm 2018 Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 1: TÍNH TỰ LẬP I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc 1/ Hãy quan sát hình minh họa đánh dấu  vào việc em làm + Em tự mặc quần áo học + Em tự giày + Em chép bạn kiểm tra + Em chủ động xin tham gia trò chơi yêu thích + Em rửa rau giúp cha + Buổi tối, em chủ động ngồi vào bàn học + Em nhờ mẹ mặc hộ áo + Em nhờ mẹ hộ giày HS làm GV hướng dẫn học sinh thực HS lắng nghe GV nhận xét HĐ 2: Nhận biết HS đọc GV yêu cầu Hs đọc câu 2/Hãy trao đổi với bạn biểu tính tự lập – Ở nhà, em biết tự chăm sóc thân – Trong học tập, em tự giác suy nghĩ làm bài; không phụ thuộc, đợi chờ đáp án từ bạn – Em tự làm công việc ngày mà không để cha mẹ, thầy cô nhắc nhở – Em tự định, từ việc đơn giản ăn mặc việc lựa chọn hoạt động phù hợp với lực thân HS thảo luận GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đơi HS trả lời GV u cầu học sinh trả lời HS lắng nghe GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 1: TÍNH TỰ LẬP I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc 3/Hãy tìm hiểu số cách rèn luyện tính tự lập – Tự làm cơng việc sinh hoạt ngày – Tự rèn luyện thân để không phụ thuộc vào người khác – Tự rèn luyện kĩ để sẵn sàng làm công việc phù hợp với lứa tuổi – Tự đưa định lựa chọn GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu HS nêu HS nêu GV nhận xét HS lắng nghe HĐ 4: Trải nghiệm a) Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS đọc yêu cầu HS đọc 4/Hãy lập bảng việc em tự thực sinh hoạt học tập (theo mẫu) Những việc tự thực STT Nội dung Thời Phương Khi tự cơng việc gian thực pháp thực thực việc này, em cảm thấy HS lắng nghe nào? HS thực GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét b) Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh GV yêu cầu HS đọc hoạt động Từng thành viên nhóm kể việc tự thực cảm nhận sau hồn thành cơng việc GV hướng dẫn GV u cầu HS thực GV nhận xét GV yêu cầu HS đọc hoạt động Từng thành viên nhóm kể định có liên quan đến sở thích, lực thân cách thuyết phục cha mẹ đồng ý với định (ví dụ: đăng kí học bơi, bóng đá, cờ vua, võ thuật, ) GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS thực HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 2: GIỮ LỜI HỨA I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc 1/ Đánh dấu  vào hành vi em thực + Em hứa với cô giáo hạn chế chơi trò chơi điện tử để tập trung học tập + Em hứa với cha mẹ chơi sau làm xong xếp bàn học ngăn nắp + Em hứa đến dự tiệc mừng sinh nhật bạn + Em tự hứa với thân giữ nhà cửa GV hướng dẫn học sinh thực GV nhận xét HĐ 2: Nhận biết GV yêu cầu Hs đọc câu 2/ Đánh dấu  vào việc em cho cần thiết để giữ lời hứa – Em hứa thấy thực – Em chủ động thực lời hứa trước nhắc nhở – Trong q trình thực lời hứa, có khó khăn gì, em phải nói để người tìm giải pháp – Em thơng báo lí em thực lời hứa GV yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đơi GV u cầu học sinh trả lời GV nhận xét GV rút kết luận: Giữ lời hứa thực điều hứa hẹn GV yêu cầu HS nhắc lại Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS làm HS lắng nghe HS đọc HS thảo luận HS trả lời HS lắng nghe HS lắng nghe HS nhắc lại HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 2: GIỮ LỜI HỨA I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu 3/Hãy tìm hiểu cách ứng xử ý nghĩa việc giữ lời hứa – Trước hứa, em phải suy nghĩ cẩn thận để xem có khả thực lời hứa hay khơng – Nếu khơng thực lời hứa, em không che giấu, lờ đổ lỗi cho người khác – Việc giữ lời hứa chứng tỏ em người đáng tin cậy – Nếu không giữ lời hứa, người khác không tin tưởng em GV hướng dẫn GV yêu cầu HS nêu GV nhận xét GV rút kết luận: + Lời hứa tạo để làm người khác tin tưởng bạn + Giữ lời hứa giúp bạn trở thành người đáng tin cậy có trách nhiệm GV yêu cầu HS nhắc lại HĐ 4: Trải nghiệm a) Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS đọc đề Chuẩn bị sổ nhỏ để ghi nhớ điều em hứa theo gợi ý sau: – Việc hứa:……………………………………… – Hứa với ai:……………………………………… – Thời gian thực hiện: …………………………… – Kết thực (có thực theo em hứa hay không): …………………………………………………… GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét b) Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh GV yêu cầu HS đọc hoạt động Em mượn bạn truyện hứa trả vòng hai ngày, sau hai ngày em chưa đọc xong Em làm nào? Từng thành viên nhóm đưa phương án để giữ lời hứa trường hợp nhóm thảo luận GV hướng dẫn HS đọc HS lắng nghe HS nêu HS lắng nghe HS lắng nghe HS nhắc lại HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS thực HS đọc GV yêu cầu HS thực GV nhận xét GV yêu cầu HS đọc hoạt động Em hứa hôm trực nhật hộ bạn em lại học muộn Lúc em đến cô giáo vào lớp Em làm nào? Từng thành viên nhóm đưa phương án để khắc phục việc trên, sau nhóm thảo luận để chọn phương án hợp lí GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 3: MẤT TẬP TRUNG TRONG GIỜ HỌC I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hồn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc 1/ Đánh dấu  vào tình tập trung học mà em mắc phải + Ngồi học nghỉ đến việc khác + Ngồi học làm việc khác + Ngồi học tâm trạng cáu kỉnh + Buồn bã, chán nản khơng làm + Buồn ngủ ngồi học + Đói bụng lúc học + Xung quanh chỗ học ồn + Xung quanh chỗ học có nhiều đồ chơi GV hướng dẫn học sinh thực GV nhận xét HĐ 2: Nhận biết GV yêu cầu Hs đọc câu 2/ Hãy quan sát hình minh họa để tìm hiểu số nguyên nhân dẫn đến việc tập trung học – Mất tập trung học không đủ sức khỏe, đặc biệt mệt mỏi, đau ốm kéo dài – Ăn uống không đủ chất bữa nguyên nhân dẫn đến tập trung học – Ngủ không đủ giấc khiến em tỉnh táo học – Em chưa quen với việc tập trung thời gian dài – Khơng gian ngồi học ngột ngạt, nóng bức, ồn – Em khơng có hứng thú với học GV u cầu học sinh thảo luận nhóm đơi GV u cầu học sinh trả lời GV nhận xét HS làm HS lắng nghe HS đọc HS thảo luận HS trả lời HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 3: MẤT TẬP TRUNG TRONG GIỜ HỌC I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hồn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc 3/Hãy tìm hiểu số cách giúp em tập trung học – Cất đồ chơi tắt thiết bị điện tử để em không bị phân tán, tập trung học – Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ giúp em có đủ lượng để tập trung tốt học – Em tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt, dễ tập trung học tập – Em rèn luyện khả tập trung làm việc – Em tự tạo cảm hứng để đến lớp – Em tạo thói quen ngồi vào bàn học tập ngày – Em tập viết điều cần ghi nhớ sau học – Em làm việc theo thời gian biểu lập GV hướng dẫn GV yêu cầu HS nêu GV nhận xét HĐ 4: Trải nghiệm a) Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS đọc đề Em rèn luyện khả tập trung tốt học theo bước sau: B1: Ngủ đủ tám tiếng ngày, ăn sáng đầy đủ trước đến lớp B2: Khơng mang đồ chơi, trị chơi điện tử vào lớp B3: Ngồi học tư chuẩn bị đủ đồ dùng học tập tiết theo thời khóa biểu B4: Nhìn thẳng lên bảng phía thầy cơ; ý lắng nghe Lưu ý: – Khơng nói chuyện làm việc riêng học – Tích cực tham gia vào học – Ghi chép đầy đủ theo yêu cầu thầy cô GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét b) Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh GV yêu cầu HS đọc hoạt động Từng thành viên nhóm đóng vai học sinh bị tập trung học Các thành viên cịn lại quan sát thảo luận tình để đưa phương án giải theo gợi ý phần Ứng xử GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS nêu HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS thực HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 4: KHI CHA MẸ VẮNG NHÀ I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc 1/ Đánh dấu  vào hình mơ tả cảm xúc em cha mẹ vắng nhà + Em cảm thấy buồn, cô đơn nhớ cha mẹ + Em lo lắng bị ngã xảy hỏa hoạn, cháy nổ + Em căng thẳng phải tự làm việc cho thân nhà + Em sợ bị đói, bị bắt cóc, bị xâm hại thân thể HS làm GV hướng dẫn học sinh thực HS lắng nghe GV nhận xét HĐ 2: Nhận biết HS đọc GV yêu cầu Hs đọc câu 2/ Hãy quan sát hình minh họa trao đổi với bạn tình em gặp phải cha mẹ vắng – Nhà điện – Em bị ngã – Có người lạ gõ cửa – Em phải tự thực công việc mà trước em chưa làm GV u cầu học sinh thảo luận nhóm đơi HS thảo luận GV yêu cầu học sinh trả lời HS trả lời GV nhận xét HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 4: KHI CHA MẸ VẮNG NHÀ I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu 3a HS đọc 3/a)Hãy tìm hiểu nguyên tắc an toàn cha mẹ vắng nhà – Không tiếp khách lạ – Không mở cửa cho ai, kể hàng xóm – Khơng khỏi nhà – Khóa tất cửa – Để chìa khóa nơi quy định để dễ lấy cần – Chủ động hoàn thành tập công việc nhà cha mẹ giao – Không kể với cha mẹ vắng nhà – Hòa thuận với anh chị em – Gọi điện thoại cho cha mẹ số điện thoại khẩn cấp gặp nguy hiểm GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu HS nêu HS nêu GV nhận xét HS lắng nghe GV yêu cầu HS đọc câu 3b HS đọc b) Hãy ghi nhớ số điện thoại khẩn cấp để gọi trường hợp em gặp nguy hiểm, phải nhờ đến trợ giúp HS đọc quan chức có chun mơn nghiệp vụ 111: Số điện thoại tư vấn, chăm sóc, bảo vệ trẻ em 113: Số điện thoại yêu cầu giúp đỡ vụ việc liên quan đến an ninh trật tự 114: Số điện thoại thông báo cho quan có thẩm quyền tình sau: – Có người bị nạn cố cháy, nổ – Có người bị nạn cố lở đất đá; sập đổ nhà, cơng trình – Có người bị mắc kẹt nhà, thang máy, cao, hầm, hố sâu, hang, cơng trình ngầm 115: Số điện thoại hệ thống cấp cứu y tế bệnh viện GV hướng dẫn 10 GV yêu cầu Hs ghi nhớ GV nhận xét GV thông báo ý: Khi sử dụng điện thoại bàn điện thoại di động để gọi số điện thoại này, em việc bấm trực tiếp số cần gọi mà không cần phải thêm mã vùng HĐ 4: Trải nghiệm * Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh GV giao nhiệm vụ: nhóm thảo luận tập ứng phó với tình xảy em nhà GV yêu cầu HS đọc tình -Tình 1: có người tự giới thiệu người quen cha mẹ yêu cầu em mở cửa GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét GV yêu cầu HS đọc tình -Tình 2: Khi nhà bị điện GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét GV yêu cầu HS đọc tình -Tình 3: Khi em bị đau bụng không chịu GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét -Tình 4: Khi bạn lớp gọi điện thoại rủ em chơi GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe HS đọc HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 5: BỊ BẠN TRONG LỚP CHÊ CƯỜI I Mục tiêu 11 -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu 1a HS đọc Đọc câu chuyện sau nhận xét trò chuyện hai học sinh Giờ giải lao, cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 nán lại lớp để xem bạn chơi Đứng cửa, cô nghe đoạn hội thoại Hoàng bạn lớp khác sau: Reeeeeng….!! Ra chơi rồi! Hơm nay, lớp tớ có bạn nhập học Cậu có làm quen với bạn khơng? Khơng, tớ chả thích Tại thế? Tớ thấy bạn vừa xấu vừa bẩn GV hướng dẫn HS HS lắng nghe GV yêu cầu HS thực HS làm GV nhận xét HS lắng nghe b/ Đánh dấu  vào tình bị bạn lớp chê cười mà em chứng kiến + Có vẻ ngồi khác thường + Bị thầy nhắc nhở mắc lỗi + Có hành vi, cử không giống người + Kết học tập không tốt HS đọc GV yêu cầu HS đọc HS trả lời GV hướng dẫn học sinh thực HS lắng nghe GV nhận xét GV rút kết luận: Chê cười người khác hành vi không HS lắng nghe tốt khiến cho người bị chê buồn tủi tự ti GV yêu cầu HS nhắc lại HS nhắc lại HĐ 2: Nhận biết GV yêu cầu Hs đọc câu HS đọc 2/ Hãy quan sát hình minh họa mơ tả trạng thái tâm lý 12 bạn hình bị bạn lớp chê cười – Khó chịu – Giận dỗi – Nổi cáu – Tức giận đến mức cãi nhau, chí đánh -Xấu hổ – Tự khơng chơi với lớp – Buồn chán, mệt mỏi khơng thích đến lớp – Thù ghét người GV hướng dẫn GV yêu cầu học sinh trả lời GV nhận xét GV rút kết luận: Bị chê cười trước mặt bạn bè khiến người bị chê cảm thấy bị xúc phạm, bị sỉ nhục, dẫn đến tức giận có phản ứng dội (cãi nhau, đánh nhau,….) GV yêu cầu HS nhắc lại HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe HS nhắc lại Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 5: BỊ BẠN TRONG LỚP CHÊ CƯỜI I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu 3a HS đọc 3/a)Hãy trao đổi với bạn cách ứng xử giúp em tránh bị bạn lớp chê cười – Kiểm soát hành vi, cử chỉ, ăn mặc em cho phù hợp trường học – Khơng cố tình làm điều khác thường, lập dị trường học – Có thái độ đồng cảm, tơn trọng, chia sẻ với người khác – Bình tĩnh; khơng tức giận, lo lắng hay buồn chán bị 13 bạn bè chê cười, đồng thời tìm cách giải khỏi tình GV hướng dẫn GV yêu cầu HS nêu GV nhận xét GV yêu cầu HS đọc câu 3b b) Hãy trao đổi với bạn cách ứng xử thấy bạn lớp bị chê cười – Không hùa theo hành vi chê cười lỗi lầm, khuyết điểm người khác – Nhắc nhở người hành vi chê cười người khác khơng tốt – Nói sang chuyện khác để bạn quên việc bị chê cười – Chấp nhận điểm khác thường bạn GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét HĐ 4: Trải nghiệm a)Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS đọc tập Hãy liệt kê hành vi phù hợp với từ bảng sau: Đồng Chia sẻ Tôn trọng Yêu Chấp cảm thương nhận người khác ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… ……… ……… ………… ……… ……… GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét b) Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh Từng thành viên nhóm đóng vai người mắc lỗi thành viên lại đánh giá, bình phẩm, chê cười Sau đó, bạn nói cảm nhận chê cười người khác bị người khác chê cười Cả nhóm thảo luận tác động việc chê cười người khác rút học cho thân GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực 14 HS lắng nghe HS nêu HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 6: HAY CÁU GIẬN I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc Đánh dấu  vào hình mơ tả tâm trạng hay cáu giận – Hay ném đồ đạc – Hay la hét, gào khóc – Hay ăn vạ – Hung hăng, thích gây hấn GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu HS thực HS thực GV nhận xét HS lắng nghe HĐ 2: Nhận biết GV yêu cầu Hs đọc câu 2/ Hãy tìm hiểu số nguyên nhân dẫn đến việc hay cáu HS đọc giận – Căng thẳng – Yêu cầu không đáp ứng – Đói, mệt – Sống mơi trường bạo lực, khơng an tồn GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu học sinh trả lời HS làm GV nhận xét 15 GV rút kết luận: Hay cáu giận phản ứng cá nhân không hài lịng Những người hay cáu giận thường khơng tham gia vào hoạt động tập thể giao lưu với người khác Trong số trường hợp, việc hay cáu giận với người khác gây mâu thuẫn, xung đột, chí đánh GV yêu cầu HS nhắc lại HS lắng nghe HS lắng nghe HS nhắc lại Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 6: HAY CÁU GIẬN I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu 3a HS đọc 3/a)Rèn luyện thân để tránh việc hay cáu giận – Lên kế hoạch cho hoạt động học tập cách khoa học để giảm thiểu căng thẳng – Chủ động việc ăn uống, nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt tinh thần thoải mái – Có ý thức đưa yêu cầu yêu cầu phải hợp lí dễ đáp ứng – Yêu cầu hỗ trợ người thân quan chức môi trường sống ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ tâm lý GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu HS nêu HS nêu GV nhận xét HS lắng nghe GV yêu cầu HS đọc câu 3b HS đọc b) Ứng xử thấy bạn hay cáu giận – Nếu thấy bạn có dấu hiệu cáu, em nhanh chóng chuyển hướng ý bạn vào hoạt động vui vẻ 16 khác – Khi thấy bạn cáu giận, em nên giữ bình tĩnh, tỏ thái độ khơng hài lịng, bỏ chỗ khác đừng nhìn hay nói điều với bạn lúc – Nếu bạn cáu giận địi đó, em đừng đưa cho bạn không nhân nhượng với thái độ cáu giận bạn Điều giúp bạn nhận thấy việc cáu giận không giúp đạt mục tiêu – Nhiệt tình khen ngợi bạn kiềm chế tâm trạng cáu giận GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét GV rút kết luận: Việc tìm hiểu rèn luyện cách ứng xử phù hợp trước tình sống biện pháp giúp em cáu giận với người khác HĐ 4: Trải nghiệm Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh Một thành viên nhóm đóng vai người chơi đồ chơi không cho bạn khác chơi cùng, khiến bạn cáu giận Các thành viên cịn lại sử dụng gợi ý phần Ứng xử để thảo luận giúp bạn cáu giận kiềm chế cảm xúc GV hỗ trợ cách đóng vai người phân giải, hướng dẫn học sinh cách ứng xử phù hợp tình GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 7: HAY PHÁ PHÁCH ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải 17 -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc Hãy quan sát hình minh họa mơ tả số biểu việc hay phá phách đồ người khác GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu HS thực HS thực GV nhận xét HS lắng nghe GV rút kết luận: Biểu việc hay phá phách đồ HS lắng nghe người khác thường là: đập phá đồ chơi chung, vứt đồ người khác, bắt nạt, gây gỗ, dọa nạt,… GV yêu cầu HS nhắc lại HS nhắc lại HĐ 2: Nhận biết GV yêu cầu Hs đọc câu HS đọc 2/ Hãy quan sát hình minh họa tìm hiểu nguyên nhân số bạn hay phá phách đồ người khác – Không kiềm chế cảm xúc – Ghen ghét, đố kị với bạn – Muốn thứ khơng phải – Có tính ích kỉ, muốn thứ thuộc riêng GV hướng dẫn GV yêu cầu học sinh trả lời HS lắng nghe GV nhận xét HS làm GV rút kết luận: Nguyên nhân số bạn hay phá HS lắng nghe phách đồ người khác thường là: muốn người HS lắng nghe ý đến hơn, bị căng thẳng, bị ức chế, khơng kiểm soát cảm xúc, GV yêu cầu HS nhắc lại Củng cố, dặn dò: HS nhắc lại GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 7: HAY PHÁ PHÁCH ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; 18 -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu 3a HS đọc 3/a)Rèn luyện thân để tránh việc phá phách đồ người khác – Kiểm soát cảm xúc hành vi thân – Không tham gia tranh cướp, phá phách đồ bạn – Tự hạn chế ham muốn cách chơi thể thao – Rèn luyện lối sống vui vẻ, hòa đồng với người GV hướng dẫn HS lắng nghe GV yêu cầu HS nêu HS nêu GV nhận xét HS lắng nghe GV yêu cầu HS đọc câu3b HS đọc b) Cách ứng xử thấy bạn phá phách đồ người khác – Không hùa theo hành vi phá phách bạn – Ngăn cản hành vi phá phách bạn với thái độ bình tĩnh khơng nhượng – Nhắc nhở bạn hậu việc phá phách – Khi bạn bình tĩnh, giải thích cho bạn hiểu làm sai không chơi với bạn bạn tiếp tục có hành vi phá phách GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực HS lắng nghe GV nhận xét HS thực GV rút kết luận: Việc tìm hiểu rèn luyện cách ứng xử HS lắng nghe phù hợp trước tình sống biện HS lắng nghe pháp giúp em tránh có hành vi phá phách đồ người khác HĐ 4: Trải nghiệm Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh Một thành viên nhóm đóng vai người chơi đồ chơi không cho bạn khác chơi cùng, khiến bạn 19 bực tức muốn đập phá đồ chơi Các thành viên lại sử dụng gợi ý phần Ứng xử để thảo luận giúp bạn tức giận kiềm chế cảm xúc để không đập phá đồ chơi người khác GV hỗ trợ cách đóng vai người phân giải, hướng dẫn học sinh cách ứng xử phù hợp tình GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 8: BẮT NẠT Ở TRƯỜNG I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hồn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Quan sát GV yêu cầu HS đọc câu HS đọc Đánh dấu  vào hình mô tả hành vi bắt nạt trường mà em biết – Tẩy chay, cô lập bạn – Hất sách bạn xuống đất – Trêu chọc bạn – Đe dọa, hành bạn HS lắng nghe GV hướng dẫn HS thực GV yêu cầu HS thực HS lắng nghe GV nhận xét GV rút kết luận: Bắt nạt hành vi đe dọa, cố ý gây hại HS lắng nghe cho người khác, khiến cho người bị bắt nạt lo lắng, sợ 20 sệt GV yêu cầu HS nhắc lại HĐ 2: Nhận biết GV yêu cầu Hs đọc câu 2a/ Hãy tìm hiểu trao đổi với bạn số nguyên nhân hành vi bắt nạt trường – Cho người trội muốn trở thành tâm điểm ý – Tẩy chay thành viên – Bơi nhọ bạn bạn khơng cư xử giống – Im lặng trước hành vi bắt nạt GV hướng dẫn GV yêu cầu học sinh trả lời GV nhận xét GV rút kết luận: Bắt nạt trường hành vi nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân muốn khẳng định vai trò sức mạnh trước người khác Trong số trường hợp, hành vi bắt nạt dẫn đến mâu thuẫn cá nhân trầm trọng gây tổn thương tâm lý nặng nề GV yêu cầu HS nhắc lại 2b/ Hãy viết lại vẽ hành vi bắt nạt trường vào khung bên GV hướng dẫn GV yêu cầu học sinh thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: GV nhận xét tiết học-dặn dò HS nhắc lại HS đọc HS lắng nghe HS làm HS lắng nghe HS lắng nghe HS nhắc lại HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 8: BẮT NẠT Ở TRƯỜNG I Mục tiêu -Giúp học sinh nâng cao hiểu biết thân, hồn cảnh gia đình, mối quan hệ xã hội; -Tăng cảm xúc tích cực, khả tự đưa định tình mà học sinh gặp phải -Góp phần hình thành kĩ sống; tăng cường ý chí, niềm tin, lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất tinh thần; góp phần xây dựng hoàn thiện nhân cách II Đồ dùng dạy học: dạy, sách III Hoạt động dạy học 21 HĐ CÚA GIÁO VIÊN HĐ CỦA HỌC SINH Kiểm tra Bài mới: Giới thiệu HĐ 3: Ứng xử GV yêu cầu HS đọc câu 3 Hãy quan sát hình minh họa tìm hiểu cách ứng xử em bị bắt nạt chứng kiến hành vi bắt nạt – Tìm hiểu dấu hiệu dẫn đến tượng bắt nạt để có cách xử lí thấy dấu hiệu – Không cổ súy hay tham gia bắt nạt người khác – Tìm hiểu hậu hành vi bắt nạt trường cách phòng tránh hành vi bắt nạt – Báo cho thầy cô em bị bắt nạt chứng kiến hành vi bắt nạt trường học GV hướng dẫn GV yêu cầu HS nêu GV nhận xét GV rút kết luận: Việc tìm hiểu tượng bắt nạt có cách ứng xử phù hợp trước tình bị bắt nạt biện pháp giúp em bị bắt nạt HĐ 4: Trải nghiệm Hoạt động cá nhân GV yêu cầu HS đọc câu hỏi Hãy trình bày trước lớp tình em bạn bị bắt nạt trường cách ứng xử em tình GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Hoạt động nhóm GV chia lớp thành nhóm, nhóm khoảng sáu học sinh Một thành viên nhóm đóng vai người bị bắt nạt Một thành viên khác hào hứng hùa theo Các thành viên lại sử dụng gợi ý phần Ứng xử để thảo luận giúp bạn thoát khỏi tình bị bắt nạt, đồng thời đưa lời khuyên với người có hành vi bắt nạt người cổ súy hành vi bắt nạt GV hỗ trợ cách đóng vai người phân giải, hướng dẫn học sinh cách ứng xử phù hợp tình GV hướng dẫn GV yêu cầu HS thực GV nhận xét Củng cố, dặn dò: 22 HS đọc HS lắng nghe HS nêu HS lắng nghe HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe HS thực GV nhận xét tiết học-dặn dò HS lắng nghe HS lắng nghe 23 … Ngồi học nghỉ đến việc khác + Ngồi học làm việc khác + Ngồi học tâm trạng cáu kỉnh + Buồn bã, chán nản khơng làm + Buồn ngủ ngồi học + Đói bụng lúc học + Xung quanh chỗ học ồn + Xung quanh chỗ học. .. Giờ giải lao, cô giáo chủ nhiệm lớp 2A5 nán lại lớp để xem bạn chơi Đứng cửa, cô nghe đoạn hội thoại Hoàng bạn lớp khác sau: Reeeeeng….!! Ra chơi rồi! Hơm nay, lớp tớ có bạn nhập học Cậu có làm… tiết học- dặn dò HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS đọc HS lắng nghe HS thực HS lắng nghe HS lắng nghe Thực hành tâm lý học đường CHỦ ĐỀ 3: MẤT TẬP TRUNG TRONG GIỜ HỌC I Mục tiêu -Giúp học sinh

– Xem thêm –

Xem thêm: GIÁO ÁN TRỌN BỘ TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG LỚP 2, GIÁO ÁN TRỌN BỘ TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG LỚP 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *