QUY CHẾ

Hoạt động của Tổ tư vấn hỗ trợ học sinh Trường Tiểu học Trần Phú

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-THTP, ngày 17/9/2019 của Trường Tiểu học Trần Phú)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         Điều 1. Cơ sở pháp lý để xây dựng quy chế:

Căn cứ Thông tư số 41/2010 / TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 30 tháng 12 năm 2010 phát hành Điều lệ trường tiểu học ;Căn cứ Thông tư số 31/2017 / TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trong trường đại trà phổ thông ;Căn cứ lao lý về tính năng, trách nhiệm và tình hình thực tiễn của Trường Tiểu học Đông Sơn ,

         Điều 2. Mục đích xây dựng quy chế:

Mục đích thực thi việc thống nhất về hoạt động giải trí tư vấn tâm lý cho học viên trong trường học. Đảm bảo tuân thủ đúng những pháp luật của pháp lý .Phòng ngừa, tương hỗ và can thiệp ( khi thiết yếu ) kịp thời, có hướng xử lý tương thích, giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu đi hoàn toàn có thể xảy ra ; góp thêm phần kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn lành mạnh, thân thiện và phòng chống đấm đá bạo lực học đường .Hỗ trợ học viên rèn kỹ năng và kiến thức sống ; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử tương thích trong những mối quan hệ xã hội ; rèn luyện sức khỏe thể chất, sức khỏe thể chất av2 ý thức, góp thêm phần thiết kế xây dựng và hoàn thành xong nhân cách .

         Điều 3. Nguyên tắc:

1. Tư vấn tâm lý cho học viên là một hoạt động giải trí trình độ của những giáo viên tư vấn trường học nhằm mục đích mục tiêu tương hỗ và can thiệp so với những học viên đang gặp phải những khó khăn vất vả trong đời sống tâm lý. Bao gồm những khó khăn vất vả về xúc cảm, tình cảm, tâm lý, ý thức trong đời sống hàng ngày, trong hành vi ứng xử, quan hệ bè bạn, thầy cô, mái ấm gia đình, trong học tập, khuynh hướng nghề nghiệp … Qua đó, giúp học viên tìm được hướng xử lý tương thích và giúp không thay đổi đời sống tâm lý để hoàn toàn có thể đạt được sự tăng trưởng cao nhất và hiệu suất cao nhất trong suốt quy trình học tập tại trường học .2. Công tác tư vấn trường học là hoạt động giải trí thiết yếu nhằm mục đích tương hỗ học viên xử lý những khó khăn vất vả trong đời sống tâm lý một cách hiệu suất cao đồng thời cũng giúp phòng ngừa một cách hiệu suất cao và kịp thời những ảnh hưởng tác động xấu đi hoàn toàn có thể gây không ổn định, tác động ảnh hưởng đến chất lượng đời sống và học tập của học viên .3. Công tác tư vấn trường học là nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà trường, gồm có cấp Chi bộ đảng, Ban Giám hiệu, những tổ chức triển khai đoàn thể, Ban đại diện thay mặt CMHS, … Trong đó, Tổ tư vấn đóng vai trò chủ yếu và dữ thế chủ động trong mối đối sánh tương quan tương hỗ và hợp tác với những lực lượng khác trong trường học, đơn cử là với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn người trẻ tuổi, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh .4. Đảm bảo quyền được tham gia, tự nguyện, tự chủ, tự quyết định hành động của học viên và tôn trọng, bảo mật thông tin thông tin trong những hoạt động giải trí tư vấn tâm lý cho người được tư vấn theo pháp luật của pháp lý .

         Điều 4. Đối tượng áp dụng:

Quy chế này vận dụng cho công tác làm việc tư vấn tương hỗ học viên tại trường Tiểu học Trần Phú

Chương II

CÁN BỘ, GIÁO VIÊN LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ

         Điều 5. Tiêu chuẩn của thành viên tư vấn:

1. Có ý thức yêu nước, trung thành với chủ với Tổ quốc, tận tụy ship hàng nhân dân, kiên cường tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và Chủ nghĩa xã hội, thực thi tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước, trách nhiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo .2. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, trung thực, không thời cơ ; có lòng nhiệt tình, kiên trì, năng động, phát minh sáng tạo, có năng lực tiếp xúc tốt, dễ cảm thông, dễ thuyết phục và được sự tin tưởng của đồng nghiệp, cha mẹ học viên và học viên .3. Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chủ trương và pháp lý của Nhà nước, tiềm năng và trách nhiệm của ngành giáo dục và đào tạo và giảng dạy .4. Có trình độ trình độ đạt chuẩn theo qui định của bậc tiểu học, những ngành sư phạm hoặc khoa tâm lý giáo dục, có kinh nghiệm tay nghề và được giảng dạy tu dưỡng về trình độ nhiệm vụ tư vấn tâm lý, am hiểu nghành nghề dịch vụ tâm lý lứa tuổi, có năng lực tham gia công tác làm việc tư vấn trường học .5. Có kiến thức và kỹ năng và chiêu thức công tác làm việc xã hội, có sức khoẻ tốt, có uy tín và được học viên tin yêu .

         Điều 6. Nhiệm vụ của thành viên tư vấn:

1. Thực hiện không thiếu quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của giáo viên qui định trong Điều lệ trường trung học. Gương mẫu thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm công dân ; chấp hành chủ trương, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước và những pháp luật của nhà trường ; chấp hành sự phân công và chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị chức năng .2. Tận tụy với công tác làm việc ; thiết kế xây dựng quan hệ lành mạnh với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và học viên. Không ngừng học tập nâng cao trình độ trình độ, update diễn biến xã hội và am hiểu hoạt động giải trí giáo dục .3. Tham mưu cho Hiệu trưởng về những nội dung tương quan đến công tác làm việc tư vấn trường học và dữ thế chủ động thực thi công tác làm việc theo phân công của chỉ huy đơn vị chức năng, trong đó có 3 hình thức hoạt động giải trí cơ bản gồm :- Tư vấn trực tiếp cho học viên, giáo viên, cha mẹ học viên bằng những hình thức : tư vấn cá thể hoặc theo nhóm tại phòng tư vấn, tư vấn chuyên đề tại lớp học, hội trường, sân cờ, hoặc tại mái ấm gia đình …- Tư vấn gián tiếp trải qua hộp thư, hộp thư điện tử, điện thoại cảm ứng ,

         – Tổ chức tập huấn về chuyên môn tư vấn, tâm lý, hướng nghiệp, cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.

4. Phối hợp với những bộ phận trong nhà trường để làm tốt công tác làm việc tư vấn, đặc biệt quan trọng với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn người trẻ tuổi. Thông qua hội đồng sư phạm, thành viên tư vấn trường học phát hiện những tập thể học viên, nhóm học viên, cá thể học viên có những trường hợp hoặc những yếu tố về tâm lý để dữ thế chủ động kiến thiết xây dựng kế hoạch phòng ngừa và can thiệp kịp thời .5. Thực hiện kế hoạch tư vấn hàng năm gồm có một số ít nội dung cơ bản sau : lịch trực phòng tư vấn ; tổ chức triển khai những buổi tư vấn chuyên đề và chủ đề tập huấn cho giáo viên, cha mẹ học viên, tương thích với lịch của nhà trường và triển khai những báo cáo giải trình theo qui định .6. Không ngừng nâng cao kinh nghiệm tay nghề và update kiến thức và kỹ năng xã hội, kỹ năng và kiến thức về tâm lý học và công tác làm việc tư vấn trường học nhằm mục đích hoàn toàn có thể phân phối tốt nhất nhu yếu của công tác làm việc tư vấn trường học .7. Thực hiện những nội dung tư vấn tâm lý trong trường học :a ) Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, mái ấm gia đình, sức khỏe thể chất sinh sản vị thành viên tương thích với lứa tuổi .b ) Tư vấn, giáo dục kỹ năng và kiến thức, giải pháp ứng xử văn hóa truyền thống, phòng, chống đấm đá bạo lực, xâm hại và kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện .c ) Tư vấn tăng cường năng lực ứng phó, xử lý yếu tố phát sinh trong mối quan hệ mái ấm gia đình, thầy cô, bạn hữu và những mối quan hệ xã hội khác .d ) Tư vấn kiến thức và kỹ năng, phương pháp học tập hiệu suất cao và khuynh hướng nghề nghiệp .đ ) Tham vấn tâm lý so với học viên gặp khó khăn vất vả cần tương hỗ, can thiệp, xử lý kịp thời. Giới thiệu, tương hỗ đưa học viên đến những cơ sở, chuyên viên điều trị tâm lý so với những trường hợp học viên bị rối loạn tâm lý nằm ngoài năng lực tư vấn của nhà trường .

         Điều 7. Quyền của thành viên tư vấn:

1. Được thông tin khá đầy đủ, được yêu cầu quan điểm với Chi bộ đảng, với chỉ huy đơn vị chức năng về chủ trương, kế hoạch hoặc những hoạt động giải trí đơn cử của trường có tương quan đến công tác làm việc tư vấn học viên .2. Được sắp xếp thời hạn, phòng tư vấn thích hợp và tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để tổ chức triển khai và tham gia những hoạt động giải trí .3. Được ưu tiên học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ, nhiệm vụ, kiến thức và kỹ năng kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, … để ship hàng tốt nhất cho công tác làm việc tư vấn học viên .4. Giáo viên kiêm nhiệm công tác làm việc tư vấn tâm lý được hưởng định mức giảm tiết dạy theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Chương III

CÔNG TÁC TƯ VẤN TÂM LÝ TRƯỜNG HỌC

         Điều 6. Đào tạo, bồi dưỡng:

1. Hằng năm, khi lập kế hoạch giảng dạy, tu dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ của đơn vị chức năng, chi bộ đảng, Hiệu trưởng có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét, ưu tiên cho thành viên tư vấn được tham gia những lớp học tương thích với nhu yếu của công tác làm việc .2. Hiệu trưởng tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để thành viên tư vấn tham gia những chương trình tập huấn, tu dưỡng theo nhu yếu của những cơ quan cấp trên .

         Điều 7. Thời gian làm việc của Tổ tư vấn tâm lý học đường:

1. Tổ tư vấn phải tạo điều kiện kèm theo để liên hệ được thuận tiện học viên, cha mẹ học viên và giáo viên trong tổng thể thời hạn hoàn toàn có thể, gồm : Gặp trực tiếp ; vấn đáp thư điện tử của những đối tượng người dùng HS, CMHS khi điện thoại cảm ứng trực tiếp ; hoặc được phân công vấn đáp thư điện tử … .3. Ngoài ra, Tổ tư vấn dữ thế chủ động lên lịch tư vấn vào những tiết nghỉ trong buổi dạy và chiều thứ sáu hàng tuần ; tổ chức triển khai báo cáo giải trình chuyên đề tại lớp, tại văn phòng hoặc dưới sân cờ ; tổ chức triển khai tập huấn chuyên đề cho cha mẹ học viên hoặc giáo viên về tâm lý, giáo dục học viên, … .

         Điều 8. Cơ sở vật chất phòng tư vấn:

1. Nhà trường được cho phép Bộ phận làm công tác làm việc tư vấn sử dụng văn phòng, phòng y tế khi thực thi công tác làm việc tư vấn nhằm mục đích bảo vệ tư vấn riêng không liên quan gì đến nhau .2. Bộ phận hành chính liên tục trang bị CSVC cho tổ tư vấn thao tác hiệu suất cao .

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         Điều 9. Hiệu lực thi hành:

Quy chế hoạt động giải trí của Tổ tư vấn tâm lý học đường có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

         Điều 10. Tổ chức thực hiện:

a ) Các thành viên của Tổ tư vấn tâm lý học đường có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai những hoạt động giải trí tư vấn tâm lý học viên đúng theo quy định .

         b) Tất cả CB, GV, NV có trách nhiệm phối kết hợp với Tổ tư vấn học đường để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

c ) Việc đổi khác 1 số ít nội dung trong qui chế này để tương thích trong thực tiễn từng thời gian phải được 2/3 thành viên Tổ tư vấn học đường ý kiến đề nghị. / .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *