Thủ Tục Và Điều Kiện Mở Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý (Thủ Tục 2020)
Thủ tục và điều kiện kèm theo mở văn phòng tư vấn tâm lý ( Thủ tục 2020 )
Tư vấn tâm lý là một ngành nghề có vai trò rất quan trọng, đặc biệt quan trọng là so với đời sống bận rộn và đầy áp lực đè nén như lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ngành nghề này vẫn chưa thực sự tăng trưởng tại Nước Ta và cũng chưa có những pháp luật đơn cử so với ngành nghề này. Người hành nghề này thường là bác sĩ tư vấn tâm lý. Bài viết dưới đây phân phối một số ít thông tin cơ bản nhất về thủ tục và điều kiện kèm theo mở văn phòng tư vấn tâm lý

1. Danh mục kỹ thuật chuyên môn theo chuyên khoa

 • Tư vấn tâm lý cho người bệnh và gia đình
 • Tư vấn tâm lý cho người phục hồi chức năng

2. Điều kiện chung để cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Cơ sở vật chất:

 • Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

2. Trang thiết bị y tế:

 • Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
 • Riêng cơ sở khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa;
 • Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không bắt buộc phải có trang thiết bị y tế quy định tại điểm a, b khoản này nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký.

3. Nhân lực:

 • Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải có một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và trưởng các khoa chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện bác sỹ có chứng chỉ hành nghề có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở; Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 36 tháng sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc có thời gian trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được thể hiện bằng văn bản; Là người hành nghề cơ hữu tại cơ sở.
 • Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các đối tượng khác làm việc trong cơ sở nếu có thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi công việc được phân công. Căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận đào tạo và năng lực của người hành nghề, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phân công người hành nghề được thực hiện các kỹ thuật chuyên môn bằng văn bản;

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động mở văn phòng tư vấn tâm lý

 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
  • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
  • Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn;
  • Danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

4. Thủ tục mở văn phòng tư vấn tâm lý

Bước 1 : Nộp hồ sơ tại Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ ( Sở Y tế địa phương )

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Sau khi nhận được hồ sơ Sở Y tế thực hiện như sau:
 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận gửi ngay cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ;
 • Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện thì trong thời hạn 03 ngày, tính từ thời điểm nhận được hồ sơ (tính theo dấu bưu điện đến), cơ quan tiếp nhận gửi cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3 : Xem xét và cấp giấy phép hoạt động giải trí
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ phải xem xét để cấp giấy phép hoạt động giải trí trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp đón hồ sơ. Trường hợp không cấp, cấp lại, kiểm soát và điều chỉnh giấy phép hoạt động giải trí thì phải có văn bản vấn đáp và nêu rõ nguyên do .
Trường hợp hồ sơ ý kiến đề nghị cấp giấy phép hoạt động giải trí chưa hợp lệ thì thực thi như sau :

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, thì Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải nêu cụ thể là bổ sung những tài liệu nào, nội dung nào cần sửa đổi;
 • Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải bổ sung, sửa đổi theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi về Cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
 • Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung, sửa đổi, nếu Cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động trong thời gian quy định tại điểm b khoản này; nếu không cấp, cấp lại, điều chỉnh thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Sau 60 ngày, kể từ ngày Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động.

5. Thủ tục công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe:

Trước khi triển khai khám sức khỏe thể chất lần đầu, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải nộp hồ sơ công bố đủ điều kiện kèm theo triển khai khám sức khỏe thể chất đến Cơ quan đảm nhiệm hồ sơ
Hồ sơ gồm có :

 • Văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe;
 • Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở;
 • Danh sách người tham gia khám sức khỏe;
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Bản sao hợp lệ danh mục chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng hỗ trợ chuyên môn của bệnh viện (nếu có).

Khi nhận được hồ sơ công bố đủ điều kiện kèm theo thực thi khám sức khỏe thể chất, Cơ quan tiếp đón hồ sơ gửi cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công bố đủ điều kiện kèm theo triển khai khám sức khỏe thể chất Phiếu đảm nhiệm hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa rất đầy đủ, hợp lệ theo lao lý, Cơ quan tiếp đón hồ sơ phải có văn bản gửi cho cơ sở công bố đủ điều kiện kèm theo ý kiến đề nghị bổ trợ, triển khai xong hồ sơ. Sau khi cơ sở công bố đủ điều kiện kèm theo bổ trợ, hoàn thành xong hồ sơ, Cơ quan tiếp đón hồ sơ liên tục gửi cho cơ sở công bố đủ điều kiện kèm theo Phiếu tiếp đón hồ sơ .
Trường hợp hồ sơ đã vừa đủ, hợp lệ theo pháp luật Cơ quan tiếp đón hồ sơ không có văn bản đề xuất bổ trợ, triển khai xong hồ sơ thì trong sau 15 ngày thao tác kể từ ngày nhận được Phiếu đảm nhiệm hồ sơ, cơ sở công bố đủ điều kiện kèm theo được tiến hành hoạt động giải trí khám sức khỏe thể chất theo đúng khoanh vùng phạm vi trình độ đã công bố .
Trên đây là 1 số ít thông tin pháp lý tương quan đến thủ tục và điều kiện kèm theo mở văn phòng tư vấn tâm lý. Vì thủ tục này khá phức tạp, những cá thể, tổ chức triển khai có nhu yếu nên sử dụng dịch vụ của những công ty chuyên nghiệp để việc triển khai thủ tục được nhanh gọn và hiệu suất cao .

6. Các câu hỏi thường gặp.

Nhà tư vấn tâm lý là gì?

 • Tâm lý là tất cả hiện tượng của đời sống tinh thần, thế giới bên trong của con người, nó gắn liền và điều hành mọi hành vi, hoạt động của con người. Vậy tâm lý học là ngành khoa học nghiên cứu hành vi, tinh thần và tư tưởng của con người cụ thể đó là cảm xúc, là ý chí và hành động của mỗi người. Ngoài ra, tâm lý học cũng chú tâm đến sự ảnh hưởng của hoạt động thể chất, trạng thái tâm lý, và các yếu tố bên ngoài lên hành vi và tinh thần của con người.

Cơ sở vật chất để mở văn phòng tư vấn tâm lý gồm những gì?

 • Có địa điểm cố định (trừ trường hợp tổ chức khám bệnh, chữa bệnh lưu động);
 • Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật;
 • Phải bố trí khu vực tiệt trùng để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt trùng lại hoặc có hợp đồng với cơ sở y tế khác để tiệt trùng dụng cụ.

Trang thiết bị y tế gồm những gì?

 • Có đủ trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở;
 • Riêng cơ sở khám, điều trị bệnh nghề nghiệp ít nhất phải có bộ phận xét nghiệm sinh hóa;
 • Phòng khám tư vấn sức khỏe hoặc phòng tư vấn sức khỏe qua các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông không bắt buộc phải có trang thiết bị y tế quy định tại điểm a, b khoản này nhưng phải có đủ các phương tiện công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị phù hợp với phạm vi hoạt động đăng ký.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động gồm những gì?

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc văn bản có tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoặc giấy chứng nhận đầu tư đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; người phụ trách bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
 • Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề);

 

✅ Thủ tục: ⭕ Mở Văn Phòng Tư Vấn Tâm Lý
✅ Cập nhật: ⭐ 2022
✅ Zalo: ⭕ 0846967979
✅ Hỗ trợ: ⭐ Toàn quốc
✅ Hotline: ⭕ 1900.3330

Đánh giá post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *