Tâm lý người lao động trong công ty SamSung Thái Nguyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.11 KB, 23 trang )

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mỗi chúng ta đều có sự tiến bộ
về kinh tế tri thức đặc biệt là về vấn đề tâm lý của con người. sự đi lên về khoa học công
nghệ giúp cho nền kinh tế của đất nước phát triển cả về con người và nhận thức bên
trong. Dưới góc độ tâm lý, đó cũng là quá trình chuyển từ “tâm lý tiểu nông” lên “tâm lý
công nghiệp”. Đó là cuộc cải biến mang tính khoa học và cách mạng trong đời sống tâm
lý của con người. Nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng ảnh hưởng của tâm lý con người
trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước nên nhóm chúng tôi quyết định
chọn đề tài: “Tâm lý người lao động trong công ty sam sung Thái Nguyên”. Đây cũng là
đề tài phản ảnh rõ nhất được tâm lý lao động của tầng lớp đông nhất trong xã hội đồng
thời cũng có thể đấy được các mặt khác nhau trong tâm lý của con người trong xã hội
hiện nay có sự chuyển biến ra sao và sự nhận thức của họ như thế nào.

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TÂM LÝ HỌC AN TOÀN LAO ĐỘNG
1.1. Một số khái niệm liên quan đến Tâm lý học an toàn lao động là gì?
Tâm lý học lao động là một môn Tâm lý học chuyên ngành nghiên cứu các đặc
điểm tâm lý trong các loại hoạt động lao động nhằm hợp lý hóa quá trình lao động, cải
tiến dạy nghề và xây sựng các thể chế quản lý lao động có hiệu quả.
An toàn lao động là quá trình hoạt động nhằm loại trừ các sự cố và tai nạn lao động
để bảo vệ sản xuất và người lao động.
1.2. Vai trò của Tâm lý học an toàn lao động
Tai nạn lao động là một đầu ra không mong muốn của hệ thống, là một chỉ số hoặc
một dấu hiệu của sự trục trặc lớn trong hệ thống, được biểu hiện bằng sự tổn thất về
người, máy hoặc đối tượng lao động bằng cách nặng nề và nghiệm trọng.
Tất cả các trục trặc của hệ thống đều là các hiện tượng mất an toàn lao động. Do
vậy an toàn lao động là quá trình hoạt động nhằm loại trừ các sự cố và tai nạn lao động
để bảo vệ sản xuất và người lao động. Trong thực tế hiện nay các sự cố và tai nạn lao

động là một tổn thất lớn của các doanh nghiệp về người và của, làm ảnh hưởng tới hiệu
quả hoạt động của doanh nghiệp. Thông thường để ngăn chặn các sự cố và tai nạn lao
động, các doanh nghiệp cần quan tâm đến 3 vấn đề lớn sau đây:
Một là quy chế kỷ luật lao động và các nội quy an toàn về lao động.
Hai là các biểu hiện tâm lý bất bình thường của người lao động trong quá trình hoạt
động.
Ba là chất lượng của máy móc, thiết bị, dụng cụ, đối tượng lao động dùng trong sản xuất.
Thực tế nghiên cứu các nhà tâm lý lao động cho thấy các sự cố và tai nạn lao động chủ
yếu liên quan đến vấn đề tâm lý của con người (70-80%). Do vậy nghiên cứu một cách
đầy đủ Tâm lý học an toàn lao động sẽ giúp chúng ta có các giải pháp tác động hữu hiệu
nhằm ngăn chặn các sự cố và tai nạn lao động xảy ra. Tâm lý học an toàn lao động có vai
trò vô cùng to lớn đối với các doanh nghiệp thể hiện ở các điểm sau:
Giảm các chi phí để khắc phục các sự cố và tai nạn lao động như: chi phí sữa chữa
máy móc thiết bị, chi phí tổn thất nguyên nhiên vật liệu, chi phí do đình trệ sản xuất, chi
phí cho ngày công nghỉ, chi phí điều trị người lao động, chi phí cho sản phẩm bị hỏng…

Bảo vệ được người lao động, chống lại sự thương tổn đối với người lao động do tai
bạn gây ra, đặc biệt là ngăn chặn các hiện tượng chết người và tàn phế.
Tạo ra tâm lý yên tâm, bình an, ổn định trong lao động và giúp cho người lao động
hăng hái, sáng tạo góp phần làm tăng năng suất lao động.
Với vai trò lo lớn đó, các doanh nghiệp cần quan âm đúng mức vơi công tác an toàn
lao động, đưa ra các giải pháp vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt nhằm đảm bảo
an toàn lao động.
1.3. Nguồn gốc của sự cố và tai nạn lao động
Các nhà nghiên cứu tâm lý lao động đã tập hợp phân tích một khối lượng lớn các sự cố
và tai nạn lao động đã chỉ ra sáu nhóm nguyên nhân dẫn đến các sự cố và tai nạn lao
động sau đây:
1.3.1. Sự khác biệt giữa các cá nhân
Sự khác nhau giữa các cá nhân là một yếu tố lớn dẫn đến các sự cố và tai nạn lao

động. Sự khác nhau đó thể hiện ở các yếu tố sau:
Thứ nhất sự khác nhau về tâm lý giới tính: Nhà nghiên cứu Deborah Sheppard đã đưa ra
lý thuyết khác biệt về bản sắc Nam – Nữ như sau:
Bản sắc Nam

Bản sắc Nữ

Lô – gic
Hợp lý
Năng động
Bạo gan
Sử dụng chiến lược
Độc lập
Thích cạnh tranh
Người dẫn đường và quyết định

Trực giác
Tình cảm
Phục tùng
Khả năng nhận xét người khác
Tự phát
Tình mẫu tử
Hợp tác
Người ửng hộ và đệ tử trung thành

Sự khác biệt về bản chất đã dẫn đến tâm lý hành động khác nhau giữa hai giới:

Đối với nam thường bộc lộ tính ganh đua mạnh, tính năng động lớn, tìm tòi sáng
tạo, tính mạnh bạo và thể lực trong lao động. Song nam cũng bộc lộ những nhược điểm

lớn như: cẩu thả, luộm thuộm trong hoạt động, nóng vội thiếu tự tin, tình kiên trì thấp.
Đối với nữ giới có tính cách tốt như: cẩn thận, tỉ mỉ, cần cù trong lao động, ngăn
nắp gọn gàng trong hoạt động, có sức chịu đựng tâm lý cao, có tính kiên trì lao động cao.
Nhưng nữ cũng bộc lộ các nhược điểm là an phận trong lao động, không có tính ganh
đua, thương yêu đùm bọc nhau và dễ dãi với nhau.
Thứ hai sự khác biệt về kinh nghiệm lao động: Kinh nghiệm lao động được biểu hiện là
số lần lao động lặp lại ở những công việc được giao theo thời gian. Kinh nghiệm lao động
phụ thuộc vào hai yếu tố: tần suất lặp lại của các hoạt động đối với công việc và thời gian
công tác tính hàng năm.
Thứ ba sự khác biệt về tuổi tác: Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu tâm lý lứa tuổi lao
động và đưa ra kết luận sau:
– Độ tuổi lao động càng cao thì nhân cách càng hoàn thiện và họ có xu hướng nghĩ chín
chắn và có trách nhiệm đối với đời sống cao hơn, con người càng cẩn thận và chắc chắn
hơn trong hoạt động lao động.
– Trong những trường hợp đối mặt với những nguy hiểm, người có độ tuổi lao động càng
cao thường có kinh nghiệm cao và bình tĩnh, tự tin hơn trong xử lý.
Thứ tư xu hướng nghề nghiệp khác nhau: Xu hướng nghề nghiệp được thể hiện thông
qua chỉ số về hứng thú đối với nghề nghiệp và công việc. Trong thực tế người lao động
làm việc trong những hoàn cảnh khác nhau, do vậy mức độ hứng thú đối với nghề nghiệp
và công việc cũng khác nhau.
Thứ năm năng lực chuyên môn: Các nhà nghiên cứu đặc biệt chú ý đến sự khác biệt năng
lực chuyên môn liên quan đến sự cố và tai nạn lao động.
Thứ sáu sự khác biệt tính khí: Tính khí thể hiện ở mức độ, cường độ, sự cân bằng trong
các phản xạ của con người đối với môi trường bên ngoài. Tính khí thường có 4 loại: tính
khí nóng, tính khí linh hoạt, tính khí trầm, tình khí ưu tư.
Thứ bảy sự khác biệt về vai trò và vị trí của các cá nhân trong tổ chức: Vai trò của các cá
nhân trong tổ chức thường được gắn với tinh thần trách nhiệm cao hay thấp. Các vị trí
khác nhau có sự giám sát lẫn nhau tạo nên hệ thống đồng bộ của hoạt động.

1.3.2. Sự mất chú ý trong lao động
Chú ý trong lao động được thể hiện ở xu hướng và mức độ tập trung ý thức của con
người vào đối tượng lao động để thực hiện các hoạt động lao động. Sự mất chú ý tạm thời
thường xảy ra tai nạn và sự cố lao động và do các nguyên nhân cơ bản sau đây:
Thứ nhất là do một tiếng động đột xuất lớn bất xảy ra tác động đến người lao động
Thứ hai là do các vật thể di động đến gần người lao động làm cho học cảm giác mất an
toàn hoặc nguy hiểm với họ.
Thứ ba là do sự di chuyển của bóng các vật thể in vào khu vực sản xuất tạo nên những
phản ứng đột ngột của người lao động làm mất chú ý tạm thời của người lao động.
Thứ tư là tiếng loa phóng thanh nổi lên bất ngờ
Thứ năm là do hình ảnh lạ mắt hoặc quá đẹp, tiếng nói kỳ lạ lôi cuốn sự chú ý.
1.3.3. Mệt mỏi dẫn đến tai nạn lao động
Mệt mỏi thể hiện sự suy giảm các chức năng sinh lý trong quá trình lao động. Cần
phân biệt hai dạng mệt mỏi cơ bản là mệt mỏi toàn bộ và mệt mỏi bộ phận. Mệt mỏi toàn
bộ là sự suy giảm các chức năng sinh lý toàn bộ sau một thời gian lao động nhất định.
Mệt mỏi bộ phận là sự suy giảm chức năng sinh lý ở một bộ phận cơ thể nào đó. Mệt mỏi
loại này làm tăng khả năng gây nên sự cố và tai nạn lao động. Đây là loại hay gây nên sự
cố và tai nạn lao động nhiều nhất. Mệt mỏi này do một số nguyên nhân cơ bản sau gây ra:
– Do độ chính xác quá cao và tốc độ làm việc quá nhanh đòi hỏi sự căng thẳng thị giác
lớn, do vậy dẫn đến mỏi mắt suy giảm thị lực.
– Do điều kiện lao động quá kém, đặc biệt sự chiếu sáng kém dẫn đến mỏi mắt, suy giảm
thị lực.
– Do chuyên môn hóa quá hẹp người lao động dẫn đến chỉ sử dụng ít bộ phận cơ thể
tham gia lao động, dẫn đến tính đơn điệu cao trong lao động, làm cho các bộ phận khác
bị đình trệ, làm ức chế hưng phấn thần kinh.

1.3.4. Sự phản ứng sinh lý với các yếu tố môi trường

Điều kiện lao động khắc nghiệt có thể dẫn đến hàng loạt các phản ứng sinh lý của

con người, làm cho sai lệch các hoạt động và dẫn đến sự cố và tai nạn lao động. Các phản
ứng sinh lý với môi trường thường xảy ra do các nguyên nhân sau:
– Các luồng khí độc hoặc mùi khó chịu khiến phản ứng cơ thể làm cho người lao động
quay mặt hoặc người đột ngột.
– Người lao động tiếp xúc với môi trường quá nóng hoặc quá lạnh khiến người lao động
gây nên hành vi co dật chân tay mạnh và đột ngột dẫn đến sự cố và tai nạn lao động.
1.3.5. Kích thích tâm lý thái quá
Kích thích tâm lý thái quá thường được biểu hiện ở trạng thái hưng phấn quá mạnh
hoặc tức giân quá lớn. Các trạng thái tâm lý tiêu cực quá thái như: căng thẳng thần kinh,
trạng thái tực giận quá thái, trạng thái nổi khùng.
Trạng thái thần kinh căng thẳng thường biểu hiện ở xung năng tâm lý bị dồn nén.
Trạng thái này thường do xung đột gia đình hoặc tập thể, điều kiện sống quá khó khăn,
bất công quá lớn…
Trạng thái tức giận thái quá là hiện tượng cảm xúc bị kích thích đến tột cùng dẫn
đến bùng phát các hành vi vô thức. Ở trong trạng thái này người lao động không kiềm
chế được mình và bị hoàn cảnh môi trường tác động dẫn đến hành vi tiêu cực .
Trạng thái nổi khùng là sự kìm nén xung năng thần kinh mất hiệu lực dẫn đến trạng
thái hành vi bị điều khiển bởi sự bùng phát các xung năng thần kinh.
1.3.6. Các nguyên nhân thuộc về kỹ thuật công nghệ, máy móc thiết bị, dụng cụ lao
động và đối tượng lao động
Đây là các yếu tố khách quan không phụ thuộc vào yếu tố tâm lý của con người.
Những hiện tượng trên thường xảy ra do: hỏng máy, sự cố máy, sự cố dụng cụ lao động,
sự cố đối tượng lao động hoặc công nghệ không chính xác. Những hiện tượng trên được
khắc phục trên cơ sở các biện pháp tổ chức sản xuất sửa chữa máy móc thiết bị, kiểm tra
chất lượng dụng cụ và đối tượng lao động trước khi dùng vào sản xuất.

CHƯƠNG II: VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC ATLD TRONG SAMSUNG THÁI
NGUYÊN
2.1. Giới thiệu về doanh nghiệp và tình hình ATLD trong SAMSUNG

Nhà máy Samsung Thái Nguyên (Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh
Thái Nguyên) chính thức khởi công từ ngày 25/3/2013, là Tổ hợp công nghệ cao thứ hai
tiếp nối thành công của Tổ hợp công nghệ cao Samsung thứ nhất tại Bắc Ninh.
Dự án Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 của Samsung có tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ USD,
bao gồm: Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động và các sản phẩm công
nghệ cao, quy mô 2 tỷ USD; Nhà máy sản xuất, lắp ráp các bộ vi xử lý và mạch tích hợp,
quy mô 1,2 tỷ USD.
Ngoài ra các công ty con, Tập đoàn Samsung sẽ đầu tư thêm các nhà máy sản xuất
các loại linh kiện điện và điện tử, phụ tùng các sản phẩm di động, điện tử viễn thông
công nghệ cao như: máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao việc Samsung
xác định Việt Nam là “cứ điểm sản xuất quan trọng” và quyết định tiếp tục mở rộng quy
mô đầu tư tại Việt Nam.
Với khoản đầu tư khổng lồ như vậy, ông Nguyễn Văn Đạo – Phó Tổng giám đốc
Công ty Điện tử Samsung-Vina tiết lộ: Khu Tổ hợp Công nghệ cao Samsung Thái
Nguyên khi đi vào hoạt động sẽ trở thành nhà máy sản xuất điện thoại di động lớn nhất
thế giới của Samsung.
Tháng 11/2013 dự án đã tiến hành cất nóc. Theo kế hoạch, khoảng tháng 2/2014,
Nhà máy sẽ sản xuất thử nghiệm và tháng 3/2014 bắt đầu vận hành thương mại.
Chia sẻ trên tờ Thời báo kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên hy vọng dự án của
tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc này sẽ đem lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho địa phương.
Đơn cử như tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách,
kéo theo các ngành công nghiệp phụ trợ khác phát triển…
Đặc biệt, dự án của Samsung sẽ giải quyết bài toán an sinh xã hội, tạo việc làm cho
khoảng 10.000 lao động ngay năm đầu đi vào hoạt động và có thể cần tới 30.000 lao
động trong tương lai.
Nhưng ít ai biết rằng để Samsung cam kết rót tỷ USD, địa phương này đã phải xin
cho doanh nghiệp nhiều “ưu đãi đặc biệt”.
Cụ thể, UBND tỉnh Thái Nguyên đề xuất cho dự án được hưởng ưu đãi thuế thu
nhập doanh nghiệp (TNDN) bằng 10% trong 30 năm kể từ khi bắt đầu hoạt động; miễn

thuế trong 4 năm kể từ khi có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.
Trong khi các DN khác đang phải chịu thuế suất thuế TNDN 25%.
Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên còn đề xuất cho dự án của Samsung được thêm 3 năm
hưởng ưu đãi giảm 50% thuế TNDN, nâng tổng thời gian ưu đãi là 12 năm. Đề xuất này,
theo Bộ Tài chính, là vượt khung quy định của pháp luật thuế hiện hành và nếu tỉnh cần
cơ chế ưu đãi đặc biệt cho dự án nào thì phải được Quốc hội phê chuẩn.
Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên đề xuất cho Samsung được hưởng các ưu đãi tương
tự như dự án tại Bắc Ninh, chẳng hạn như miễn tiền thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng, miễn
thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị.

2.2 Thực trạng ATLD trong SAMSUNG Thái Nguyên.
2.2.1.Những số liệu về thực trạng tâm lý học an toàn lao động tại Sam Sung Thái
Nguyên
Số vụ tai nạn lao động
xảy ra tại Sam Sung
Thái Nguyên

Số vụ tai nạn xảy ra
do nguyên nhân về
tâm lý học

Số nạn nhân bị thương
hoặc tử vong do các
vụ tai nạn lao động
liên quan đến nguyên
nhân tâm lý học.

2014

52

39

98

2015

68

45

137

Quý I, Quý II, Qúy
III năm 2016

39

22

65

Năm

Nhận xét :
– Số vụ tai nạn lao động năm 2015 có xu hướng tăng so với 2014, tăng 30,7% và trong đó
số vụ tai nạn lao động do tâm lý áp lực hoặc thiếu hiểu biết về nhận thức quy trình làm
việc và vận hành máy móc nên đã xảy ra tình trạng này.
– Bước sang 2016, ban lãnh đạo đã có những biện pháp khác phục nhằm giảm thiểu tình

trạng trên bằng cách nâng cao nhận thức cho người lao động, tăng chế độ khen thưởng,
có thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi hợp lý, giảm áp lực, giảm căng thẳng, giúp
người lao động cảm thấy hưng phấn hơn trong quá trình làm việc và đã giảm số vụ tai
nạn lao động nói chung và số vụ tai nạn lao động vì tâm lý nói riêng trên toàn công ty.
2.2.2.Nguyên nhân gây mất an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Samsung Thái
Nguyên.
Thứ nhất, môi trường độc hại: Vì trong ngành lắp ráp điện tử môi trường làm việc
phải là phòng “sạch” để đảm bảo độ sạch của sản phẩm. Làm việc trong phòng kín, với
hệ thống điều hòa, luôn có sự chênh lệch nhiệt độ so với ngoài trời từ 5- 12 độ. Chính vì
vậy, phải sử dụng phương pháp đặc biệt để xác định hơi hóa chất ở khu vực lắp ráp, kết
quả xác định được là: các dạng hơi a xít và hơi dung môi hữu cơ toluen, xylen, các hợp
chất benzene và đồng đẳng của benzene…. Môi trường làm việc đều chưa đảm bảo an
toàn lao động
Thứ hai: Các công nhân được trang bị bảo hộ lao động chưa đảm bảo cách ly hoàn
toàn với các hóa chat độc hại.
Thứ ba: các tiêu chuẩn, quy định về việc sử dụng các loại hóa chất trong doanh
nghiệp sản xuất linh kiện điện tử đã quá cũ, hơn 20 năm chưa được soát xét xây dựng lại
cho phù hợp với điều kiện hiện nay và tác dụng cộng hưởng cũng chưa được xem xét.
Thứ tư: Nhà nước chưa kiểm soát chặt việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho
NLĐ trong các công ty sản xuất Trong quá trình khảo sát, nhiều lao động đã phản ánh

việc thường xuyên đau mỏi xương khớp do tư thế làm việc, ù tai, thậm chí suy giảm thị
lực từ 10/10 xuống còn 5/10.
Qua nghiên cứu thực tiễn thời gian các công nhân gắn bó với công việc này thường
ngắn, nguyên nhân là do tâm lý e ngại công việc ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đa số lao
động được khảo sát đều có tuổi nghề dưới 3 năm. Làm việc nhiều giờ với các chi tiết nhở
làm căng thẳng thị giác, thường xuyên kiểm tra điện thoại làm ảnh hưởng đến thính giác.
Đôi mắt người LĐ khi phải kéo sát linh kiện trong một khoảng cách cố định sẽ gây căng
cơ, khiến thị giác của họ luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Người LĐ khi tuyển dụng,

thị lực bắt buộc phải đạt 10/10 (mắt kém, công ty không nhận) nhưng chỉ sau 8 tháng làm
việc, “mắt đã nhức mỏi, chảy nước, kiểm tra lại thì cả hai mắt thị lực chỉ còn 5/10”.
Theo báo cáo “Đánh giá tác động ban đầu về an toàn môi trường và sức khỏe nghề
nghiệp trong một số nhà máy sản xuất, lắp ráp điện tử tại Việt Nam” của Trung tâm Hội
nhập và Phát triển có nêu rõ hiện trạng chất lượng môi trường lao động của công nhân
Việt Nam nhận định trong báo cáo có nói đến những căn bệnh công nhân dễ mắc phải.
Thứ nhất, Việt Nam vừa công bố bệnh điếc nghề nghiệp do dung môi hữu cơ. Trên thực
tế tại các vị trí làm việc có tiếp xúc với dung môi mặc dù hàm lượng dưới tiêu chuẩn cho
phép rất nhiều nhưng vẫn phát hiện ra các đối tượng bị điếc nghề nghiệp. Một công nhân
chia sẻ: “Tôi làm ở bộ phận test điện thoại, liên tục phải nghe để phải kiểm tra các chức
năng của điện thoại, tôi thường bị ù tai trong suốt ca làm việc và tôi sợ nhất là phải kiểm
tra các cuộc gọi “ảo” vì lúc đó sóng điện thoại rất mạnh. Bình quân trong ca tôi phải kiểm
tra 76 chiếc”. Thứ hai đáng lưu ý là trong các loại dung môi có loại là nguyên nhân gây
ung thư như benzene và các đồng đẳng của benzene. (Theo VOV)
2.2.3. Một số quy chế kỷ luật lao động và các nội dung về an toàn lao động.
2.2.3.1. Quy chế kỷ luật lao động.
Các hình thức kỷ luật
Công ty có thể áp dụng các hình thức kỷ luật sau đối với người lao động:

– Khiển trách bằng lời nói; hoặc bằng văn bản;
– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc
khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương
hoặc cách chức;

– Sa thải.
Đối với các hành vi gây thiệt hại cho Công ty từ 500.000 đồng trở lên, gây ảnh hưởng
đến uy tín của Công ty, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty đều bị áp dụng
một trong các hình thức kỷ luật nói trên. Tuy nhiên, việc áp dụng hình thức nào sẽ được
căn cứ trên từng trường hợp cụ thể.
Ngoài các trường hợp trên, người lao động sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật theo

các quy định sau:

a. Khiển trách bằng lời nói

Hình thức này được áp dụng khi người lao động có ít nhất một trong các hành vi sau:

– Không tắt tất cả các công tắc điện và các máy móc, thiết bị hoạt động bằng điện, máy
vi tính, máy in … trong phạm vi quản lý của mình khi hết giờ làm việc;

– Không thường xuyên vệ sinh máy móc, thiết bị nơi làm việc ngay sau khi vào làm
việc và trước khi ra về;

– Hút thuốc ở khu vực cấm, ăn ở ngoài khu căng tin;
– Không mặc trang phục bảo hộ theo đúng quy định.
b. Khiển trách bằng văn bản;

Hình thức này được áp dụng khi người lao động thuộc ít nhất một trong các trường hợp
sau:

– Trong vòng 01 tháng, vi phạm từ 03 hành vi trở lên hoặc 03 lần trở lên đối với một
hành vi được liệt kê trong phần Khiển trách bằng lời nói.

– Không tuân thủ quy trình công nghệ gây hư hỏng máy móc, thiết bị.
– Không tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động;
– Không thực hiện đúng quy định về phòng cháy, chữa cháy.
– Không tuân thủ các vấn đề về an ninh của Công ty;
c. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc

khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc

cách chức;
Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việc
khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặc
cách chức được áp dụng khi người lao động thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau:

– Người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 tháng
kể từ thời điểm bị khiển trách;

– Tự tiện sử dụng máy móc, thiết bị làm việc khi chưa được huấn luyện và chưa được
chứng nhận có đủ năng lực vận hành các loại máy móc, thiết bị đó.

– Mang những chất dễ cháy, chất nổ, vũ khí thô sơ, vũ khí bất hợp pháp vào Công ty
hoặc cất trữ, sử dụng các loại rượu, bia, dược phẩm bất hợp pháp trong khu vực Công
ty;
Người lao động vi phạm sẽ được tự động phục hồi trở lại vị trí công tác cũ/mức lương
cũ nếu không tái vi phạm kỷ luật sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định thi hành kỷ luật có
hiệu lực. Trường hợp công việc cũ không còn hoặc không thể bố trí công việc cũ thì hai
bên sẽ thỏa thuận để giải quyết trên cơ sở bảo đảm quyền lợi về mặt phúc lợi cho Người
lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Nếu người lao động đã có những tiến bộ tích
cực trong việc sửa chữa sai phạm của mình sau khi đã chấp hành kỷ luật được 3 tháng và
có ý kiến đề nghị của Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc thì Giám Đốc có thể ra quyết định
rút ngắn thời hạn kỷ luật.
Khi có quyết định về việc hủy bỏ hoặc giảm bớt thời hạn thi hành kỷ luật của biện
pháp kỷ luật này, Giám đốc sẽ ban hành một quyết định bằng văn bản và nhân viên Hành
chính – Nhân sự sẽ sắp xếp cho người lao động được nhận trở lại công việc đã đảm trách
trước khi bị kỷ luật hoặc bố trí một công việc nào khác tương đương phù hợp với năng
lực của Người lao động.

d. Sa thải.

Sa thài được áp dụng khi người lao động thuộc ít nhất một trong các trường hợp sau:

– Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc
khác… mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức
mà tái phạm;
2.2.3.2. Các nội dung về an toàn lao động.
• Các biệp pháp phòng chống cháy nổ :

Dụng cụ, thiết bị PCCC và an toàn lao động :
+ Sử dụng hệ thống thiết bị PCCC chung Công ty và của các nhà máy.
+Trang bị bình chữa cháy, thùng cát, hệ thống đường ống dẫn nước, vòi rồng, hố
chứa nước, máy bơm … tại khu vực nhà máy và Văn phòng .
Nhân sự :
+ Cử cán bộ an toàn theo dõi thường xuyên tại nhà máy
+ Phối hợp với Cán bộ an toàn chung của Công ty kiểm tra giám sát chặt chẽ trong
suốt qúa trình sản xuất.
Các biện pháp khác :
+Đặt các biển báo tại các vị trí dễ gây ra cháy nổ.
+Thường xuyên sinh hoạt, nhắc nhở lực lương CBCNV trực tiếp sản xuất về an toàn

lao động.
+Đề ra và tuân thủ chặt chẽ các quy trình an toàn.
+CBCNV chỉ được thi công (Đặc biệt đối với Hàn và Cắt) tại những vị trí đã được
cán bộ ATLĐ kiểm tra và xác nhận không có khả năng gây cháy, nổ.

+Các thiết bị an toàn và vật tư có khả năng gây cháy nổ như : Bình điện, giõ đá, ga,
đồng hồ, nồi áp xuất trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm nghiệm bởi Cơ quan
chức năng và cán bộ kỹ thuật của Công ty.
+Khi làm việc trong hầm phải sử dụng ánh sáng đèn pin 12 ÷ 24 V
+ Sau khi kết thúc công việc trong ngày, cán bộ ATLĐ phải kiểm tra hiện trường để
ngăn ngừa khả năng gây cháy, nổ.
• An toàn lao đông trong công việc hàn, cắt kim loại ( Gas – Oxy – Acetylene):
Phải kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ mọi trang thiết bị an toàn, phòng hộ cá nhân và điều
kiện an toàn khác.
– Khí ga được bảo quản bởi kho riêng, nhiết độ môi trường dưới 50 0 C, tránh nơi có
chất ăn mòn vỏ, tránh va đập, xa lối đi lại. Nguồn chiếu sáng trong kho dùng loại
phòng tránh tia lửa, phải treo bình gas > 1,5m.
Bình gas đặt cách ngọn lửa > 10m, cách bình CO2 > 3 ÷ 5m, xa nơi cắt > 10m, không
để nơi nắng gắt, gần nguồn lửa, gần nơi đông người.
– Trước khi cắt phải kiểm tra đèn, van giảm áp, không lắp lẫn, lắp ngược. Bình gas và
thiết bị sử dụng, ống dẫn, van, mối nối dây dẫn phải hoàn toàn kín.
– Khi có mùi đặc trưng phải ngưng ngay, dùng khí an toàn thổi hoặc làm loãng khí gas
kiểm tra xử lý rò rỉ .
– Có thiết bị dập lửa ngay khi phát sinh.
– Không tiến hành cắt xả khi không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị an toàn đã bị hư
hỏng.
– Không để rơi vỏ bình khi di chuyển, không để gần nguồn nhiệt lớn, nguồn lửa, không
đặt các chai nạp đầy khí ngoài trời mưa nắng, không khiêng vác hay lăn chạy trên mặt
đất, phải sử dụng xe chuyên dụng.
– Sau khi kết thúc công việc phải thu dọn đồ dùng và đặt đúng nơi quy định.
• An toàn trong việc hàn điện
– Công nhân viên phải mang đầy đủ trang bị phòng hộ lao động, không để những vật
cháy gần nơi làm việc. Hàn trên cao thì phải che chắn để tránh kim loại lỏng rơi xuống
gây hỏa hoạn hoặc làm bỏng người bên dưới. Khi hàn trên cao phải có giàn giáo vững
chắc và đeo dây an toàn và dây phải cố định chắc chắn.

– Công nhân viên hàn điện trước khi làm việc phải chuẩn bị đầy đủ mọi trang thiết bị
an toàn, đồ phòng hộ cá nhân và điều kiện an toàn khác.
– Theo dõi tình trạng hoạt động của máy hàn, nếu khi làm việc thấy điều kiện làm việc
chưa an toàn thì phải báo ngay cho kỹ thuật chuyên môn giải quyết. Không tùy tiện lấy
điện bằng cách câu móc bừa bải. Không sửa chữa máy hàn khi đang có điện. Máy hàn

phải được che mưa che nắng. Những nơi làm việc trong điều kiện ẩm ướt phải có lót
tấm gỗ có chiều dày khoảng 10cm để cách ly với mặt sàn.
– Khi di chuyển máy hàn phải cắt điện từ nguồn, khi di chuyển kìm hàn và dây hàn
phải thận trọng không để dây chồng chéo và vắt ngang qua các dây dẫn điện, qua chai
oxy, chai gas hoặc acetylene….
– Dây dẫn phải được bảo vệ và cách điện tốt. Chiều dày dây dẫn từ lưới điện đến máy
hàn không quá 10m. lối đi lại tại khu vực hàn phải rộng ít nhất là 1m.
– Vỏ ngoài của máy và cầu dao phải được tiếp mát.
– Sau khi làm việc xong, công nhân viên phải ngắt điện, thu dọn đồ nghề, đặt đúng vị
trí, vệ sinh sạch sẽ.
– Phòng chống điện giật:
+ Việc sử dụng các thiết bị phải tuân thủ đúng nội quy an toàn của Công ty ban hành.
+ Dây dẫn phải cách điện tốt, phải tránh đè dập, cháy chập, nếu không đảm bảo thì
phải thay mới ngay mới được sử dụng. Dây dẫn phải được nối chắc chắn với cực nối
(bằng bulon xiết chặt). Trước khi bắt đầu hàn phải kiểm tra kìm hàn, nếu không đảm
bảo an toàn thì không được hàn. Phải sử dụng kìm hàn có tay cầm bằng vật liệu cách
điện, chịu nhiệt và mỏ kẹp có bộ phận giữ dây đảm bảo khi hàn dây không bị giật ra.
Không được tự động bỏ kìm hàn khi đang có điện để đi làm việc khác. Khi ngưng làm
việc phải ngắt ngay máy hàn ra khỏi lưới điện.
+ Làm việc ở nơi ẩm ướt phải mang ủng cách điện, phải dùng tấm gỗ khô để lót dưới
chân khi hàn. Không hàn ngoài trời khi có mưa, giông tố. Khi hàn ở những nơi có điều
kiện khó khăn như trong các hầm kín, kho, chỗ trên cao, chỗ bị giới hạn về chiều cao
phải dùng máy hàn một chiều để đảm bảo an toàn cho người thợ.

+ Phải đủ ánh sáng nơi làm việc, đèn chiếu sáng phải có điện áp dưới 24V, trong hầm
phải dùng điện áp 12V qua biến áp cách ly và phải có lưới bảo vệ bên ngoài.
+ Khi có người bị điện giật phải nhanh chóng ngắt cầu dao khỏi nguồn. Tuyệt đối
không dùng tay kéo người bị nạn.
+ Việc đấu điện cho máy hàn phải do thợ điện thực hiện hoặc những thợ hàn đã được
huấn luyện về kỹ thuật, an toàn về sử dụng điện thực hiện.
– Phòng chống cháy nổ :
+ Khi làm việc ở những nơi có nguy cơ cháy nổ như : Các két chứa dầu, mỡ, các chai
chứa khí nén, các nồi hơi, bồn chứa nguyên liệu…. Phải theo quy định an toàn về
phòng chống cháy nổ. Nếu không có các thiết bị phòng chống cháy nổ thì không được
tiến hành hàn, cắt. Trong trường hợp cần thiết phải bố trí cách xa các vật liệu dễ cháy
10m.
+ Không được hàn, cắt bên trên các thùng, kho chứa xăng dầu và các chất dể cháy.
+ Không hàn ở các thùng chứa chất dễ cháy, thùng chứa nguyên liệu đang có áp suất
cao.


+ Không sử dụng hoặc bảo quản nguyên vật liệu dễ cháy nổ ở nơi tiến hành công việc
hàn.
An toàn khi sử dụng các thiết bị điện – mạng điện.
Công nhân, cán bộ kỹ thuật làm việc với các thiết bị hệ thống điện phải sử dụng đầy đủ
trang thiết bị phòng hộ cá nhân và các dụng cụ an toàn cần thiết cho mỗi loại công việc
và phải biết cấp cứu người bị điện giật.
Buộc tất cả các thiết bị điện phải có nối đất trung tính với vỏ thiết bị, đường nối an
toàn này phải được kiểm tra định kỳ và thường xuyên.
Các dụng cụ điện xách tay trong điều kiện không thể hạ áp cho phép sử dụng điện thế
110V hoặc 220V, nhưng nhất thiết phải tiếp đất và sử dụng các dụng cụ phòng hộ.
Những nơi đặc biệt nguy hiểm chỉ sử dụng điện áp nhỏ hơn 24V.
Tuyệt đối không dùng mọi biện pháp móc nối dây kìm hàn không đúng quy định làm
việc rò ra khỏi máy hàn, không dùng tiếp đất của máy hàn này làm tiếp đất cho máy
hàn kia, kìm hàn phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 1M, không được hàn ngoài
lúc trời mưa không có mái che.
Không dùng cầu dao không vỏ che, mọi cầu dao cách điện có vỏ bao che bằng kim
loại nhất thiết phải nối đất. Đầu ra của dòng điện phải nằm dưới cầu dao, không thay
cầu dao chì bằng các loại dây khác như thiếc, vỏ nhôm và các loại dây không đúng kỹ
thuật, các dây cháy của các pha đi đến động cơ điện phải bằng nhau về trị số chịu tải
và phải đúng quy định. Thường xuyên kiểm tra, bẻ nhánh các cành rơi hoặc đổ gãy vào
mạng điện, khi có sự cố đứt dây cao thế, không được đứng gần dưới 5m. Dây điện
trong xưởng, ngoài hiên trường phải cách điện bằng vỏ cao su.
Định kỳ kiểm tra mạng lưới chống sét toàn Công ty nhất là vào những kỳ trước mùa
mưa. Không dùng Mêgaomet để đo lường đường dây khi trời sắp mưa hay đang có
cơn giông, không dùng ampe kế kìm ở nhưng nơi ẩm hoặc ở ngoài trời mưa.
Không dùng nước để chữa xăng hay điện.

2.2.4. Biểu hiện tâm lý bất bình thường của người lao động trong quá trình hoạt động.
-Sự mệt mỏi: Cứ như những người đồn thổi làm việc tại SamSung Thái Nguyên thì một
công nhân bình thường có thu nhập từ 9-10 tr đồng. Đó là một con số mà những người

không được học đại học, cao đẳng ra có mơ cũng không được như vậy. Nhưng để được
điều đó thì công nhân phải làm với tần suất trung bình 12 giờ/tuần, ca tối và ca đêm
( 150% ngày công) 2 ngày cuối tuần là (200 ngày/công) và ngày nghỉ lễ( 300%
ngày/công). Mà công nhân nữ lại chiếm đa số nên việc giờ giấc làm việc như vậy thì nam
giới cũng chưa chắc có thể làm được, dẫn đến sự ảnh hưởng sức khỏe của người lao
động.
– Sự căng thẳng: Một ngày làm công nhân ở nhà máy Samsung Thái Nguyên diễn ra
trong một quy trình khép kín. Mỗi ngày các nữ công nhân thường thức dậy từ lúc 7h sáng
để làm vệ sinh cá nhân. Ăn điểm tâm lúc 7h30 rồi tập hợp đến chỗ làm để 8h bắt đầu

công việc. Giữa các ca làm việc công nhân được nghỉ 20 phút. Thời gian để họ ăn và nghỉ
trưa là 50 phút, được tính và chia thành các phiên từ 12h – 12h20 tùy từng bộ phận.
Điều đáng lo ngại hơn cả là tư thế làm việc và cường độ lao động căng thẳng. Công
nhân buộc phải ngồi hoặc đứng ở tư thế tĩnh trong suốt ca làm việc kéo dài tới 12 tiếng
đồng hồ. Độ đơn điệu của thao tác “lái” con người hành động như một cỗ máy, đó là chưa
kể đến tốc độ thực hiện các thao tác cực nhanh, khiến họ phải tập trung cao độ.
Ngoài cường độ làm việc làm việc dẫn đến sự căng thẳng thì các quy định trong nhà
máy cũng rất hà khắc. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi nhưng công nhân lại không được
phép mang chăn, gối vào nhà máy để nghỉ ngơi. Do có số lượng lao động lớn nên công
nhân chỉ có duy nhất một lựa chọn là ngồi ngủ gục tại chỗ ăn, hiện công ty chưa bố trí
được khu nghỉ ngơi riêng biệt cho toàn bộ công nhân trong nhà máy.
Ngoài ra, ngay cả việc đi vệ sinh của công nhân cũng được kiểm soát chặt chẽ.
Người lao động bị bó buộc chỉ được ra ngoài đi vệ sinh trong một khoảng thời gian nhất
định, nếu “đi” lâu hơn thì sẽ bị trừ vào lương, thậm chí là bị đuổi việc.
– Sự lo lắng,sợ hãi: Có nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe người LĐ ở nơi làm việc khi họ
phải đối mặt với tiếng ồn, ánh sáng, độ rung xóc, điện từ trường, bụi kim loại, hơi khí
độc, hóa chất, tia cực tím, phóng xạ… Những yếu tố độc hại này tồn tại trong đa số công
đoạn sản xuất
– Công nhân phải tiếp xúc với bụi kim loại, hơi khí độc, hóa chất, tia cực tím, phóng xạ…

Những yếu tố độc hại này tồn tại trong đa số công đoạn, ví dụ hàn các chi tiết, linh kiện
điện tử, hoặc khi làm vệ sinh thiết bị, cần dùng Flux, là một hỗn hợp hóa chất bao gồm
dung môi và axít, tẩy sạch bề mặt kim loại.
– Nơi làm việc của công nhân là các phòng kín với hệ thống điều hòa, luôn chênh lệch so
với nhiệt độ bên ngoài 5 – 12 độ C, vào những ngày hè nóng thì khoảng cách này càng
tăng. Trong môi trường vi khí hậu chênh lệch như vậy, những tác động về thay đổi nhiệt
trong cơ thể con người là không tránh khỏi
Cũng như lời đồn nhiều người làm việc ở SamSung Thái Nguyên khi đi qua cửa từ
sẽ dẫn đến vô sinh, và một số công nhân vào làm việc ở công ty với việc khám sức khỏe
đầu vào rồi nhưng chỉ làm một thời gian ngắn thì ngất xỉu và tử vong( Lưu Thanh T-22
tuổi-quê Yên Định, Thanh Hóa) đã khiến cho những công nhân hiện đang làm tại công ty
chút phần lo lắng, sợ hãi về sức khỏe của mình nhưng cũng vì đồng tiền mà cũng đành
ngậm ngùi chấp nhận.
– Sự thất vọng: Công trình ký túc xá “tiện nghi hiện đại không khác gì khách sạn” (theo
lời kể của nữ công nhân Hải trong bài viết của Bloomberg) nằm phía sau khu công xưởng
trông khá sặc sỡ và bề thế với 9 tòa nhà chung cư (8 tòa nhà dành cho nữ, 1 tòa nhà cho
công nhân nam).Nhưng điệp khúc mất điện, thiếu nước sinh hoạt, nước uống luôn là nỗi
ám ảnh đối với những công nhân sống trong ký túc xá của nhà máy Samsung Thái
Nguyên.Và sự ngập úng do vỡ đường ống nước, mưa lớn…dẫn đến cứ tưởng như công
nhân đang sống “cuộc sống trong mơ”. Mặt khác khi người công nhân cố hết mình làm
việc thì tình hình chậm lương diễn ra thường xuyên.Theo quy định trong hợp đồng ký kết
với người lao động của SEVT, cứ vào ngày 21 hàng tháng là tiền lương sẽ được “đổ” vào
tài khoản của các cán bộ, công nhân viên. Thế nhưng thời gian gần đây các công nhân

trực tiếp làm việc trong dây chuyền sản xuất thường phải nhận lương chậm tới gần nửa
tháng.
=> Người lao động chính là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của công ty
SamSung Thái Nguyên. Song những biểu hiện tâm lí bất thường đã dẫn đến sự mất chú ý
trong lao động, ảnh hưởng sức khỏe chính bản thân người lao động và ảnh hưởng đến

năng suất làm việc dẫn đến hiệu quả kinh doanh của công ty khoog được cao.
2.2.5Thực trạng chất lượng máy máy móc, dụng cụ, đối tượng lao động dùng trong
sản xuất tại công ty Samsung Thái Nguyên.
Chất lượng máy móc thiết bị tác động tích cực đến tâm lý học an toàn lao động.
Máy móc trang thiết bị tiên tiến hiện đại, công cụ lao động đảm bảo chất lượng tiêu
chuẩn giúp cho người lao động yên tâm trong quá trình lao động, giúp họ hoàn thành tốt
công việc được giao. Giúp đảm bảo sức khỏe lao động và tái tạo sức lao động của người
lao động. Đồng thời giảm thiếu thời gian lãng phí trong quá trình làm việc của người lao
động, giúp người lao động không bị mất thời gian giải quyết đến các vấn đề ngoài lề, làm
giảm sự bất cẩn, sơ xuất của người lao động trong công việc,người lao động có được tinh
thần làm sảng khoái, tập trung cao độ nhằm hạn chế tối đa các rủi ro xảy ra do thiếu tập
trung trong quá tình làm việc.
” Mỗi năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng để trang bị bảo hộ lao động như
quần áo bảo hộ, giầy, mũ, găng tay cho công nhân. Khi đã được trang bị bảo hộ lao động,
công nhân nào không sử dụng sẽ bị phạt nặng về kinh tế, từ đó tạo sự đồng bộ trong chấp
hành nội quy, quy định ATVSLĐ. Bên cạnh những quy định nghiêm ngặt về công tác
ATVSLĐ đối với mỗi cá nhân, Công ty đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện điều kiện
làm việc cho người lao động, bằng việc đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, cải tạo mặt
bằng nhà xưởng, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chống
nóng… nhằm tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân. Công ty còn hình thành
mạng lưới y tế ngay tại Công ty với 11 bác sỹ, y tá cùng đầy đủ chủng loại thuốc theo
phác đồ cấp cứu, phương tiện cấp cứu, nhằm kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho công
nhân và kịp thời phát hiện, điều trị bệnh cho người lao động, góp phần tăng năng suất lao
động. Thực hiện nghiêm chế độ làm việc 8 tiếng và trả lương gấp đôi nếu làm thêm giờ
theo đúng quy định pháp luật lao động. Một ưu đãi cho người lao động mà hiếm Công ty
nào làm được, đó là doanh nghiệp thành lập tổ sản xuất riêng dành cho công nhân nữ
đang trong thời kỳ thai sản, nuôi con nhỏ với điều kiện làm việc tốt nhất. Công nhân
Hoàng Thị Thơm, đang trong thời kỳ thai sản cho biết: “Chúng em chỉ lắp ráp các linh
kiện nhỏ, công việc nhẹ nhàng, điều kiện làm việc như ánh sáng, chỗ ngồi và có điều hòa
nhiệt độ, lại gần phòng y tế của Công ty. Lương, thưởng vẫn được giữ nguyên, nên chúng

em yên tâm làm việc tại đây”. Hiện hơn 4.000 lao động trong Công ty đã được cấp thẻ
ATVSLĐ, 100% công nhân được huấn luyện ATVSLĐ. Chưa bao giờ Công ty để xảy ra
tình trạng mất ATVSLĐ và sự bất bình của công nhân đối với chế độ đãi ngộ, môi trường
làm việc trong Công ty. Công ty cũng cam kết với Chính phủ sẽ không để xảy ra đình
công. Công ty thường xuyên đẩy mạnh và gắn kết phong trào “xanh-sạch-đẹp, bảo đảm
ATVSLĐ” với các phong trào phát huy. Chất lượng máy móc, dụng cụ đối tương lao
động đạt chỉ tiêu giúp người lao động có đước tác phong làm việc chuyên nghiệp, cách

thức làm việc khoa học giảm được các căng thẳng do tâm lý chủ quan của người lao động
về công việc, giúp người lao động hoàn thành tốt công việc của mình.
Tác động tiêu cực
Bên cạnh mặt tích cực trên thì chất lượng máy móc, dụng cụ, đối tượng lao động
dùng trong sản xuất tác động tiêu cực đến tâm lý an toàn lao động:
– Tiếng ồn: Tiếng ồn là âm thanh gây khó chịu cho con người, nó phát sinh do sự chuyển
động của các chi tiết hoặc bộ phận của máy do va chạm… Tiếng ồn của máy móc thiết bị
nhóm lao động ảnh hưởng nhất là công nhân sản xuất, láp ráp và điều khiển máy. Tiếng
ồn và rung động từ máy móc, thiết bị với công nhân sản xuất có thể gây tổn thương thính
giác, lâu ngày giảm thính giác. Mặt khác, làm cho người lao động có cảm giác không yên
tâm nên không chuyên tâm vào công việc, làm giảm năng suất lao động.
– Rung động: Rung động tạo ra từ máy móc. Nhóm lao động ảnh hưởng nhất là công
nhân đứng máy và điều khiển máy. Công nhân đứng máy và điều khiển máy không tránh
khỏi được các tác động xấu từ rung động máy móc. Làm việc trong điều kiện có tiếng ồn
và rung sóc quá giới hạn cho phép dễ gây các bệnh nghề nghiệp như: điếc, viêm thần
kinh thực vật, rối loạn cảm giác, rối loạn phát dục, tổn thương về xương khớp và cơ; hoặc
làm giảm khả năng tập trung trong lao động sản xuất, giảm khả năng nhạy bén… Người
mệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ…Tiếp xúc với tiếng ồn lâu sẽ bị giảm thính lực, điếc nghề
nghiệp hoặc bệnh thần kinh. Tình trạng trên dễ dẫn đến tai nạn lao động. Chính vì vậy độ
rung và tiếng ồn trong công ty cần được kiểm soát trong chỉ tiêu đo lường cho phép và
cần có hệ thống chỉ số đo lường được các chỉ tiêu.

– Hóa chất độc hại: từ các linh kiện, các công cụ lắp ráp. Nhóm lao động ảnh hưởng nhất
là công nhân lắp ráp. Chính vì vậy, phải sử dụng phương pháp đặc biệt để xác định hơi
hóa chất ở khu vực lắp ráp, kết quả xác định được là: các dạng hơi axít và hơi dung môi
hữu cơ toluen, xylen, các hợp chất benzene và đồng đẳng của benzene… đều nhỏ hơn tiêu
chuẩn VSCP (TCVN 505- 2002). Tuy nhiên các tiêu chuẩn này đã quá cũ, hơn 10 năm
chưa được soát xét xây dựng lại cho phù hợp với điều kiện hiện nay.
– Các yếu tố về cường độ, tư thế và tính chất đơn điệu trong lao động: Công nhân luôn
phải thực hiện công việc trong tư thế ngồi hoặc đứng với sự đơn điệu của các thao tác, độ
tập trung cao, có chi tiết của máy in buộc người lao động phải thực hiện 500 – 600 động
tác/giờ. Các con chíp siêu nhỏ, gắn bằng kính hiển vi, yêu cầu công nhân phải làm việc
trên màn hình. Điều này khiến cho người lao động dễ chán nản với công việc và căng
thẳng gây ra nhiều sản phẩm lỗi hơn.
– Người lao động trong công ty làm việc trong môi trường điện từ trường gây nhiễm độc
cấp tính hoặc mãn tính; rối loạn chức năng của thần kinh trung ương, cơ quan tạo máu bị
tổn thương gây thiếu máu, vô sinh, ung thư, tử vong. Làm cho nhiều người lao động
không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và không tập trung cao độ trong quá trình làm
việc.
2.3 Các biện pháp SAMSUNG sử dụng để ngăn ngừa TNLD.
“Một trong những yếu tố duy trì sự phát triển bền vững cho doanh nghiệp chính là làm
tốt công tác an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN). Có như
vậy, người lao động mới yên tâm làm việc và tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra”,

Xác định rõ điều đó, ngay từ khi bắt đầu sản xuất kinh doanh, Công ty đã thành lập
Hội đồng bảo hộ lao động và hình thành mạng lưới an toàn vệ sinh sinh viên. Hội đồng
bảo hộ lao động tiến hành xây dựng kế hoạch bảo hộ hàng năm, với 40 cán bộ làm công
tác bảo hộ, trong đó, 7 người chuyên trách. Từ đó, công tác ATVSLĐ-PCCN được quan
tâm, kiểm tra thường xuyên, chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, bảo đảm an toàn cho
người lao động.
Công ty thực hiện nghiêm việc đăng ký, kiểm định 121 loại máy móc, thiết bị, vật

tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động với cơ quan chức năng. Xây
dựng nội quy, quy trình an toàn các máy móc và thường xuyên đo kiểm tra môi trường
làm việc. Theo đánh giá của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì Samsung là doanh
nghiệp FDI thực hiện nghiêm túc nhất công tác ATVSLĐ-PCCN trên địa bàn tỉnh. Công
ty thường xuyên phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục ATVSLĐ,
Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động- Môi trường và
giám định y khoa tỉnh để thực hiện huấn luyện ATVSLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho
người sử dụng lao động và người lao động trong Công ty.
“Một phương châm bất di bất dịch của Công ty là 100% công nhân trước khi được
tuyển dụng vào Công ty đều được huấn luyện an toàn lao động, khám sức khỏe và phải
trải qua kỳ sát hạch. Nếu công nhân nào không đạt yêu cầu, tuyệt đối Công ty không
tuyển chọn. Chính vì vậy mà tất cả đội ngũ công nhân của Công ty đều có kiến thức nhất
định về ATVSLĐ”.
Mỗi năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng để trang bị bảo hộ lao động như quần
áo bảo hộ, giầy, mũ, găng tay cho công nhân. Khi đã được trang bị bảo hộ lao động, công
nhân nào không sử dụng sẽ bị phạt nặng về kinh tế, từ đó tạo sự đồng bộ trong chấp hành
nội quy, quy định ATVSLĐ.
Bên cạnh những quy định nghiêm ngặt về công tác ATVSLĐ đối với mỗi cá nhân,
Công ty đặc biệt chú trọng đến việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bằng
việc đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, cải tạo mặt bằng nhà xưởng, tăng cường sử
dụng ánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chống nóng… nhằm tạo điều kiện làm việc
tốt nhất cho công nhân. Công ty còn hình thành mạng lưới y tế ngay tại Công ty với 11
bác sỹ, y tá cùng đầy đủ chủng loại thuốc theo phác đồ cấp cứu, phương tiện cấp cứu,
nhằm kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân và kịp thời phát hiện, điều trị bệnh
cho người lao động, góp phần tăng năng suất lao động. Thực hiện nghiêm chế độ làm
việc 8 tiếng và trả lương gấp đôi nếu làm thêm giờ theo đúng quy định pháp luật lao
động.
Một ưu đãi cho người lao động mà hiếm Công ty nào làm được, đó là doanh nghiệp
thành lập tổ sản xuất riêng dành cho công nhân nữ đang trong thời kỳ thai sản, nuôi con
nhỏ với điều kiện làm việc tốt nhất.

CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHÓM ĐỀ XUẤT TĂNG
CƯỜNG ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC ATLD TẠI SAMSUNG THÁI NGUYÊN
3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
3.1.1 Mục tiêu, phương hướng của công ty
– Samsung Electronics đã xác định tầm nhìn cho tương lai( tầm nhìn 2020) là “Mang Lại
Cảm Hứng Cho Thế Giới, Tạo Dựng Tương Lai”. Tầm nhìn này là trọng tâm cam kết của
Samsung Electronics trong việc đi đầu trong những đổi mới về công nghệ, sản phẩm và
các giải pháp mang lại cảm hứng cho các cộng đồng trên toàn thế giới cùng tham gia khát
vọng của Samsung Electronics là tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn có nhiều trải nghiệp kỹ
thuật số phong phú hơn. Khi Samsung Electronics nhìn nhận trách nhiệm của mình như
một công ty sáng tạo hàng đầu trong xã hội toàn cầu, họ cũng cống hiến công sức và
nguồn lực của mình để mang lại những giá trị mới cho ngành công nghiệp và khách hàng
đồng thời đáp ứng những giá trị chung của các nhân viên và đối tác của mình. Samsung
Electronics muốn tạo ra một tương lai thú vị và hứa hẹn dành cho tất cả mọi người.
– Như một hướng dẫn để có sự hiểu biết chung và mục tiêu có thể đánh giá, một nhóm
các mục tiêu cụ thể đã được kết hợp vào tầm nhìn của mình. Đến năm 2020, Samsung
Electronics tìm cách đạt được doanh thu hàng năm là 400 tỉ USD, đưa tổng giá trị thương
hiệu của Samsung Electronics vào danh sách 5 thương hiệu hàng đầu toàn cầu. Ba cột trụ
chiến lược chính mà hiện nay là một phần của bản sắc văn hóa, hoạt động kinh doanh và
quản lý của mình, mô tả các sáng kiến điều hành để đạt được mục tiêu này: ‘Khả Năng
Sáng Tạo’, ‘Hợp Tác’ và ‘Con Người Tài Năng’.
– Samsung Electronics tự hào cung cấp các sản phẩm tốt nhất thế giới thông qua sự xuất
sắc trong hoạt động và sức mạnh đổi mới. Samsung Electronics sẽ tiếp tục xây dựng dựa
khả năng và chuyên môn mới trên các thành tích hiện tại của mình để nâng cao khả năng
cạnh tranh và lịch sử đổi mới.
– Với tầm nhìn chiến lược đó, việc quan tâm đến yếu tố nguồn nhân lực là vô cùng quan
trọng, đặc biệt là khía cạnh tâm lý học trong an toàn lao động. Nhất là khi mục tiêu của
Samsung Electronics là về công nghệ, sản phẩm và các giải pháp mang lại cảm hứng cho

các cộng đồng trên toàn thế giới. về công nghệ, sản phẩm và các giải pháp mang lại cảm
hứng cho các cộng đồng trên toàn thế giới sở hữu số lượng công nhân sản xuất lớn trong
các nhà máy nên việc đáp ứng những đòi hỏi nghiêm ngặt về ATVSLĐ-PCCN cho công
nhân là vô cùng cần thiết.
3.1.2. Các quan điểm của ban lãnh đạo
– Ông Cho Ho Seok – Tổng Giám đốc phụ trách nhân sự Samsung Việt Nam, cho biết:
“Chúng tôi luôn quan niệm, công ty là con người. Nhân viên có vui vẻ, hạnh phúc thì
công ty mới có thể phát triển”. Vì vậy, mọi vấn đề lien quan đến yếu tố con người tại
Samsung luôn được coi trọng. Ban lãnh đạo luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn lao
động cho người lao động và các hình thức để người lao động an toàn trong quá trình sản
xuất. Từ đó, tạo tâm lý thoải mái và yên tâm để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.
3.1.3. Các dự báo có liên quan
– Số liệu thống kê cho thấy những năm gần đây một số lượng công nhân không nhỏ đã bị
tử vong sau một khoảng thời gian làm việc cho SamSung, điều đó ảnh hưởng không nhỏ

đến uy tín của Samsung cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người lao động
đang làm việc tại công ty. Vậy câu hỏi đặt ra là tất cả những chính sách về ATVSLĐ mà
công ty đang áp dụng hiện nay đảm bảo được bao nhiêu % về sự an toàn sức khỏe cho
những người lao động? Người lao động căn cứ vào đâu để có tâm lý an tâm khi họ quyết
định làm việc và cống hiến cho công ty? Đây sẽ là một câu hỏi lớn mà ban lãnh đạo
Samsung sẽ phải giải đáp để có thể giữ chân và tuyển dụng được đội ngũ lao động cho
công ty.
3.2 Các giải pháp Samsung Thái Nguyên sử dụng.
Công ty đã chú trọng tới việc cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bằng cách
đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, cải tạo mặt bằng nhà xưởng,tăng cường sử dụng
ánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chống nóng…nhằm tạo moi trường làm việc tốt

nhất cho công nhân.
Sam sung Thái nguyên đã chú trọng hơn trong công tác trang bị các dụng cụ, bảo hộ lao
động đầy đủ, an toàn giúp cho người lao động tránh được các tác động, ảnh hưởng xấu từ
hóa chất độc hại và môi trường. Khi đã được trang bị bảo hộ lao động như quần áo, giày,

mũ…nếu nhân viên nào không thực hiện đầy đủ thì sẽ bị phạt nặng về mặt kinh tế.
Công ty đã hình thành mạng lưới y tế ngay tại công ty với 11 bác sĩ, y tá cùng đầy đủ
chủng loại thuốc theo phác đồ cấp cứu, nhằm kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân

và kịp thời phát hiện và điều trị.
Do tính chất công việc, người lao động phải ngồi trong một tư thế lâu, dẫn đến ảnh hưởng
tâm lý. Công ty đã thực hiện chế độ nghỉ ngơi giữa các ca và thay đổi ca kíp liên tục
nhằm giúp người lao động không bị gò bó, stress ảnh hưởng tới năng suất và sức khỏe

của người lào động.
Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định và công khai các hóa chất sử dụng nhằm đảm bảo
quyền tiếp cân thông tin của người lao động. Sử dụng các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu
các tác hại từ điện từ trường..
3.3. Phương hướng nhóm đề xuất.

Đối với công nhân làm việc, ban lãnh đạo và các cấp quản lý nên tổ chức khám sực khoẻ
định kỳ cho công nhân ngay tại nơi làm việc hoặc tại các sở y tế gần nhất, ít nhất là 6

tháng 1 lần để đảm bảo sức khoẻ của công nhân khi họ đang lầm việc tại công ty.
Công nhân khi làm việc tại các nhà xưởng, khu chế xuất có hiện tượng ù tai, vì vậy cần
giảm bớt tiếng ồn tới NLĐ (có riêng đồ bảo hộ cho tai, hạn chế âm thanh của máy móc

thiết bị…) và bố trí các ca làm việc xen kẻ nhau, thời giam nghỉ ngơi hợp lý để hạn chế

đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động.
Bố trí, sắp xếp ca kíp hợp lý hơn cho người lao động. Sắp xếp thời gian nghỉ giải lao
trong ca làm việc để NLĐ được nghỉ ngơi và họ sẽ tập trung hơn trong công việc của
mình ( cứ 2h sẽ được nghỉ giải lao tại chỗ 10 phút)
Nên có chỗ nghỉ riêng cho công nhân để họ có đủ sức khoẻ để làm việc sau khi họ nghỉ
ngơi ăn uống để họ có sức khoẻ và tinh thần tốt hơn khi vào làm việc
Cải thiện môi trường làm việc, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, vệ sinh chỗ làm
việc thường xuyên. Công ty nên quan tâm hơn nữa về vấn đề nhiệt độ trong nơi làm viêc
và nhiệt độ ở ngoài nơi làm việc để có mức cân bằng, nhằm tránh sự thay đổi đột ngột về

nhiệt độ gây ra sự không kịp thích nghi của cơ thể đối với công nhân làm việc trong nhà
xưởng, khu chế xuất. Ví dụ như bố trí khu vực hành lang sát nơi làm việc để nhân viên có
thể di chuyển và thay đổi nhiệt độ chậm hơn, cơ thể có thể thích nghi tốt hơn.
Công ty đã quan tâm đến NLĐ hơn thông qua việc trang bị các thiết bị bảo hộ cho NLĐ
ngoài các quần áo lao động như hiện tại cần trang bị thêm các thiết bị quần áo bảo hộ có
độ bảo hộ cao hơn có khả năng chống các tác nhân có hại từ các thiết bị linh kiên điện tử.
Cải thiện, đầu tư hơn nữa cho mạng lưới y tế của mình. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ
thường xuyên cho NLĐ, tổ chức các lớp tuyên truyền về sức khỏe an toàn và lao động.
Công ty nên xem xét việc thuyên chuyển công việc cho NLĐ theo định kỳ 6 tháng- 1 năm
nhằm tránh việc gây nhàm chán, lặp đi lặp lại cùng 1 công việc trong 1 thời gian dài cho
NLĐ.
Có các quy định nghiêm ngặt rõ ràng hơn với NLĐ, yêu cầu NLĐ phải thực hiện đầy đủ
các biện pháp bảo hộ cũng như các quy định nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình làm
việc của họ.

KẾT LUẬN
Tâm lý người dân Việt Nam nói chung, người lao động tại công ty sam sung nói riêng
mang nhiều nét đẹp, lối sống đó ổn định đại diện cho bản sắc dân tộc trong các thang giá
trị, nhất là các thang giá trị về đạo đức và lối sống Việt Nam qua nhiều thế hệ. Nhưng
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã bộc lộ mặt trái của nó, kìm hãm sự phát
triển, vươn lên của người lao động trong quá trình lao động. Trong xu thế hòa nhập hiện
nay, người lao động Việt Nam cần giữ gìn các bản sắc, nét đẹp truyền thống, “hòa nhập
nhưng không hòa tan”, phát huy các điểm mạnh, hạn chế các điểm yếu trong tâm lý để
hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại. Và đối với công ty sam sung thì cũng cần có

nhièu chính sách quan tâm đế người lao động để cho mọi người thoải mái về tâm lý thì
như vậy khả năng làm việc và năng suất lao động sẽ đạt hiệu quả cao đồng thời giúp nền
kinh tế phát triển một cách ổn định và nhanh chóng.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
+ Giáo trình tâm lý học lao động.
+ Mạng internet.
+ Trang website của công ty SamSung Thái Nguyên.
+ Một vài bài thảo luận cùng đề tài với nhóm.

động là một tổn thất lớn của những doanh nghiệp về người và của, làm ảnh hưởng tác động tới hiệuquả hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Thông thường để ngăn ngừa những sự cố và tai nạn đáng tiếc laođộng, những doanh nghiệp cần chăm sóc đến 3 yếu tố lớn sau đây : Một là quy định kỷ luật lao động và những nội quy bảo đảm an toàn về lao động. Hai là những biểu lộ tâm lý bất bình thường của người lao động trong quy trình hoạtđộng. Ba là chất lượng của máy móc, thiết bị, dụng cụ, đối tượng người dùng lao động dùng trong sản xuất. Thực tế điều tra và nghiên cứu những nhà tâm lý lao động cho thấy những sự cố và tai nạn đáng tiếc lao động chủyếu tương quan đến yếu tố tâm lý của con người ( 70-80 % ). Do vậy điều tra và nghiên cứu một cáchđầy đủ Tâm lý học an toàn lao động sẽ giúp tất cả chúng ta có những giải pháp ảnh hưởng tác động hữu hiệunhằm ngăn ngừa những sự cố và tai nạn thương tâm lao động xảy ra. Tâm lý học an toàn lao động có vaitrò vô cùng to lớn so với những doanh nghiệp bộc lộ ở những điểm sau : Giảm những ngân sách để khắc phục những sự cố và tai nạn thương tâm lao động như : ngân sách sữa chữamáy móc thiết bị, ngân sách tổn thất nguyên nhiên vật tư, ngân sách do đình trệ sản xuất, chiphí cho ngày công nghỉ, ngân sách điều trị người lao động, ngân sách cho loại sản phẩm bị hỏng … Bảo vệ được người lao động, chống lại sự thương tổn so với người lao động do taibạn gây ra, đặc biệt quan trọng là ngăn ngừa những hiện tượng kỳ lạ chết người và tàn phế. Tạo ra tâm lý yên tâm, bình an, không thay đổi trong lao động và giúp cho người lao độnghăng hái, phát minh sáng tạo góp thêm phần làm tăng hiệu suất lao động. Với vai trò lo lớn đó, những doanh nghiệp cần quan âm đúng mức vơi công tác làm việc an toànlao động, đưa ra những giải pháp vừa cơ bản vĩnh viễn, vừa cấp bách trước mắt nhằm mục đích đảm bảoan toàn lao động. 1.3. Nguồn gốc của sự cố và tai nạn thương tâm lao độngCác nhà nghiên cứu và điều tra tâm lý lao động đã tập hợp nghiên cứu và phân tích một khối lượng lớn những sự cốvà tai nạn đáng tiếc lao động đã chỉ ra sáu nhóm nguyên do dẫn đến những sự cố và tai nạn đáng tiếc laođộng sau đây : 1.3.1. Sự độc lạ giữa những cá nhânSự khác nhau giữa những cá thể là một yếu tố lớn dẫn đến những sự cố và tai nạn đáng tiếc laođộng. Sự khác nhau đó bộc lộ ở những yếu tố sau : Thứ nhất sự khác nhau về tâm lý giới tính : Nhà nghiên cứu và điều tra Deborah Sheppard đã đưa ralý thuyết độc lạ về truyền thống Nam – Nữ như sau : Bản sắc NamBản sắc NữLô – gicHợp lýNăng độngBạo ganSử dụng chiến lượcĐộc lậpThích cạnh tranhNgười dẫn đường và quyết địnhTrực giácTình cảmPhục tùngKhả năng nhận xét người khácTự phátTình mẫu tửHợp tácNgười ửng hộ và đệ tử trung thànhSự độc lạ về thực chất đã dẫn đến tâm lý hành vi khác nhau giữa hai giới : Đối với nam thường thể hiện tính ganh đua mạnh, tính năng động lớn, tìm tòi sángtạo, tính trẻ khỏe và thể lực trong lao động. Song nam cũng thể hiện những nhược điểmlớn như : cẩu thả, luộm thuộm trong hoạt động giải trí, nóng vội thiếu tự tin, tình kiên trì thấp. Đối với phái đẹp có tính cách tốt như : cẩn trọng, tỉ mỉ, chịu khó trong lao động, ngănnắp ngăn nắp trong hoạt động giải trí, có sức chịu đựng tâm lý cao, có tính kiên trì lao động cao. Nhưng nữ cũng thể hiện những điểm yếu kém là an phận trong lao động, không có tính ganhđua, yêu dấu đùm bọc nhau và dễ dãi với nhau. Thứ hai sự độc lạ về kinh nghiệm tay nghề lao động : Kinh nghiệm lao động được bộc lộ làsố lần lao động lặp lại ở những việc làm được giao theo thời hạn. Kinh nghiệm lao độngphụ thuộc vào hai yếu tố : tần suất tái diễn của những hoạt động giải trí so với việc làm và thời giancông tác tính hàng năm. Thứ ba sự độc lạ về tuổi tác : Các nhà tâm lý học đã điều tra và nghiên cứu tâm lý lứa tuổi laođộng và đưa ra Tóm lại sau : – Độ tuổi lao động càng cao thì nhân cách càng hoàn thành xong và họ có xu thế nghĩ chínchắn và có nghĩa vụ và trách nhiệm so với đời sống cao hơn, con người càng cẩn trọng và chắc chắnhơn trong hoạt động giải trí lao động. – Trong những trường hợp đương đầu với những nguy hại, người có độ tuổi lao động càngcao thường có kinh nghiệm tay nghề cao và bình tĩnh, tự tin hơn trong giải quyết và xử lý. Thứ tư xu thế nghề nghiệp khác nhau : Xu hướng nghề nghiệp được bộc lộ thôngqua chỉ số về hứng thú so với nghề nghiệp và việc làm. Trong thực tiễn người lao độnglàm việc trong những thực trạng khác nhau, do vậy mức độ hứng thú so với nghề nghiệpvà việc làm cũng khác nhau. Thứ năm năng lượng trình độ : Các nhà nghiên cứu đặc biệt quan trọng quan tâm đến sự độc lạ nănglực trình độ tương quan đến sự cố và tai nạn đáng tiếc lao động. Thứ sáu sự độc lạ tính khí : Tính khí biểu lộ ở mức độ, cường độ, sự cân đối trongcác phản xạ của con người so với thiên nhiên và môi trường bên ngoài. Tính khí thường có 4 loại : tínhkhí nóng, tính khí linh động, tính khí trầm, tình khí ưu tư. Thứ bảy sự độc lạ về vai trò và vị trí của những cá thể trong tổ chức triển khai : Vai trò của những cánhân trong tổ chức triển khai thường được gắn với niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao hay thấp. Các vị tríkhác nhau có sự giám sát lẫn nhau tạo nên mạng lưới hệ thống đồng điệu của hoạt động giải trí. 1.3.2. Sự mất chú ý quan tâm trong lao độngChú ý trong lao động được bộc lộ ở xu thế và mức độ tập trung chuyên sâu ý thức của conngười vào đối tượng người dùng lao động để thực thi những hoạt động giải trí lao động. Sự mất quan tâm tạm thờithường xảy ra tai nạn đáng tiếc và sự cố lao động và do những nguyên do cơ bản sau đây : Thứ nhất là do một tiếng động đột xuất lớn bất xảy ra ảnh hưởng tác động đến người lao độngThứ hai là do những vật thể di động đến gần người lao động làm cho học cảm xúc mất antoàn hoặc nguy khốn với họ. Thứ ba là do sự vận động và di chuyển của bóng những vật thể in vào khu vực sản xuất tạo nên nhữngphản ứng bất ngờ đột ngột của người lao động làm mất quan tâm trong thời điểm tạm thời của người lao động. Thứ tư là tiếng loa phóng thanh nổi lên bất ngờThứ năm là do hình ảnh lạ mắt hoặc quá đẹp, tiếng nói kỳ lạ hấp dẫn sự quan tâm. 1.3.3. Mệt mỏi dẫn đến tai nạn thương tâm lao độngMệt mỏi bộc lộ sự suy giảm những công dụng sinh lý trong quy trình lao động. Cầnphân biệt hai dạng căng thẳng mệt mỏi cơ bản là stress hàng loạt và stress bộ phận. Mệt mỏi toànbộ là sự suy giảm những tính năng sinh lý hàng loạt sau một thời hạn lao động nhất định. Mệt mỏi bộ phận là sự suy giảm tính năng sinh lý ở một bộ phận khung hình nào đó. Mệt mỏiloại này làm tăng năng lực gây nên sự cố và tai nạn đáng tiếc lao động. Đây là loại hay gây nên sựcố và tai nạn đáng tiếc lao động nhiều nhất. Mệt mỏi này do một số ít nguyên do cơ bản sau gây ra : – Do độ đúng chuẩn quá cao và vận tốc thao tác quá nhanh yên cầu sự căng thẳng mệt mỏi thị giáclớn, do vậy dẫn đến mỏi mắt suy giảm thị lực. – Do điều kiện kèm theo lao động quá kém, đặc biệt quan trọng sự chiếu sáng kém dẫn đến mỏi mắt, suy giảmthị lực. – Do trình độ hóa quá hẹp người lao động dẫn đến chỉ sử dụng ít bộ phận cơ thểtham gia lao động, dẫn đến tính đơn điệu cao trong lao động, làm cho những bộ phận khácbị đình trệ, làm ức chế hưng phấn thần kinh. 1.3.4. Sự phản ứng sinh lý với những yếu tố môi trườngĐiều kiện lao động khắc nghiệt hoàn toàn có thể dẫn đến hàng loạt những phản ứng sinh lý củacon người, làm cho rơi lệch những hoạt động giải trí và dẫn đến sự cố và tai nạn thương tâm lao động. Các phảnứng sinh lý với môi trường tự nhiên thường xảy ra do những nguyên do sau : – Các luồng khí độc hoặc mùi không dễ chịu khiến phản ứng khung hình làm cho người lao độngquay mặt hoặc người bất ngờ đột ngột. – Người lao động tiếp xúc với thiên nhiên và môi trường quá nóng hoặc quá lạnh khiến người lao độnggây nên hành vi co dật chân tay mạnh và bất thần dẫn đến sự cố và tai nạn thương tâm lao động. 1.3.5. Kích thích tâm lý thái quáKích thích tâm lý thái quá thường được bộc lộ ở trạng thái hưng phấn quá mạnhhoặc tức giân quá lớn. Các trạng thái tâm lý xấu đi quá thái như : căng thẳng mệt mỏi thần kinh, trạng thái tực giận quá thái, trạng thái nổi khùng. Trạng thái thần kinh căng thẳng mệt mỏi thường biểu lộ ở xung năng tâm lý bị dồn nén. Trạng thái này thường do xung đột mái ấm gia đình hoặc tập thể, điều kiện kèm theo sống quá khó khăn vất vả, bất công quá lớn … Trạng thái tức giận thái quá là hiện tượng kỳ lạ cảm hứng bị kích thích đến tột cùng dẫnđến bùng phát những hành vi vô thức. Ở trong trạng thái này người lao động không kiềmchế được mình và bị thực trạng môi trường tự nhiên tác động ảnh hưởng dẫn đến hành vi xấu đi. Trạng thái nổi khùng là sự kìm nén xung năng thần kinh mất hiệu lực thực thi hiện hành dẫn đến trạngthái hành vi bị điều khiển và tinh chỉnh bởi sự bùng phát những xung năng thần kinh. 1.3.6. Các nguyên do thuộc về kỹ thuật công nghệ tiên tiến, máy móc thiết bị, dụng cụ laođộng và đối tượng người tiêu dùng lao độngĐây là những yếu tố khách quan không phụ thuộc vào vào yếu tố tâm lý của con người. Những hiện tượng kỳ lạ trên thường xảy ra do : hỏng máy, sự cố máy, sự cố dụng cụ lao động, sự cố đối tượng người tiêu dùng lao động hoặc công nghệ tiên tiến không đúng chuẩn. Những hiện tượng kỳ lạ trên đượckhắc phục trên cơ sở những giải pháp tổ chức triển khai sản xuất thay thế sửa chữa máy móc thiết bị, kiểm trachất lượng dụng cụ và đối tượng người tiêu dùng lao động trước khi dùng vào sản xuất. CHƯƠNG II : VẤN ĐỀ TÂM LÝ HỌC ATLD TRONG SAMSUNG THÁINGUYÊN2. 1. Giới thiệu về doanh nghiệp và tình hình ATLD trong SAMSUNGNhà máy Samsung Thái Nguyên ( Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnhThái Nguyên ) chính thức thi công từ ngày 25/3/2013, là Tổ hợp công nghệ cao thứ haitiếp nối thành công xuất sắc của Tổ hợp công nghệ cao Samsung thứ nhất tại Thành Phố Bắc Ninh. Dự án Tổ hợp công nghệ cao thứ 2 của Samsung có tổng vốn góp vốn đầu tư 3,2 tỷ USD, gồm có : Nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp điện thoại di động và những loại sản phẩm côngnghệ cao, quy mô 2 tỷ USD ; Nhà máy sản xuất, lắp ráp những bộ vi giải quyết và xử lý và mạch tích hợp, quy mô 1,2 tỷ USD.Ngoài ra những công ty con, Tập đoàn Samsung sẽ góp vốn đầu tư thêm những nhà máy sản xuất sản xuấtcác loại linh phụ kiện điện và điện tử, phụ tùng những mẫu sản phẩm di động, điện tử viễn thôngcông nghệ cao như : máy tính xách tay, máy ảnh kỹ thuật số. Phát biểu tại lễ thi công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhìn nhận cao việc Samsungxác định Nước Ta là ” cứ điểm sản xuất quan trọng ” và quyết định hành động liên tục lan rộng ra quymô góp vốn đầu tư tại Nước Ta. Với khoản góp vốn đầu tư khổng lồ như vậy, ông Nguyễn Văn Đạo – Phó Tổng giám đốcCông ty Điện tử Samsung-Vina bật mý : Khu Tổ hợp Công nghệ cao Samsung TháiNguyên khi đi vào hoạt động giải trí sẽ trở thành nhà máy sản xuất sản xuất điện thoại di động lớn nhấtthế giới của Samsung. Tháng 11/2013 dự án Bất Động Sản đã triển khai cất nóc. Theo kế hoạch, khoảng chừng tháng 2/2014, Nhà máy sẽ sản xuất thử nghiệm và tháng 3/2014 khởi đầu quản lý và vận hành thương mại. Chia sẻ trên tờ Thời báo kinh doanh thương mại, chỉ huy tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng dự án Bất Động Sản củatập đoàn số 1 Nước Hàn này sẽ đem lại nhiều quyền lợi kinh tế tài chính, xã hội cho địa phương. Đơn cử như tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách, kéo theo những ngành công nghiệp phụ trợ khác tăng trưởng … Đặc biệt, dự án Bất Động Sản của Samsung sẽ xử lý bài toán phúc lợi xã hội, tạo việc làm chokhoảng 10.000 lao động ngay năm đầu đi vào hoạt động giải trí và hoàn toàn có thể cần tới 30.000 laođộng trong tương lai. Nhưng ít ai biết rằng để Samsung cam kết rót tỷ USD, địa phương này đã phải xincho doanh nghiệp nhiều ” khuyến mại đặc biệt quan trọng “. Cụ thể, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên đề xuất kiến nghị cho dự án Bất Động Sản được hưởng tặng thêm thuế thunhập doanh nghiệp ( TNDN ) bằng 10 % trong 30 năm kể từ khi mở màn hoạt động giải trí ; miễnthuế trong 4 năm kể từ khi có lãi và giảm 50 % số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Trong khi những Doanh Nghiệp khác đang phải chịu thuế suất thuế TNDN 25 %. Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên còn yêu cầu cho dự án Bất Động Sản của Samsung được thêm 3 nămhưởng khuyến mại giảm 50 % thuế TNDN, nâng tổng thời hạn khuyến mại là 12 năm. Đề xuất này, theo Bộ Tài chính, là vượt khung pháp luật của pháp lý thuế hiện hành và nếu tỉnh cầncơ chế khuyến mại đặc biệt quan trọng cho dự án Bất Động Sản nào thì phải được Quốc hội phê chuẩn. Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên đề xuất kiến nghị cho Samsung được hưởng những khuyến mại tươngtự như dự án Bất Động Sản tại TP Bắc Ninh, ví dụ điển hình như miễn tiền thuê đất, thuê hạ tầng, miễnthuế nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị. 2.2 Thực trạng ATLD trong SAMSUNG Thái Nguyên. 2.2.1. Những số liệu về tình hình tâm lý học an toàn lao động tại Sam Sung TháiNguyênSố vụ tai nạn đáng tiếc lao độngxảy ra tại Sam SungThái NguyênSố vụ tai nạn đáng tiếc xảy rado nguyên do vềtâm lý họcSố nạn nhân bị thươnghoặc tử trận do cácvụ tai nạn thương tâm lao độngliên quan đến nguyênnhân tâm lý học. 201452399820156845137Q uý I, Quý II, QúyIII năm 2016392265N ămNhận xét : – Số vụ tai nạn đáng tiếc lao động năm năm ngoái có xu thế tăng so với năm trước, tăng 30,7 % và trong đósố vụ tai nạn thương tâm lao động do tâm lý áp lực đè nén hoặc thiếu hiểu biết về nhận thức quá trình làmviệc và quản lý và vận hành máy móc nên đã xảy ra thực trạng này. – Bước sang năm nay, ban chỉ huy đã có những giải pháp khác phục nhằm mục đích giảm thiểu tìnhtrạng trên bằng cách nâng cao nhận thức cho người lao động, tăng chính sách khen thưởng, có thời hạn thao tác và thời hạn nghỉ ngơi hài hòa và hợp lý, giảm áp lực đè nén, giảm căng thẳng mệt mỏi, giúpngười lao động cảm thấy hưng phấn hơn trong quy trình thao tác và đã giảm số vụ tainạn lao động nói chung và số vụ tai nạn đáng tiếc lao động vì tâm lý nói riêng trên toàn công ty. 2.2.2. Nguyên nhân gây mất bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Samsung TháiNguyên. Thứ nhất, thiên nhiên và môi trường ô nhiễm : Vì trong ngành lắp ráp điện tử môi trường tự nhiên làm việcphải là phòng “ sạch ” để bảo vệ độ sạch của mẫu sản phẩm. Làm việc trong phòng kín, vớihệ thống điều hòa, luôn có sự chênh lệch nhiệt độ so với ngoài trời từ 5 – 12 độ. Chính vìvậy, phải sử dụng chiêu thức đặc biệt quan trọng để xác lập hơi hóa chất ở khu vực lắp ráp, kếtquả xác lập được là : những dạng hơi a xít và hơi dung môi hữu cơ toluen, xylen, những hợpchất benzene và đồng đẳng của benzene …. Môi trường thao tác đều chưa bảo vệ antoàn lao độngThứ hai : Các công nhân được trang bị bảo lãnh lao động chưa bảo vệ cách ly hoàntoàn với những hóa chat ô nhiễm. Thứ ba : những tiêu chuẩn, lao lý về việc sử dụng những loại hóa chất trong doanhnghiệp sản xuất linh phụ kiện điện tử đã quá cũ, hơn 20 năm chưa được soát xét thiết kế xây dựng lạicho tương thích với điều kiện kèm theo lúc bấy giờ và tính năng cộng hưởng cũng chưa được xem xét. Thứ tư : Nhà nước chưa trấn áp chặt việc bảo vệ bảo đảm an toàn vệ sinh lao động choNLĐ trong những công ty sản xuất Trong quy trình khảo sát, nhiều lao động đã phản ánhviệc tiếp tục đau mỏi xương khớp do tư thế thao tác, ù tai, thậm chí còn suy giảm thịlực từ 10/10 xuống còn 5/10. Qua nghiên cứu và điều tra thực tiễn thời hạn những công nhân gắn bó với việc làm này thườngngắn, nguyên do là do tâm lý quan ngại việc làm tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất. Đa số laođộng được khảo sát đều có tuổi nghề dưới 3 năm. Làm việc nhiều giờ với những cụ thể nhởlàm căng thẳng mệt mỏi thị giác, tiếp tục kiểm tra điện thoại cảm ứng làm ảnh hưởng tác động đến thính giác. Đôi mắt người LĐ khi phải kéo sát linh phụ kiện trong một khoảng cách cố định và thắt chặt sẽ gây căngcơ, khiến thị giác của họ luôn ở trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi. Người LĐ khi tuyển dụng, thị lực bắt buộc phải đạt 10/10 ( mắt kém, công ty không nhận ) nhưng chỉ sau 8 tháng làmviệc, “ mắt đã nhức mỏi, chảy nước, kiểm tra lại thì cả hai mắt thị lực chỉ còn 5/10 ”. Theo báo cáo giải trình ” Đánh giá ảnh hưởng tác động khởi đầu về bảo đảm an toàn môi trường tự nhiên và sức khỏe thể chất nghềnghiệp trong một số ít nhà máy sản xuất sản xuất, lắp ráp điện tử tại Nước Ta ” của Trung tâm Hộinhập và Phát triển có nêu rõ thực trạng chất lượng thiên nhiên và môi trường lao động của công nhânViệt Nam nhận định và đánh giá trong báo cáo giải trình có nói đến những căn bệnh công nhân dễ mắc phải. Thứ nhất, Nước Ta vừa công bố bệnh điếc nghề nghiệp do dung môi hữu cơ. Trên thựctế tại những vị trí thao tác có tiếp xúc với dung môi mặc dầu hàm lượng dưới tiêu chuẩn chophép rất nhiều nhưng vẫn phát hiện ra những đối tượng người dùng bị điếc nghề nghiệp. Một công nhânchia sẻ : “ Tôi làm ở bộ phận test điện thoại cảm ứng, liên tục phải nghe để phải kiểm tra những chứcnăng của điện thoại thông minh, tôi thường bị ù tai trong suốt ca thao tác và tôi sợ nhất là phải kiểmtra những cuộc gọi “ ảo ” vì lúc đó sóng điện thoại cảm ứng rất mạnh. Bình quân trong ca tôi phải kiểmtra 76 chiếc ”. Thứ hai đáng quan tâm là trong những loại dung môi có loại là nguyên do gâyung thư như benzene và những đồng đẳng của benzene. ( Theo VOV ) 2.2.3. Một số quy định kỷ luật lao động và những nội dung về an toàn lao động. 2.2.3. 1. Quy chế kỷ luật lao động. Các hình thức kỷ luậtCông ty hoàn toàn có thể vận dụng những hình thức kỷ luật sau so với người lao động : – Khiển trách bằng lời nói ; hoặc bằng văn bản ; – Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việckhác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lươnghoặc không bổ nhiệm ; – Sa thải. Đối với những hành vi gây thiệt hại cho Công ty từ 500.000 đồng trở lên, gây ảnh hưởngđến uy tín của Công ty, gây tác động ảnh hưởng lớn đến hoạt động giải trí của Công ty đều bị áp dụngmột trong những hình thức kỷ luật nói trên. Tuy nhiên, việc vận dụng hình thức nào sẽ đượccăn cứ trên từng trường hợp đơn cử. Ngoài những trường hợp trên, người lao động sẽ bị vận dụng những hình thức kỷ luật theocác lao lý sau : a. Khiển trách bằng lời nóiHình thức này được vận dụng khi người lao động có tối thiểu một trong những hành vi sau : – Không tắt tổng thể những công tắc nguồn điện và những máy móc, thiết bị hoạt động giải trí bằng điện, máyvi tính, máy in … trong khoanh vùng phạm vi quản trị của mình khi hết giờ thao tác ; – Không tiếp tục vệ sinh máy móc, thiết bị nơi thao tác ngay sau khi vào làmviệc và trước khi ra về ; – Hút thuốc ở khu vực cấm, ăn ở ngoài khu căng tin ; – Không mặc phục trang bảo lãnh theo đúng lao lý. b. Khiển trách bằng văn bản ; Hình thức này được vận dụng khi người lao động thuộc tối thiểu một trong những trường hợpsau : – Trong vòng 01 tháng, vi phạm từ 03 hành vi trở lên hoặc 03 lần trở lên so với mộthành vi được liệt kê trong phần Khiển trách bằng lời nói. – Không tuân thủ tiến trình công nghệ tiên tiến gây hư hỏng máy móc, thiết bị. – Không tuân thủ những lao lý về an toàn lao động và vệ sinh lao động ; – Không triển khai đúng lao lý về phòng cháy, chữa cháy. – Không tuân thủ những yếu tố về bảo mật an ninh của Công ty ; c. Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việckhác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặccách chức ; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển sang làm công việckhác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa 06 tháng hoặc khấu trừ tiền lương hoặccách chức được vận dụng khi người lao động thuộc tối thiểu một trong những trường hợp sau : – Người lao động đã bị khiển trách bằng văn bản mà tái phạm trong thời hạn 03 thángkể từ thời gian bị khiển trách ; – Tự tiện sử dụng máy móc, thiết bị thao tác khi chưa được giảng dạy và chưa đượcchứng nhận có đủ năng lượng quản lý và vận hành những loại máy móc, thiết bị đó. – Mang những chất dễ cháy, chất nổ, vũ khí thô sơ, vũ khí phạm pháp vào Công tyhoặc cất trữ, sử dụng những loại rượu, bia, dược phẩm phạm pháp trong khu vực Côngty ; Người lao động vi phạm sẽ được tự động hóa hồi sinh trở lại vị trí công tác làm việc cũ / mức lươngcũ nếu không tái vi phạm kỷ luật sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định hành động thi hành kỷ luật cóhiệu lực. Trường hợp việc làm cũ không còn hoặc không hề sắp xếp việc làm cũ thì haibên sẽ thỏa thuận hợp tác để xử lý trên cơ sở bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ về mặt phúc lợi cho Ngườilao động theo hợp đồng lao động đã ký kết. Nếu người lao động đã có những tân tiến tíchcực trong việc sửa chữa thay thế sai phạm của mình sau khi đã chấp hành kỷ luật được 3 tháng vàcó quan điểm ý kiến đề nghị của Trưởng bộ phận, Ban Giám đốc thì Giám Đốc hoàn toàn có thể ra quyết địnhrút ngắn thời hạn kỷ luật. Khi có quyết định hành động về việc hủy bỏ hoặc giảm bớt thời hạn thi hành kỷ luật của biệnpháp kỷ luật này, Giám đốc sẽ phát hành một quyết định hành động bằng văn bản và nhân viên cấp dưới Hànhchính – Nhân sự sẽ sắp xếp cho người lao động được nhận trở lại việc làm đã đảm tráchtrước khi bị kỷ luật hoặc sắp xếp một việc làm nào khác tương tự tương thích với nănglực của Người lao động. d. Sa thải. Sa thài được vận dụng khi người lao động thuộc tối thiểu một trong những trường hợp sau : – Người lao động bị giải quyết và xử lý kỷ luật lê dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việckhác … mà tái phạm trong thời hạn chưa xóa kỷ luật hoặc bị giải quyết và xử lý kỷ luật cách chứcmà tái phạm ; 2.2.3. 2. Các nội dung về an toàn lao động. • Các biệp pháp phòng chống cháy nổ : Dụng cụ, thiết bị phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động : + Sử dụng hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy chung Công ty và của những xí nghiệp sản xuất. + Trang bị bình chữa cháy, thùng cát, mạng lưới hệ thống đường ống dẫn nước, vòi rồng, hốchứa nước, máy bơm … tại khu vực nhà máy sản xuất và Văn phòng. Nhân sự : + Cử cán bộ bảo đảm an toàn theo dõi liên tục tại nhà máy sản xuất + Phối hợp với Cán bộ bảo đảm an toàn chung của Công ty kiểm tra giám sát ngặt nghèo trongsuốt qúa trình sản xuất. Các giải pháp khác : + Đặt những biển báo tại những vị trí dễ gây ra cháy nổ. + Thường xuyên hoạt động và sinh hoạt, nhắc nhở lực lương cán bộ công nhân viên chức trực tiếp sản xuất về an toànlao động. + Đề ra và tuân thủ ngặt nghèo những quá trình bảo đảm an toàn. + CBCNV chỉ được xây đắp ( Đặc biệt so với Hàn và Cắt ) tại những vị trí đã đượccán bộ ATLĐ kiểm tra và xác nhận không có năng lực gây cháy, nổ. + Các thiết bị bảo đảm an toàn và vật tư có năng lực gây cháy nổ như : Bình điện, giõ đá, ga, đồng hồ đeo tay, nồi áp xuất trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm nghiệm bởi Cơ quanchức năng và cán bộ kỹ thuật của Công ty. + Khi thao tác trong hầm phải sử dụng ánh sáng đèn pin 12 ÷ 24 V + Sau khi kết thúc việc làm trong ngày, cán bộ ATLĐ phải kiểm tra hiện trường đểngăn ngừa năng lực gây cháy, nổ. • An toàn lao đông trong việc làm hàn, cắt sắt kẽm kim loại ( Gas – Oxy – Acetylene ) : Phải kiểm tra và sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ mọi trang thiết bị bảo đảm an toàn, phòng hộ cá thể và điềukiện bảo đảm an toàn khác. – Khí ga được dữ gìn và bảo vệ bởi kho riêng, nhiết độ môi trường tự nhiên dưới 50 0 C, tránh nơi cóchất ăn mòn vỏ, tránh va đập, xa lối đi lại. Nguồn chiếu sáng trong kho dùng loạiphòng tránh tia lửa, phải treo bình gas > 1,5 m. Bình gas đặt cách ngọn lửa > 10 m, cách bình CO2 > 3 ÷ 5 m, xa nơi cắt > 10 m, khôngđể nơi nắng gắt, gần nguồn lửa, gần nơi đông người. – Trước khi cắt phải kiểm tra đèn, van giảm áp, không lắp lẫn, lắp ngược. Bình gas vàthiết bị sử dụng, ống dẫn, van, mối nối dây dẫn phải trọn vẹn kín. – Khi có mùi đặc trưng phải ngưng ngay, dùng khí bảo đảm an toàn thổi hoặc làm loãng khí gaskiểm tra giải quyết và xử lý rò rỉ. – Có thiết bị dập lửa ngay khi phát sinh. – Không triển khai cắt xả khi không có thiết bị bảo đảm an toàn hoặc thiết bị bảo đảm an toàn đã bị hưhỏng. – Không để rơi vỏ bình khi vận động và di chuyển, không để gần nguồn nhiệt lớn, nguồn lửa, khôngđặt những chai nạp đầy khí ngoài trời mưa nắng, không khiêng vác hay lăn chạy trên mặtđất, phải sử dụng xe chuyên được dùng. – Sau khi kết thúc việc làm phải thu dọn vật dụng và đặt đúng nơi pháp luật. • An toàn trong việc hàn điện – Công nhân viên phải mang vừa đủ trang bị phòng hộ lao động, không để những vậtcháy gần nơi thao tác. Hàn trên cao thì phải che chắn để tránh sắt kẽm kim loại lỏng rơi xuốnggây hỏa hoạn hoặc làm bỏng người bên dưới. Khi hàn trên cao phải có giàn giáo vữngchắc và đeo dây bảo đảm an toàn và dây phải cố định và thắt chặt chắc như đinh. – Công nhân viên hàn điện trước khi thao tác phải sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ mọi trang thiết bịan toàn, đồ phòng hộ cá thể và điều kiện kèm theo bảo đảm an toàn khác. – Theo dõi thực trạng hoạt động giải trí của máy hàn, nếu khi thao tác thấy điều kiện kèm theo làm việcchưa bảo đảm an toàn thì phải báo ngay cho kỹ thuật trình độ xử lý. Không tùy tiện lấyđiện bằng cách câu móc bừa bải. Không thay thế sửa chữa máy hàn khi đang có điện. Máy hànphải được che mưa che nắng. Những nơi thao tác trong điều kiện kèm theo khí ẩm phải có lóttấm gỗ có chiều dày khoảng chừng 10 cm để cách ly với mặt sàn. – Khi vận động và di chuyển máy hàn phải cắt điện từ nguồn, khi vận động và di chuyển kìm hàn và dây hànphải thận trọng không để dây chồng chéo và vắt ngang qua những dây dẫn điện, qua chaioxy, chai gas hoặc acetylene …. – Dây dẫn phải được bảo vệ và cách điện tốt. Chiều dày dây dẫn từ lưới điện đến máyhàn không quá 10 m. lối đi lại tại khu vực hàn phải rộng tối thiểu là 1 m. – Vỏ ngoài của máy và cầu dao phải được tiếp mát. – Sau khi thao tác xong, công nhân viên phải ngắt điện, thu dọn đồ nghề, đặt đúng vịtrí, vệ sinh thật sạch. – Phòng chống điện giật : + Việc sử dụng những thiết bị phải tuân thủ đúng nội quy bảo đảm an toàn của Công ty phát hành. + Dây dẫn phải cách điện tốt, phải tránh đè dập, cháy chập, nếu không bảo vệ thìphải thay mới ngay mới được sử dụng. Dây dẫn phải được nối chắc như đinh với cực nối ( bằng bulon xiết chặt ). Trước khi mở màn hàn phải kiểm tra kìm hàn, nếu không đảmbảo bảo đảm an toàn thì không được hàn. Phải sử dụng kìm hàn có tay cầm bằng vật tư cáchđiện, chịu nhiệt và mỏ kẹp có bộ phận giữ dây bảo vệ khi hàn dây không bị giật ra. Không được tự động hóa bỏ kìm hàn khi đang có điện để đi thao tác khác. Khi ngưng làmviệc phải ngắt ngay máy hàn ra khỏi lưới điện. + Làm việc ở nơi khí ẩm phải mang ủng cách điện, phải dùng tấm gỗ khô để lót dướichân khi hàn. Không hàn ngoài trời khi có mưa, giông tố. Khi hàn ở những nơi có điềukiện khó khăn vất vả như trong những hầm kín, kho, chỗ trên cao, chỗ bị số lượng giới hạn về chiều caophải dùng máy hàn một chiều để bảo vệ bảo đảm an toàn cho người thợ. + Phải đủ ánh sáng nơi thao tác, đèn chiếu sáng phải có điện áp dưới 24V, trong hầmphải dùng điện áp 12V qua biến áp cách ly và phải có lưới bảo vệ bên ngoài. + Khi có người bị điện giật phải nhanh gọn ngắt cầu dao khỏi nguồn. Tuyệt đốikhông dùng tay kéo người bị nạn. + Việc đấu điện cho máy hàn phải do thợ điện thực thi hoặc những thợ hàn đã đượchuấn luyện về kỹ thuật, bảo đảm an toàn về sử dụng điện thực thi. – Phòng chống cháy nổ : + Khi thao tác ở những nơi có rủi ro tiềm ẩn cháy nổ như : Các két chứa dầu, mỡ, những chaichứa khí nén, những nồi hơi, bồn chứa nguyên vật liệu …. Phải theo lao lý bảo đảm an toàn vềphòng chống cháy nổ. Nếu không có những thiết bị phòng chống cháy nổ thì không đượctiến hành hàn, cắt. Trong trường hợp thiết yếu phải sắp xếp cách xa những vật tư dễ cháy10m. + Không được hàn, cắt bên trên những thùng, kho chứa xăng dầu và những chất dể cháy. + Không hàn ở những thùng chứa chất dễ cháy, thùng chứa nguyên vật liệu đang có áp suấtcao. + Không sử dụng hoặc dữ gìn và bảo vệ nguyên vật liệu dễ cháy nổ ở nơi thực thi công việchàn. An toàn khi sử dụng những thiết bị điện – mạng điện. Công nhân, cán bộ kỹ thuật thao tác với những thiết bị mạng lưới hệ thống điện phải sử dụng đầy đủtrang thiết bị phòng hộ cá thể và những dụng cụ bảo đảm an toàn thiết yếu cho mỗi loại công việcvà phải biết cấp cứu người bị điện giật. Buộc toàn bộ những thiết bị điện phải có nối đất trung tính với vỏ thiết bị, đường nối antoàn này phải được kiểm tra định kỳ và liên tục. Các dụng cụ điện xách tay trong điều kiện kèm theo không hề hạ áp được cho phép sử dụng điện thế110V hoặc 220V, nhưng nhất thiết phải tiếp đất và sử dụng những dụng cụ phòng hộ. Những nơi đặc biệt quan trọng nguy khốn chỉ sử dụng điện áp nhỏ hơn 24V. Tuyệt đối không dùng mọi giải pháp móc nối dây kìm hàn không đúng pháp luật làmviệc rò ra khỏi máy hàn, không dùng tiếp đất của máy hàn này làm tiếp đất cho máyhàn kia, kìm hàn phải có điện trở cách điện không nhỏ hơn 1M, không được hàn ngoàilúc trời mưa không có mái che. Không dùng cầu dao không vỏ che, mọi cầu dao cách điện có vỏ bao che bằng kimloại nhất thiết phải nối đất. Đầu ra của dòng điện phải nằm dưới cầu dao, không thaycầu dao chì bằng những loại dây khác như thiếc, vỏ nhôm và những loại dây không đúng kỹthuật, những dây cháy của những pha đi đến động cơ điện phải bằng nhau về trị số chịu tảivà phải đúng pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, bẻ nhánh những cành rơi hoặc đổ gãy vàomạng điện, khi có sự cố đứt dây cao thế, không được đứng gần dưới 5 m. Dây điệntrong xưởng, ngoài hiên trường phải cách điện bằng vỏ cao su đặc. Định kỳ kiểm tra mạng lưới chống sét toàn Công ty nhất là vào những kỳ trước mùamưa. Không dùng Mêgaomet để giám sát đường dây khi trời sắp mưa hay đang cócơn giông, không dùng ampe kế kìm ở nhưng nơi ẩm hoặc ở ngoài trời mưa. Không dùng nước để chữa xăng hay điện. 2.2.4. Biểu hiện tâm lý bất bình thường của người lao động trong quy trình hoạt động giải trí. – Sự stress : Cứ như những người đồn thổi thao tác tại SamSung Thái Nguyên thì mộtcông nhân thông thường có thu nhập từ 9-10 tr đồng. Đó là một số lượng mà những ngườikhông được học ĐH, cao đẳng ra có mơ cũng không được như vậy. Nhưng để đượcđiều đó thì công nhân phải làm với tần suất trung bình 12 giờ / tuần, ca tối và ca đêm ( 150 % ngày công ) 2 ngày cuối tuần là ( 200 ngày / công ) và ngày nghỉ lễ ( 300 % ngày / công ). Mà công nhân nữ lại chiếm hầu hết nên việc giờ giấc thao tác như vậy thì namgiới cũng chưa chắc hoàn toàn có thể làm được, dẫn đến sự tác động ảnh hưởng sức khỏe thể chất của người laođộng. – Sự căng thẳng mệt mỏi : Một ngày làm công nhân ở xí nghiệp sản xuất Samsung Thái Nguyên diễn ratrong một tiến trình khép kín. Mỗi ngày những nữ công nhân thường thức dậy từ lúc 7 h sángđể làm vệ sinh cá thể. Ăn điểm tâm lúc 7 h30 rồi tập hợp đến chỗ làm để 8 h bắt đầucông việc. Giữa những ca thao tác công nhân được nghỉ 20 phút. Thời gian để họ ăn và nghỉtrưa là 50 phút, được tính và chia thành những phiên từ 12 h – 12 h20 tùy từng bộ phận. Điều đáng lo lắng hơn cả là tư thế thao tác và cường độ lao động căng thẳng mệt mỏi. Côngnhân buộc phải ngồi hoặc đứng ở tư thế tĩnh trong suốt ca thao tác lê dài tới 12 tiếngđồng hồ. Độ đơn điệu của thao tác “ lái ” con người hành vi như một cỗ máy, đó là chưakể đến vận tốc triển khai những thao tác cực nhanh, khiến họ phải tập trung chuyên sâu cao độ. Ngoài cường độ thao tác thao tác dẫn đến sự căng thẳng mệt mỏi thì những lao lý trong nhàmáy cũng rất khắc nghiệt. Thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi nhưng công nhân lại không đượcphép mang chăn, gối vào xí nghiệp sản xuất để nghỉ ngơi. Do có số lượng lao động lớn nên côngnhân chỉ có duy nhất một lựa chọn là ngồi ngủ gục tại chỗ ăn, hiện công ty chưa bố tríđược khu nghỉ ngơi riêng không liên quan gì đến nhau cho hàng loạt công nhân trong xí nghiệp sản xuất. Ngoài ra, ngay cả việc đi vệ sinh của công nhân cũng được trấn áp ngặt nghèo. Người lao động bị gò bó chỉ được ra ngoài đi vệ sinh trong một khoảng chừng thời hạn nhấtđịnh, nếu ” đi ” lâu hơn thì sẽ bị trừ vào lương, thậm chí còn là bị đuổi việc. – Sự lo ngại, sợ hãi : Có nhiều rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa sức khỏe thể chất người LĐ ở nơi thao tác khi họphải đương đầu với tiếng ồn, ánh sáng, độ rung xóc, điện từ trường, bụi sắt kẽm kim loại, hơi khíđộc, hóa chất, tia cực tím, phóng xạ … Những yếu tố ô nhiễm này sống sót trong đa phần côngđoạn sản xuất – Công nhân phải tiếp xúc với bụi sắt kẽm kim loại, hơi khí độc, hóa chất, tia cực tím, phóng xạ … Những yếu tố ô nhiễm này sống sót trong hầu hết quy trình, ví dụ hàn những chi tiết cụ thể, linh kiệnđiện tử, hoặc khi làm vệ sinh thiết bị, cần dùng Flux, là một hỗn hợp hóa chất bao gồmdung môi và axít, tẩy sạch mặt phẳng sắt kẽm kim loại. – Nơi thao tác của công nhân là những phòng kín với mạng lưới hệ thống điều hòa, luôn chênh lệch sovới nhiệt độ bên ngoài 5 – 12 độ C, vào những ngày hè nóng thì khoảng cách này càngtăng. Trong môi trường tự nhiên vi khí hậu chênh lệch như vậy, những tác động ảnh hưởng về đổi khác nhiệttrong khung hình con người là không tránh khỏiCũng như lời đồn nhiều người thao tác ở SamSung Thái Nguyên khi đi qua cửa từsẽ dẫn đến vô sinh, và một số ít công nhân vào thao tác ở công ty với việc khám sức khỏeđầu vào rồi nhưng chỉ làm một thời hạn ngắn thì ngất xỉu và tử trận ( Lưu Thanh T-22tuổi-quê Yên Định, Thanh Hóa ) đã khiến cho những công nhân hiện đang làm tại công tychút phần lo ngại, sợ hãi về sức khỏe thể chất của mình nhưng cũng vì đồng xu tiền mà cũng đànhngậm ngùi gật đầu. – Sự tuyệt vọng : Công trình ký túc xá ” tiện lợi tân tiến không khác gì khách sạn ” ( theolời kể của nữ công nhân Hải trong bài viết của Bloomberg ) nằm phía sau khu công xưởngtrông khá sặc sỡ và bề thế với 9 tòa nhà căn hộ cao cấp ( 8 tòa nhà dành cho nữ, 1 tòa nhà chocông nhân nam ). Nhưng điệp khúc mất điện, thiếu nước hoạt động và sinh hoạt, nước uống luôn là nỗiám ảnh so với những công nhân sống trong ký túc xá của xí nghiệp sản xuất Samsung TháiNguyên. Và sự ngập úng do vỡ đường ống nước, mưa lớn … dẫn đến cứ tưởng như côngnhân đang sống “ đời sống trong mơ ”. Mặt khác khi người công nhân cố hết mình làmviệc thì tình hình chậm lương diễn ra tiếp tục. Theo lao lý trong hợp đồng ký kếtvới người lao động của SEVT, cứ vào ngày 21 hàng tháng là tiền lương sẽ được ” đổ ” vàotài khoản của những cán bộ, công nhân viên. Thế nhưng thời hạn gần đây những công nhântrực tiếp thao tác trong dây chuyền sản xuất sản xuất thường phải nhận lương chậm tới gần nửatháng. => Người lao động chính là yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công xuất sắc của công tySamSung Thái Nguyên. Song những biểu lộ tâm lí không bình thường đã dẫn đến sự mất chú ýtrong lao động, tác động ảnh hưởng sức khỏe thể chất chính bản thân người lao động và tác động ảnh hưởng đếnnăng suất thao tác dẫn đến hiệu suất cao kinh doanh thương mại của công ty khoog được cao. 2.2.5 Thực trạng chất lượng máy máy móc, dụng cụ, đối tượng người tiêu dùng lao động dùng trongsản xuất tại công ty Samsung Thái Nguyên. Chất lượng máy móc thiết bị ảnh hưởng tác động tích cực đến tâm lý học an toàn lao động. Máy móc trang thiết bị tiên tiến và phát triển tân tiến, công cụ lao động bảo vệ chất lượng tiêuchuẩn giúp cho người lao động yên tâm trong quy trình lao động, giúp họ triển khai xong tốtcông việc được giao. Giúp bảo vệ sức khỏe thể chất lao động và tái tạo sức lao động của ngườilao động. Đồng thời giảm thiếu thời hạn tiêu tốn lãng phí trong quy trình thao tác của người laođộng, giúp người lao động không bị mất thời hạn xử lý đến những yếu tố ngoài lề, làmgiảm sự thiếu cẩn trọng, sơ xuất của người lao động trong việc làm, người lao động có được tinhthần làm sảng khoái, tập trung chuyên sâu cao độ nhằm mục đích hạn chế tối đa những rủi ro đáng tiếc xảy ra do thiếu tậptrung trong quá tình thao tác. ” Mỗi năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng để trang bị bảo lãnh lao động nhưquần áo bảo lãnh, giầy, mũ, găng tay cho công nhân. Khi đã được trang bị bảo lãnh lao động, công nhân nào không sử dụng sẽ bị phạt nặng về kinh tế tài chính, từ đó tạo sự đồng nhất trong chấphành nội quy, pháp luật ATVSLĐ. Bên cạnh những lao lý khắt khe về công tácATVSLĐ so với mỗi cá thể, Công ty đặc biệt quan trọng chú trọng đến việc cải tổ điều kiệnlàm việc cho người lao động, bằng việc góp vốn đầu tư những thiết bị máy móc tân tiến, tái tạo mặtbằng nhà xưởng, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chốngnóng … nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo làm việc tốt nhất cho công nhân. Công ty còn hình thànhmạng lưới y tế ngay tại Công ty với 11 bác sỹ, y tá cùng khá đầy đủ chủng loại thuốc theophác đồ cấp cứu, phương tiện đi lại cấp cứu, nhằm mục đích kiểm tra, khám sức khỏe thể chất định kỳ cho côngnhân và kịp thời phát hiện, điều trị bệnh cho người lao động, góp thêm phần tăng hiệu suất laođộng. Thực hiện nghiêm chính sách thao tác 8 tiếng và trả lương gấp đôi nếu làm thêm giờtheo đúng lao lý pháp lý lao động. Một khuyến mại cho người lao động mà hiếm Công tynào làm được, đó là doanh nghiệp xây dựng tổ sản xuất riêng dành cho công nhân nữđang trong thời kỳ thai sản, nuôi con nhỏ với điều kiện kèm theo làm việc tốt nhất. Công nhânHoàng Thị Thơm, đang trong thời kỳ thai sản cho biết : “ Chúng em chỉ lắp ráp những linhkiện nhỏ, việc làm nhẹ nhàng, điều kiện kèm theo thao tác như ánh sáng, chỗ ngồi và có điều hòanhiệt độ, lại gần phòng y tế của Công ty. Lương, thưởng vẫn được giữ nguyên, nên chúngem yên tâm thao tác tại đây ”. Hiện hơn 4.000 lao động trong Công ty đã được cấp thẻATVSLĐ, 100 % công nhân được huấn luyện và đào tạo ATVSLĐ. Chưa khi nào Công ty để xảy ratình trạng mất ATVSLĐ và sự bất bình của công nhân so với chính sách đãi ngộ, môi trườnglàm việc trong Công ty. Công ty cũng cam kết với nhà nước sẽ không để xảy ra đìnhcông. Công ty liên tục tăng cường và kết nối trào lưu “ xanh-sạch-đẹp, bảo đảmATVSLĐ ” với những trào lưu phát huy. Chất lượng máy móc, dụng cụ đối tương laođộng đạt chỉ tiêu giúp người lao động có đước tác phong thao tác chuyên nghiệp, cáchthức thao tác khoa học giảm được những stress do tâm lý chủ quan của người lao độngvề việc làm, giúp người lao động hoàn thành xong tốt việc làm của mình. Tác động tiêu cựcBên cạnh mặt tích cực trên thì chất lượng máy móc, dụng cụ, đối tượng người dùng lao độngdùng trong sản xuất tác động ảnh hưởng xấu đi đến tâm lý an toàn lao động : – Tiếng ồn : Tiếng ồn là âm thanh gây không dễ chịu cho con người, nó phát sinh do sự chuyểnđộng của những chi tiết cụ thể hoặc bộ phận của máy do va chạm … Tiếng ồn của máy móc thiết bịnhóm lao động tác động ảnh hưởng nhất là công nhân sản xuất, láp ráp và điều khiển và tinh chỉnh máy. Tiếngồn và rung động từ máy móc, thiết bị với công nhân sản xuất hoàn toàn có thể gây tổn thương thínhgiác, lâu ngày giảm thính giác. Mặt khác, làm cho người lao động có cảm xúc không yêntâm nên không chuyên tâm vào việc làm, làm giảm hiệu suất lao động. – Rung động : Rung động tạo ra từ máy móc. Nhóm lao động tác động ảnh hưởng nhất là côngnhân đứng máy và tinh chỉnh và điều khiển máy. Công nhân đứng máy và điều khiển và tinh chỉnh máy không tránhkhỏi được những ảnh hưởng tác động xấu từ rung động máy móc. Làm việc trong điều kiện kèm theo có tiếng ồnvà rung sóc quá số lượng giới hạn được cho phép dễ gây những bệnh nghề nghiệp như : điếc, viêm thầnkinh thực vật, rối loạn cảm xúc, rối loạn phát dục, tổn thương về xương khớp và cơ ; hoặclàm giảm năng lực tập trung chuyên sâu trong lao động sản xuất, giảm năng lực nhạy bén … Ngườimệt mỏi, cáu gắt, buồn ngủ … Tiếp xúc với tiếng ồn lâu sẽ bị giảm thính lực, điếc nghềnghiệp hoặc bệnh thần kinh. Tình trạng trên dễ dẫn đến tai nạn thương tâm lao động. Chính thế cho nên độrung và tiếng ồn trong công ty cần được trấn áp trong chỉ tiêu giám sát được cho phép vàcần có mạng lưới hệ thống chỉ số thống kê giám sát được những chỉ tiêu. – Hóa chất ô nhiễm : từ những linh phụ kiện, những công cụ lắp ráp. Nhóm lao động ảnh hưởng tác động nhấtlà công nhân lắp ráp. Chính vì thế, phải sử dụng giải pháp đặc biệt quan trọng để xác lập hơihóa chất ở khu vực lắp ráp, hiệu quả xác lập được là : những dạng hơi axít và hơi dung môihữu cơ toluen, xylen, những hợp chất benzene và đồng đẳng của benzene … đều nhỏ hơn tiêuchuẩn VSCP ( TCVN 505 – 2002 ). Tuy nhiên những tiêu chuẩn này đã quá cũ, hơn 10 nămchưa được soát xét kiến thiết xây dựng lại cho tương thích với điều kiện kèm theo lúc bấy giờ. – Các yếu tố về cường độ, tư thế và đặc thù đơn điệu trong lao động : Công nhân luônphải thực thi việc làm trong tư thế ngồi hoặc đứng với sự đơn điệu của những thao tác, độtập trung cao, có chi tiết cụ thể của máy in buộc người lao động phải triển khai 500 – 600 độngtác / giờ. Các con chíp siêu nhỏ, gắn bằng kính hiển vi, nhu yếu công nhân phải làm việctrên màn hình hiển thị. Điều này khiến cho người lao động dễ chán nản với việc làm và căngthẳng gây ra nhiều mẫu sản phẩm lỗi hơn. – Người lao động trong công ty thao tác trong môi trường tự nhiên điện từ trường gây nhiễm độccấp tính hoặc mãn tính ; rối loạn tính năng của thần kinh TW, cơ quan tạo máu bịtổn thương gây thiếu máu, vô sinh, ung thư, tử trận. Làm cho nhiều người lao độngkhông gắn bó lâu dài hơn với doanh nghiệp và không tập trung chuyên sâu cao độ trong quy trình làmviệc. 2.3 Các giải pháp SAMSUNG sử dụng để ngăn ngừa TNLD. “ Một trong những yếu tố duy trì sự tăng trưởng vững chắc cho doanh nghiệp chính là làmtốt công tác làm việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động-phòng chống cháy nổ ( ATVSLĐ-PCCN ). Có nhưvậy, người lao động mới yên tâm thao tác và tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra ”, Xác định rõ điều đó, ngay từ khi mở màn sản xuất kinh doanh thương mại, Công ty đã thành lậpHội đồng bảo lãnh lao động và hình thành mạng lưới bảo đảm an toàn vệ sinh sinh viên. Hội đồngbảo hộ lao động triển khai kiến thiết xây dựng kế hoạch bảo lãnh hàng năm, với 40 cán bộ làm côngtác bảo lãnh, trong đó, 7 người chuyên trách. Từ đó, công tác làm việc ATVSLĐ-PCCN được quantâm, kiểm tra tiếp tục, kiểm soát và chấn chỉnh kịp thời những sai phạm, bảo vệ bảo đảm an toàn chongười lao động. Công ty triển khai nghiêm việc ĐK, kiểm định 121 loại máy móc, thiết bị, vậttư và những chất có nhu yếu khắt khe về an toàn lao động với cơ quan chức năng. Xâydựng nội quy, tiến trình bảo đảm an toàn những máy móc và liên tục đo kiểm tra môi trườnglàm việc. Theo nhìn nhận của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thì Samsung là doanhnghiệp FDI thực thi tráng lệ nhất công tác làm việc ATVSLĐ-PCCN trên địa phận tỉnh. Côngty liên tục phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Cục ATVSLĐ, Trung tâm đào tạo và giảng dạy ATVSLĐ, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe thể chất lao động – Môi trường vàgiám định y khoa tỉnh để triển khai đào tạo và giảng dạy ATVSLĐ, khám sức khỏe thể chất định kỳ chongười sử dụng lao động và người lao động trong Công ty. “ Một mục tiêu bất di bất dịch của Công ty là 100 % công nhân trước khi đượctuyển dụng vào Công ty đều được đào tạo và giảng dạy an toàn lao động, khám sức khỏe thể chất và phảitrải qua kỳ sát hạch. Nếu công nhân nào không đạt nhu yếu, tuyệt đối Công ty khôngtuyển chọn. Chính vì thế mà toàn bộ đội ngũ công nhân của Công ty đều có kiến thức và kỹ năng nhấtđịnh về ATVSLĐ ”. Mỗi năm, Công ty dành hàng trăm triệu đồng để trang bị bảo lãnh lao động như quầnáo bảo lãnh, giầy, mũ, găng tay cho công nhân. Khi đã được trang bị bảo lãnh lao động, côngnhân nào không sử dụng sẽ bị phạt nặng về kinh tế tài chính, từ đó tạo sự đồng nhất trong chấp hànhnội quy, pháp luật ATVSLĐ.Bên cạnh những pháp luật khắt khe về công tác làm việc ATVSLĐ so với mỗi cá thể, Công ty đặc biệt quan trọng chú trọng đến việc cải tổ điều kiện kèm theo thao tác cho người lao động, bằngviệc góp vốn đầu tư những thiết bị máy móc văn minh, tái tạo mặt phẳng nhà xưởng, tăng cường sửdụng ánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chống nóng … nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo làm việctốt nhất cho công nhân. Công ty còn hình thành mạng lưới y tế ngay tại Công ty với 11 bác sỹ, y tá cùng khá đầy đủ chủng loại thuốc theo phác đồ cấp cứu, phương tiện đi lại cấp cứu, nhằm mục đích kiểm tra, khám sức khỏe thể chất định kỳ cho công nhân và kịp thời phát hiện, điều trị bệnhcho người lao động, góp thêm phần tăng hiệu suất lao động. Thực hiện nghiêm chính sách làmviệc 8 tiếng và trả lương gấp đôi nếu làm thêm giờ theo đúng lao lý pháp lý laođộng. Một khuyến mại cho người lao động mà hiếm Công ty nào làm được, đó là doanh nghiệpthành lập tổ sản xuất riêng dành cho công nhân nữ đang trong thời kỳ thai sản, nuôi connhỏ với điều kiện kèm theo làm việc tốt nhất. CHƯƠNG III GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHÓM ĐỀ XUẤT TĂNGCƯỜNG ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC ATLD TẠI SAMSUNG THÁI NGUYÊN3. 1 Cơ sở đề xuất kiến nghị giải pháp3. 1.1 Mục tiêu, phương hướng của công ty – Samsung Electronics đã xác lập tầm nhìn cho tương lai ( tầm nhìn 2020 ) là ” Mang LạiCảm Hứng Cho Thế Giới, Tạo Dựng Tương Lai “. Tầm nhìn này là trọng tâm cam kết củaSamsung Electronics trong việc đi đầu trong những thay đổi về công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm vàcác giải pháp mang lại cảm hứng cho những hội đồng trên toàn quốc tế cùng tham gia khátvọng của Samsung Electronics là tạo ra một quốc tế tốt đẹp hơn có nhiều trải nghiệp kỹthuật số đa dạng chủng loại hơn. Khi Samsung Electronics nhìn nhận nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nhưmột công ty phát minh sáng tạo số 1 trong xã hội toàn thế giới, họ cũng góp sức sức lực lao động vànguồn lực của mình để mang lại những giá trị mới cho ngành công nghiệp và khách hàngđồng thời phân phối những giá trị chung của những nhân viên cấp dưới và đối tác chiến lược của mình. SamsungElectronics muốn tạo ra một tương lai mê hoặc và hứa hẹn dành cho tổng thể mọi người. – Như một hướng dẫn để có sự hiểu biết chung và tiềm năng hoàn toàn có thể nhìn nhận, một nhómcác tiềm năng đơn cử đã được phối hợp vào tầm nhìn của mình. Đến năm 2020, SamsungElectronics tìm cách đạt được lệch giá hàng năm là 400 tỉ USD, đưa tổng giá trị thươnghiệu của Samsung Electronics vào list 5 tên thương hiệu số 1 toàn thế giới. Ba cột trụchiến lược chính mà lúc bấy giờ là một phần của truyền thống văn hóa truyền thống, hoạt động giải trí kinh doanh thương mại vàquản lý của mình, miêu tả những sáng tạo độc đáo điều hành quản lý để đạt được tiềm năng này : ‘ Khả NăngSáng Tạo ‘, ‘ Hợp Tác ‘ và ‘ Con Người Tài Năng ‘. – Samsung Electronics tự hào cung ứng những loại sản phẩm tốt nhất quốc tế trải qua sự xuấtsắc trong hoạt động giải trí và sức mạnh thay đổi. Samsung Electronics sẽ liên tục thiết kế xây dựng dựakhả năng và trình độ mới trên những thành tích hiện tại của mình để nâng cao khả năngcạnh tranh và lịch sử vẻ vang thay đổi. – Với tầm nhìn kế hoạch đó, việc chăm sóc đến yếu tố nguồn nhân lực là vô cùng quantrọng, đặc biệt quan trọng là góc nhìn tâm lý học trong an toàn lao động. Nhất là khi tiềm năng củaSamsung Electronics là về công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm và những giải pháp mang lại cảm hứng chocác hội đồng trên toàn quốc tế. về công nghệ tiên tiến, loại sản phẩm và những giải pháp mang lại cảmhứng cho những hội đồng trên toàn quốc tế chiếm hữu số lượng công nhân sản xuất lớn trongcác nhà máy sản xuất nên việc cung ứng những yên cầu khắt khe về ATVSLĐ-PCCN cho côngnhân là vô cùng thiết yếu. 3.1.2. Các quan điểm của ban chỉ huy – Ông Cho Ho Seok – Tổng Giám đốc đảm nhiệm nhân sự Samsung Nước Ta, cho biết : “ Chúng tôi luôn ý niệm, công ty là con người. Nhân viên có vui tươi, niềm hạnh phúc thìcông ty mới hoàn toàn có thể tăng trưởng ”. Vì vậy, mọi yếu tố lien quan đến yếu tố con người tạiSamsung luôn được coi trọng. Ban chỉ huy luôn chú trọng đến việc bảo vệ bảo đảm an toàn laođộng cho người lao động và những hình thức để người lao động bảo đảm an toàn trong quy trình sảnxuất. Từ đó, tạo tâm lý tự do và yên tâm để người lao động hoàn thành xong tốt trách nhiệm. 3.1.3. Các dự báo có tương quan – Số liệu thống kê cho thấy những năm gần đây một số lượng công nhân không nhỏ đã bịtử vong sau một khoảng chừng thời hạn thao tác cho SamSung, điều đó tác động ảnh hưởng không nhỏđến uy tín của Samsung cũng như tác động ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người lao độngđang thao tác tại công ty. Vậy câu hỏi đặt ra là tổng thể những chủ trương về ATVSLĐ màcông ty đang vận dụng lúc bấy giờ bảo vệ được bao nhiêu % về sự bảo đảm an toàn sức khỏe thể chất chonhững người lao động ? Người lao động địa thế căn cứ vào đâu để có tâm lý yên tâm khi họ quyếtđịnh thao tác và góp sức cho công ty ? Đây sẽ là một thắc mắc lớn mà ban lãnh đạoSamsung sẽ phải giải đáp để hoàn toàn có thể giữ chân và tuyển dụng được đội ngũ lao động chocông ty. 3.2 Các giải pháp Samsung Thái Nguyên sử dụng. Công ty đã chú trọng tới việc cải tổ điều kiện kèm theo thao tác cho người lao động, bằng cáchđầu tư những thiết bị máy móc văn minh, tái tạo mặt phẳng nhà xưởng, tăng cường sử dụngánh sáng tự nhiên, chống ồn, chống bụi, chống nóng … nhằm mục đích tạo moi trường thao tác tốtnhất cho công nhân. Sam sung Thái nguyên đã chú trọng hơn trong công tác làm việc trang bị những dụng cụ, bảo lãnh laođộng không thiếu, bảo đảm an toàn giúp cho người lao động tránh được những ảnh hưởng tác động, ảnh hưởng tác động xấu từhóa chất ô nhiễm và thiên nhiên và môi trường. Khi đã được trang bị bảo lãnh lao động như quần áo, giày, mũ … nếu nhân viên cấp dưới nào không triển khai rất đầy đủ thì sẽ bị phạt nặng về mặt kinh tế tài chính. Công ty đã hình thành mạng lưới y tế ngay tại công ty với 11 bác sĩ, y tá cùng đầy đủchủng loại thuốc theo phác đồ cấp cứu, nhằm mục đích kiểm tra sức khỏe thể chất định kỳ cho công nhânvà kịp thời phát hiện và điều trị. Do đặc thù việc làm, người lao động phải ngồi trong một tư thế lâu, dẫn đến ảnh hưởngtâm lý. Công ty đã triển khai chính sách nghỉ ngơi giữa những ca và đổi khác ca kíp liên tụcnhằm giúp người lao động không bị gò bó, stress ảnh hưởng tác động tới hiệu suất và sức khỏecủa người lào động. Xây dựng những tiêu chuẩn, pháp luật và công khai minh bạch những hóa chất sử dụng nhằm mục đích đảm bảoquyền tiếp cân thông tin của người lao động. Sử dụng những giải pháp kỹ thuật giảm thiểucác tai hại từ điện từ trường .. 3.3. Phương hướng nhóm đề xuất kiến nghị. Đối với công nhân thao tác, ban chỉ huy và những cấp quản trị nên tổ chức triển khai khám sực khoẻđịnh kỳ cho công nhân ngay tại nơi thao tác hoặc tại những sở y tế gần nhất, tối thiểu là 6 tháng 1 lần để bảo vệ sức khoẻ của công nhân khi họ đang lầm việc tại công ty. Công nhân khi thao tác tại những nhà xưởng, khu công nghiệp có hiện tượng kỳ lạ ù tai, thế cho nên cầngiảm bớt tiếng ồn tới NLĐ ( có riêng đồ bảo lãnh cho tai, hạn chế âm thanh của máy mócthiết bị … ) và sắp xếp những ca thao tác xen kẻ nhau, thời giam nghỉ ngơi hài hòa và hợp lý để hạn chếđến mức thấp nhất những tác động ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất người lao động. Bố trí, sắp xếp ca kíp hài hòa và hợp lý hơn cho người lao động. Sắp xếp thời hạn nghỉ giải laotrong ca thao tác để NLĐ được nghỉ ngơi và họ sẽ tập trung chuyên sâu hơn trong việc làm củamình ( cứ 2 h sẽ được nghỉ giải lao tại chỗ 10 phút ) Nên có chỗ nghỉ riêng cho công nhân để họ có đủ sức khoẻ để thao tác sau khi họ nghỉngơi nhà hàng siêu thị để họ có sức khoẻ và niềm tin tốt hơn khi vào làm việcCải thiện môi trường tự nhiên thao tác, tăng cường sử dụng ánh sáng tự nhiên, vệ sinh chỗ làmviệc liên tục. Công ty nên chăm sóc hơn nữa về yếu tố nhiệt độ trong nơi làm viêcvà nhiệt độ ở ngoài nơi thao tác để có mức cân đối, nhằm mục đích tránh sự biến hóa bất ngờ đột ngột vềnhiệt độ gây ra sự không kịp thích nghi của khung hình so với công nhân thao tác trong nhàxưởng, khu công nghiệp. Ví dụ như sắp xếp khu vực hiên chạy sát nơi thao tác để nhân viên cấp dưới cóthể chuyển dời và biến hóa nhiệt độ chậm hơn, khung hình hoàn toàn có thể thích nghi tốt hơn. Công ty đã chăm sóc đến NLĐ hơn trải qua việc trang bị những thiết bị bảo lãnh cho NLĐngoài những quần áo lao động như hiện tại cần trang bị thêm những thiết bị quần áo bảo lãnh cóđộ bảo lãnh cao hơn có năng lực chống những tác nhân có hại từ những thiết bị linh kiên điện tử. Cải thiện, góp vốn đầu tư hơn nữa cho mạng lưới y tế của mình. Tổ chức khám sức khỏe thể chất định kỳthường xuyên cho NLĐ, tổ chức triển khai những lớp tuyên truyền về sức khỏe thể chất bảo đảm an toàn và lao động. Công ty nên xem xét việc thuyên chuyển việc làm cho NLĐ theo định kỳ 6 tháng – 1 nămnhằm tránh việc gây nhàm chán, lặp đi lặp lại cùng 1 việc làm trong 1 thời hạn dài choNLĐ. Có những pháp luật khắt khe rõ ràng hơn với NLĐ, nhu yếu NLĐ phải triển khai đầy đủcác giải pháp bảo lãnh cũng như những lao lý nhằm mục đích bảo vệ bảo đảm an toàn trong quy trình làmviệc của họ. KẾT LUẬNTâm lý dân cư Nước Ta nói chung, người lao động tại công ty sam sung nói riêngmang nhiều nét đẹp, lối sống đó không thay đổi đại diện thay mặt cho truyền thống dân tộc bản địa trong những thang giátrị, nhất là những thang giá trị về đạo đức và lối sống Nước Ta qua nhiều thế hệ. Nhưngtrong quy trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thể hiện mặt trái của nó, ngưng trệ sự pháttriển, vươn lên của người lao động trong quy trình lao động. Trong xu thế hòa nhập hiệnnay, người lao động Nước Ta cần giữ gìn những truyền thống, nét đẹp truyền thống cuội nguồn, “ hòa nhậpnhưng không hòa tan ”, phát huy những điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu trong tâm lý đểhướng đến một nền nông nghiệp văn minh. Và so với công ty sam sung thì cũng cần cónhièu chủ trương chăm sóc đế người lao động để cho mọi người tự do về tâm lý thìnhư vậy năng lực thao tác và hiệu suất lao động sẽ đạt hiệu suất cao cao đồng thời giúp nềnkinh tế tăng trưởng một cách không thay đổi và nhanh gọn. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO + Giáo trình tâm lý học lao động. + Mạng internet. + Trang website của công ty SamSung Thái Nguyên. + Một vài bài đàm đạo cùng đề tài với nhóm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *