PHÒNG GD&ĐT VĂN GIANG

TRƯỜNG THCS MỄ SỞ

Số : 51 / KH-THCSMS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mễ Sở, ngày 07 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường

Năm học 2019 – 2020

Thực hiện Thông tư 31/2017 / TT – BGD ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn thực thi công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trong trường đại trà phổ thông ;Thực hiện Công văn số 289 / SGD&ĐT – CTTT-GDCN ngày 08/3/2019 của Sở GD&ĐT Hưng Yên về việc tham gia tập huấn tiến hành công tác làm việc tư vấn tâm lý trường học năm 2019 theo Thông tư 31/2017 / TT – BGD ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Hướng dẫn triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trong trường đại trà phổ thông và những văn bản chỉ huy triển khai trách nhiệm năm học 2019 – 2020 ;Thực hiện kế hoạch số 51 / KH-PGD và ĐT ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Văn Giang về tổ chức triển khai tiến hành thực thi công tác làm việc tư vấn tâm lý học đườngCăn cứ đặc thù tình hình trong thực tiễn của nhà trường năm học 2019 – 2020, Trường trung học cơ sở Mễ Sở kiến thiết xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai tiến hành công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trong nhà trường năm học 2019 – 2020, đơn cử như sau :

  I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

– Định hướng giáo dục cho học viên có khó khăn vất vả về tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, hoạt động và sinh hoạt, … hoặc những khó khăn vất vả học viên, cha mẹ học viên gặp phải trong quy trình học tập và hoạt động và sinh hoạt. Góp phần không thay đổi đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học viên triển khai được nguyện vọng và tham vọng của mình .- Phòng ngừa, tương hỗ can thiệp kịp thời, có hướng xử lý tương thích, giảm thiểu ảnh hưởng tác động xấu đi hoàn toàn có thể xảy ra ; góp thêm phần thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn lành mạnh, thân thiện và phòng chống đấm đá bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ nhỏ .- Hỗ trợ và đưa ra những giải pháp nhằm mục đích giúp học viên rèn kỹ năng và kiến thức sống ; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử tương thích trong những mối quan hệ xã hội ; rèn luyện sức khỏe thể chất, sức khỏe thể chất và ý thức, góp thêm phần kiến thiết xây dựng và triển khai xong nhân cách .

2. Yêu cầu:

– Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học viên và chiêu thức tư vấn để việc tư vấn có hiệu suất cao. Trong quy trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí hiểm những yếu tố có tính nhạy cảm của học viên, cha mẹ học viên để tránh sự mặc cảm của những đối tượng người tiêu dùng được tư vấn .- Thường xuyên trao đổi thông tin về học viên để chớp lấy đặc thù tăng trưởng tâm sinh lý lứa tuổi và thực trạng của mái ấm gia đình tác động ảnh hưởng của những biến hóa đó so với học viên ; phát hiện và có giải pháp tương hỗ kịp thời, tương thích so với những bộc lộ không bình thường của học viên

II. NỘI DUNG:

Nội dung tư vấn tâm lý học đường tập trung chuyên sâu vào những yếu tố sau :1. Tư vấn tâm lí lứa tuổi, giới tính, hôn nhân gia đình, mái ấm gia đình, sức khỏe thể chất sinh sản vị thành niên tương thích với lứa tuổi .2. Tư vấn, giáo dục kiến thức và kỹ năng, giải pháp ứng xử văn hóa truyền thống, phòng chống đấm đá bạo lực, xâm hại và kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh, thân thiện .3. Tư vấn tăng cường năng lực ứng phó, xử lý yếu tố phát sinh trong mối quan hệ mái ấm gia đình, thầy cô, bè bạn và những mối quan hệ xã hội khác .4. Tư vấn kiến thức và kỹ năng, phương pháp học tập hiệu suất cao và xu thế nghề nghiệp .5. Tham vấn tâm lí so với học viên gặp khó khăn vất vả cần tương hỗ, can thiệp, xử lý kịp thời. Giới thiệu, tương hỗ đưa học viên đến những cơ sở, chuyên viên điều trị tâm lý so với những trường hợp học viên bị rối loạn tâm, lí nằm ngoài năng lực tư vấn của nhà trường .

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai:

– Triển khai, tuyên truyền Thông tư 31/2017 / TT – BGD ĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và những văn bản chỉ huy, hướng dẫn có tương quan công tác làm việc tư vấn đến địa phương, cha mẹ học viên và học viên được biết để phối hợp .- Công khai quyết định hành động xây dựng Tổ tư vấn và kế hoạch hoạt động giải trí trên Website của nhà trường để CB, GV, NV và HS, PH được biết, trao đổi khi thiết yếu .

2. Tăng cường hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:

– Các tổ chức triển khai Đoàn, Đội trong nhà trường phát động nhiều trào lưu, cách làm hay, gương người tốt – việc tốt để chớp lấy tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của học viên, trải qua đó giúp cho nhà trường can thiệp kịp thời những học viên có yếu tố về tâm lí .- Tiếp tục thay đổi công tác làm việc chủ nhiệm trong việc chăm sóc tới những đổi khác về tâm sinh lí học viên nhằm mục đích phối hợp với Tổ tư vấn tâm lý để trợ giúp và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời .- Lồng ghép hoặc sắp xếp những tiết GDNG lên lớp để tổ chức triển khai những hoạt động giải trí đi dạo, giáo dục kĩ năng nhằm mục đích giải tỏa những áp lực đè nén trong học viên .- Giáo viên chăm sóc công tác làm việc tự học tự tu dưỡng để có năng lực giải đáp, tư vấn học viên theo những nội dung trên, đa phần đưa ra những nghiên cứu và phân tích, lời khuyên thiết thực giúp những em giải toả được về mặt ý thức, làm cho những em cảm thấy vững vàng, tự tin và trên cơ sở đó hoàn toàn có thể tự xử lý được yếu tố của mình theo hướng tích cực .

3. Đẩy mạnh hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường:

– Tổ chức những buổi chuyện trò chuyên đề, câu lạc bộ, forum về những chủ đề tương quan đến nội dung cần tư vấn cho học viên .- Các thành viên của tổ tư vấn phải phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm, những thành viên trong tổ tư vấn … để triển khai công tác làm việc tư vấn cho học viên .- Nhà trường sắp xếp phòng tư vấn tâm lý ( ghép với phòng Đội ) để Giao hàng cho công tác làm việc tư vấn nhằm mục đích bảo vệ tư vấn, kín kẽ và theo tâm lí học viên .- Tổ tư vấn hoạt động giải trí tiếp tục do những cán bộ, giáo viên trong tổ tư vấn tâm lý trực tiếp tương hỗ tư vấn cho học viên tại khu vực của tổ tư vấn hoặc tại một khu vực tương thích tại trường cũng hoàn toàn có thể qua điện thoại cảm ứng .

– Đảm bảo mục tiêu tư vấn tâm lý học đường:

+ Lắng nghe và đồng cảm những khó khăn vất vả tâm lý của học viên .+ Gợi mở nhận thức và hướng xử lý cho từng trường hợp đơn cử .+ Động viên ý thức để học viên xử lý hiệu suất cao khó khăn vất vả của bản thân mình .+ Tạo bầu không khí tự do, vui tươi sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi .+ Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn vất vả tâm lý do học tập và đời sống mang lại .+ Định hướng lại nhận thức, duy trì niềm tin, thái độ sống tích cực .- Các hình thức tư vấn :+ Hình thức 1 : tư vấn trực tiếp giữa cán bộ tư vấn với cá thể học viên .+ Hình thức 2 : tư vấn gián tiếp trải qua email, số điện thoại cảm ứng, qua website của nhà trường .+ Hình thức 3 : Tương tác đám đông trải qua buổi hoạt động và sinh hoạt lớp, hoạt động giải trí NGLL, HĐTT ( hoạt động và sinh hoạt chào cờ ) … .

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Hiệu trưởng nhà trường kiến thiết xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tiến hành thực thi đến toàn thể CB, GV, NV. Tuyên truyền rất đầy đủ những văn bản chỉ huy có tương quan .2. Nhiệm vụ những thành viên tổ tư vấn :- Tiếp nhận quan điểm học viên qua nhiều kênh thông tin .- Phụ trách việc tổ chức triển khai tư vấn cho học viên dưới cờ hàng tuần về những yếu tố chung mà xã hội và học viên đang chăm sóc .- Phối hợp ngặt nghèo với GVCN, tổng đảm nhiệm Đội, Bí thư Đoàn, giáo viên bộ môn và những lực lượng giáo dục khác trong nhà trường khi tiến hành những hoạt động giải trí tư vấn tâm lý cho học viên .- Tổ tư vấn báo cáo giải trình hoạt động giải trí tư vấn về Hiệu trưởng nhà trường vào ngày 20 hàng tháng .4. Toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc thực thi những hoạt động giải trí giáo dục có tương quan đến công tác làm việc tư vấn tâm lý, bảo vệ công tác làm việc phối hợp trong thực thi kế hoạch. Thường xuyên trao đổi thông tin về học viên để phát hiện và có giải pháp tương hỗ kịp thời, tương thích so với những biểu lộ không bình thường của học viên .Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai tiến hành triển khai hoạt động giải trí tư vấn tâm lý học đường của trường trung học cơ sở Mễ Sở. / .

Nơi nhận:

  • Các thành viên tổ tư vấn ;

– Đăng Website ; ;

  • Lưu VT .

TM. TỔ TƯ VẤN

TỔ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hiệu phó Nguyễn Thanh Tùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *