Tiến Trình Bảo Lãnh Vợ Chồng

Công dân Mỹ hay Thường trú nhân tại Mỹ muốn Bảo lãnh vợ / chồng từ Nước Ta sang Mỹ cần có những bước sau :

1. BƯỚC ĐẦU TIÊN CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH VỢ / CHỒNG LÀ LÀM CÔNG HÀM ĐỘC THÂN

Muốn bảo lãnh vợ / chồng từ Việt Nam sang Mỹ trước hết hai vợ chồng cần phải đăng ký kết hôn tại Phòng Tư Pháp huyện ( quận ) nơi người vợ / chồng có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam. Để đăng ký kết hôn tại Phòng Tư Pháp, Bộ Tư Pháp yêu cầu công dân Mỹ hoặc thường trú nhân phải có một bộ hồ sơ Công Hàm Ngoại Giao chứng nhận độc thân ( hay còn gọi là  

Xin lưu ý rằng tại mỗi Phòng Tư Pháp của huyện hay quận ở Việt Nam có mỗi yêu cầu về Công Hàm Độc Thân, thủ tục đăng ký kết hôn và thời gian chờ đợi khác nhau. Vì vậy, điều cần thiết là quý vị phải biết được những yêu cầu này để chuẩn đầy đủ giấy tờ và lên kế hoạch cho chuyến đi về Việt Nam một cách phù hợp.

FCG có thể giúp quý vị chuẩn bị tất cả các giấy tờ cần thiết để hoàn thành bộ hồ sơ Công Hàm Độc Thân đầy đủ và hợp lệ, chúng tôi bảo đảm rằng bộ hồ sơ Công Hàm Độc Thân sẽ tuân theo tất cả yêu cầu cần thiết của mỗi chính quyền huyện hay quận khác nhau ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ, lịch trình cho chuyến đi của quý vị phù hợp với cuộc hẹn phỏng vấn và thời gian chờ đợi được yêu cầu bởi chính quyền.

THỜI GIAN YÊU CẦU :
Thông thường phải mất khoảng 2-3 tháng để hoàn thành bộ Công Hàm Độc Thân. Thời gian chờ đợi để nộp hồ sơ tại Phòng Tư Pháp cho đến khi nhận được giấy hôn thú là 15 ngày. Tuy nhiên thời gian này có thể thay đổi dài hơn phụ thuộc vào mỗi quận/huyện khác nhau. Xin vui lòng liên lạc với văn phòng chúng tôi trước khi lên kế hoạch về Việt Nam kết hôn để chúng tôi sắp xếp lịch nộp hồ sơ cho quý vị.

Ghi chú ly hônGhi chú ly hônHỢP PHÁP HÓA BẢN ÁN LY HÔN ( HAY CÒN GỌI LÀ BỘ HỒ SƠ GHI CHÚ LY HÔN )
Nếu Thường trú nhân đã từng ly hôn ở ngoài nước Việt Nam thì phải có bản án ly hôn được chứng thực và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam trước khi đem về Việt Nam sử dụng. Bản án ly hôn được hợp pháp hóa này gọi tắt là Ghi chú ly hôn

2. BƯỚC 2 CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH VỢ / CHỒNG LÀ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI VIỆT NAM
Khi quý vị có Bộ Công Hàm Ngoại Giao chứng nhận độc thân ( hay còn gọi là Công hàm độc thân), chúng tôi sẽ gửi về văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam truớc khi quý vị về Việt Nam hoặc giao cho quý vị để quý vị cầm về Việt Nam. Quý vị phải nộp tất cả các giấy tờ cần thiết cho chính quyền địa phương cùng với đơn xin đăng ký kết hôn. Quý vị và vợ/chồng có thể sẽ phải tham dự phỏng vấn tại chính quyền địa phương và phải đợi một khoảng thời gian trước khi chính quyền cấp giấy hôn thú. Quý vị và vợ/chồng phải có mặt để ký vào giấy hôn thú ngay khi được cấp.
Đối với những thường trú nhân đã ly hôn ở nước ngoài, trước tiên quý vị phải xin ghi chú ly hôn ở Việt Nam trước khi bắt đầu quá trình nộp đơn xin kết hôn. Tiến trình này mất 2 – 3 tuần để hoàn thành.
Văn phòng di trú Mỹ FCG tại Việt Nam có thể giúp quý vị về tiến trình xin ghi chú ly hôn cũng như nộp đơn xin đăng ký kết hôn. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch phù hợp cho quý vị trong thời gian ở Việt Nam. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn của vợ/chồng quý vị với chính quyền địa phương.

THỜI GIAN YÊU CẦU :
Đối với những người có tiến trình chứng thực ly hôn, phải gửi bản án ly hôn được hợp pháp hoá cho vợ hoặc chồng ít nhất 1 tháng trước khi về Việt Nam. Thời gian yêu cầu để đăng ký kết hôn ở Việt Nam là 15 ngày tuỳ thuộc vào từng quận/huyện. Vui lòng liên lạc trước với văn phòng chúng tôi để lên kế hoạch phù hợp với chuyến đi của quý vị.

Bảo lãnh vợ chồngBảo lãnh vợ chồng 3. BƯỚC 3 CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH VỢ / CHỒNG LÀ NỘP HỒ SƠ BẢO LÃNH VỚI SỞ DI TRÚ MỸ (USCIS):
Sau khi quý vị và vợ/chồng quý vị được cấp giấy chứng nhận kết hôn, quý vị có thể nộp đơn bảo lãnh vợ / chồng của quý vị với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Sau khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia để tiếp tục xử lý cho đến khi vợ/chồng của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà vợ/chồng quý vị đang sinh sống.

THỜI GIAN YÊU CẦU
Thời gian chờ đợi cho đến khi hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng được Sở Di Trú chấp thuận phụ thuộc vào mỗi thời điểm. Thông thường để hoàn tất bộ hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng thường phải mất từ 6 đến 14 tháng tùy theo từng văn phòng Sở di trú.

Phí nộp hồ sơ Bảo lãnh vợ / chồng cho Sở Di Trú (USCIS) là :

USD

535

Bảo trợ tài chánhBảo trợ tài chánh 4. BƯỚC 4 CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH VỢ / CHỒNG LÀ LÀM BẢO TRỢ TÀI CHÁNH VÀ THỦ TỤC GIẤY TỜ TẠI TRUNG TÂM CHIẾU KHÁN QUỐC GIA (NVC)
Sau khi được Sở Di Trú chấp thuận, bộ hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) để được cứu xét. Người bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác cho người được bảo lãnh. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH
Người bảo lãnh cho vợ / chồng phải hoàn thành bộ bảo trợ tài chánh cho thấy rằng đương đơn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập yêu cầu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân. Nếu người bảo lãnh không đáp ứng được yêu cầu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải đáp ứng yêu cầu theo bảng hướng dẫn đó.

THỜI GIAN YÊU CẦU :
Thời gian chờ đợi để hoàn thành tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 4 – 7 tháng.
Phí trả cho NVC:

$

120 cho người bảo lãnh và USD325 cho đương đơn

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM YÊU CẦU THUẾ THU NHẬP:

5. BƯỚC 5 CỦA TIẾN TRÌNH BẢO LÃNH VỢ / CHỒNG LÀ PHỎNG VẤN VỚI LÃNH SỰ QUÁN :
Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ quá trình bảo lãnh vợ / chồng. Vợ / chồng của quý vị phải chứng minh được mối quan hệ giữa quý vị và vợ / chồng của mình là thật. Vợ / chồng của quý vị phải sẵn sàng trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào của Viên Chức Lãnh Sự và đưa ra những bằng chứng về mối quan hệ giữa quý vị và vợ / chồng của mình. Văn phòng ở Việt Nam của chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả những câu hỏi và bằng chứng có liên quan đến buổi phỏng vấn cho Vợ / Chồng của quý vị.

Khiếu nại hồ sơ bị từ chốiKhiếu nại hồ sơ bị từ chối 6. THỦ TỤC KHIẾU NẠI VỚI SỞ DI TRÚ – NẾU HỒ SƠ BẢO LÃNH VỢ / CHỒNG BỊ TỔNG LÃNH SỰ QUÁN MỸ TỪ CHỐI
Nếu đơn bảo lãnh vợ / chồng quý vị bị Lãnh Sự Quán Mỹ tại Việt Nam từ chối, đơn bảo lãnh này sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét đơn bảo lãnh vợ / chồng mà Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam trả về, họ sẽ gởi cho quý vị 1 lá thư cho phép quý vị có cơ hội để khiếu nại quyết định này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Việt Nam.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI :

Văn phòng Nam Cali: 877 – DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869

Văn phòng San Jose:

(408) 998-5555

Văn phòng Hồ Chí Minh : (028) 3516-2118

Muốn bảo lãnh vợ / chồng từ Nước Ta sang Mỹ trước hết hai vợ chồng cần phải đăng ký kết hôn tại Phòng Tư Pháp huyện ( Q. ) nơi người vợ / chồng có hộ khẩu thường trú tại Nước Ta. Để đăng ký kết hôn tại Phòng Tư Pháp, Bộ Tư Pháp nhu yếu công dân Mỹ hoặc thường trú nhân phải có một bộ hồ sơ Công Hàm Ngoại Giao ghi nhận độc thân ( hay còn gọi là Công Hàm Độc Thân ). Công Hàm Độc Thân này phải gồm có toàn bộ những sách vở thiết yếu theo lao lý của chính quyền sở tại địa phương và phải được hợp pháp hóa bởi đại sứ quán Nước Ta tại Mỹ. Xin chú ý quan tâm rằng tại mỗi Phòng Tư Pháp của huyện hay Q. ở Nước Ta có mỗi nhu yếu về Công Hàm Độc Thân, thủ tục đăng ký kết hôn và thời hạn chờ đón khác nhau. Vì vậy, điều thiết yếu là quý vị phải biết được những nhu yếu này để chuẩn không thiếu sách vở và lên kế hoạch cho chuyến đi về Nước Ta một cách tương thích. FCG hoàn toàn có thể giúp quý vị sẵn sàng chuẩn bị tổng thể những sách vở thiết yếu để triển khai xong bộ hồ sơ Công Hàm Độc Thân không thiếu và hợp lệ, chúng tôi bảo vệ rằng bộ hồ sơ Công Hàm Độc Thân sẽ tuân theo toàn bộ nhu yếu thiết yếu của mỗi chính quyền sở tại huyện hay Q. khác nhau ở Nước Ta. Chúng tôi sẽ sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ, lịch trình cho chuyến đi của quý vị tương thích với cuộc hẹn phỏng vấn và thời hạn chờ đón được nhu yếu bởi chính quyền sở tại. Thông thường phải mất khoảng chừng 2-3 tháng để triển khai xong bộ Công Hàm Độc Thân. Thời gian chờ đón để nộp hồ sơ tại Phòng Tư Pháp cho đến khi nhận được giấy hôn thú là 15 ngày. Tuy nhiên thời hạn này hoàn toàn có thể đổi khác dài hơn nhờ vào vào mỗi Q. / huyện khác nhau. Xin vui vẻ liên lạc với văn phòng chúng tôi trước khi lên kế hoạch về Nước Ta kết hôn để chúng tôi sắp xếp lịch nộp hồ sơ cho quý vị. Nếu Thường trú nhân đã từng ly hôn ở ngoài nước Nước Ta thì phải có bản án ly hôn được xác nhận và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Nước Ta trước khi đem về Nước Ta sử dụng. Bản án ly hôn được hợp pháp hóa này gọi tắt là Ghi chú ly hônKhi quý vị có Bộ Công Hàm Ngoại Giao ghi nhận độc thân ( hay còn gọi là Công hàm độc thân ), chúng tôi sẽ gửi về văn phòng của chúng tôi tại Nước Ta truớc khi quý vị về Nước Ta hoặc giao cho quý vị để quý vị cầm về Nước Ta. Quý vị phải nộp toàn bộ những sách vở thiết yếu cho chính quyền sở tại địa phương cùng với đơn xin đăng ký kết hôn. Quý vị và vợ / chồng hoàn toàn có thể sẽ phải tham gia phỏng vấn tại chính quyền sở tại địa phương và phải đợi một khoảng chừng thời hạn trước khi chính quyền sở tại cấp giấy hôn thú. Quý vị và vợ / chồng phải xuất hiện để ký vào giấy hôn thú ngay khi được cấp. Đối với những thường trú nhân đã ly hôn ở quốc tế, thứ nhất quý vị phải xin ghi chú ly hôn ở Nước Ta trước khi khởi đầu quy trình nộp đơn xin kết hôn. Tiến trình này mất 2 – 3 tuần để triển khai xong. Văn phòng di trú Mỹ FCG tại Nước Ta hoàn toàn có thể giúp quý vị về tiến trình xin ghi chú ly hôn cũng như nộp đơn xin đăng ký kết hôn. Chúng tôi sẽ lên kế hoạch tương thích cho quý vị trong thời hạn ở Nước Ta. Chúng tôi cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn của vợ / chồng quý vị với chính quyền sở tại địa phương. Đối với những người có tiến trình xác nhận ly hôn, phải gửi bản án ly hôn được hợp pháp hoá cho vợ hoặc chồng tối thiểu 1 tháng trước khi về Nước Ta. Thời gian nhu yếu để đăng ký kết hôn ở Nước Ta là 15 ngày tuỳ thuộc vào từng Q. / huyện. Vui lòng liên lạc trước với văn phòng chúng tôi để lên kế hoạch tương thích với chuyến đi của quý vị. Sau khi quý vị và vợ / chồng quý vị được cấp giấy ghi nhận kết hôn, quý vị hoàn toàn có thể nộp đơn bảo lãnh vợ / chồng của quý vị với Sở Di Trú Hoa Kỳ. Sau khi hồ sơ được Sở Di Trú chấp thuận đồng ý, hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia để liên tục giải quyết và xử lý cho đến khi vợ / chồng của quý vị được phỏng vấn tại Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ hay Đại Sứ Quán nơi mà vợ / chồng quý vị đang sinh sống. Thời gian chờ đón cho đến khi hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng được Sở Di Trú chấp thuận đồng ý nhờ vào vào mỗi thời gian. Thông thường để hoàn tất bộ hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng thường phải mất từ 6 đến 14 tháng tùy theo từng văn phòng Sở di trú. Phí nộp hồ sơ Bảo lãnh vợ / chồng cho Sở Di Trú ( USCIS ) là : Sau khi được Sở Di Trú đồng ý chấp thuận, bộ hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia ( NVC ) để được cứu xét. Người bảo lãnh cần sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chánh và những sách vở thiết yếu khác cho người được bảo lãnh. NVC sẽ hoàn thành xong hồ sơ bảo lãnh vợ / chồng của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam. Người bảo lãnh cho vợ / chồng phải triển khai xong bộ bảo trợ tài chánh cho thấy rằng đương đơn hoàn toàn có thể sẽ không trở thành gánh nặng cho xã hội. Người bảo lãnh phải có thu nhập cao hơn mức thu nhập nhu yếu trong bảng hướng dẫn tài chánh di dân. Nếu người bảo lãnh không cung ứng được nhu yếu này, người bảo lãnh phải có người đồng bảo trợ. Người đồng bảo trợ cũng phải cung ứng nhu yếu theo bảng hướng dẫn đó. Thời gian chờ đón để hoàn thành xong tiến trình hồ sơ và bảo trợ tài chánh cho đến khi phỏng vấn là từ 4 – 7 tháng. Phí trả cho NVC : cho người bảo lãnh vàcho đương đơnNHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ XEM YÊU CẦU THUẾ THU NHẬP : Phỏng vấn với Lãnh Sự Quán Mỹ đóng vai trò quan trọng nhất trong hàng loạt quy trình bảo lãnh vợ / chồng. Vợ / chồng của quý vị phải chứng tỏ được mối quan hệ giữa quý vị và vợ / chồng của mình là thật. Vợ / chồng của quý vị phải chuẩn bị sẵn sàng vấn đáp cho bất kể câu hỏi nào của Viên Chức Lãnh Sự và đưa ra những vật chứng về mối quan hệ giữa quý vị và vợ / chồng của mình. Văn phòng ở Nước Ta của chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng tổng thể những câu hỏi và dẫn chứng có tương quan đến buổi phỏng vấn cho Vợ / Chồng của quý vị. Nếu đơn bảo lãnh vợ / chồng quý vị bị Lãnh Sự Quán Mỹ tại Nước Ta phủ nhận, đơn bảo lãnh này sẽ bị trả về Sở Di Trú Mỹ. Sau khi Sở Di Trú Mỹ xem xét đơn bảo lãnh vợ / chồng mà Lãnh Sứ Quán Mỹ tại Nước Ta trả về, họ sẽ gởi cho quý vị 1 lá thư được cho phép quý vị có thời cơ để khiếu nại quyết định hành động này của Lãnh Sứ Quán Mỹ ở Nước Ta .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *