Nếu quý vị là Thường trú nhân đã ở ngoài Hoa Kỳ hơn một năm (hoặc quá thời hạn giấy phép Tái Nhập Cảnh) vì các lý do bất khả kháng, quý vị có thể sẽ có đủ điều kiện xin thị thực tái nhập cảnh (SB-1).

Xin quan tâm nếu quý vị nhập cư Hoa Kỳ với thực trạng trong thời điểm tạm thời ( thẻ xanh 2 năm thay vì 10 năm ), quý vị sẽ không được xin thị thực tái nhập cảnh SB-1 nếu thẻ xanh 2 năm đã hết hạn và thường trú nhân chưa thực thi những bước thiết yếu để gỡ bỏ thực trạng trong thời điểm tạm thời này trước khi thẻ xanh hết hạn. Trong trường hợp này, quý vị phải có hồ sơ bảo lãnh mới được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ( USCIS ) chấp thuận đồng ý và phải mở màn lại quá trình xin thị thực định cư .
Đương đơn xin thị thực tái nhập cảnh hoàn toàn có thể đặt hẹn phỏng vấn của chúng tôi tại đây hoặc liên hệ Tổng đài của chúng tôi theo số 19006444 nếu gọi trong trong nước Nước Ta hoặc ( 703 ) 665 – 7350 nếu gọi từ Hoa Kỳ .

Tại buổi phỏng vấn, Quý vị cần nộp:

  • Phí phỏng vấn không hoàn lại nộp tại Tổng Lãnh Sự Quán. Việc thanh toán khoản phí này không đảm bảo cho việc đơn xin lấy lại tình trạng cư trú sẽ được chấp thuận.
  • Mẫu đơn DS-117 (PDF 56KB) đã hoàn tất.
  • Bằng chứng tình trạng Thường Trú Nhân như Thẻ Xanh (Đơn I-151, I-551), Giấy phép tái nhập cảnh, Giấy thông hành…
  • Bằng chứng ngày Quý vị rời Hoa Kỳ (ví dụ: vé máy bay, thẻ lên máy bay, hộ chiếu có đóng dấu của hải quan…)
  • Bằng chứng chứng minh việc Quý vị ở Việt Nam quá hạn là vì các lý do ngoài tầm kiểm soát của đương đơn.

Viên chức Lãnh sự sẽ xem xét những vật chứng và nhìn nhận liệu quý vị có hội đủ điều kiện kèm theo xin thị thực SB-1. Nếu được chấp thuận đồng ý, quý vị cũng cần phải hội đủ những điều kiện kèm theo về pháp lý và hồ sơ sách vở để được cấp thị thực định cư mới .
Nếu viên chức lãnh sự đã quyết định hành động rằng Quý vị không hội đủ điều kiện kèm theo cho loại thị thực SB-1 này, quyết định hành động này sẽ không được xem xét và xem xét lại ; tiến trình xin cứu xét sẽ không được vận dụng trong trường hợp này .

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện cho tình trạng xin tái nhập cảnh Hoa Kỳ, quý vị cần phải có một hồ sơ bảo lãnh định cư mới mở tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và bắt đầu lại quy trình xin thị thực định cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.