Ngày đăng : 29/09/2019, 11 : 40

Đây là mẫu sổ dùng cho giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, dùng để theo dõi việc tư vấn hỗ trợ tâm lý và phục vụ cho việc theo dõi, kiểm tra.Sổ theo dõi tư vấn tâm lí dùng cho giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý trong trường THCS.Sổ theo dõi tư vấn tâm lí dùng cho giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý trong trường THCS.Sổ theo dõi tư vấn tâm lí dùng cho giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý trong trường THCS SỔ THEO DÕI Hoạt động tư vấn tâm lí hỗ trợ học sinh Thời gian, địa điểm: – Thời gian: ………………, ngày … tháng …… năm 20……………… – Địa điểm: ……………………………trường PTDTBT THCS Lang Thíp Người tư vấn: ……………………………………………………………… Đối tượng tư vấn (Ghi rõ tên: cá nhân hay nhóm học sinh): ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Nội dung tư vấn: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Hình thức tư vấn : ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Kết ban đầu sau tư vấn: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Người tư vấn ký sổ Một số gợi ý hoạt động tư vấn tâm lí HS năm học 2017 – 2018 I Nội dung tư vấn: Nội dung tư vấn tập trung vào vấn đề sau: Hướng nghiệp (tư vấn giúp em chọn trường học sau THCS, chọn nghề thông tin tuyển sinh) 2 Phương pháp học tập Tình u, giới tính, quan hệ với bạn khác giới vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống số vấn đề khác mà em quan tâm II Hình thức tư vấn: Tư vấn trực tiếp Tư vấn qua hộp thư Tư vấn qua buổi sinh hoạt, hoạt động giáo dục học sinh toàn diện, giáo dục kỹ sống III Quy trình thực Tư vấn trực tiếp: Giáo viên tư vấn gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với học sinh cần tư vấn Từ đưa định hướng giải vấn đề cho học sinh (thông tin em học sinh hồn tồn bảo mật) Thơng qua hoạt động, học sinh giáo dục toàn diện kỹ sống, kỹ sinh hoạt tập thể Tư vấn gián tiếp: – Qua hòm thư góp ý, giáo viên tư vấn tổng hợp nội dung học sinh cần tư vấn hồi đáp cho học sinh – Những nội dung tư vấn mà nhiều học sinh quan tâm, cấp thiết giáo viên tư vấn tư vấn theo nhóm thơng qua các buổi sinh hoạt theo chủ đề (học sinh đặt câu hỏi tư vấn, giải đáp vần đề tình u, giới tính, định hướng nghề nghiệp…) IV Lịch tư vấn: Thời gian thực hiện: ngày 01/9/2017 2 Lịch trực phòng tư vấn: Vào hành từ 7h30 đến 17h00 ngày thứ 2, thứ 5, thứ (các ngày khác gửi thư qua hòm thư góp ý liên hệ với … tư vấn tổng hợp nội dung học sinh cần tư vấn hồi đáp cho học sinh – Những nội dung tư vấn mà nhiều học sinh quan tâm, cấp thiết giáo viên tư vấn tư vấn theo nhóm thông qua các buổi sinh hoạt theo. .. thư Tư vấn qua buổi sinh hoạt, hoạt động giáo dục học sinh toàn diện, giáo dục kỹ sống III Quy trình thực Tư vấn trực tiếp: Giáo viên tư vấn gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với học sinh cần tư vấn. .. giới vấn đề sức khỏe sinh sản vị thành niên Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối sống số vấn đề khác mà em quan tâm II Hình thức tư vấn: Tư vấn trực tiếp Tư vấn

– Xem thêm –

Xem thêm: Sổ theo dõi tư vấn tâm lí dùng cho giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý trong trường THCS, Sổ theo dõi tư vấn tâm lí dùng cho giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý trong trường THCS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *