Khi Sở Di trú Mỹ (USCIS) tiếp nhận đơn hoặc hồ sơ của bạn, họ sẽ gửi lại một biên nhận hồ sơ (receipt notice) và tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự từng loại đơn. Biên nhận này bao gồm những thông tin cần thiết giúp bạn theo dõi tình trạng hồ sơ hoặc liên hệ với Sở Di trú Mỹ để biết thêm về tình trạng đơn của mình.

Dưới đây là một số cách kiểm tra tình trạng hồ sơ phổ biến:

Kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến

Thông qua số biên nhận hay số hồ sơ ( trên giấy biên nhận ), bạn hoàn toàn có thể kiểm tra thực trạng hồ sơ của mình trên website của Sở Di trú Mỹ theo đường dẫn https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do và ĐK dịch vụ tự động hóa update thực trạng hồ sơ USCIS qua email hoặc tin nhắn trong quy trình hồ sơ được thụ lý. Tại website này, bạn cũng hoàn toàn có thể kiểm tra thời hạn chờ visa và thời hạn thụ lý hồ sơ dựa trên khu vực hồ sơ được xử lý .
Kiểm tra hồ sơ trên website của Sở Di Trú Mỹ (USCIS)

Gọi điện kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tiếp

Bạn có thể gọi đến đường dây miễn phí của Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS (NCSC) để được cập nhật thông tin, hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến visa nhập cư, đồng thời kiểm tra tình trạng hồ sơ trong phạm vi nước Mỹ, vùng Puerto Rico, Guam và quần đảo Virgin (Mỹ). Nếu bạn đã nhận được số hồ sơ hoặc Mã số kiều dân thì đừng quên chuẩn bị sẵn. Trong lúc thực hiện cuộc gọi, hãy ghi chú lại:
– Tên và mã số của người tiếp nhận cuộc gọi.
– Ngày giờ thực hiện cuộc gọi.
– Số tham chiếu do nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.
Số điện thoại của Sở Di trú Mỹ: 1-800-375-5283
Số TTY (dành cho người khiếm thính): 1-800-767-1833
Nếu đang ở ngoài nước Mỹ và đã nộp hồ sơ cho một trung tâm dịch vụ USCIS thì bạn có thể gọi đến số 785-330-1048 để kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình. Số điện thoại này chỉ dùng để cung cấp thông tin tự động về tình trạng hồ sơ, không bao gồm bất cứ hỗ trợ trực tiếp nào khác. Nếu bạn ở ngoài nước Mỹ và muốn biết thêm thông tin về thị thực nhập cư Mỹ hoặc muốn nói chuyện với người chịu trách nhiệm về tình trạng hồ sơ, vui lòng liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Mỹ gần nhất.

Gửi email kiểm tra tình trạng hồ sơ

Ba mươi ngày sau khi liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia của USCIS, nếu bạn vẫn chưa nhận được hồi đáp về tình trạng hồ sơ, hãy gửi email đến địa chỉ của Trung tâm dịch vụ USCIS đang thụ lý hồ sơ của bạn. Trên mỗi biên nhận hồ sơ đều có số hồ sơ bắt đầu bằng 3 chữ cái cho biết địa điểm hồ sơ được thụ lý. Ví dụ EAC là Trung tâm dịch vụ Vermont, SRC là Trung tâm dịch vụ Texas, LIN là Trung tâm dịch vụ Nebraska và WAC là Trung tâm dịch vụ California. Khi gửi mail đến các trung tâm dịch vụ này, hãy cung cấp đầy đủ những thông tin bạn đã ghi chú lại trong cuộc gọi đến Trung tâm dịch vụ khách hàng quốc gia USCIS trước đó, bao gồm:
– Tên và mã số của người tiếp nhận cuộc gọi.
– Ngày giờ thực hiện cuộc gọi.
– Số tham chiếu mà nhân viên tiếp nhận cuộc gọi cung cấp nếu hồ sơ vẫn chưa được giải quyết.
Địa chỉ email cụ thể của các Văn phòng dịch vụ USCIS:
– Trung tâm dịch vụ USCIS California: csc-ncsc-followup@dhs.gov
– Trung tâm dịch vụ USCIS Vermont: vsc.ncscfollowup@dhs.gov
– Trung tâm dịch vụ USCIS Nebraska: ncscfollowup.nsc@dhs.gov
– Trung tâm Dịch vụ USCIS Texas: tsc.ncscfollowup@dhs.gov
Nếu bạn vẫn không nhận được phản hồi trong vòng 21 ngày tính từ ngày liên hệ đến các email trên, hãy gửi email đến Văn phòng trụ sở USCIS tại địa chỉ SCOPSSCATA@dhs.gov. Bạn sẽ nhận được câu trả lời trong vòng 10 ngày.

Liên hệ trực tiếp Văn phòng USCIS

Để hoàn toàn có thể theo dõi thực trạng hồ sơ trong khoanh vùng phạm vi nước Mỹ, bạn hoàn toàn có thể liên hệ Văn phòng khu vực hoặc văn phòng USCIS gần nhất theo hướng dẫn trên trang https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=offices. Đường dẫn này cung cấp số điện thoại thông minh, địa chỉ, đường đi, giờ thao tác, những thủ tục sách vở và một số ít thông tin khác về những văn phòng USCIS. Trong trường hợp đang ở ngoài nước Mỹ, hãy liên hệ với Lãnh sự quán Mỹ gần nhất để được hướng dẫn thêm về thực trạng hồ sơ cũng như những yếu tố về thị thực và nhập cư khác .

IMM Immigration (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *