Phí kiểm tra sức khỏe

  • Phí kiểm tra sức khỏe:  Mức phí cho đương đơn từ 15 tuổi trở lên là 275 Đô-la Mỹ; đương đơn từ 2 đến dưới 15 tuổi là 240 Đô-la Mỹ và đương đơn dưới 2 tuổi là 165 Đô-la Mỹ.  Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ nhận thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng. Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) nhận thanh toán bằng tiền Việt Nam đồng hoặc Đô-la Mỹ.
  • Chích ngừa:  Mức phí chích ngừa phụ thuộc vào độ tuổi và loại chủng ngừa mà đương đơn cần chích.

Để biết thêm thông tin, vui mừng xem trang Kiểm tra sức khỏe thể chất và Chích ngừa .

Lệ phí xử lý hồ sơ xin thị thực

Mức lệ phí xử lý hồ sơ xin thị thực tùy thuộc vào loại thị thực của đương đơn.  Lệ phí này không được hoàn lại.  Để biết thông tin chi tiết về các mức phí, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  Để biết thêm thông tin về loại thị thực, đương đơn vui lòng tham khảo Danh mục các loại thị thực.

  • Đối với đương đơn xin thị thực định cư:  Mỗi đương đơn, không phân biệt độ tuổi, cần đóng lệ phí thị thực riêng tại Trung tâm Thị thực Quốc gia hoặc tại văn phòng chúng tôi.  Nếu đương đơn hoặc người bảo lãnh chưa trả phí tại Trung tâm Thị thực Quốc gia, vui lòng chuẩn bị để đóng lệ phí này tại Lãnh sự quán vào ngày phỏng vấn.  Chúng tôi nhận thanh toán bằng tiền mặt Đô-la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam, hoặc bằng thẻ tín dụng tiền Đô-la Mỹ đối với các loại thẻ sau: Visa, MasterCard, Discovery, và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận ngân phiếu.
  • Đối với đương đơn xin thị thực diện K:  Vui lòng làm theo các hướng dẫn tại đây.

Lưu ý :

  • Đối với hồ sơ xin gia hạn thị thực định cư hoặc thị thực diện K, đương đơn phải đóng lại phí xin thị thực định cư hoặc phí thị thực diện K tại Lãnh sự quán.
  • Đối với hồ sơ bảo lãnh được tái chấp thuận (reaffirmed), đương đơn không cần đóng lại lệ phí xin thị thực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *