Thủ tục định cư Mỹ. Trước khi bắt đầu hành trình nhập cư, bạn sẽ cần hiểu thủ tục định cư Mỹ bao gồm những gì. Để chuyển đến Hoa Kỳ vĩnh viễn, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, trả phí chính phủ và đơn đăng ký của bạn được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận. Điều đó có thể phức tạp và tốn kém, vì vậy điều quan trọng là phải biết những gì nằm ở phía trước. Trong hướng dẫn từng bước này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn toàn bộ thủ tục định cư Mỹ cần thiết.

1. Thủ tục định cư Mỹ theo diện gia đình

Có những bước đơn cử cần tuân theo trong thủ tục định cư Mỹ để Thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ bảo lãnh thành công xuất sắc một thành viên mái ấm gia đình. Đó là :

 • Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nộp đơn xin thị thực

 • USCIS đưa ra quyết định hành động về đơn xin thị thực
 • Những người thân trong gia đình thuộc diện Ưu tiên mái ấm gia đình chờ đón cho đến khi có thị thực
 • Người nhập cư xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Bước 1: Nộp đơn thỉnh cầu

Để khởi đầu quy trình bảo lãnh, thành viên mái ấm gia đình Thường trú nhân Hợp pháp Hoa Kỳ sẽ cần gửi đơn xin thị thực theo Mẫu I-130 của USCIS, cùng với những tài liệu kèm theo, đến Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ( USCIS ). Thường trú nhân phải chứng tỏ mối quan hệ mái ấm gia đình là có thật .

Bước 2: USCIS đưa ra quyết định

Khi USCIS nhận được đơn nhu yếu, những viên chức sẽ xem xét việc chấp thuận đồng ý hay khước từ nhu yếu. Nếu được đồng ý chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia để liên tục giải quyết và xử lý. Nếu bị khước từ, đương đơn hoàn toàn có thể nộp đơn mới sau khi xác lập những đổi khác nào cần thực thi để khuyến khích sự đồng ý chấp thuận. Sau khi được đồng ý chấp thuận, USCIS sẽ chuyển hồ sơ của người nhập cư đến Trung tâm Thị thực Quốc gia ( NVC ) để giải quyết và xử lý thêm .

Bước 3: Thân nhân Ưu tiên Chờ đợi Thị thực Có sẵn

Bước này chỉ triển khai nếu đương đơn thuộc nhóm ưu tiên mái ấm gia đình. Những người thân trong gia đình không được coi là “ ưu tiên ” không đủ điều kiện để được thường trú ngay lập tức, vì có số lượng giới hạn hàng năm về số lượng Thẻ xanh hoàn toàn có thể được chấp thuận đồng ý. Do đó, người nhập cư tham gia vào list chờ đón, và thường sẽ đợi tối thiểu một năm trước khi biết liệu có thị thực hay không .

Bước 4: Người nhập cư nộp đơn xin Visa hoặc Thẻ xanh

Nếu đơn bảo lãnh đã được đồng ý chấp thuận và thị thực đã có sẵn, thì người nhập cư sẽ nộp đơn xin thường trú. Điều này thường được thực thi bằng cách nộp đơn xin thị thực nhập cư tại lãnh sự quán Hoa Kỳ bên ngoài Hoa Kỳ, và sau đó khi đến những tiểu bang, người nhập cư sẽ nộp đơn xin Thẻ xanh. Trong quy trình tiếp theo, được gọi là “ giải quyết và xử lý lãnh sự ”, người nhập cư sẽ được nhu yếu điền vào những mẫu đơn khác nhau, phân phối tài liệu và tham gia kiểm tra y tế .
Thủ tục định cư Mỹ hiện nay

2. Thủ tục định cư Mỹ dạng việc làm

Thủ tục định cư Mỹ dạng việc làm gồm 4 bước
Có những thủ tục định cư Mỹ cần tuân theo để chủ lao động Hoa Kỳ hoàn toàn có thể nhu yếu người lao động quốc tế trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thành công xuất sắc. Đó là :

 • Người sử dụng lao động hoặc người đại diện thay mặt nhận được sự đồng ý chấp thuận ghi nhận lao động
 • Nhà tuyển dụng nộp đơn bảo lãnh với USCIS
 • USCIS gửi đơn bảo lãnh đến Trung tâm Thị thực Quốc gia ( NVC )
 • Người nhập cư xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Người sử dụng lao động hoặc người đại diện được chấp thuận chứng nhận lao động

Đối với hầu hết những khuôn khổ việc làm, chủ lao động hỗ trợ vốn phải được Bộ Lao động phê duyệt ghi nhận lao động, xác nhận rằng không có công nhân Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn nào có sẵn hoặc chuẩn bị sẵn sàng làm việc làm mà người nhập cư sẽ được thuê làm .

Nhà tuyển dụng nộp đơn khởi kiện với USCIS

Nếu giấy ghi nhận lao động được đồng ý chấp thuận, thì người sử dụng lao động cần phải nộp Mẫu đơn I-140, Đơn xin nhập cư cho người lao động quốc tế, với Dịch Vụ Thương Mại Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ ( USCIS ) để có hạng mục ưu tiên dựa trên việc làm tương thích. Các cá thể thuộc loại E-B1 ( Người lao động trình độ cấp cao ưu tiên ) có thời cơ nộp đơn nhu yếu của riêng họ .

USCIS gửi đơn yêu cầu đến Trung tâm Thị thực Quốc gia

Khi đơn bảo lãnh được USCIS chấp thuận, nó sẽ được gửi đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC), nơi sẽ bắt đầu xử lý trước hồ sơ của đương đơn.

Người nhập cư nộp đơn xin thị thực nhập cư hoặc Thẻ xanh

Người sử dụng lao động hoặc người đại diện thay mặt tiềm năng của ứng viên thứ nhất phải được Bộ Lao động phê duyệt ghi nhận lao động. Sau khi nhận được ( nếu được nhu yếu ), người sử dụng lao động sau đó sẽ nộp Đơn xin nhập cư cho người lao động quốc tế, Mẫu I-140, với Thương Mại Dịch Vụ Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ ( USCIS ) cho loại ưu tiên dựa trên việc làm thích hợp. ( LƯU Ý : Những người có năng lực đặc biệt quan trọng trong hạng mục ưu tiên Việc làm Đầu tiên hoàn toàn có thể nộp đơn nhu yếu của riêng họ. ) Nếu người nộp đơn đã ở Hoa Kỳ, người đó hoàn toàn có thể nộp đơn xin Điều chỉnh Tình trạng. Nếu không, người nộp đơn sẽ trải qua quy trình xin thị thực trải qua đại sứ quán hoặc lãnh sự quán .
Thủ tục đi Mỹ định cư

3. Thủ tục định cư Mỹ diện đầu tư eb5

Các thủ tục định cư Mỹ EB-5

Bước 1: Tìm Doanh nghiệp Hoa Kỳ để đầu tư vào

Người nộp đơn EB-5 thứ nhất phải tìm một doanh nghiệp đủ điều kiện để góp vốn đầu tư vào. Người nộp đơn cũng phải bảo vệ rằng họ cung ứng những nhu yếu về thu nhập của nhà đầu tư được công nhận để liên tục với tiến trình EB-5 .

Tham khảo : những diện Visa góp vốn đầu tư Mỹ

Bước 2: Đầu tư vốn và Đơn I-526

Sau khi chọn một doanh nghiệp để góp vốn đầu tư, người nộp đơn phải triển khai số vốn góp vốn đầu tư thiết yếu vào dự án Bất Động Sản mà họ đã chọn. Khoản góp vốn đầu tư phải là 1,8 triệu đô la, hoặc 900.000 đô la nếu dự án Bất Động Sản nằm trong Khu vực việc làm được nhắm tiềm năng. Sau đó, luật sư nhập cư cung ứng dẫn chứng về khoản góp vốn đầu tư này bằng cách nộp đơn I-526 cho USCIS. USCIS thường thông tin cho người nộp đơn biết đơn I-526 của họ đã được gật đầu hay chưa sau 31 đến 52 tháng. Hầu hết những TT khu vực sẽ hoàn trả khoản góp vốn đầu tư của bạn nếu I-526 của bạn bị khước từ .

Bước 3: Thường trú nhân có điều kiện trong hai năm

Tiếp theo, người nộp đơn phải trở thành dân cư có điều kiện hai năm của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư EB-5 sau đó đủ điều kiện để trở thành dân cư Hoa Kỳ sau khi đơn I-526 của họ đã được USCIS chấp thuận đồng ý .

Bước 4: Thường trú nhân vô điều kiện và đơn I-829

Bước ở đầu cuối trong quá trình thị thực EB-5 là người nộp đơn trở thành thường trú nhân vô điều kiện bằng cách vô hiệu thực trạng có điều kiện hai năm của họ. Đơn I-829 được nộp cho USCIS 90 ngày trước ngày kỷ niệm thứ hai kể từ ngày người nộp đơn lần tiên phong nhận được quyền cư trú có điều kiện, điều này chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã phân phối toàn bộ những nhu yếu của chương trình thị thực EB-5 .
USCIS thường cấp thẻ xanh vĩnh viễn từ 22 đến 45 tháng sau khi I-829 được nộp. Sau đó, nhà đầu tư, vợ / chồng của họ và con cháu chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi hoàn toàn có thể sinh sống và thao tác vĩnh viễn tại Hoa Kỳ và có tùy chọn ĐK trở thành công dân Hoa Kỳ sau khoảng chừng thời hạn 5 năm kể từ ngày họ nhận được quyền cư trú có điều kiện khởi đầu .

Nếu bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu chương trình định cư Mỹ diện EB5 thì hãy đăng nhập theo đường dẫn dưới đây:

Định cư các nước

 • Định Cư Uy Tín VICTORY

  tự hào là đơn vị tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ lệ hồ sơ thành công cao không chỉ riêng các chương trình định cư Canadamà còn tự hào là đơn vị dẫn đầu trong

  tư vấn định cư Mỹ ,

  định cư Châu âu, định cư Úc

  tự hào là đơn vị chức năng tư vấn định cư chuyên nghiệp, tận tâm và có tỷ suất hồ sơ thành công xuất sắc cao không chỉ riêng cácmà còn tự hào là đơn vị chức năng đứng vị trí số 1 trong

 • Địa Chỉ :LM81-28. OT07, Tòa Landmark 81 Vinhome Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

 • hotline : 090.720.8879
 • Website : www.dinhcucacnuoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.