Nhập cư diện gia đình là gì?

Thân nhân của bạn hoàn toàn có thể đến Hoa Kỳ như một phần của quy trình tiến độ đoàn viên mái ấm gia đình .Đoàn tụ mái ấm gia đình là ý tưởng sáng tạo những mái ấm gia đình nên được đoàn viên để họ hoàn toàn có thể sống cùng nhau .Theo luật nhập cư Hoa Kỳ, có bốn diện mà một người hoàn toàn có thể nhập cư vào Mỹ, gồm có :

 1. Đoàn tụ gia đình
 2. Nhập cư theo nghề nghiệp
 3. Cứu trợ nhân đạo (tức là người tỵ nạn)
 4. Nhập cư đa dạng, còn gọi là xổ số thị thực

Loại hình lớn nhất là đoàn tụ gia đình. Loại hình này cho phép công dân Hoa Kỳ và các thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ bảo lãnh cho một số thân nhân nhất định đến Mỹ đoàn tụ cùng họ.

Đoàn tụ mái ấm gia đình cũng có nghĩa là cho những mái ấm gia đình bị luật nhập cư chia cắt được ở gần nhau. Ví dụ :

 • Trẻ vị thành niên không có người lớn đi kèm, tự nhập cảnh Hoa Kỳ, sẽ được đoàn tụ với thân nhân trong thời gian sớm nhất.
 • Những gia đình đang sống ở Mỹ sẽ ở cùng nhau bất kể tình trạng định cư của họ.

Năm điều quan trọng cần biết về định cư theo gia đình (đoàn tụ gia đình)

Hoa Kỳ Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch Hoa Kỳ 1965 cho phép mọi người nhập cư vào Hoa Kỳ dựa trên mối quan hệ mái ấm gia đình với một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ ( LPR ) .

1. Tìm hiểu về các tiêu chí bảo lãnh gia đình

nhà nước Hoa Kỳ cung ứng thị thực định cư cho diện định cư theo mái ấm gia đình. Cần có thị thực định cư để mái ấm gia đình bạn hoàn toàn có thể đến Hoa Kỳ hoặc kiểm soát và điều chỉnh thực trạng định cư ở Hoa Kỳ nếu họ đang sống ở Mỹ .nhà nước Hoa Kỳ cung ứng thị thực định cư cho người thuộc hai nhóm tiêu chuẩn. Loại thị thực sẽ tùy theo quan hệ của người bảo lãnh với thân nhân mà họ đang xin bảo lãnh. Hai nhóm tiêu chuẩn này như sau :

 • Thân nhân trực tiếp của công dân Hoa Kỳ. Không có hạn chế về số lượng thị thực định cư dành cho nhóm này. Nếu bạn là công dân Hoa Kỳ, bạn có thể xin bảo lãnh cho một họ hàng gần nhất, bao gồm vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi, và cha mẹ. Thời gian chờ đợi duy nhất là thời gian để xử lý đơn bảo lãnh. Bạn cần đáp ứng một số yêu cầu nhất định để ở trong diện này.
 • Ưu tiên gia đình. Diện ưu tiên gia đình là dành cho những thân nhân cụ thể của công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ.
  • Trong diện này, công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho con cái chưa kết hôn 21 tuổi trở lên, con cái đã kết hôn dưới 21 tuổi, và anh chị em.
  • Thường trú nhân hợp pháp có thể bảo lãnh cho vợ/chồng và con cái chưa kết hôn và đã kết hôn. Nếu bạn là một thường trú nhân hợp pháp và bạn muốn bảo lãnh cho cha mẹ hoặc anh chị em, trước tiên bạn cần trở thành công dân Hoa Kỳ.
  • Đối với diện ưu tiên gia đình, sẽ có hạn mức về số thị thực định cư được cấp mỗi năm.

2. Tìm hiểu xem bạn có thể bảo lãnh thân nhân nào

Chỉ có công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ mới hoàn toàn có thể bảo lãnh cho thân nhân. Bảng sau hoàn toàn có thể giúp bạn xác lập thân nhân nào mà bạn hoàn toàn có thể bảo lãnh :

Thân nhân

Thường trú nhân hợp pháp

Công dân Hoa Kỳ

Vợ/chồng
Bao gồm các cặp vợ chồng đồng tính mà hôn nhân được công nhận hợp pháp ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác.


Tiêu chí 2A


Thân nhân trực tiếp

Con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi


Ưu tiên loại 2A


Thân nhân trực tiếp

Con cái đã kết hôn, con trai và con gái dưới 21 tuổi

Không


Ưu tiên loại 3

Con cái chưa kết hôn, con trai và con gái 21 tuổi trở lên


Ưu tiên loại 2B


Ưu tiên loại 1

Con cái đã kết hôn, con trai và con gái 21 tuổi trở lên

Không


Ưu tiên loại 3

Cha mẹ

Không


Thân nhân trực hệ

Anh chị em

Không


Ưu tiên loại 4

3. Tìm hiểu về tính khả dụng của thị thực định cư

Mỗi năm, chỉ một số lượng thị thực nhất định được cấp cho những người đang bảo lãnh một người họ hàng không phải là thân nhân trực hệ. Đó là nguyên do phải mất một thời hạn rất lâu để thân nhân của bạn được nhập cư đến Hoa Kỳ .Sau đây là hạn mức cho từng diện ưu tiên mái ấm gia đình mỗi năm. Bạn hoàn toàn có thể xem bảng tin thị thực để xem năm nào hiện đang được giải quyết và xử lý .

Ưu tiên họ hàng

Số lượng thị thực khả dụng

Thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ (vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi, và cha mẹ)

Không số lượng giới hạn

1
Con cái trưởng thành, chưa kết hôn (21 tuổi trở lên) của công dân Hoa Kỳ

23.400 thị thực ( cộng thêm thị thực còn thừa từ ưu tiên thứ 4 )

2A 
Vợ/chồng và con cái vị thành niên (dưới 21 tuổi) của thường trú nhân hợp pháp

87.900 thị thực ( cộng thêm thị thực còn thừa từ ưu tiên thứ 1 )

2B
Con cái trưởng thành, chưa kết hôn (21 tuổi trở lên) của thường trú nhân hợp pháp

26.300 thị thực ( cộng thêm thị thực còn thừa từ ưu tiên thứ 1 )

3
Con cái trưởng thành, đã kết hôn (21 tuổi trở lên) của công dân Hoa Kỳ

23.400 thị thực ( cộng thêm thị thực còn thừa từ ưu tiên thứ 1 và thứ 2 )

4
Anh chị em của công dân Hoa Kỳ

65.000 thị thực ( cộng thêm thị thực còn thừa từ những ưu tiên trước đó )

4. Qui trình bảo lãnh gia đình

Khi bạn khởi đầu qui trình bảo lãnh thân nhân trực hệ của bạn, chúng tôi yêu cầu bạn nên tham vấn với một luật sư về định cư hoặc đại diện thay mặt được ghi nhận .Bạn hoàn toàn có thể truy vấn website của USCIS để khám phá cách nộp đơn xin thẻ xanh cho thân nhân của bạn. Boundless và CitizenPath có những hướng dẫn trực tuyến để giúp bạn hoàn thành xong qui trình này .Tùy theo nơi cư ngụ của thân nhân, họ sẽ trải qua một trong những qui trình sau :

 • Thủ tục lãnh sự. Điều này nghĩa là đơn yêu cầu sẽ được một lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Hoa Kỳ xem xét ở nước ngoài; thủ tục này áp dụng cho:
  • Một thân nhân sống ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
  • Một thân nhân đã nhập cảnh Hoa Kỳ mà không được nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ kiểm tra tại điểm nhập cảnh.
   • Những thân nhân này cần lập hồ sơ theo mẫu I-601A – USCIS (xin miễn điều luật cấm nhập cảnh Hoa Kỳ) để chứng minh rằng bị từ chối thị thực định cư sẽ gây ra khó khăn lớn và bất thường cho một thân nhân hợp lệ của công dân Hoa Kỳ, chẳng hạn như vợ/chồng, con cái hoặc cha mẹ.
 • Qui trình điều chỉnh trạng thái cho phép thân nhân nộp đơn yêu cầu tình trạng thường trú hợp pháp khi họ đang ở Hoa Kỳ mà không cần phải quay về quê hương. Bạn bắt đầu qui trình này ở văn phòng USCIS địa phương. Sau đây là những điều quan trọng cần cân nhắc khi điều chỉnh trạng thái:
  • Visa định cư phải có sẵn sàng để sử dụng qui trình này. Đó là lý do qui trình này hầu như được sử dụng khi một công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho một thân nhân trực hệ của mình.
  • Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp đang bảo lãnh cho những thân nhân nhất định đang sống ở Hoa Kỳ có thể nộp đơn điều chỉnh trạng thái.
   • Thủ tục này được dùng nếu thân nhân của bạn (người thụ hưởng) đã được kiểm tra, thừa nhận, hoặc tạm tha bởi một quan chức nhập cảnh Hoa Kỳ; hoặc nếu người thụ hưởng đủ tư cách theo khoản 245(i) của Đạo luật Nhập cư & Quốc tịch (INA).
  • Có thể dùng qui trình điều chỉnh trạng thái khi người bảo lãnh hiện đang tại ngũ và đáp ứng những điều kiện nhất định. Tìm hiểu thêm ở USCIS.

5. Qui trình sẽ khác nhau tùy theo tình trạng nhập cư của bạn

Nếu bạn là người tỵ nạn và muốn bảo lãnh cho những thân nhân của bạn, hãy truy vấn trang đoàn viên mái ấm gia đình dành cho người tỵ nạn .

Các bước để bắt đầu bảo lãnh nhân thân

Qui trình để mở màn bảo lãnh định cư cho mái ấm gia đình hoàn toàn có thể rất rối rắm. Sau đây là một số ít bước quan trọng cần triển khai. Hãy nhớ, mỗi trường hợp định cư đều khác nhau. Hãy nhớ tham vấn một chuyên viên định cư nếu bạn cần tương hỗ .

 • Đảm bảo bạn có thể bảo lãnh cho thân nhân của bạn. Xem danh sách thân nhân mà công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp ở Hoa Kỳ có thể bảo lãnh.
 • Tập hợp những tài liệu bạn sẽ cần; sau đây là một số tài liệu bạn sẽ cần:
  • Bằng chứng tình trạng pháp lý của người bảo lãnh (thẻ xanh, chứng nhận nhập tịch, giấy khai sinh Hoa Kỳ, v.v.)
  • Bằng chứng về quan hệ gia đình giữa người bảo lãnh và thân nhân (giấy khai sinh, y bạ, hộ chiếu, v.v.)
 • Bằng chứng hỗ trợ tài chính
 • Cân nhắc bạn nên nộp đơn theo thủ tục nào, điều chỉnh trạng thái hoặc thủ tục lãnh sự. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên thảo luận với một đại diện pháp lý để giúp bạn quyết định lựa chọn nào là phù hợp nhất.
 • Sau khi đã nộp đơn xin, hãy kiểm tra tài khoản trực tuyến của bạn thường xuyên để xem tình trạng hồ sơ của bạn. Bạn cũng nên đảm bảo cập nhật địa chỉ hiện tại với USCIS. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn kịp thời nhận được thông báo đến địa chỉ của bạn.

Quốc tịch Hoa Kỳ cho con cái của bạn

Con cái của một công dân Hoa Kỳ hoàn toàn có thể đủ tư cách hưởng quốc tịch Hoa Kỳ ngay từ lúc sinh ra và trước khi đủ 18 tuổi .Để có được quốc tịch ; con cháu sinh ra ở quốc tế của một công dân Hoa Kỳ sống ở Mỹ cần :

 • Có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ (quốc tịch theo nơi sinh ra hoặc nhập tịch).
 • Là người thường trú ở Mỹ.
 • Dưới 18 tuổi.
 • Sống ở Hoa Kỳ dưới sự chăm sóc hợp pháp của cha hoặc mẹ công dân Mỹ.

Để có được quốc tịch ; con cháu sinh ra ở quốc tế của một công dân Hoa Kỳ sống ở ngoài Mỹ cần :

 • Có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ (quốc tịch theo nơi sinh ra hoặc nhập tịch).
 • Có một người cha/mẹ đáp ứng được yêu cầu có mặt.
 • Dưới 18 tuổi.
 • Sống ở ngoài Hoa Kỳ dưới sự chăm sóc thể chất hợp pháp của cha hoặc mẹ công dân Mỹ.
 • Được nhập cảnh hợp pháp và duy trì tình trạng hợp pháp ở Hoa Kỳ.

Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, bạn hoàn toàn có thể xin hộ chiếu Hoa Kỳ cho con cháu đủ điều kiện kèm theo của mình .Tìm hiểu thêm về quốc tịch trải qua cha mẹ Mỹ .

Quân nhân

Vợ / chồng của quân nhân và những thân nhân đủ tư cách khác phải trải qua qui trình định cư như mọi người khác. Tuy nhiên, có một số ít quyền hạn. Thân nhân của quân nhân Hoa Kỳ hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh nhanh thực trạng định cư mà không cần rời khỏi Hoa Kỳ .Đạo luật về Quyền hạn Quốc phòng 2004 đã tạo ra phúc lợi định cư đặc biệt quan trọng cho người còn sống dành cho vợ / chồng, cha mẹ và con cháu chưa kết hôn của người thân trong gia đình quân nhân Hoa Kỳ quyết tử do thương tích hoặc bệnh tật phát sinh từ đại chiến .Đạo luật này tạo ra một qui trình “ tự bảo lãnh ” để cho phép thân nhân trực hệ nộp đơn hoặc liên tục quy trình định cư theo diện mái ấm gia đình. Thân nhân phải nộp đơn bảo lãnh trong vòng hai năm sau khi người thân trong gia đình là quân nhân Hoa Kỳ qua đời. Các thân nhân còn sống muốn hưởng quyền lợi và nghĩa vụ về nhập cư sẽ được xem xét đặc biệt quan trọng trong khi giải quyết và xử lý đơn nhu yếu thường trú của họ .

Tìm hỗ trợ pháp lý

Mỗi trường hợp bảo lãnh mái ấm gia đình đều khác nhau. Bạn hoàn toàn có thể cần tham vấn một luật sư về nhập cư hoặc một đại diện thay mặt được công nhận để xem xét trường hợp của bạn .Một đại diện thay mặt được công nhận là một người không phải luật sư và cho Bộ Tư pháp thấy được rằng họ có học vấn và kinh nghiệm tay nghề về luật nhập cư để cung ứng dịch vụ pháp lý về nhập cư. Đại diện được công nhận phải thao tác cho một tổ chức triển khai phi doanh thu cung ứng dịch vụ pháp lý về nhập cư cho những người mua thu nhập thấp .Bạn hoàn toàn có thể tìm nguồn lực pháp lý ở đây :

 1. Tìm luật sư chi phí thấp ở ImmigrationLawHelp.com hoặc danh bạ pháp lý CLINIC.
 2. Tìm một đại diện được công nhận ở Bộ Tư pháp.
 3. Tìm hỗ trợ pháp lý ở gần bạn trong ứng dụng FindHello App.

Thắc mắc

Có thể bạn có rất nhiều vướng mắc về qui trình bảo lãnh mái ấm gia đình. Bạn cần phải viết ra và hỏi người đại diện thay mặt pháp lý của mình. Nếu bạn chưa hài lòng với câu vấn đáp của người đại diện thay mặt pháp lý, bạn hoàn toàn có thể hỏi lại hoặc tìm một quan điểm pháp lý khác .Bạn cần phải thấy tự do với câu vấn đáp và tự tin là mình có sự tương hỗ pháp lý tốt nhất .

Hãy cẩn thận với công chứng viên và lừa đảo

Thủ tục nhập cư có thể kéo dài, phức tạp và tốn kém. Hãy đảm bảo sự hỗ trợ pháp lý mà bạn có là từ một chuyên gia có giấy phép về nhập cư.

Ở Mỹ Latin, “ công chứng viên ” là những chuyên viên được đào tạo và giảng dạy, có trình độ pháp lý. Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ thì khác. Ở Mỹ, “ công chứng viên ” là những cá thể ĐK với chính quyền sở tại bang để làm chứng hành vi ký kết những sách vở chính thức. Những cá thể này hoàn toàn có thể tự xưng là chuyên viên hoặc tư vấn viên về định cư, nhưng họ không được phép thực hành thực tế luật ở Hoa Kỳ .Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản nhập cư là một hiện tượng kỳ lạ phổ cập. Bạn hoàn toàn có thể khám phá cách giữ bảo đảm an toàn cho mình bằng cách truy vấn Ủy ban Thương mại Liên bang .

Thông tin trên trang này có nguồn từ Proyecto Inmigrante ICS., Inc., Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, Hội đồng Nhập cư Hoa Kỳ và các nguồn đáng tin cậy khác. Thông tin mang tính chất hướng dẫn và sẽ được cập nhật thường xuyên. USAHello không cung cấp tư vấn pháp lý, và các tài liệu của chúng tôi cũng không mang tính chất tư vấn pháp lý. Nếu bạn đang tìm luật sư hay hỗ trợ pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ, chúng tôi có thể giúp bạn tìm dịch vụ pháp lý miễn phí hoặc giá rẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *