Người Canada (tiếng Anh: Canadians, tiếng Pháp: Canadiens) là những người được xác định là công dân của Canada. Kết nối này có thể là khu dân cư, pháp lý, lịch sử hoặc văn hóa. Đối với hầu hết người Canada, một số (hoặc tất cả) các kết nối này tồn tại và được gọi chung là nguồn gốc của họ là người Canada.

Công dân Canada[sửa|sửa mã nguồn]

Công dân Canada sinh tại Canada, hoặc sinh ra ở Canada và ít nhất một phụ huynh là ngoài công dân Canada hoặc sinh ra ở Canada ngoài việc thông qua Canada, hoặc chủ động nộp đơn xin nhập quốc tịch của thường trú nhân của Canada. Sau khi Đạo luật Quốc tịch Canada được phê chuẩn, Canada đã thông qua Đạo luật Quốc tịch Canada năm 1946 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1947.

Canada là một xã hội đa ngôn ngữ và đa văn hóa với những người thuộc nhiều nguồn gốc dân tộc, tôn giáo và quốc gia khác nhau, với phần lớn dân số được tạo thành từ những người nhập cư ở Thế giới cũ và con cháu của họ. Sau thời kỳ đầu tiên của Pháp và sau đó là thời thuộc địa Anh lớn hơn nhiều, các làn sóng khác nhau (hoặc đỉnh) di cư và định cư của những người không bản địa đã diễn ra trong suốt gần hai thế kỷ và tiếp tục cho đến ngày nay. Các yếu tố của phong tục, ngôn ngữ và tôn giáo bản địa, tiếng Pháp, và các tôn giáo nhập cư gần đây đã kết hợp để tạo thành văn hóa của Canada, và do đó, một bản sắc Canada. Canada cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi nước láng giềng về ngôn ngữ, địa lý và kinh tế của Hoa Kỳ.

Sự độc lập của Canada khỏi Vương quốc Anh đã tăng dần trong suốt nhiều năm kể từ khi Thịnh vượng chung Canada thành lập năm 1867. Đặc biệt là chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai, đã nảy sinh mong muốn giữa những người Canada được công nhận là quốc gia của họ. quốc gia có chủ quyền với một quyền công dân riêng biệt. Độc lập lập pháp được thiết lập với việc thông qua Đạo luật Westminster 1931, Đạo luật Công dân Canada năm 1946 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 1947, và chủ quyền hoàn toàn đạt được với sự yêu nước của hiến pháp năm 1982. Luật Quốc tịch Canada được nhân đôi chặt chẽ với Vương quốc Anh. Pháp luật từ giữa thế kỷ 20 thể hiện cam kết của người Canada đối với chủ nghĩa đa phương và phát triển kinh tế xã hội.

Tính đến năm 2010, người Canada chỉ chiếm 0,5 % tổng dân số quốc tế, đã dựa vào nhập cư để tăng trưởng dân số và tăng trưởng xã hội. Khoảng 41 % người Canada hiện tại là người nhập cư thế hệ thứ nhất hoặc thứ hai, và 20 % dân cư Canada trong những năm 2000 không được sinh ra ở nước này. Thống kê những dự án Bất Động Sản của Canada, vào năm 2031, gần 50% số người Canada trên 15 tuổi sẽ sinh ra ở quốc tế hoặc có một cha mẹ sinh ở quốc tế. Người dân địa phương, theo Điều tra dân số Canada năm 2011, được đánh số là 1.400.685 hay 4,3 % dân số 33.476.688 của quốc gia .

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *