Sổ theo dõi tư vấn tâm lí dùng cho giáo viên kiêm nhiệm tư vấn tâm lý trong trường THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.77 KB, 2 trang )

SỔ THEO DÕI
Hoạt động tư vấn tâm lí hỗ trợ học sinh
1.

2.
3.

4.

Thời gian, địa điểm:
– Thời gian: ………………, ngày …..tháng …… năm 20………………..
– Địa điểm: ……………………………trường PTDTBT THCS Lang Thíp
Người tư vấn: ……………………………………………………………….
Đối tượng được tư vấn (Ghi rõ tên: cá nhân hay 1 nhóm học sinh):
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Nội dung tư vấn:
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

5.

……………………………………………………………………………………
Hình thức tư vấn :
………………………………………………………………………………

6.

………………………………………………………………………………
Kết quả ban đầu sau tư vấn:
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
Người tư vấn ký sổ

Một số gợi ý hoạt động tư vấn tâm lí HS năm học 2017 – 2018
I. Nội dung tư vấn:
Nội dung tư vấn tập trung vào các vấn đề sau:
1. Hướng nghiệp (tư vấn giúp các em chọn trường học sau THCS, chọn
nghề và các thông tin tuyển sinh).

2. Phương pháp học tập.
3. Tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và vấn đề sức khỏe sinh
sản vị thành niên.
4. Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, bạn bè, thầy trò, đạo đức lối
sống và một số vấn đề khác mà các em quan tâm
II. Hình thức tư vấn:
1. Tư vấn trực tiếp.
2. Tư vấn qua hộp thư.
3. Tư vấn qua các buổi sinh hoạt, các hoạt động giáo dục học sinh toàn
diện, giáo dục kỹ năng sống.
III. Quy trình thực hiện
1. Tư vấn trực tiếp:
Giáo viên tư vấn sẽ gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ với học sinh cần được tư vấn.
Từ đó đưa ra các định hướng giải quyết vấn đề cho học sinh (thông tin của các em
học sinh sẽ được hoàn toàn bảo mật).
Thông qua các hoạt động, học sinh được giáo dục toàn diện về các kỹ năng
sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể.
2. Tư vấn gián tiếp:
– Qua hòm thư góp ý, giáo viên tư vấn sẽ tổng hợp các nội dung học sinh
cần được tư vấn và hồi đáp cho học sinh.

– Những nội dung tư vấn mà được nhiều học sinh quan tâm, cấp thiết thì
giáo viên tư vấn có thể tư vấn theo nhóm hoặc thông qua các các buổi sinh hoạt
theo chủ đề (học sinh có thể đặt câu hỏi và được tư vấn, giải đáp các vần đề về tình
yêu, giới tính, định hướng nghề nghiệp…)
IV. Lịch tư vấn:
1. Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 01/9/2017 2.
2. Lịch trực phòng tư vấn: Vào các giờ hành chính từ 7h30 đến 17h00 ngày thứ
2, thứ 5, thứ 6 (các ngày khác sẽ gửi thư qua hòm thư góp ý hoặc liên hệ với

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Người tư vấn ký sổMột số gợi ý hoạt động giải trí tư vấn tâm lí HS năm học 2017 – 2018I. Nội dung tư vấn : Nội dung tư vấn tập trung chuyên sâu vào những yếu tố sau : 1. Hướng nghiệp ( tư vấn giúp những em chọn trường học sau trung học cơ sở, chọnnghề và những thông tin tuyển sinh ). 2. Phương pháp học tập. 3. Tình yêu, giới tính, quan hệ với bạn khác giới và yếu tố sức khỏe thể chất sinhsản vị thành niên. 4. Quan hệ, tiếp xúc, ứng xử với mái ấm gia đình, bạn hữu, thầy trò, đạo đức lốisống và một số ít yếu tố khác mà những em quan tâmII. Hình thức tư vấn : 1. Tư vấn trực tiếp. 2. Tư vấn qua hộp thư. 3. Tư vấn qua những buổi hoạt động và sinh hoạt, những hoạt động giải trí giáo dục học viên toàndiện, giáo dục kỹ năng và kiến thức sống. III. Quy trình thực hiện1. Tư vấn trực tiếp : Giáo viên tư vấn sẽ gặp gỡ, lắng nghe, san sẻ với học viên cần được tư vấn. Từ đó đưa ra những khuynh hướng xử lý yếu tố cho học viên ( thông tin của những emhọc sinh sẽ được trọn vẹn bảo mật thông tin ). Thông qua những hoạt động giải trí, học viên được giáo dục tổng lực về những kỹ năngsống, kỹ năng và kiến thức hoạt động và sinh hoạt tập thể. 2. Tư vấn gián tiếp : – Qua hòm thư góp ý, giáo viên tư vấn sẽ tổng hợp những nội dung học sinhcần được tư vấn và trả lời cho học viên. – Những nội dung tư vấn mà được nhiều học viên chăm sóc, cấp thiết thìgiáo viên tư vấn hoàn toàn có thể tư vấn theo nhóm hoặc trải qua những những buổi sinh hoạttheo chủ đề ( học viên hoàn toàn có thể đặt câu hỏi và được tư vấn, giải đáp những vần đề về tìnhyêu, giới tính, xu thế nghề nghiệp … ) IV. Lịch tư vấn : 1. Thời gian thực thi : mở màn từ ngày 01/9/2017 2.2. Lịch trực phòng tư vấn : Vào những giờ hành chính từ 7 h30 đến 17 h00 ngày thứ2, thứ 5, thứ 6 ( những ngày khác sẽ gửi thư qua hòm thư góp ý hoặc liên hệ với

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *