BS Tâm lý học chú trọng đến Tư vấn Cộng đồng

Mô tả chương trình:
Cử nhân Khoa học Tâm lý học với trọng tâm là Tư vấn Cộng đồng là chương trình cấp bằng đại học theo giờ tín dụng 120 có thể được hoàn thành theo thuật ngữ 8. Chương trình này cung cấp một chương trình giảng dạy để chuẩn bị cho sinh viên đại học với vai trò là một cố vấn lạm dụng dược chất hoặc sức khỏe tâm thần.
Chương trình này cung cấp cho sinh viên tùy chọn hoàn thành vị trí hiện trường trong một cơ quan lạm dụng chất gây nghiện và kết hợp với các khóa học, sinh viên sẽ đủ điều kiện để đăng ký Chứng nhận California với tư cách là Cố vấn lạm dụng chất gây nghiện thông qua các Chương trình và Chuyên gia Nghiện California.
Trọng tâm của chương trình là về sức khỏe tinh thần và hành vi của các cộng đồng dân cư và cộng đồng không được phục vụ. Chương trình cũng chuẩn bị cho sinh viên giáo dục sau đại học về tâm lý học, sức khỏe cộng đồng, công tác xã hội và có thể đáp ứng điều kiện tiên quyết cho các chương trình Thạc sĩ Nhập cảnh trong điều dưỡng sử dụng tín dụng tự chọn.

Các lĩnh vực cơ bản chính: 

  • Tâm lý học tư vấn
  • Nghiên cứu nghiện
  • Chênh lệch sức khỏe tâm thần cộng đồng

Định dạng chương trình:
Ban ngày trong các khóa học cá nhân. Một số khóa học về Tâm lý học hoặc Nghiên cứu tổng quát có thể được cung cấp trực tuyến hoặc kết hợp. Tuy nhiên, tỷ lệ sẽ không vượt quá 50% trực tuyến.

Sau khi hoàn thành bằng cấp, sinh viên sẽ đủ điều kiện cho lực lượng lao động, chứng chỉ chuyên ngành và giáo dục sau đại học:

  • Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ được chuẩn bị cho công việc tư vấn ở cấp độ BS trong các cơ quan cộng đồng.
  • Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ được chuẩn bị để vượt qua kỳ thi chứng chỉ để trở thành Cố vấn về Rượu và Ma túy được Chứng nhận thông qua Chương trình Chuyên gia Nghiện và Chuyên gia California nếu họ hoàn thành khóa đào tạo tại trường được giám sát (giờ 255 cộng với khóa học đơn vị 3 có thể được sử dụng như một môn tự chọn không giới hạn ).

Chuyển chương trình của CDU Master:

  • Đủ điều kiện cho MPH
  • Đủ điều kiện cho ELM Điều dưỡng (nếu lấy thêm 8 đơn vị – 6 đơn vị trong số đó có thể là một phần của yêu cầu tự chọn không hạn chế) Thêm Vi sinh (4) và Giải phẫu & Sinh lý học bộ phận trên (4)
  • Đủ điều kiện cho các Chương trình Thạc sĩ Tâm lý học, MFT & Công tác Xã hội và Chương trình Tiến sĩ

Công nhận:
BS về Tâm lý học với sự nhấn mạnh trong Tư vấn Cộng đồng đã nhận được sự chấp thuận hoàn toàn từ Ủy ban Cao đẳng và Đại học WASC (WSCUC) ngày 5 tháng 2019 năm XNUMX.
Đại học Y khoa và Khoa học Charles R. Drew được Hiệp hội các Chuyên gia và Chương trình Nghiện California (CCAPP) phê duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *