Hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ như diện con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ ( F1 ), con đã lập mái ấm gia đình của công dân Mỹ ( F3 ), anh chị em của công dân Mỹ ( F4 ), vợ / chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân ( F2A ), con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân ( F2B ) phải chờ theo lịch visa hàng tháng .
Lịch này được công bố bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong khoảng chừng thời hạn từ ngày 15 đến ngày 25 hàng tháng. Lịch cấp visa định cư Mỹ 2021 được chúng tôi update tại bên dưới .
Tham gia nhóm giao lưu với F4 khác

Di trú Mỹ diện F4

Nội Dung Chính

Lịch visa tháng 1/2021

Lịch visa tháng 1/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 1/2021

Diện Tháng 12/2020 Tháng 1/2021 Thay đổi
F1 15/09/2014 15/09/2014 Tăng 0 ngày
F2A C C Hiện tại
F2B 08/07/2015 08/07/2015 Tăng 0 ngày
F3 15/06/2008 08/07/2008 Tăng 23 ngày
F4 22/09/2006 08/10/2006 Tăng 16 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 1/2021

Diện Tháng 12/2020 Tháng 1/2021 Thay đổi
F1 22/07/2015 22/07/2015 Tăng 0 ngày
F2A 01/08/2020 01/08/2020 Tăng 0 ngày
F2B 01/05/2016 01/05/2016 Tăng 0 ngày
F3 01/06/2009 01/06/2009 Tăng 0 ngày
F4 15/09/2007 15/09/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 1/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 1/2021

STT Diện visa Việt Nam Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C
Lao động khác C
EB-4 Di dân đặc biệt C
Lao động tôn giáo U
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 15/09/2017 Tăng 14 ngày
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng U

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 1/2021

Tất cả các diện đều ở trình trạng Current (Nộp vào xử lý ngay)

Lịch visa tháng 2/2021

Lịch visa tháng 2/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 2/2021

Diện Tháng 1/2021 Tháng 2/2021 Thay đổi
F1 15/09/2014 15/09/2014 Tăng 0 ngày
F2A C C Hiện tại
F2B 08/07/2015 15/07/2015 Tăng 7 ngày
F3 08/07/2008 15/07/2008 Tăng 7 ngày
F4 08/10/2006 15/10/2006 Tăng 7 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 2/2021

Diện Tháng 1/2021 Tháng 2/2021 Thay đổi
F1 22/07/2015 08/08/2015 Tăng 17 ngày
F2A 01/08/2020 01/01/2021 Tăng 153 ngày
F2B 01/05/2016 22/05/2016 Tăng 21 ngày
F3 01/06/2009 22/06/2009 Tăng 21 ngày
F4 15/09/2007 01/10/2007 Tăng 16 ngày

Lịch visa tháng 2/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 2/2021

STT Diện visa Việt Nam Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C
Lao động khác C
EB-4 Di dân đặc biệt C
Lao động tôn giáo C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 01/10/2017 Tăng 16 ngày
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng 01/10/2017 Tăng 16 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 2/2021

Tất cả các diện đều Current (xử lý ngay)

Lịch visa tháng 3/2021

Lịch visa tháng 3/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2021

Diện Tháng 2 Tháng 3 Thay đổi
F1 15/09/2014 22/09/2014 Tăng 7 ngày
F2A C C Hiện tại
F2B 15/07/2015 22/07/2015 Tăng 7 ngày
F3 15/07/2008 01/08/2008 Tăng 17 ngày
F4 15/10/2006 22/10/2006 Tăng 7 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 3/2021

Diện Tháng 2 Tháng 3 Thay đổi
F1 08/08/2015 08/08/2015 Tăng 0 ngày
F2A 01/01/2021 01/02/2021 Tăng 31 ngày
F2B 22/05/2016 22/05/2016 Tăng 0 ngày
F3 22/06/2009 22/06/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 3/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 3/2021

STT Diện visa Việt Nam Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C
Lao động khác C
EB-4 Di dân đặc biệt C
Lao động tôn giáo C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 22/10/2017 Tăng 21 ngày
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng 22/10/2017 Tăng 21 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 3/2021

Các diện đều Current.

Lịch visa tháng 4/2021

Lịch visa tháng 4/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 4/2021

Diện Tháng 3 Tháng 4 Thay đổi
F1 22/09/2014 08/10/2014 Tăng 16 ngày
F2A C C Hiện tại
F2B 22/07/2015 08/08/2015 Tăng 17 ngày
F3 01/08/2008 08/08/2008 Tăng 7 ngày
F4 22/10/2006 01/11/2006 Tăng 10 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 4/2021

Diện Tháng 3 Tháng 4 Thay đổi
F1 08/08/2015 15/09/2015 Tăng 38 ngày
F2A 01/02/2021 01/03/2021 Tăng 28 ngày
F2B 22/05/2016 15/06/2016 Tăng 24 ngày
F3 22/06/2009 22/06/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

* Trong đó :

 • F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
 • F2A: Thường trú nhân bảo lãnh vợ và con độc thân dưới 21 tuổi
 • F2B: Thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi
 • F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình
 • F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em

Lịch visa tháng 4/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 4/2021

STT Tháng 3 Tháng 4 Thay đổi
EB-1 C C
EB-2 C C
EB-3 C C
EB-3 (Lao động khác) C C
EB-4 C C
EB-4 (Lao động tôn giáo) C C
EB-5 (C5 và T5) 22/10/2017 15/12/2017 Tăng 54 ngày
EB-5 (I5 và R5) 22/10/2017 15/12/2017 Tăng 54 ngày

* Chú thích :

 • EB1: Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia
 • EB-2: Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội
 • EB-3: Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng
 • EB-4: Di dân đặc biệt
 • EB-5 (C5 và T5): Đầu tư EB-5 trực tiếp thành lập doanh nghiệp
 • EB-5 (I5 và R5): Đầu tư EB-5 qua trung tâm vùng

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 4/2021

Tất cả các diện đều Current.

Lịch visa tháng 5/2021

Lịch visa tháng 5/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2021

Diện Tháng 4 Tháng 5 Thay đổi
F1 08/10/2014 22/10/2014 Tăng 14 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 08/08/2015 15/08/2015 Tăng 7 ngày
F3 08/08/2008 22/08/2008 Tăng 14 ngày
F4 01/11/2006 08/11/2006 Tăng 7 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 5/2021

Diện Tháng 4 Tháng 5 Thay đổi
F1 15/09/2015 01/10/2015 Tăng 16 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 15/06/2016 22/06/2016 Tăng 7 ngày
F3 22/06/2009 22/06/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 5/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 5/2021

STT Diện visa Tháng 4 Tháng 5 Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C C
Lao động khác C C
EB-4 Di dân đặc biệt C C
Lao động tôn giáo C C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 15/12/2017 15/02/2018 Tăng 62 ngày
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng 15/12/2017 15/02/2018 Tăng 62 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 5/2021

Tất cả các diện điều current.

Lịch visa tháng 6/2021

Lịch visa tháng 6/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 6/2021

Diện Tháng 5 Tháng 6 Thay đổi
F1 22/10/2014 01/11/2014 Tăng 10 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 15/08/2015 22/08/2015 Tăng 7 ngày
F3 22/08/2008 01/09/2008 Tăng 10 ngày
F4 08/11/2006 08/12/2006 Tăng 30 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 6/2021

Diện Tháng 5 Tháng 6 Thay đổi
F1 01/10/2015 01/03/2016 Tăng 152 ngày
F2A 01/04/2021 01/05/2021 Tăng 30 ngày
F2B 22/06/2016 15/08/2016 Tăng 54 ngày
F3 22/06/2009 01/08/2009 Tăng 40 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 6/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 6/2021

STT Diện visa Tháng 4 Tháng 5 Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C C
Lao động khác C C
EB-4 Di dân đặc biệt C C
Lao động tôn giáo C C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 15/02/2018 15/04/2018 Tăng 59 ngày
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng 15/02/2018 15/04/2018 Tăng 59 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 6/2021

Tất cả các diện đều Current.

Lịch visa tháng 7/2021

Lịch visa tháng 7/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 7/2021

Diện Tháng 6 Tháng 7 Thay đổi
F1 01/11/2014 15/11/2014 Tăng 14 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 22/08/2015 15/09/2015 Tăng 24 ngày
F3 01/09/2008 01/11/2008 Tăng 61 ngày
F4 08/12/2006 08/02/2007 Tăng 62 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 7/2021

Diện Tháng 6 Tháng 7 Thay đổi
F1 01/03/2016 15/05/2016 Tăng 75 ngày
F2A 01/05/2021 01/06/2021 Tăng 31 ngày
F2B 15/08/2016 22/09/2016 Tăng 38 ngày
F3 01/08/2009 22/08/2009 Tăng 21 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 7/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 7/2021

STT Diện visa Tháng 6 Tháng 7 Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C C
Lao động khác C C
EB-4 Di dân đặc biệt C C
Lao động tôn giáo C C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 15/04/2018 01/04/2020 Tăng 717 ngày
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng 15/04/2018 U

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 7/2021

Tất cả các diện đều current.

Lịch visa tháng 8/2021

Lịch visa tháng 8/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2021

Diện Tháng 7 Tháng 8 Thay đổi
F1 15/11/2014 22/11/2014 Tăng 7 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 15/09/2015 22/09/2015 Tăng 7 ngày
F3 01/11/2008 08/11/2008 Tăng 7 ngày
F4 08/02/2007 01/03/2007 Tăng 21 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2021

Diện Tháng 7 Tháng 8 Thay đổi
F1 15/05/2016 15/05/2016 Tăng 0 ngày
F2A 01/06/2021 01/06/2021 Tăng 0 ngày
F2B 22/09/2016 22/09/2016 Tăng 0 ngày
F3 22/08/2009 22/08/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 8/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 8/2021

STT Diện visa Tháng 7 Tháng 8 Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C C
Lao động khác C C
EB-4 Di dân đặc biệt C C
Lao động tôn giáo C C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp 01/04/2020 C
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng U U

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 8/2021

Tất cả những diện đều Current .

Lịch visa tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

Diện Tháng 8 Tháng 9 Thay đổi
F1 22/11/2014 01/12/2014 Tăng 9 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 22/09/2015 22/09/2015 Tăng 0 ngày
F3 08/11/2008 22/11/2008 Tăng 14 ngày
F4 01/03/2007 22/03/2007 Tăng 21 ngày

Lịch visa tháng 9/2021

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 9/2021

Diện Tháng 8 Tháng 9 Thay đổi
F1 15/05/2016 15/05/2016 Tăng 0 ngày
F2A 01/06/2021 01/06/2021 Tăng 0 ngày
F2B 22/09/2016 22/09/2016 Tăng 0 ngày
F3 22/08/2009 22/08/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 9/2021

Lịch visa tháng 9/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 9/2021

STT Diện visa Tháng 8 Tháng 9 Thay đổi
EB-1 Những người có tài năng đặc biệt, giáo sư, nhà nghiên cứu, giám đốc điều hành công ty đa quốc gia C C
EB-2 Những người có bằng cấp cao khả năng vượt trội C C
EB-3 Lao động có bằng đại học, lao động kỹ năng, và lao động không kỹ năng C C
Lao động khác C C
EB-4 Di dân đặc biệt C C
Lao động tôn giáo C C
EB-5 (C5 và T5) Đầu tư đầu tư trực tiếp C C
EB-5 (I5 và R5) Đầu tư qua trung tâm vùng U U

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 9/2021

Tất cả các diện đều current.

Di trú Mỹ diện F4

Lịch visa tháng 10/2021

Lịch visa tháng 10/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 10/2021

Diện Tháng 9 Tháng 10 Thay đổi
F1 01/12/2014 01/12/2014 Tăng 0 ngày
F2A 01/03/2021 01/04/2021 Tăng 31 ngày
F2B 22/09/2015 22/09/2015 Tăng 0 ngày
F3 22/11/2008 22/11/2008 Tăng 0 ngày
F4 22/03/2007 22/03/2007 Tăng 0 ngày

Lịch hoàn tất hồ sơ tháng 10/2021

Diện Tháng 9 Tháng 10 Thay đổi
F1 15/05/2016 15/05/2016 Tăng 0 ngày
F2A 01/06/2021 01/06/2021 Tăng 0 ngày
F2B 22/09/2016 22/09/2016 Tăng 0 ngày
F3 22/08/2009 22/08/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 11/2021

Lịch visa tháng 11/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ

Diện Tháng 10 Tháng 11 Thay đổi
F1 01/12/2014 01/12/2014 Tăng 0 ngày
F2A C C Hiện tại
F2B 22/09/2015 22/09/2015 Tăng 0 ngày
F3 22/11/2008 22/11/2008 Tăng 0 ngày
F4 22/03/2007 22/03/2007 Tăng 0 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ hồ sơ tháng 11/2021

Diện Tháng 10 Tháng 11 Thay đổi
F1 15/05/2016 15/05/2016 Tăng 0 ngày
F2A 01/06/2021 01/06/2021 Tăng 0 ngày
F2B 22/09/2016 22/09/2016 Tăng 0 ngày
F3 22/08/2009 22/08/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 11/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Unavailable

Lịch bổ sung hồ sơ

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Current

Lịch visa tháng 12/2021

Lịch visa tháng 12/2021 diện đoàn tụ gia đình

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2021

Diện Tháng 11 Tháng 12 Thay đổi
F1 01/12/2014 01/12/2014 Tăng 0 ngày
F2A C C Hiện tại
F2B 22/09/2015 22/09/2015 Tăng 0 ngày
F3 22/11/2008 22/11/2008 Tăng 0 ngày
F4 22/03/2007 22/03/2007 Tăng 0 ngày

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 12/2021

Diện Tháng 11 Tháng 12 Thay đổi
F1 15/05/2016 15/05/2016 Tăng 0 ngày
F2A 01/06/2021 01/09/2021 Tăng 92 ngày
F2B 22/09/2016 22/09/2016 Tăng 0 ngày
F3 22/08/2009 22/08/2009 Tăng 0 ngày
F4 01/10/2007 01/10/2007 Tăng 0 ngày

Lịch visa tháng 12/2021 diện đầu tư

Lịch phỏng vấn visa Mỹ tháng 12/2021

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Unavailable

Lịch bổ sung hồ sơ tháng 12/2021

 • Diện đầu tư EB-5 trực tiếp: Current
 • Diện đầu tư EB-5 gián tiếp: Current

Lịch visa bulletin là gì?

Lịch visa bulletin là lịch giải quyết và xử lý visa đi Mỹ hàng tháng do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố. Lịch này được dùng để theo dõi hồ sơ để biết khi nào được phỏng vấn visa tại Lãnh sự Mỹ và khi nào được bổ túc sách vở để làm 6 bước tại NVC .
Sở dĩ có lịch này vì số người nộp hồ sơ nhiều hơn số lượng visa được cấp, nên những người nộp sau đành phải chờ. Tất cả hồ sơ đi Mỹ sẽ theo trình tự ai nộp trước được giải quyết và xử lý trước, ai nộp sau được giải quyết và xử lý sau .
Ví dụ như diện anh chị em công dân Mỹ F4 được cấp 65,000 mỗi năm ( không tính số visa diện F3 chưa sử dụng ) mà số người nộp hồ sơ nhiều hơn 65,000 nên những người nộp sau phải chờ. Do nhiều hồ sơ nên diện F4 lúc bấy giờ phải chờ lâu. Diện F4 lúc bấy giờ người Nước Ta phải chờ 13 năm, người Ấn Độ chờ 15 năm, người Philippines chờ 18 năm, người Mexico 21 năm .

Lịch visa bulletin ảnh hưởng đến diện nào?

Lịch visa bulletin tác động ảnh hưởng đến hồ sơ những diện bảo lãnh mái ấm gia đình và lao động góp vốn đầu tư
Bảo lãnh mái ấm gia đình :

 • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • Diện F2A: Vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Diện công ăn việc làm : những diện lao động kĩ năng, góp vốn đầu tư EB5

Cách xem lịch visa bulletin

Hàng tháng vào tầm thời hạn từ ngày 15 đến 25 Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ công bố lịch visa bulletin cho tháng tiếp theo tại đây. Lịch visa bulletin có 2 bảng : Bảng A và bảng B

 • Diện F1: Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
 • Diện F2A: Vợ/ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F2B: Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Mỹ
 • Diện F3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
 • Diện F4: Anh chị em của công dân Mỹ

Bảng A. FINAL ACTION DATES FOR FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES

Bảng A dùng để theo dõi những hồ sơ đã được complete ở NVC khi nào được gọi phỏng vấn. Bảng này cũng dùng để chốt ngày tính tuổi CSPA.

So sánh ngày ưu tiên priority date trên biên lai I-797 với ngày ưu tiên trên lịch này để biết khi nào được xử lý. Ví dụ như diện F4 hiện nay đã xử lý đến 22SEP06, nghĩa là ngày 22/09/2006.

Lịch phỏng vấn visa

Bảng B. DATES FOR FILING FAMILY-SPONSORED VISA APPLICATIONS

Bảng B dùng để biết khi nào được bổ sung giấy tờ để hoàn tất 6 bước tại NVC. Bảng này cũng được dùng để nộp I-485 chuyển diện nếu người được bảo lãnh đang có mặt tại Mỹ.

So sánh ngày ưu tiên priority date trên biên lai I-797 với ngày ưu tiên trên lịch này để biết khi nào được xử lý. Ví dụ như diện F4 hiện nay đã xử lý đến 15SEP07, nghĩa là ngày 15/09/2007.

Lịch làm 6 bước bổ sung giấy tờLịch bổ sung giấy tờ trước khi nhận thư mời phỏng vấnBạn có bất kể câu hỏi nào về di trú Mỹ sung sướng liên lạc chúng tôi hoặc fanpage m.me/greenvisa.vn để được giải đáp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *