Đương đơn có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ nộp vừa đủ toàn bộ những sách vở được nhu yếu tại buổi phỏng vấn. Vui lòng kiểm tra kỹ để bảo vệ hồ sơ của đương đơn có đủ tổng thể những sách vở thiết yếu, tránh thực trạng phải quay lại Lãnh sự quán nhiều lần .
Đương đơn cần nộp cả bản chính và bản sao những sách vở liệt kê bên dưới. Chúng tôi sẽ trả lại những sách vở bản chính sau khi phỏng vấn. Tất cả những sách vở không phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh phải được dịch sang tiếng Anh có ghi nhận rõ ràng rằng “ Bản dịch đúng chuẩn ” và “ Người dịch đủ năng lực dịch thuật ”. Đương đơn phải sắp xếp những sách vở theo đúng thứ tự được liệt kê dưới đây và tách riêng toàn bộ những sách vở bản chính. Mỗi đương đơn phải có một bộ hồ sơ riêng. Nếu đương đơn không nộp đủ tổng thể những sách vở được nhu yếu cho buổi phỏng vấn, hồ sơ của đương đơn hoàn toàn có thể bị phủ nhận hoặc việc in thị thực hoàn toàn có thể bị trì hoãn .

LƯU Ý: Riêng với các hồ sơ được xử lý qua Hệ thống Nộp hồ sơ Điện tử (CEAC), nếu đương đơn trước đó được yêu cầu phải tải đầy đủ tất cả các giấy tờ theo yêu cầu và mẫu đơn bảo trợ tài chính lên hệ thống CEAC trước buổi phỏng vấn và đương đơn đã hoàn tất yêu cầu này, đương đơn chỉ cần đem các giấy tờ bản chính đến Lãnh sự quán để chúng tôi đối chiếu với các giấy tờ đương đơn tải lên hệ thống CEAC.  Đương đơn không cần đem theo giấy tờ bản sao. Tuy nhiên, xin đảm bảo đương đơn đã tải đầy đủ tất cả các giấy tờ theo yêu cầu lên hệ thống CEAC trước buổi phỏng vấn. Nếu không tải đầy đủ toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu lên hệ thống CEAC trước ngày phỏng vấn, việc cấp thị thực có thể bị trì hoãn.

1. Đăng ký Địa chỉ: Vui lòng truy cập trang web ustraveldocs NGAY BÂY GIỜ để tạo tài khoản đăng ký địa chỉ và in Trang Xác nhận Đăng ký địa chỉ. Đương đơn PHẢI đem theo Trang Xác nhận Đăng ký Địa chỉ này khi đến phỏng vấn và mỗi lần quay lại Lãnh sự quán sau buổi phỏng vấn. Việc xử lý hồ sơ và chuyển phát thị thực có thể bị trì hoãn nếu đương đơn không nộp Trang Xác nhận này cho chúng tôi.  Xin lưu ý mỗi đương đơn có số hồ sơ khác nhau đều phải làm theo hướng dẫn để tạo hồ sơ riêng và đăng ký địa chỉ.
Yêu cầu này không áp dụng cho đương đơn thị thực diện K, diện tỵ nạn, và diện trẻ lai.

2. Bản sao Thư mời phỏng vấn. Đối với đương đơn xin thị thực định cư (IV), đương đơn chính phải bấm Trang xác nhận DS-260 bên dưới Thư mời phỏng vấn.

3. Trang xác nhận in khi hoàn tất Đơn DS-260 [đối với thị thực định cư (IV)] hoặc Đơn DS-160 (đối với thị thực không định cư diện K).

4. Hình xin thị thực: Hai (2) hình màu đúng quy cách cho mỗi đương đơn. Đương đơn phải ghi tên và ngày tháng năm sinh phía sau mỗi tấm hình.  Đương đơn có thể tham khảo thêm thông tin về yêu cầu cụ thể đối với hình cho thị thực tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

5. Chứng minh nhân dân: bản chính và bản sao.

6. Hộ chiếu: Bản chính và bản sao. Hộ chiếu phải còn hiệu lực ít nhất 60 ngày tính từ ngày thị thực Hoa Kỳ hết hạn. Chúng tôi yêu cầu mỗi đương đơn đều phải nộp một (1) bản sao trang thông tin hộ chiếu riêng, kể cả trẻ em đi chung hộ chiếu với cha mẹ.

7. Hộ khẩu: bản chính và bản sao.

8. Giấy khai sinh: Bản chính và bản sao giấy khai sinh của người bảo lãnh, của mỗi đương đơn có tên trên hồ sơ, và của tất cả các con của đương đơn chính (ngay cả khi người con đó không đi cùng). Trong trường hợp không có giấy khai sinh của người bảo lãnh, viên chức lãnh sự sẽ xem xét và hướng dẫn thêm cho đương đơn khi phỏng vấn. Nếu đương đơn là con nuôi hoặc đương đơn có nhận con nuôi, đương đơn phải nộp thêm giấy cho nhận con nuôi hợp pháp.

9. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (không yêu cầu nếu chưa bao giờ kết hôn):
* Bản chính và bản sao: Giấy đăng ký kết hôn nếu đương đơn đã kết hôn (bản chính và bản sao.)
* Bằng chứng hợp pháp về việc chấm dứt hôn nhân trước đây của người bảo lãnh và của các đương đơn(Bản chính và bản sao Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ, nếu có).

10. Bản chính Phiếu Lý Lịch Tư Pháp số 2:  Đương đơn xin thị thực từ 16 tuổi trở lên phải có một Lý lịch tư pháp số 2 hợp lệ được cấp trong vòng 2 năm bởi Sở Tư Pháp tỉnh/ thành phố nơi đương đơn đang sinh sống hoặc nơi đương đơn cư trú hợp pháp theo Hộ khẩu. Để biết thêm thông tin về Giấy lý lịch tư pháp Việt Nam, vui lòng nhấp vào đây.

11. Bản chính Lý lịch Tư pháp nước ngoài (nếu có):

      * Đối với đương đơn xin thị thực định cư: Nộp bản chính lý lịch tư pháp được cấp bởi tất cả các quốc gia nơi đương đơn đã cư trú ít nhất một năm kể từ khi đủ 16 tuổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

      * Đối với đương đơn xin thị thực diện K: Nộp bản chính lý lịch tư pháp được cấp bởi tất cả các quốc gia nơi đương đơn đã cư trú ít nhất sáu tháng kể từ khi đủ 16 tuổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

12. Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có): Bản chính và bản sao. Các đương đơn từng bị kết án phải nộp bản sao có công chứng của mỗi án tích và bất kỳ án tù nào, cho dù sau đó đương đơn được hưởng những ân xá hay bất kỳ hình thức khoan hồng nào khác. Các án tích cần bao gồm đầy đủ thông tin về các tình tiết liên quan đến việc phạm tội của đương đơn và phán quyết của toà, bao gồm bản án, hình phạt hay các hình thức phạt tiền mà người bị kết án buộc phải thi hành.

13. Hồ sơ quân đội (nếu có): Bản sao. Các đương đơn đã từng phục vụ trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào đều phải nộp 1 bản sao hồ sơ quân đội của mình. Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây.

14. Kết quả kiểm tra sức khỏe:

Đơn vị khám sức khỏe thể chất do Lãnh sự quán chỉ định sẽ thông tin cho quý vị biết khi có tác dụng. Thông thường quý vị sẽ nhận được tác dụng khám sức khỏe thể chất trong vòng 3 đến 10 ngày. Một số trường hợp sẽ mất nhiều thời hạn hơn và đơn vị chức năng khám sức khỏe thể chất hoàn toàn có thể sẽ gửi thẳng tác dụng khám sức khỏe thể chất của quý vị đến Lãnh sự quán. Bác sĩ đảm nhiệm khám cho đương đơn sẽ trao đổi với đương đơn về tác dụng khám sức khoẻ và những nhu yếu điều trị thiết yếu. Đương đơn phải triển khai điều trị tại những đơn vị chức năng do Lãnh sự quán chỉ định nếu được nhu yếu. Để biết thêm thông tin, sung sướng nhấp vào đây .

15. Hồ sơ bảo trợ tài chính:

      * Đối với đương đơn xin thị thực định cư: Người bảo lãnh và người đồng bảo trợ phải điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp Hồ sơ bảo trợ tài chính (Mẫu I-864) cho mỗi đương đơn xin thị thực định cư. Mỗi mẫu đơn I-864 của người bảo lãnh và người đồng bảo trợ phải đi kèm với bản ghi khai thuế do Sở Thuế Liên Bang (IRS) cấp (IRS tax transcripts) và các mẫu W-2 liên quan. Để biết thêm thông tin về các giấy tờ tài chính cần nộp, vui lòng nhấp vào đây.
Nếu mẫu I-864 do người đồng bảo trợ nộp, người đồng bảo trợ này phải nộp thêm bằng chứng về tình trạng cư trú hợp pháp của người đồng bảo trợ như: bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận nhập quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thẻ thường trú nhân.
Trong trường hợp người bảo lãnh đã nộp đầy đủ các hồ sơ bảo trợ tài chính đến Trung Tâm Thị thực quốc gia (NVC), đương đơn không cần nộp lại các hồ sơ này khi phỏng vấn. Nếu chưa nộp, đương đơn vui lòng chuẩn bị các hồ sơ này để nộp vào ngày phỏng vấn. Trong một số trường hợp, nếu giấy tờ tài chính mà đương đơn chuẩn bị không đáp ứng đúng yêu cầu về thu nhập tối thiểu theo hướng dẫn trên trang thông tin I-864P, chúng tôi sẽ yêu cầu đương đơn nộp thêm các giấy tờ chứng minh tài chính khác sau khi phỏng vấn.
Bản sao và bản chụp (scanned) của mẫu đơn I-864 và những chứng từ bảo trợ khác được chấp nhận.

      * Đối với đương đơn xin thị thực diện K: Người bảo lãnh có thể điền đầy đủ thông tin, ký tên và nộp mẫu đơn bảo trợ tài chính (I-134) cho đương đơn chính và một bản sao cho mỗi đương đơn phụ thuộc. Ngoài ra cần nộp thêm một bản ghi khai thuế do Sở Thuế Liên Bang (IRS) cấp (IRS tax transcripts) và các giấy W-2 nếu có.
Đối với trường hợp có người đồng tài trợ: Ngoài những giấy tờ tài chính nêu trên, người đồng tài trợ nên nộp thêm bằng chứng về tình trạng cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ như một bản sao giấy khai sinh, hộ chiếu, giấy nhập tịch, hoặc thẻ thường trú nhân. Viên chức sẽ quyết định vào buổi phỏng vấn xem có chấp nhận người đồng tài trợ hay không.

17. Bằng chứng về mối quan hệ: Đương đơn cần chuẩn bị toàn bộ bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên phụ thuộc trong gia đình đi cùng (nếu có).

* Diện hôn phu / hôn thê ( K ) : Vui lòng đề tên và ghi rõ từng mục theo trình tự thời hạn và phân thành hai nhóm : trước và sau khi đính hôn. Bằng chứng hoàn toàn có thể gồm có nhưng không số lượng giới hạn những hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại thông minh và những dẫn chứng có tương quan khác để tương hỗ việc chứng tỏ với viên chức lãnh sự về mối quan hệ thực sự của đương đơn với người bảo lãnh. Xin quan tâm là đương đơn phải lấy hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời .
* Diện bảo lãnh vợ-chồng : Vui lòng đề tên, ghi rõ từng mục theo trình tự thời hạn và phân thành hai nhóm : trước và sau khi kết hôn. Bằng chứng hoàn toàn có thể gồm có nhưng không số lượng giới hạn những hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại cảm ứng và những vật chứng có tương quan khác để chứng tỏ với viên chức lãnh sự về mối quan hệ thực sự của đương đơn với người bảo lãnh. Xin quan tâm là đương đơn phải lấy hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời .

      * Nếu đương đơn là con kế của người bảo lãnh: Giấy chứng nhận kết hôn bản chính của người bảo lãnh và cha mẹ ruột của đương đơn và một bản sao cùng giấy tờ ly hôn với tất cả vợ hoặc chồng trước đây của cả hai người.

* Diện bảo lãnh đi thao tác : Người sử dụng lao động của đương đơn tại Hoa Kỳ phải phân phối bằng văn bản giấy xác nhận cho thấy vị trí việc làm họ đã ý kiến đề nghị cho đương đơn vẫn còn hiệu lực thực thi hiện hành. Giấy xác nhận phải được in trên giấy có tiêu đề / hình tượng của doanh nghiệp, có chữ ký gốc của người sử dụng lao động và phải được công chứng .
* Diện bảo lãnh khác : Đương đơn cần sẵn sàng chuẩn bị sổ ĐK hộ khẩu cũ, học bạ cũ, hình ảnh cũ, giấy chứng sinh của bệnh viện, sổ mái ấm gia đình công giáo … để chứng tỏ mối quan hệ với người bảo lãnh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *