Sau một thời hạn sống ở GTA Ontario Canada, mình có một số ít chuyện vui buồn và kinh ngiệm cá thể xin san sẻ với những anh chị trên forum, đồng thời mời những anh chị đã landing san sẻ chuyện đời sống mới tại đây luôn .

Câu chuyện thứ 1: Thuê nhà

Thật là khó khăn khi thuê nhà riêng, khi mình đi thuê nhà lúc mới đến, chưa có bằng lái xe, mình gửi offer cho chủ nhà muốn thuê và sau khi gặp chủ nhà thì đa số chủ nhà đều từ chối cho thuê nhà :(. Họ thường đòi hỏi mình phải có chỗ làm và thư của ông chủ (mà mình thì chưa đi làm ), lịch sử tín dụng (cái này sau 6 tháng sử dụng thẻ tín dụng mới có). Mình đề nghị trả tiền nhà trước 1 năm và 2 tháng tiền nhà cho tháng đầu và tháng cuối nhưng họ vẫn không chịu. Sau này được mình mới hiểu là vì luật pháp Canada luôn bảo vệ người thuê nhà dù cho người thuê nhà không chịu trả tiền nhà thì chủ nhà cũng không dễ dàng đuổi mình ra khỏi nhà nên người cho thuê nhà rất cẩn thận khi cho thuê nhà, họ không muốn rắc rối.

Thật là khó khăn khi thuê nhà riêng, khi mình đi thuê nhà lúc mới đến, chưa có bằng lái xe, mình gửi offer cho chủ nhà muốn thuê và sau khi gặp chủ nhà thì đa số chủ nhà đều từ chối cho thuê nhà :(. Họ thường đòi hỏi mình phải có chỗ làm và thư của ông chủ (mà mình thì chưa đi làm ), lịch sử tín dụng (cái này sau 6 tháng sử dụng thẻ tín dụng mới có). Mình đề nghị trả tiền nhà trước 1 năm và 2 tháng tiền nhà cho tháng đầu và tháng cuối nhưng họ vẫn không chịu. Sau này được mình mới hiểu là vì luật pháp Canada luôn bảo vệ người thuê nhà dù cho người thuê nhà không chịu trả tiền nhà thì chủ nhà cũng không dễ dàng đuổi mình ra khỏi nhà nên người cho thuê nhà rất cẩn thận khi cho thuê nhà, họ không muốn rắc rối.

Ngoài ra, chủ nhà nếu cho người mới landing thuê nhà họ muốn mình đặt cọc tiền nhà nhiều hơn (ví dụ đặt cọc 4 tháng tiền nhà thay vì 1 tháng như thường lệ) chứ họ không muốn mình trả tiền nhà trước nhiều tháng (ví dụ trả trước 1 năm như nói ở trên) vì quan niệm của họ là tiền đặt cọc sẽ được trừ vào chi phí sửa chữa nhà nếu bị làm hõng bởi người thuê, còn tiền thê nhà trả trước thì phải trả lại cho người thuê nếu họ ra khỏi nhà trước khi hết hợp đồng.Ngoài ra, chủ nhà nếu cho người mới landing thuê nhà họ muốn mình đặt cọc tiền nhà nhiều hơn ( ví dụ đặt cọc 4 tháng tiền nhà thay vì 1 tháng như thường lệ ) chứ họ không muốn mình trả tiền nhà trước nhiều tháng ( ví dụ trả trước 1 năm như nói ở trên ) vì ý niệm của họ là tiền đặt cọc sẽ được trừ vào ngân sách sửa chữa thay thế nhà nếu bị làm hõng bởi người thuê, còn tiền thê nhà trả trước thì phải trả lại cho người thuê nếu họ ra khỏi nhà trước khi hết hợp đồng .

Các bạn mới landing nên chọn thuê căn hộ chung cư (apartment, condo) thì sẽ dễ dàng thuê hơn và chi phí hàng tháng cũng sẽ rẻ hơn là thuê nhà riêng. Thường thì thuê condo tiền thuê nhà bao gồm tất cả điện, nước, sưởi. Thuê nhà ngoài thì các khoản trên mình phải trả.Các bạn mới landing nên chọn thuê căn hộ cao cấp căn hộ chung cư cao cấp ( apartment, condo ) thì sẽ thuận tiện thuê hơn và ngân sách hàng tháng cũng sẽ rẻ hơn là thuê nhà riêng. Thường thì thuê condo tiền thuê nhà gồm có tổng thể điện, nước, sưởi. Thuê nhà ngoài thì những khoản trên mình phải trả .

Nhân đây cũng nói thêm về tiền đặt trước cho chủ nhà khi thuê nhà:

Nhân đây cũng nói thêm về tiền đặt trước cho chủ nhà khi thuê nhà:

– Thường thì chủ nhà sẻ yêu cầu người thuê đặt cọc 1 hoặc 2 tháng tiền nhà (sẻ trả lại cho người thuê nhà khi người thuê nhà dọn đi sau khi đã trừ chi phí sửa chữa nhà, nếu có, những phần hư hỏng của căn nhà do người thuê gây ra).- Thường thì chủ nhà sẻ nhu yếu người thuê đặt cọc 1 hoặc 2 tháng tiền nhà ( sẻ trả lại cho người thuê nhà khi người thuê nhà dọn đi sau khi đã trừ ngân sách thay thế sửa chữa nhà, nếu có, những phần hư hỏng của căn nhà do người thuê gây ra ) .

– Ngoài phần tiền nhà trả hàng tháng, chủ nhà yêu cầu người thuê phải trả trước 2 tháng tiền nhà bao gồm tháng đầu và tháng cuối. Điều này có nghĩa là người thuê sẽ trả cho chủ nhà tiền nhà tháng đầu tiên trước khi vào ở (tiền nhà trả trước hàng tháng) và tháng cuối cùng người thuê nhà ở. Ví dụ mình thuê nhà 1 năm từ tháng 1 đến tháng 12 với giá $1500/tháng thì ngoài tiền đặt cọc 1 tháng ($1500) thì mình sẽ đưa cho chủ nhà trước 2 tháng tiền nhà (bao gồm tháng 1 và tháng cuối) là $3000, nếu mình ở đến hết tháng 12 thôi thì đầu tháng 12 minh sẽ không phải chuyển tiền tháng 12 cho chủ nhà nữa, nếu tới cuối tháng 8 mà mình dọn đi và được sự thỏa thuận đồng ý của chủ nhà thì đầu tháng 8 mình cũng không cần chuyễn tiền cho chủ nhà vì chủ nhà đã lấy tiền tháng cuối rồi.- Ngoài phần tiền nhà trả hàng tháng, chủ nhà nhu yếu người thuê phải trả trước 2 tháng tiền nhà gồm có tháng đầu và tháng cuối. Điều này có nghĩa là người thuê sẽ trả cho chủ nhà tiền nhà tháng tiên phong trước khi vào ở ( tiền nhà trả trước hàng tháng ) và tháng ở đầu cuối người thuê nhà ở. Ví dụ mình thuê nhà 1 năm từ tháng 1 đến tháng 12 với giá USD 1500 / tháng thì ngoài tiền đặt cọc 1 tháng ( USD 1500 ) thì mình sẽ đưa cho chủ nhà trước 2 tháng tiền nhà ( gồm có tháng 1 và tháng cuối ) là $ 3000, nếu mình ở đến hết tháng 12 thôi thì đầu tháng 12 minh sẽ không phải chuyển tiền tháng 12 cho chủ nhà nữa, nếu tới cuối tháng 8 mà mình dọn đi và được sự thỏa thuận hợp tác chấp thuận đồng ý của chủ nhà thì đầu tháng 8 mình cũng không cần chuyễn tiền cho chủ nhà vì chủ nhà đã lấy tiền tháng cuối rồi .

– Sau khi mình dọn đi, chủ nhà sẽ cùng mình kiểm tra căn nhà, xác định những hư hỏng do mình gây ra và tiền bồi thường cho việc sửa chữa sẽ trừ vào tiền đặt cọc, phần tiền còn lại chủ nhà sẽ chuyển trả lại cho mình. Do vậy khi nhận nhà thuê mình phải kiễm tra kỹ lưỡng căn nhà xem những chỗ nào bị nứt, thủng hay hư hỏng thì phải chụp ảnh lại và gửi thư cho chủ nhà, tốt nhất là yêu cầu chủ nhà sửa chữa trước khi mình dọn vào ở đễ tránh rắc rối sau này.- Sau khi mình dọn đi, chủ nhà sẽ cùng mình kiểm tra căn nhà, xác lập những hư hỏng do mình gây ra và tiền bồi thường cho việc thay thế sửa chữa sẽ trừ vào tiền đặt cọc, phần tiền còn lại chủ nhà sẽ chuyển trả lại cho mình. Do vậy khi nhận nhà thuê mình phải kiễm tra kỹ lưỡng căn nhà xem những chỗ nào bị nứt, thủng hay hư hỏng thì phải chụp ảnh lại và gửi thư cho chủ nhà, tốt nhất là nhu yếu chủ nhà sửa chữa thay thế trước khi mình dọn vào ở đễ tránh rắc rối sau này .

Phần thanh toán tiền nhà cho chủ nhà: hàng tháng mình gửi cho chủ nhà 1 tờ séc tiền nhà. Thông thường chủ nhà sẽ yêu cầu bạn bạn gửi cho chủ nhà trước nhiều tấm séc (bằng với sồ tháng thuê nhà trên hợp đồng trừ đi 2 tháng là tháng đầu và tháng cuối, mỗi tấm ghi số tiền bằng với số tiền nhà hàng tháng và ngày thì ghi ngày đầu của mỗi tháng (ví dụ: ghi tiền nhà $1500, ngày thì ghi 1/2/2013, 1/3/2013, …) chủ nhà không thể lấy tiền trước ngày ghi trên tấm séc. Nếu mình dọn ra trước thì chủ nhà sẽ trả lại mình những tờ séc của tháng còn lại, nếu chủ nhà không trả thì mình báo ngân hàng thì chủ nhà cũng không lấy được tiền.Phần giao dịch thanh toán tiền nhà cho chủ nhà : hàng tháng mình gửi cho chủ nhà 1 tờ séc tiền nhà. Thông thường chủ nhà sẽ nhu yếu bạn bạn gửi cho chủ nhà trước nhiều tấm séc ( bằng với sồ tháng thuê nhà trên hợp đồng trừ đi 2 tháng là tháng đầu và tháng cuối, mỗi tấm ghi số tiền bằng với số tiền nhà hàng quán ăn tháng và ngày thì ghi ngày đầu của mỗi tháng ( ví dụ : ghi tiền nhà USD 1500, ngày thì ghi 1/2/2013, 1/3/2013, … ) chủ nhà không hề lấy tiền trước ngày ghi trên tấm séc. Nếu mình dọn ra trước thì chủ nhà sẽ trả lại mình những tờ séc của tháng còn lại, nếu chủ nhà không trả thì mình báo ngân hàng nhà nước thì chủ nhà cũng không lấy được tiền .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *