PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG trung học cơ sở AN LẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

Số : 05

/KH-THCS.AL                                          An Lập, ngày 14 tháng 09  năm 2020

KẾ HOẠCH 

TỔ TƯ VẤN HỌC ĐƯỜNG
Năm học 20

20– 2021

  

            Căn cứ công văn số 31/2017 / TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tiến hành công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường đại trà phổ thông .

Căn cứ quyết định hành động số 05 / QĐ-THCS. AL ngày

26

tháng 08 năm 20

20

của Trường trung học cơ sở An Lập .

Căn cứ vào đặc thù, tình hình trong thực tiễn của Trường trung học cơ sở An Lập, Tổ tư vấn tâm lý học đường thiết kế xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí năm học 20

20

– 202

1

như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

1. Mục đích :

Định hướng cho học sinh những khó khăn vất vả tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, hoạt động và sinh hoạt, trong hướng nghiệp, hoặc những khó khăn vất vả học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quy trình học tập và hoạt động và sinh hoạt. Góp phần không thay đổi đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực thi được nguyện vọng và tham vọng của mình .

            2. Yêu cầu:

           

Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu tâm lý lứa tuổi học sinh để việc tư vấn có hiệu suất cao. Trong quy trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí hiểm những yếu tố có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của những đối tượng người tiêu dùng được tư vấn .

II. NỘI DUNG TƯ VẤN :

1. Hướng nghiệp, chọn nghề và thông tin tuyển sinh .

2. Giới tính và quan hệ với bạn khác giới .

3. Quan hệ, tiếp xúc, ứng xử với mái ấm gia đình, giáo viên và bạn hữu .

4. Phương pháp học tập .

5. Kỹ năng tham gia những hoạt động giải trí xã hội .

6. Phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn đáng tiếc thương tích về điện, ATGT, thẩm mỹ và nghệ thuật, v. v …

III. VỀ CÁC HÌNH THỨC TƯ VẤN

            1. Hình thức 1 : Tổ chức tư vấn tâm lý trực tiếp

            1.1. Tư vấn trực tiếp cán bộ tư vấn – cá thể học sinh .

1.1.1. Mục tiêu :

           

– Lắng nghe và đồng cảm những khó khăn vất vả tâm lý của học sinh .

– Gợi mở nhận thức và hướng xử lý cho từng trường hợp đơn cử .

– Động viên ý thức để học sinh xử lý hiệu suất cao khó khăn vất vả của bản thân mình .

            1.1.2.Nội dung: 

           

– Tất cả những yếu tố có tác động ảnh hưởng đến niềm tin của học sinh : tâm sinh lý cá thể, tình yêu, tình bạn, những yếu tố khó nói …

– Tổ tư vấn tâm lý sẽ triển khai tư vấn khi những yếu tố đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến học sinh sợ hãi, lo ngại, tâm lý xấu đi, thậm chí còn là mất trấn áp cảm hứng, hành vi của mình .

            1.2. Tư vấn trước đám đông. 

           

1.2.1. Mục tiêu :

 

           

– Lắng nghe những khó khăn vất vả tâm lý của học sinh .

– Gợi mở nhận thức và hướng xử lý .

– Động viên niềm tin học sinh .

            1.2.2.Nội dung: 

           

– Tất cả những yếu tố có tác động ảnh hưởng đến ý thức của học sinh : tâm lý cá thể, tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, …

            2. Hình thức 2 : Tổ chức buổi chuyện trò những chuyên đề về tâm lý và những nội dung khác :

            2.1. Mục tiêu :

– Tạo bầu không khí tự do, vui tươi sau những giờ học stress .

– Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn vất vả tâm lý do học tập và đời sống mang lại .

– Định hướng lại nhận thức, duy trì ý thức, thái độ sống tích cực .

2.2. Nội dung :

– Tùy thời điểm, Tổ tư vấn tâm lý sẽ tư vấn theo những chuyên đề tâm lý tương thích .

– Chủ động tư vấn trên chương trình phát thanh măng non .

I

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Quy định về hoạt động giải trí :

 

1.1 .

Tổ tư vấn hoàn hảo những hồ sơ về xây dựng, những nội quy hoạt động giải trí, list tình nguyện viên ( cán bộ, viên chức, giáo viên trong trường ). Tổ tư vấn lên kế hoạch và triển khai về tư vấn tâm lý bên trong nhà trường .

1.2. Tổ tư vấn hoạt động giải trí tiếp tục ( Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần ) do những cán bộ, giáo viên trong tổ tư vấn tâm lý trực tiếp tương hỗ tư vấn cho học sinh tại phòng thao tác hoặc tại khu vực của tổ tư vấn đã chọn .

1.3. Các hoạt động giải trí, hình thức tư vấn sẽ được tổ chức triển khai xen kẽ tùy theo thời gian, nhu yếu của học sinh … Thời gian tư vấn theo nhu yếu học sinh và đúng nội dung theo hàng tháng .

1.4. Tổ tư vấn tổ chức triển khai họp vào đầu năm học và định kỳ vào cuối HKI, cuối năm học, ngoài những còn có những buổi hối ý đột xuất khi có tình hình mới phát sinh. Mỗi tháng, Tổ tư vấn làm báo cáo giải trình gửi về văn phòng nhà trường để tổng hợp chớp lấy tình hình .

1.5. Các thành viên khi thực thi trách nhiệm được giao phải ghi biên bản hoặc sử dụng biên bản ghi nhớ, sau khi triển khai xong việc làm phải gửi về tổ để tàng trữ và báo cáo giải trình Hiệu trưởng .

            2. Phân công thành viên như sau:

* Tổ tư vấn gồm những chiến sỹ sau :

1 / Trần Việt Thắng – Tổ trưởng

2 / Lê Phi Trường – Tổ phó

3 / Trần Văn Tha – Thành viên

4 / Nguyễn Ngọc Ân – Thành viên

5 / 10 Giáo viên chủ nhiệm – Thành viên

* Lịch thao tác đơn cử như sau :

THỜI GIAN

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG

HÌNH THỨC

Tháng 9

– Họp tổ tư vấn .

– Tuyên truyền ATGT.

– Đ / c Thắng

– Đ / cTrường

– Họp tiến hành

-Dưới cờ

Tháng 10

– Vệ sinh môi trường tự nhiên .

– Tiết kiệm điện, nước .

– Đ / cTrường, Ân

– Đ / cTha

-Dưới cờ

– Chuyên đề

Tháng 11

-Bình đẳng giới .

– Đ / cTrường

-Phát thanh măng non

Tháng 12

– Giáo dục đào tạo kỹ năng và kiến thức sống.

– Sơ kết hoạt động giải trí tư vấn .

– Đ / c Danh

-Đ / cThắng

– Chuyên đề

– Báo cáo

Tháng 1

– Giới tính và quan hệ bạn hữu.

– Đ / cTrường

-Dưới cờ

Tháng 2

– Quan hệ, tiếp xúc, ứng xử với mái ấm gia đình, giáo viên và bạn hữu .

-10GVCN

-Sinh hoạt trong lớp

Tháng 3

– Tham gia những hoạt động giải trí xã hội, y tế.

– Đ / c Trường ( Yến )

-Dưới cờ

-Phát thanh măng non

Tháng 4

– Hướng nghiệp, chọn nghề và thông tin tuyển sinh .

– GVCN 9

– Tổ chức trong lớp

Tháng 5

– Tổng kết hoạt động giải trí tư vấn

– Đ / c Thắng

-Họpnhìn nhận

– Báo cáo

           

Ngoài ra những thành viên khác hoàn toàn có thể bổ trợ nội dung tư vấn, tuyên truyền và lựa chọn hình thức khác tương thích để thực thi

3. Hồ sơ tàng trữ :

           

a. Các quyết định hành động, kế hoạch của nhà trường và của tổ .

           

b. Các kế hoạch, những bài tuyên truyền ;

           

c. Các biên bản thao tác ; những báo cáo giải trình của tổ .

           

Trên đây là kế hoạch hoạt động giải trí của tổ tư vấn tâm lý học đường của

t

rường trung học cơ sở

An Lập

năm học 20

20

202

1 .

 

Nơi nhận :

TỔ TƯ VẤN

– Hiệu trưởng( b / c );

 

– BCH Công đoàn ;

 

– Đoàn TN ;

 

– Đội TNTP;

 

– Lưu VT .

 
   

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *