1. Mở đầu

Qua quy trình được học tập và nghiên cứu và điều tra cũng như sự hướng dẫn, truyền đạt của những thầy, cô giáo trường Cao đẳng Sư phạm TP Lạng Sơn đảm nhiệm giảng dạy Chương trình tu dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở hạng II, tôi đã chớp lấy được khuynh hướng tăng trưởng của giáo dục, niềm tin thay đổi cơ bản và tổng lực giáo dục, những quy mô trường học mới. Những mặt được và mặt hạn chế của những quy mô trường học đó. Vận dụng phát minh sáng tạo và nhìn nhận được việc vận dụng những kỹ năng và kiến thức về giáo dục học và tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học viên tiểu học của bản thân và đồng nghiệp. Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học viên và hội đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học viên tiểu học. Nắm vững và vận dụng tốt chủ trương, đường lối, chủ trương, pháp lý của Đảng, Nhà nước, pháp luật và nhu yếu của ngành, địa phương về giáo dục tiểu học ; dữ thế chủ động tuyên truyền và hoạt động đồng nghiệp cùng triển khai tốt chủ trương của Đảng và pháp lý của Nhà nước về giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng. Hiểu rõ chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học ; hướng dẫn được đồng nghiệp cùng thực thi chương trình và kế hoạch giáo dục tiểu học gồm có những chuyên đề sau :Nội dung chính

 • 1. Mở đầu
 • 9 Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng 2
 • BAI THU HOACH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HANG 2
 • kiểm định chất lượng
 • Khi nào cần viết bài thu hoạch thăng hạng 3 tiểu học?
 • Video liên quan

Chuyên đề 1 : Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam.

Chuyện đề 3 : Xu hướng thay đổi quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà trường tiểu học .Chuyên đề 4 : Động lực và tạo động lực cho giáo viên .Chuyên đề 5 : Quản lí hoạt động giải trí dạy học và tăng trưởng chương trình giáo dục nhà trường tiểu học .Chuyên đề 6 : Phát triển năng lượng nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II .Chuyên đề 7 : Dạy học và tu dưỡng học viên giỏi, học viên năng khiếu sở trường trong trường tiểu học .Chuyên đề 8 : Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dụctrường tiểu học .Chuyên đề 9 : Quản lí hoạt động giải trí điều tra và nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học .Chuyên đề 10 : Xây dựng thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống, tăng trưởng tên thương hiệu nhà trường và liên kết hợp tác quốc tế .Giáo dục đào tạo luôn giữ một vai trò rất trọng điểm trong sự tăng trưởng của mỗi vương quốc, là giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế so sánh về nguồn lao động tri thức. Hầu hết những nước trên quốc tế đều coi góp vốn đầu tư cho giáo dục là góp vốn đầu tư cho tăng trưởng và thậm chí còn còn nhìn nhận giáo dục là một ngành sản xuất đặc biệt quan trọng. Đối với những nước kém và đang tăng trưởng thì giáo dục được coi là giải pháp ưu tiên số 1 để đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách về công nghệ tiên tiến. Do vậy, những nước này đều phải nỗ lực tìm ra những chủ trương tương thích và hiệu suất cao nhằm mục đích thiết kế xây dựng nền giáo dục của mình cung ứng nhu yếu của thời đại, bắt kịp với sự văn minh của những vương quốc trên quốc tế. Trong giáo dục, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên có vai trò quan trọng nhất, quyết định hành động trực tiếp đến chất lượng giáo dục và giảng dạy. Họ là những người hưởng ứng những biến hóa trong nhà trường ; là người kiến thiết xây dựng và thực thi kế hoạch tăng trưởng nhà trường ; người thiết kế xây dựng, vun trồng và tăng trưởng văn hóa truyền thống nhà trường ; người tham gia kêu gọi và sử dụng những nguồn lực của nhà trường. Bởi vậy trong toàn cảnh chung như đã nêu trên mỗi nhà trường, mỗi cơ sở giáo dục muốn duy trì và tăng trưởng chất lượng giáo dục nhất thiết cần có những giải pháp tu dưỡng, tăng trưởng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên của nhà trường .

1.1 Lí do chọn vấn đề

Năng lực được định nghĩa theo rất nhiều cách khác nhau, tuỳ thuộc vào toàn cảnh và mục tiêu sử dụng những năng lượng đó. Theo những nhà Tâm lý học, nội dung và đặc thù của hoạt động giải trí pháp luật thuộc tính tâm lý của cá thể tham gia vào cấu trúc năng lượng của cá thể đó. Vì thế, thành phần của cấu trúc năng lượng biến hóa tùy theo mô hình hoạt động giải trí. Tuy nhiên, cùng một loại năng lượng, ở những người khác nhau có thế có cấu trúc không trọn vẹn giống nhau .Thực trạng năng lượng giáo viên Tiểu họcHiện nay ở cấp Tiểu học có hơn 99 % giáo viên đạt chuẩn trở lên. Nhưng một bộ phận đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí trường Tiểu học còn một số ít hạn chế, chưa ổn ; Số lượng cán bộ quản lí có trình độ cao về trình độ quản lí còn ít, tính chuyên nghiệp, kĩ năng dạy học của nhiều giáo viên chưa cao. Nhiều giáo viên và cán bộ quản lí còn hạn chế về trình độ khai thác, sử dụng thiết bị dạy học để đưa giải pháp dạy học tích cực theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lượng người học. Nhiều cán bộ quản lí giáo dục Tiểu học còn hạn chế về kĩ năng tham mưu, kiến thiết xây dựng kế hoạch và chỉ huy tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục theo những quy mô mới, còn chưa ổn trong kiểm tra, nhìn nhận chất lượng và hiệu suất cao giáo dục .Phát triển nghề nghiệp giáo viên là sự tăng trưởng nghề nghiệp mà một giáo viên đạt được do có những kiến thức và kỹ năng nâng cao ( qua quy trình học tập, điều tra và nghiên cứu và tích góp kinh nghiệm tay nghề nghề nghiệp ) cung ứng những nhu yếu sát hạch việc giảng dạy, giáo dục một cách mạng lưới hệ thống. Đây là quy trình tạo sự đổi khác trong lao động nghề nghiệp của mỗi giáo viên nhằm mục đích ngày càng tăng mức độ thích ứng của bản thân với nhu yếu của nghề dạy học .Trên cơ sở đó bản thân tôi chọn nội dung nghiên cứu và điều tra viết thu hoạch cuối khóa là ” Phát triển năng lượng đội ngũ giáo viên “

1.2 Mục tiêu nghiên cứu.

Phát triển năng lượng nghề nghiệp giáo viên Tiểu học là sự tăng trưởng nghề nghiệp mà một giáo viên đạt được do có những kĩ năng nâng cao, qua quy trình học tập, nghiên cứu và điều tra, tích góp kinh nghiện nghề nghiệp cung ứng nhu yếu của việc giảng dạy một cách mạng lưới hệ thống .Giáo viên cần có những năng lượng sau :- Năng lực khám phá học viên Tiểu học- Năng lực tìm hiểu và khám phá thiên nhiên và môi trường nhà trường Tiểu học- Năng lực tìm hiểu và khám phá môi trường tự nhiên xã hội- Năng lực tổ chức triển khai dạy học những môn học- Năng lực tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục kĩ năng xã hội, kĩ năng sống và giá trị sống cho học viên Tiểu học- Năng lực tổ chức triển khai hoạt động giải trí thưởng thức phát minh sáng tạo- Năng lực xử lý những trường hợp sư phạm- Năng lực giáo dục học viên có hành vi không mong đợi- Năng lực tư vấn và tham vấn giáo dục Tiểu học- Năng lực hiểu biết những kỹ năng và kiến thức khoa học nền tảng rộng, liên môn- Năng lực chủ nhiệm lớp- Năng lực tiếp xúc- Năng lực hoạt động giải trí xã hội, năng lượng tăng trưởng nghề nghiệp và năng lượng nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục Tiểu học .

“Đánh giá năng lực của đội ngũ giáo viên thôngchỉ đạo công tác kiểm tra – đánh giá hoạt động dạy học trường Tiểu học xã Hữu Liên- huyện Hữu Lũng”

9 Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng 2

 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 1
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 2
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 3
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 4
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 5
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 6
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 7
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 8
 • Bài thu hoạch nâng hạng giáo viên Tiểu học hạng II – Mẫu 9

BAI THU HOACH CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HANG 2

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản vừa đủ của tài liệu tại đây ( 252.54 KB, 24 trang )

I. PHẦN MỞ ĐẦU.
1. Lí do tham gia khóa bồi dưỡng:
Với yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mà Hội nghị trung ương 8
khóa XI, Nghị quyết số 29 đề ra: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến
mục tiêu, nội dung, phương pháp”; “đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học”.
“Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng
nhân tài, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát
triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn
với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã
hội”. Để đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục mỗi giáo viên và cán bộ quản lí
trong nhà trường phổ thông phải tích cực học hỏi, tự học tự rèn, và tích cực tham
gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực của bản thân.
Hiện nay Bộ Giáo dục đã chuyển quản lý viên chức từ mã ngạch sang hạng ngạch
chức danh nghề nghiệp nhằm giúp nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo
dức nghề nghiệp của viên chức ngành giáo dục. Bộ giáo dục biên soạn chương
trình, ra Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT năm 2016. Ban hành chương trình bồi
dưỡngtheo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2, hướng dãn
các tỉnh, sở Giáo dục và đào tạo mở các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề
nghiệp nhằm tạo điều kiện để giáo viên theo học nâng cao trình độ và đảm bảo về
các loại chứng chỉ cần có khi giữ hạng viên chức.
Xuất phát từ nhu cầu muốn học tập để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, công
tác quản lý của bản thân. Với mong muốn tiếp cận những vấn đề mới của giáo dục
về: đổi mới chương trình, đổi mới sách giáo khoa; tiếp cận phương pháp, nội dung
mới, môi trường dạy học mới, dạy học để phát triển năng lực và phẩm chất cho học
sinh; cập nhật những “cái mới” phục vụ tốt nhất cho công tác của mình và góp phần
nâng cao chất lượng đội ngũ tại đơn vị trường Tiểu học Thống Nhất.
1

– Xét theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015

của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
– Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của chính phủ về đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
– Căn cứ công văn số 12343/UBND-VP ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về kế hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non và
phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh;
– Công văn số: 119/PGDĐT-TCCB, của Phòng giáo dục đào tạo huyện Xuyên
Mộc, ngày 10/7/2018. Về việc viên chức tham gia lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018.
– Bản thân tôi đang là giáo viên tiểu học cao cấp, mã ngạch 15a203, hưởng
lương hệ số 3.33, và có nhu cầu được chuyển sang hạng ngạch chức danh nghề
nghiệp giáo viên tiểu học hạng II nên tôi đăng kí học lớp bồi dưỡng này.
2. Mục tiêu cần đạt sau khóa bồi dưỡng:
– Đạt được yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng của khóa bồi dưỡng.
– Nâng cao năng lực sư phạm, năng lực quản lí cho bản thân.
– Cập nhật nội dung đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Có chứng chỉ để được nâng ngạch giáo viên tiểu học hạng 2.

Qua một thời gian ngắn, dưới sự hướng dẫn của quý thầy, cô là giảng viên
trường Đại học sư phạm Đồng Nai, tôi đã được tìm hiểu 10 chuyên đề của khóa bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng 2. Sau thời
gian học tập bản thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích qua đó mạnh dạn đưa
ra một số bài học nhằm phục vụ cho quá trình công tác sau này của bản thân. Cả 10
chuyên đề đều có ý nghĩa thiết thực với tôi.

2

II. NỘI DUNG
PHẦN 1: KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG
1. Giới thiệu tổng quan các chuyên đề đã học:
Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản về nội dung, cách thức trong xây
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; ý nghĩa quá trình ra đời và hoạt động
của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với đất nước.
Chuyên đề 2: Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) Việt
Nam.
Chuyên đề giới thiệu tổng quan kinh nghiệm quốc tế và phát triển GDPT, trên cơ
sở đó về GDPT ở một số quốc gia, giới thiệu một số vấn đề đổi mới GDPT ở Việt
Nam hiện nay.
Chuyên đề 3: Xu hướng đổi mới quản lí GDPT và quản trị nhà trường tiểu
học.
Chuyên đề cung cấp kiến thức về các xu hướng đổi mới quản lí GDPT của một
số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm
áp dụng vào thực tiễn giáo dục ở nước ta. Đồng thời cung cấp một số mô hình nhà
trường tiểu học mới tiên tiến trên thế giới và chỉ ra những ưu và nhược điểm của
các mô hình trường tiểu học mới đang được áp dụng tại Việt Nam….
Chuyên đề 4: Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học.
Chuyên đề giới thiệu các vấn đề liên quan đến tạo động lực cho GV tiểu học,
bao gồm các khái niệm về động lực, tạo động lực, các lí thuyết và mô hình tạo động
lực. Chuyên đề cũng đề cập đến các đặc điểm lao động nghề nghiệp của GV tiểu
học và gợi ý một số hướng tạo động lực cho GV. …..
Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục
nhà trường tiểu học.
Chuyên đề giới thiệu một số mô hình nhà trường, đặc trưng của mỗi mô hình.
Thông qua mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), học viên được hểu rõ hơn
3

các yêu cầu cơ bản của dạy học và quản lí hoạt động dạy học trong nhà trường tiểu
học hiện nay; điểm khác biệt của mô hình trường học mới; các nội dung cơ bản và
cách tiến hành các hoạt động quản lí dạy học trong mô hình trường học. Việc cung
cấp thông tin, các ưu và nhược điểm trong mô hình trường học mới giúp học viên
có được kinh nghiệm trong ứng dụng mô hình quản lí nhà trường và quản lí hoạt
động dạy học trong nhà trường tiểu học.
Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên TH hạng II.
Chuyên đề bao gồm các nội dung sau:
– Phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên Tiểu học theo các yêu cầu của chuẩn
năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở đó, xác định được những định hướng bồi dưỡng
GV theo yêu cầu đổi mới giáo dục.
– Phát triển đội ngũ giáo viên theo hướng đáp ứng yêu cầu đủ số lượng, nâng cao
chất lượng, ổn định cơ cấu trước mắt và lâu dài.
– Bồi dưỡng GV theo mô hình nghiên cứu bài học phối hợp giữa các cơ sở giáo
dục trong bồi dưỡng và sử dụng giáo viên. Đây là đội ngũ GV tiểu học xếp hạng II
sau khi đã được bồi dưỡng về GV hạng III và hạng IV, vì vậy cần đảm bảo tính kế
thừa và phát triển trong nội dung bồi dưỡng.
Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong
trường tiểu học.
Chuyên đề trình bày nội dung chủ yếu sau:
– Quan niệm về người giáo viên hiệu quả; mẫu giáo viên tiền chuyên nghiệp và
mẫu giáo viên hiệu quả.
– Khung năng lực nghề nghiệp giáo viên ở một số quốc gia: Anh, Đức, Thái
Lan,…; mẫu hình giáo viên theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
– Bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam: về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên Việt Nam, về Khung năng lực với sự kết hợp với mô
hình trường tiểu học mới chương trình giáo dục phổ thông.
– Quan niệm đa trí thông minh và vấn đề phát hiện học sinh có năng khiếu, bồi

4

dưỡng học sinh có năng khiếu và học sinh giỏi ở tiểu học.
Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.
Chuyên đề cung cấp những thông tin cốt lõi về chất lương, chất lượng giáo dục,
đánh giá, kiểm định cơ sở chất lượng giáo dục tiểu học, tiêu chuẩn chất lượng
trường tiểu học; quy trình kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn cách quản lí
chỉ đạo, triển khai, kiểm soát hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo
dục trường tiểu học.
Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở
trường tiểu học.
Hiểu biết về vai trò và vị trí hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở
trường tiểu học. Có kiến thức và kĩ năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa
học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học.
Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà
trường và liên kết, hợp tác quốc tế.
Chuyên đề bao gồm các nội dung cơ bản: Xây dựng văn hóa nhà trường và phát
triển thương hiệu nhà trường; Văn hóa nhà trường và đạo đức nghề nghiệp; Văn hóa
nhà trường và phát triển đội ngũ GV; Xây dựng văn hóa nhà trường ở trường.
2. Kết quả thu hoạch về lý thuyết và kỹ năng qua các chuyên đề:
Chuyên đề 1: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
+ Về lí thuyết: Nắm kiến thức cơ bản về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
(XHCN); đặc điểm nền hành chính nước ta.
Cơ quan nhà nước là bộ phận cấu thành của bộ máy nhà nước. Thông thường
kết quả hoạt động của cơ quan nhà nước là các quyết định có tính chất bắt buộc thi
hành đối với những người có liên quan. Trường hợp quyết định không được thi
hành hoặc thi hành không đầy đủ người có trách nhiệm thi hành phải chịu trách
nhiệm trước nhà nước xã hội. Quyền lực của mỗi cơ quan nhà nước tùy thuộc vào
vị trí, chức năng của cơ quan đó trong hệ thống cơ quan nhà nước, và được thể chế

hóa thành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong pháp luật. Tổ chức và hoạt động của
5

các cơ quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất, nhiệm vụ, chức năng của nó nhưng
đều theo những nguyên tắc chung thống nhất.
Tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước tùy thuộc vào tính chất các
nhiệm vụ được giao nhưng đều theo nguyên tắc chung thống nhất như sau:
– Nguyên tắc nhân dân tham gia tổ chức nhà nước quản lý Nhà nước. Tất cả
các quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây là nguyên tắc thể hiện bản chất
nhân dân của nhà nước ta. Tất cả nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới
tính đều có quyền thông qua bầu cử để lựa chọn các đại biểu thay mặt mình vào các
cơ quan quyền lực nhà nước là quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
– Nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.
– Nguyên tắc tập trung dân chủ.
– Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công, phối hợp và
kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp và tư pháp.
– Nguyên tắc quản lý xã hội bằng hiến pháp pháp luật.
+ Về kĩ năng: Học tập, sử dụng kiến thức về nhà nước, bộ máy nhà nước…, vận
dụng vào cuộc sống và công tác chuyên môn.
Chuyên đề 2. Xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam.
+ Về lí thuyết: Có hiểu biết về kinh nghiệm quốc tế và phát triển giáo dục phổ
thông tại một số nước trên thế giới; vấn đề đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn
hiện nay; hiểu được bối cảnh của thế giới và Việt Nam đặt ra cho sự đổi mới giáo
dục phổ thông, đổi mới là tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay.
Trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục phổ thông là bộ phận tiếp theo của
giáo dục mầm non là nền tảng cho giáo dục đại học, cao đẳng và Trung học chuyên
nghiệp. Nhiều nước sau giáo dục cơ bản bắt buộc đã phân thành hai luồng trung học
phổ thông và trường nghề. Trường trung học phổ thông chuẩn bị cho học sinh vào

các trường đại học cao đẳng. Trường nghề phát triển năng lực nghề nghiệp và
không ưu tiên cho việc học lên cao. Như thế cũng có nghĩa là giáo dục phổ thông
6

không chỉ chuẩn bị cho học sinh học tiếp lên cao mà còn chuẩn bị lực lượng lao
động có văn hóa cho xã hội.
Định hướng chung của việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo nói
chung cũng như chương trình và sách giáo khoa phổ thông nói riêng ở Việt Nam có
thể tóm tắt một số điểm quan trọng sau đây:
– Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân;
phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo
đức, lối sống, Ngoại ngữ, Tin học, năng lực và kỹ năng thực hành vận dụng kiến
thức vào thực tiễn, phát triển khả năng sáng tạo, tự học; khuyến khích học tập suốt
đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015.
Đảm bảo cho học sinh có trình độ Trung học cơ sở có tri thức phổ thông nền tảng,
đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau Trung học cơ sở. Trung học phổ thông phải
tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng
nâng cao.
– Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học hài
hòa Đức, Trí, Thể, Mỹ. Dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo
dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, ngành
nghề; tăng thực hành vận dụng kiến thức vào thực tiễn; chú trọng giáo dục nhân
cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân.
– Xây dựng và chuẩn hóa nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo hướng
hiện đại, tinh gọn, bảo đảm chất lượng. Tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân
hóa dần ở các lớp trên, giảm số môn học bắt buộc, tăng môn học chủ đề và hoạt
động giáo dục tự chọn.
– Việc kiểm tra, đánh giá kết quả Giáo dục Đào tạo cần từng bước theo các tiêu

chí tiên tiến, được xã hội và cộng đồng giáo dục thế giới tin cậy và công nhận. Phối
hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kì, cuối năm
7

học; đánh giá của người dạy với đánh giá của người học; đánh giá của nhà trường
với đánh giá của gia đình và xã hội.
– Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng giảm áp lực và
tốn kém cho xã hội mà vẫn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực
học sinh.
– Phát triển đội ngũ cán bộ nhà giáo và cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới
giáo dục và đào tạo. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ nhà
giáo và cán bộ quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo
an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế. Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo
theo từng cấp học.
+ Về kĩ năng: Nhận diện được các vấn đề về giáo dục và đổi mới giáo dục; có kĩ
năng quản lí và lãnh đạo nhà trường đáp ứng nhu cầu vận động của xã hội, nhu cầu
đổi mới giáo dục nói riêng. Học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để đáp ứng được
yêu cầu về năng lực cán bộ quản lí trong giai đoạn hiện này – giai đoạn đổi mới căn
bản và toàn diện giáo dục.
Chuyên đề 3. Xu hướng đổi mới quản lí giáo dục phổ thông và quản trị nhà
trường tiểu học
+ Về lí thuyết: Hiểu được một số xu hướng chủ yếu trong đổi mới quản lí giáo
dục tại một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới; Phân tích được các bài học
kinh nghiệm về đổi mới quản lí giáo dục đã được vận dụng một cách có hiệu quả
vào thực tiễn quản lí giáo dục của các nhà trường ở nước ta; Phân tích được một số
mô hình nhà trường tiên tiến trên thế giới, những ưu nhược điểm của một số mô
hình nhà trường tiểu học mới đang được áp dụng tại Việt Nam.
Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới nhấn mạnh việc giúp học sinh
vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa

chọn nghề nghiệp phù hợp. Biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã
hội, có cá tính nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú nhờ đó có được cuộc sống
có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.
8

Về mục tiêu của chương trình giáo dục có sự phát triển so với mục tiêu của
chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Mục tiêu của chương trình giáo dục
phổ thông mới, giáo dục tiểu học không chỉ chú ý hình thành và phát triển những
yếu tố cơ bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần mà
còn chú ý yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực và nhấn mạnh định hướng chính
vào giáo dục đề cao giá trị bản thân gia đình cộng đồng và những thói quen nề nếp
cần thiết trong học tập và sinh hoạt.
Mục tiêu này là cái đích cuối cùng để các nhà quản lý kiểm soát chất lượng
giáo dục cũng như phát hiện lỗi để điều chỉnh và xây dựng được môi trường giáo
dục phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Những nét đổi mới cơ bản thể hiện đổi
mới chương trình giáo dục từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực.
Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo hướng tiếp cận
năng lực có nghĩa việc xây dựng chương trình được bắt đầu từ yêu cầu cần đạt về
phẩm chất và năng lực. Trên cơ sở các yêu cầu cần đạt nhà giáo dục thiết kế nội
dung và hình thức giáo dục sao cho đạt được mục tiêu năng lực đề ra. Chính vì vậy
nội dung chương trình phải mang tính tích hợp bên cạnh phân hóa sâu để tạo ra
năng lực của học sinh theo cách riêng của mình.
Thực hiện chương trình tích hợp ở tiểu học chú ý đến việc hình thành các
môn học tích hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và các chủ đề liên môn thực
hiện dạy học phân hóa ở tiểu học học sinh được tự chọn một số nội dung trong một
số môn học bằng phương thức tự chọn nội dung trong môn học hoặc phân hóa theo
nhóm đặc điểm học sinh.
Đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học của chương trình mới
thể hiện rõ tính kế thừa ở chủ trương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và

học theo định hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Vận
dụng linh hoạt kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp giáo dục phù hợp với đối
tượng hoàn cảnh và đều tập trung hình thành phát triển năng lực người học.
9

+ Về kĩ năng: Phân tích xu hướng đổi mới trong quản lí giáo dục ở một số quốc
gia trong khu vực và trên thế giới; Đánh giá thực trạng công tác quản lí giáo dục tại
đơn vị và rút ra được những sáng kiến kinh nghiệm đổi mới về tư duy và chiến lược
phát triển của cơ quan làm sao cho phù hợp với xu thế của thời đại. Truyền tải các
nội dung, tinh thần đổi mới về giáo dục đến đội ngũ giáo viên trong nhà trường;
từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên trong công tác đổi mới giáo dục
và coi việc đổi mới là mục tiêu cũng như nhiệm vụ cấp bách phải làm trong thời
gian tới.
Chuyên đề 4. Động lực và tạo động lực cho giáo viên tiểu học
+ Về lí thuyết: Hiểu và trình bày được các khái niệm động lực, tạo động lực, các
khái niệm tạo động lực cho giáo viên.
Tạo động lực là quả trình xây dựng, triển khai các chính sách, lựa chọn, sử dụng
các biện pháp, thủ thuật của người quản lí để tác động đến người bị quản lí nhằm
khơi dậy tính tích cực hoạt động của họ.
Tạo động lực là một trong những công việc quan trọng của người lãnh đạo, nhà
quản lý và những người tham gia vào công việc dẫn dắt hoạt động của tập thể.
Bản chất của tạo động lực là quá trình tác động để kích thích hệ thống động cơ
của người lao động, làm cho các động lực đó được kích hoạt hoặc chuyển hóa các
kích thích bên ngoài thành động lực tâm lý bên trong, thúc đẩy cá nhân hoạt động.
Trong thực tế việc tạo động lực không chỉ là công việc của nhà quản lý. Mọi cá
nhân trong tập thể đều có thể tham gia vào việc tạo động lực làm việc, trước hết là
tạo động lực làm việc cho bản thân và sau đó là cho đồng nghiệp.
Các phương pháp kích thích để tạo động lực cần cụ thể, phù hợp vì mỗi giáo
viên là một chủ thể với sự khác biệt về định hướng giá trị, về nhu cầu, về kỳ vọng.

Do vậy, yếu tố tạo động lực đối với các cá nhân có thể khác nhau, phương pháp tạo
động lực không phù hợp thì mọi hiệu quả tạo động lực không cao.
Tạo động lực việc làm thường xuyên, lâu dài, đòi hỏi sự kết hợp của nhiều yếu
tố. Các yếu tố liên quan đến chính sách, chế độ; các yếu tố liên quan đến đặc điểm
10

cá nhân và điều kiện hoàn cảnh từng cá nhân. Do vậy, việc ý thức được các trở ngại
là điều cần thiết để có thể tạo động lực hiệu quả.
Những trở ngại cho việc tạo động lực:
– Trở ngại tâm lý xã hội từ phía giáo viên, đó là tính ỳ khá phổ biến khi giáo
viên đã được vào biên chế, làm cho giáo viên không còn ý thức phấn đấu.
– Trở ngại về môi trường làm việc, đó là trang thiết bị cơ sở vật chất chưa được
đầy đủ.
– Trở ngại về cơ chế chính sách, lương thấp thì các chế độ ưu tiên chưa hấp dẫn
được người tham gia công tác giảng dạy nhiệt tình.
+ Về kĩ năng: Thực hiện được các động tác tạo động lực cho giáo viên theo các
mô hình lí thuyết, có tính đến các điều kiện của nhà trường.
Chuyên đề 5: Quản lý hoạt động dạy học và phát triển chương trình giáo dục
nhà trường tiểu học
+ Về lí thuyết: Hiểu được một số mô hình nhà tường, các đặc trưng trong quản
lí dạy học và phát triển chương trình của mỗi mô hình nhà trường; Phân tích, hiểu
rõ về một số mô hình nhà trường mới đang áp dụng ở tiểu học hiện nay, những ưu
nhược điểm trong quá trình triển khai và bài học kinh nghiệm trong ứng dụng mô
hình quản lí nhà trường theo mô hình trường học mới .
Hoạt động dạy học hoạt động dạy học gồm 2 hoạt động chính hoạt động dạy và
hoạt động học.
Quản lý hoạt động dạy học là hoạt động trung tâm của nhà trường là một trong
những hoạt động giữ vai trò chủ đạo. Mặt khác, hoạt động dạy học còn là nền tảng
cho tất cả các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Có thể nói rằng : dạy học

là hoạt động giáo dục cơ bản nhất, có vị trí nền tảng và chức năng chủ đạo trong
quá trình giáo dục ở nhà trường. Quản lý dạy hoạt động dạy học là điều khiển hoạt
động dạy học vận hành một cách có kế hoạch, có tổ chức và được chỉ đạo kiểm tra,
giám sát thường xuyên nhằm từng bước hướng vào thực hiện các nhiệm vụ dạy học
để đạt mục đích dạy học.
11

Quản lý hoạt động dạy học là một hệ thống những tác động có mục đích, có kế
hoạch, hợp quy luật của chủ thể quản lý tới khách thể quản lý trong quá trình dạy
học, nhằm đạt được mục tiêu dạy học. Quản lý hoạt động dạy học phải đồng thời
quản lý hoạt động dạy của giáo viên và quản lý hoạt động học của học sinh. Yêu
cầu của quản lý hoạt động dạy học là phải quản lý các thành tố của quá trình dạy
học. Các thành tố đó sẽ phát huy tác dụng thông qua quy trình hoạt động của người
dạy một cách đồng bộ đúng nguyên tắc dạy học.
+ Về kĩ năng: Có khả năng lựa chọn mô hình quản lí trường tiểu học, có khả
năng hoạch định và phát triển chương trình giáo dục tiểu học. Quản lí tốt hoạt động
dạy học trong nhà trường để nâng cao chất lượng goái dục của nhà trường.
Chuyên đề 6: Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II
+ Về lí thuyết :
Năng lực là tổ hợp các thuộc tính tâm lý của cá nhân được hình thành và
phát triển trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể, là sức mạnh tiềm tàng của con người
trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn. Khái niệm năng lực được hiểu là năng
lực thực hiện, đó là việc sở hữu kiến thức, kỹ năng, thái độ và đặc điểm nhân cách
một người cần có để đáp ứng các yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể, nói cách khác
phải biết làm chứ không chỉ biết và hiểu.
Để đáp ứng việc đổi mới giáo dục cần có định hướng phát triển đội ngũ giáo
viên tiểu học; đây là quá trình tạo sự thay đổi trong lao động nghề nghiệp của mỗi
giáo viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng của bản thân với yêu cầu của nghề dạy
học.

Phát triển nghề nghiệp giáo viên không chỉ tạo khả năng thích ứng của giáo
viên với những thay đổi trong lao động nghề nghiệp của họ mà còn có ý nghĩa như
một yếu tố tạo động lực làm việc đối với giáo viên. Vì ở đó họ được cơ hội và thành
tựu thực tiễn của sự thăng tiến nghề nghiệp. Do vậy quản lý phát triển đội ngũ giáo
viên cần phải quan tâm thỏa đáng đến phát triển nghề nghiệp liên tục cho họ.

12

Để phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học cần phải đáp ứng các yêu cầu:
– Thứ nhất phải đảm bảo phát triển cho giáo viên đầy đủ các lĩnh vực phẩm
chất và năng lực quy định trong chuẩn nghề nghiệp và theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2
– Thứ hai đảm bảo sự phát triển về phẩm chất năng lực của giáo viên đáp ứng
toàn diện các tiêu chí đã được xác định tương ứng với từng năng lực trong từng lĩnh
vực.
– Thứ ba đảm bảo nâng dần mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu được
quy định trong chuẩn nghề nghiệp và năng lực giáo viên.
Ngoài việc giáo viên tự đổi mới thì trong công tác sử dụng giáo viên ở các cơ
sở giáo dục cần phát huy năng lực sở trường của mỗi cá nhân, tạo điều kiện để họ
phát huy tốt nhất năng lực của mình.
Với đặc thù của cấp tiểu học, việc phát triển năng lực giáo viên phù hợp với vị
trí việc làm là rất quan trọng. Việc phát triển năng lực được hiểu là phát triển về
trình độ chuyên môn kỹ năng giảng dạy. Bên cạnh đó với thực tế nhiều giáo viên
tiểu học trình độ tin học còn nhiều hạn chế, vì vậy bản thân tôi tự nhận thấy việc bồi
dưỡng về công nghệ thông tin và khai thác thông tin qua mạng là ưu tiên hàng đầu.
Thực tế giáo viên tiểu học không chỉ dạy một môn, vì vậy kiến thức và phương
pháp dạy học cần phải đa dạng phù hợp với từng môn học mới thu hút được học
sinh học tập.
+ Về kĩ năng:

­Cókỹnăngphântíchcácvănbảnquyđịnhvềmụctiêu,chươngtrìnhgiáo
dụcphổthôngvàchươngtrìnhgiáodụctiểuhọcnóiriêng;
­Kỹnăngvậndụngkiếnthứctâmlýhọcvàgiáodụchọcđểtổchứccáchoạt
độngDạyhọc–Giáodụchọcsinhhiệuquả.

13

­Kỹnăngphântích,đánhgiátìnhhìnhthựctrạngnănglựccủađộingũgiáo
viêntrongtrongxuthếđổimớigiáodụchiệnnay.
– Kỹ năng xây dựng kế hoạch và các biện pháp để phát triển năng lực của
người giáo viên tiểu học; có kĩ năng đào tạo đội ngũ để đáp ứng được xu thế đổi
mới giáo dục hiện nay.
Chuyên đề 7: Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong
trường tiểu học.
+ Về lí thuyết:
– Trình bày được người GV hiệu quả.
– Phân tích được bài học kinh nghiệm trước yêu cầu đổi mới GDPT Việt Nam
trong sự so sánh với thực tiễn giáo dục Việt Nam và quốc tế.
– Phác họa được mẫu hình GV theo yêu cầu đổi mới chương trình GDPT.
– Nêu được những đặc điểm của HS có năng khiếu và cách bồi dưỡng năng
khiếu cho HS tiểu học.
Bồi dưỡng học sinh giỏi là một hướng dạy học tự chọn ở tiểu học nhằm thực
hiện giáo dục phổ thông theo định hướng phân hóa, phát huy năng khiếu và khả
năng sáng tạo ở học sinh. Việc phát hiện học sinh có năng khiếu và bồi dưỡng học
sinh giỏi trong các môn học ở tiểu học có vị trí quan trọng, góp phần triển năng
khiếu cho học sinh trong bối cảnh giáo dục hiện nay.
Việc phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh thúc đẩy phong trào thi
đua dạy tốt, học tốt và có tác dụng tích cực trở lại đối với giáo viên khiến người
giáo viên luôn phải học hỏi tự bồi dưỡng kiến thức để nâng cao trình độ và năng lực

chuyên môn nâng cao lòng yêu nghề và sự tận tâm với công việc.
Nếu trẻ có năng khiếu về lĩnh vực nào thì giáo dục theo hướng phát triển về
lĩnh vực đó.

14

Có năng khiếu chưa chắc đã là học sinh giỏi nhưng năng khiếu là điều kiện
quan trọng để một học sinh trở thành học sinh giỏi, nếu năng khiếu đó được phát
hiện và bồi dưỡng đúng.
+ Về kĩ năng:
– Biết các phát hiện HS tiểu học có năng khiếu và bồi dưỡng năng khiếu cho HS
tiểu học; Bồi dưỡng hứng thú và vốn sống cho học sinh
– Lập kế hoạc lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch bài học và tổ chức bồi
dưỡng năng khiếu cho HS có năng khiếu, HS giỏi.
– Vận dụng các kĩ năng trên đây vào thực tiễn dạy học.
Chuyên đề 8: Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trường tiểu học.
+ Về lí thuyết: Nêu được các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường tiểu học,
các quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng; nhiệm vụ của hiệu trưởng, của
trường tiểu học trong kiểm định chất lượng giáo dục.
Việc đánh giá chất lượng trường tiểu học được đánh giá trên nhiều phương
diện:
Thứ nhất là đánh giá học sinh trên các mặt chương trình giáo dục trên diện
rộng quốc gia và quốc tế
Thứ hai đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên là đánh giá năng lực quản lý và
năng lực nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên. Đánh giá nhằm hướng đến
việc xem xét những gì cán bộ quản lý và giáo viên phải thực hiện, đã thực hiện
được những gì?
Thứ 3 đánh giá chất lượng của cơ sở giáo dục về công tác kiểm định chất
lượng giáo dục trường tiểu học là quá trình đánh giá gồm tự đánh giá và đánh giá

ngoài nhằm đưa ra quyết định công nhận trường tiểu học đáp ứng các chuẩn mực
quy định.
Kiểm định chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo
dục trong từng giai đoạn của cơ sở giáo dục. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục,
15

thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về thực trạng chất
lượng giáo dục, để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận cơ sở giáo dục đạt
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
Mục tiêu cơ bản và quan trọng của các nhà trường là từ việc nắm rõ được
thực trạng của mình bằng các biện pháp quản lý hiệu quả bằng việc phát huy nội
lực, bằng sự đầu tư thỏa đáng về cơ sở vật chất, bằng việc huy động cả hệ thống
chính trị và toàn xã hội tham gia hỗ trợ đóng góp giúp đỡ để nhà trường có được
đầy đủ điều kiện đảm bảo chất lượng và nâng cao chất lượng giáo dục. Khi nhà
trường có được điều đó thì sẽ được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
phù hợp với mức độ mà trường đạt được.
+ Về kĩ năng: Tổ chức tự đánh giá trường tiểu học, tham gia kiểm định chất
lượng giáo dục các trường tiểu học.
Chuyên đề 9: Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở
trường tiểu học.
+ Về lí thuyết: Hiểu biết về vai trò và vị trí hoạt động nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng ở trường tiểu học.
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hiện nay là xu thế chung của nghiên
cứu khoa học giáo dục ở thế kỷ 21, đang được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới
và các nước trong khu vực. Nó không chỉ là hoạt động thường xuyên dành cho
những nhà nghiên cứu mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của mỗi giáo viên
và cán bộ quản lý giáo dục. Nnghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có ý nghĩa
quan trọng giúp giáo viên xem xét các hoạt động trong lớp, trường học; phân tích,
tìm hiểu thực tế và tìm các biện pháp tác động nhằm thay đổi hiện trạng, nâng cao

chất lượng dạy học, đồng thời phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tự hoàn
thiện mình.
Trong nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có nghiên cứu định tính và
nghiên cứu định lượng. Cả hai cách tiếp cận nghiên cứu này đều có điểm mạnh
điểm yếu nhưng đều nhấn mạnh việc nhìn lại quá trình của giáo viên về việc dạy và
16

học, năng lực phân tích đánh giá các hoạt động một cách hệ thống, năng lực truyền
đạt kết quả nghiên cứu đến những người ra quyết định hoặc những nhà giáo dục
quan tâm tới vấn đề này.
+ Về kĩ năng: – Có kiến thức và kĩ năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu
khoa học sư phạm ứng dụng ở trường tiểu học.
Chuyên đề 10: Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển thương hiệu nhà
trường và liên kết, hợp tác quốc tế.
+ Về lí thuyết:
– Trình bày được khái niệm văn hóa nhà trường và các thành tố cấu trúc của văn
hóa nhà trường
– Trình bày được vai trò của văn hóa nhà trường với việc xây dựng thương hiệu
của trường.
– Phân tích được mối quan hệ giữa xây dựng văn hóa nhà trường với vấn đề phát
triển đạo đức nghề nghiệp.
– Phân tích được những ảnh hưởng của bối cảnh hội nhập quốc tế với vấn đề xây
dựng văn hóa nhà trường
+ Về kĩ năng: Ý thức được tầm quan trọng của văn hóa nhà trường trong quá
trình tạo lập thương hiệu của trường, tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên
trong nhà trường để hướng tới xây dựng một nhà trường thành công, có bản sắc văn
hóa, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế .
– Đánh giá được thực trạng văn hoá ở trường mình quản lí.
– Xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa nhà trường phù hợp với thực trạng và

điều kiện địa phương
– Thiết lập được các bước xây dựng văn hóa nhà trường.
3. Đánh giá về ý nghĩa/giá trị của hệ thống tri thức, kỹ năng thu nhận được
sau khóa bồi dưỡng:
Sau khi tham gia khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo
viên tiểu học hạng 2 bản thân tôi cảm nhận khóa bồi dưỡng có ý nghĩa rất lớn đối
17

với tôi. Qua các chuyên đề tôi nắm được xu hướng quốc tế và đổi mới giáo dục phổ
thông Việt Nam, kinh nghiệm của quốc tế về phát triển giáo dục phổ thông,mở rộng
tầm nhìn của bản thân về giáo dục quốc tế, nền giáo dục của các nước tiên tiến. Qua
đó tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về giáo dục các nước – điều mà trước đây tôi chưa
từng muốn tìm hiểu. Sau khi được bồi dưỡng tôi có những nhìn nhận sâu sắc hơn về
đổi mới giáo dục phổ thông ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: vì sao phải đổi
mới, và đổi mới như thế nào?
Trong quá trình học tập tôi được thầy, cô báo cáo viên phân tích cho thấy rõ
những bất cập trong công tác giáo dục tiểu học ở nước ta từ đó bản thân rút ra được
những kinh nghiệm trong hoạt động quản lí chuyên môn ở trường và mạnh dạn có
những việc làm nhằm góp phần đổi mới công tác dạy và học ở trường Tiểu học
Thống Nhất.
Là một cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm, việc học tập các chuyên đề rất có
ích đối với tôi, qua các chuyên đề tôi được nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiệp
vụ, có tác phong và phương pháp làm việc khoa học hơn và có thêm kĩ năng để làm
tốt công tác quản lý của mình. Ví dụ như là các kỹ năng tạo động lực cho giáo viên
trong nhà trường, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao năng lực giáo viên,…
Chuyên đề Dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu trong
trường tiểu học cho tôi được mở mang hơn nhiều, được soi mình để xem mình đã
được là mẫu giáo viên hiệu quả hay chưa. Bậc tiểu học là bậc học nền tảng, bồi
dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu ở tiểu học là nền móng cho chiến lược

đào tạo người tài của đất nước. Qua việc tìm hiểu về các loại trí thông minh và các
dấu hiệu nhận biết học sinh có năng khiếu hay trí thông minh nào để người thầy có
thể “xuất hiện đúng lúc” giúp các em phát triển. Tôi có chút hối tiếc vì tôi không
được cập nhật kiến thức này ngay từ khi là giáo sinh sư phạm để tôi không bỏ qua
cơ hội “xuất hiện đúng lúc” với học sinh, để có phương pháp giáo dục phù hợp hơn
với tùng đối tượng học sinh của tôi. Bởi vậy sau khi học chuyên đề 7 tôi về trường
18

sẽ cố gắng truyền tải lại nội dung chuyên đề dến đội ngũ giáo viên trong nhà trường
với mong muốn các thầy cô sẽ là người thầy “xuất hiện đúng lúc” với học sinh.
Qua chuyên đề quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở
trường tiểu học, tôi nhận thấy cái hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng
dụng là hoạt động có thể làm được không khó khăn, cao xa như suy nghĩ lúc trước
của tôi. Nội dung các chuyên đề bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giáo viên tiểu học hạng 2 rất bổ ích đối với cả người làm giáo viên và người làm
công tác quản lí như tôi. Sau khi được bồi tôi nghĩ, mình cần chia sẻ một số nội
dung được bồi dưỡng với đội ngũ giáo viên trong trường để họ thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ của một nhà giáo dục. Bên cạnh đó lại có nhiều chuyên đề giúp tôi làm tốt
hơn công tác quản lí của mình.
PHẦN 2: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA
BỒI DƯỠNG.
1. Yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đối với bản thân:
Tôi tên là Phạm Thị Thu Hoài. Tôi là một giáo viên giảng dạy 12 năm tại trường
tiểu học Thống Nhât, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó từ năm
2016, tôi được bổ nhiệm làm công tác quản lý tại trường Tiểu học Thống Nhất
huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà rịa Vũng Tàu. Một người thầy mà tôi ngưỡng mộ đã gây
dựng cho tôi ước mơ trở thành cô giáo. Trong suốt những năm công tác tôi luôn
phấn đấu để trở thành người Thầy được học sinh kính trọng và quý mến, phụ huynh
tin tưởng. Tôi tự hào vì mình là một giáo viên yêu nghề. Mỗi khi ra đường những

lời chào của học sinh, những câu thăm hỏi của phụ huynh khi có dịp gặp mặt là
nguồn động viên và cũng là động lực để tôi tận tụy với nghề “cô giáo trường làng”.
Hiện nay với công tác quản lí tôi mong muốn góp phần xây dựng và đưa trường tiểu
học Thống Nhất phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, nâng cao
năng lực đội ngũ giáo viên trong nhà trường để trường Tiểu học Thống Nhất xứng
tầm với các trường tiên tiến trong huyện – mặc dù trường năm trên địa bàn vùng
sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện.
19

Bản thân tôi dù ở cương vị công tác nào cũng luôn luôn phấn đấu trở thành
người giáo viên có trách nhiệm, yêu nghề; phấn đấu đạt chuẩn giáo viên tiểu học
theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDDT ngày 04/05/2007; và chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2 theo quy định tại điều 4, Thông tư số
21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015.
Ngoài các quy định, tiêu chuẩn đó, bản thân tôi là một cán bộ quản lý nên tôi
luôn lấy tình cảm của một người giáo viên và đôi lúc lại đóng vai một người bạn để
chia sẻ khó khăn, đồng thời tháo gỡ những khúc mắc của các anh chị em đồng
nghiệp. Nỗ lực xây xựng tập thể đoàn kết và xây dựng văn hóa nhà trường, tạo sự
tin tưởng cho phụ huynh học sinh.Lấy sự thành công trong việc, sự đoàn kết trong
môi trường sư phạm làm niềm vui. Lấy gương mẫu để làm mực thước giáo dục.
Làm cho học sinh gần gũi, tin yêu cô hiệu phó. Tạo dựng cho mình phong cách làm
việc cởi mở, thân thiện và hiệu quả.
2. Đánh giá hiệu quả của hoạt động nghề nghiệp của cá nhân trước khi
tham gia khóa bồi dưỡng:
Là một giáo viên cũng là người quản lý, tôi luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ
được nhà trường giao. Tiếp cận công nghệ, đã biết ứng dụng công nghệ thông tin
vào dạy học, vào công tác quản lí giáo dục. Nắm được định hướng đổi mới giáo dục
nhưng chưa được sâu. Làm công tác quản lí bản thân tôi mong muốn có kĩ năng
quản lí, đào tạo và phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực cho giáo viên trong nhà

trường và đã bắt tay thực hiện nhưng hiệu quả chưa như mong đợi. Việc tạo động
lực cho giáo viên còn hạn chế. Bản thân tôi đã tích cực học tập để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác của bản thân nhưng những nội dung
học tập của chương trình bồi dưỡng chuwscs danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học
hạng 2 có nhiều nội dung trước giờ tôi chưa được cập nhật để làm tốt hơn công việc
của mình (rất hữu ích). Sau khóa học tôi nhận thấy mình cần phải cập nhật thêm
nhiều kiến thức, nhiều thông tin về giáo dục, về xu hướng giáo dục quốc tế và quan
điểm, chương trình giáo dục ở các nước có nền giáo dục tiên tiến (điều này trước
20

đây tôi chưa từng làm),… để đáp ứng yêu cầu của việc đổi mới giáo dục và định
hướng phát triển nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
3. Kế hoạch hoạt động cá nhân sau khi tham gia khóa bồi dưỡng nhằm đáp
ứng yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:
+ Trước hết phải nhận thức được vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong công
tác giáo dục của nhà trường; chuyển hóa được nhu cầu, đòi hỏi của xã hội thành
động cơ mục đích của cá nhân; chủ động, tích cực, tự giác phấn đấu tự học, tự bồi
dưỡng.
+ Trang bị cho mình thêm những kiến thức, kỹ năng sư phạm, đặc điểm tâm lý
lứa tuổi học sinh Tiểu học thật tốt, phương pháp dạy học tích cực và cách thức tổ
chức lớp học lấy học sinh làm trung tâm.
+ Tìm hiểu thêm về đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay, truyền tải đến đội ngũ giáo viên trong nhà trường để họ nắm được vì sao phải
đổi mới, đổi mới như thế nào?
+ Tìm hiểu thêm về các mô hình trường học tiên tiên; các phương pháp dạy học
tích cực; cách tổ chức dạy học phân hóa,…để nắm biết và để có thể giúp đỡ giáo
viên thực hiện tốt hơn việc giảng dạy theo định hướng mới.
+ Tìm hiểu về chương trình, sách giáo khoa mới để chuẩn bị cho việc bồi dưỡng
giáo viên thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

+ Tạo động lực để giáo viên phát huy năng lực.
+ Đổi mới hoạt động giáo dục trong nhà trương thông qua đổi mới việc tổ chức
các hoạt động trải nghiệm, các giờ sinh hoạt tập thể và các tiết học ngoài giờ lên
lớp. Bồi dưỡng giáo viên để họ tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
+ Bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm cho giáo viên để
tiến tới tiệm cận với phác họa hình mẫu giáo viên tiểu học theo yêu cầu đổi mới
giáo dục.

21

+ Lên kế hoạch mở các chuyên đề trong trường nhằm truyền tải đến giáo viên
những nội dung hữu ích cho công tác giáo dục của giáo viên mà qua lớp bồi dưỡng
tôi tiếp thu được.
+ Thực hiện công tác kiểm định chất lượng trường tiểu học.
+ Thực hiện một nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và hướng dẫn đồng
nghiệp thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.
+ Tham mưu với hiệu trường lên kế hoạch xây dựng văn hóa nhà trường và phát
triển thương hiệu cho trường tiểu học Thống Nhất, huyện Xuyên Mộc.
PHẦN 3: KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
Qua thời gian tham gia lớp học bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp giáo viên Tiểu học hạng 2, bản thân tôi có những ý kiến sau:
1. Nội dung của các chuyên đề phù hợp với đối tượng bồi dưỡng chức danh

nghề nghiệp hạng II.
1. Lịch học các chuyên đề bố trí phù hợp đảm bảo thời gian cho học viên tiếp thu
bài học.
2. Giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình, gần gũi, truyền thụ những kinh
nghiệm bổ ích cho học viên để học viên đáp ứng công tác giảng dạy trong nghề
nghiệp mà Đảng và nhà nước giao cho. Đặc biết các chia sẻ qua trải nghiệm thực tế

của các giảng viên đã mang đến cho chúng tôi cái nhì đa chiều hơn, rộng hơn về
giáo dục nói chung và giáo dục tiểu học nói riêng.
Một số đề xuất:
– Phòng giáo dục Xuyên Mộc tham mưu với UBND huyện, Sở Giáo dục Bà Rịa
Vũng Tàu mở thêm các lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên
tiểu học sớm hơn, để có nhiều giáo viên được tham gia bồi dưỡng hơn.
– Các thầy cô giảng viên hướng dẫn các chuyên đề nên chia sẻ nhiều hơn những
trải nghiệm thực tế mà thầy cô có cơ hội nắm bắt để mở rộng hơn cho học viên.
– Ban cán sự cần tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế hơn cho lớp!
22

Trên là bài thu hoạch sau khi được học tập và bồi dưỡng khóa bồi dưỡng chức
danh tiểu học hạng II. Rất mong được sự góp ý chỉ bảo của quý giảng viên để bài
được hoàn hảo cũng như quá trình công tác của bản thân tôi tốt hơn.
Người viết bài thu hoạch
ng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên Tiểu học
thông qua bồi dưỡng nâng hạng giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp là một biện pháp quan trọng và mang lại
những hiệu quả thiết thực. Để có thể không ngừng phát triển nghề
nghiệp bản thân, mỗi cán bộ quản lí, giáo viên Tiểu học cần có hiểu
biết, nắm vững đầy đủ, đúng đắn những nội dung của các chuyên
đề bồi dưỡng, nắm vững các kĩ năng có liên quan, đồng thời tích cực
vận dụng hiệu quả những kiến thức, kĩ năng đã được lĩnh hội trong
các hoạt động nghề nghiệp của bản thân và có thái độ, trách nhiệm
đúng đắn về nhà trường tiểu học trước yêu cầu hiện đại hóa đất
nước và chủ động hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11

năm 2013, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa hội nhập quốc tế;
2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2016), Quyết định 2516/QĐ-BGDĐT ngày tháng
năm 2016, về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 2;
3. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số
404/QĐ -TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
chuẩn Đề án đổi mới Chương trình, SGK giáo dục phổ thông;
4. Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Nghị định số
101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức, viên chức;

23

5. Nguyễn Thám, Lê Anh Phương (2017), Những vấn đề cơ bản của đổi mới căn
bản và toàn diện giáo dục đối với giáo dục phổ thông;
6. Trần Thị Quỳnh Nga (2017), Năng lực quản lí chương trình giáo dục tiểu học
theo yêu cầu đổi mới;
7. Bộ Giáo dục và đào tạo (2017), Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh
nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II;

24

kiểm định chất lượng

Giai đoạn 2017 – 2022

MỤC LỤC

NỘI DUNG Trang
Mục lục 1
Danh mục những vần âm viết tắt 2
Bảng tổng hợp tác dụng tự nhìn nhận 4
Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU 5
Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ 9
I.ĐẶT VẤN ĐỀ 9
II. TỰ ĐÁNH GIÁ 13

Tiêu chuẩn 1:

13
Tiêu chí 1 : 13
Tiêu chí 2 : 15
Tiêu chí 3 : 16
Tiêu chí 4 : 17
Tiêu chí 5 : 19
Tiêu chí 6 : 20
Tiêu chí 7 : 22

Tiêu chuẩn 2:

24
Tiêu chí 1 : 25
Tiêu chí 2 : 26
Tiêu chí 3 : 27
Tiêu chí 4 : 28
Tiêu chí 5 : 30

Tiêu chuẩn 3:

32
Tiêu chí 1 : 33
Tiêu chí 2 : 34
Tiêu chí 3 : 35
Tiêu chí 4 : 37
Tiêu chí 5 : 38
Tiêu chí 6 : 40

Tiêu chuẩn 4:

42
Tiêu chí 1 : 42
Tiêu chí 2 : 44
Tiêu chí 3 : 46

Tiêu chuẩn 5:

48
Tiêu chí 1 : 48
Tiêu chí 2 : 50
Tiêu chí 3 : 52
Tiêu chí 4 : 54
Tiêu chí 5 : 55
Tiêu chí 6 : 57
Tiêu chí 7 : 58
Kết luận 60

DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO

TT

KÝ TỰ VIẾT TẮT

TỪ, CỤM TỪ ĐƯỢC VIẾT TẮT

1 ANTT An ninh trật tự
2 ATGT An toàn giao thông vận tải
3 ATTP An toàn thực phẩm
4 BGH Ban giám hiệu
5 BHTT Bảo hiểm thân thể
6 BHYT Bảo hiểm y tế
7 CB Cán bộ
8 CBQL Cán bộ quản trị
9 CBCC-VC Cán bộ công chức-Viên chức
10 BĐDCMHS Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên
11 CSVC Cơ sở vật chất
12 ĐHSP Đại học sư phạm
13 ĐDDH Đồ dùng dạy học
14 GD – ĐT Giáo dục đào tạo – Đào tạo
15 GV Giáo viên
16 GVCN Giáo viên chủ nhiệm
17 GVTH Giáo viên tiểu học
18 HS Học sinh
19 HSG Học sinh giỏi
20 HT Hiệu trưởng
21 NGLL Ngoài giờ lên lớp
22 NV Nhân viên
23 PCGDTH – ĐĐT Phổ cập giáo dục tiểu học – Đúng độ tuổi
24 TĐG Tự nhìn nhận
25 Ủy Ban Nhân Dân Ủy ban nhân dân

BẢNG TỔNG HỢP

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1 x 5 x
2 x 6 x
3 x 7 x
4 x

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1 x 4 x
2 x 5 x
3 x

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1 x 4 x
2 x 5 x
3 x 6 x

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1 x 3 x
2 x

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

Tiêu chí

Đạt

Không đạt

1 x 5 x
2 x 6 x
3 x 7 x
4 x

Tổng số các chỉ số đạt: 81/84 tỷ lệ : 96,4 %

Tổng số các tiêu chí đạt: 25/28 tỷ lệ: 89,3 %

PHẦN I

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Tên trường (theo quyết định thành lập):TRƯỜNG TIỂU HỌC LÝ TỰ TRỌNG

Cơ quan chủ quản : Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Tỉnh Quảng Trị Họ và tênhiệu trưởng Phạm Tùng Vinh
Huyện Đông Hà Điện thoại 02333851672
P. 3 FAX
Đạt chuẩn vương quốc Mức độ I Website : Violet. vn / th-thphuong3-quangtri
Năm xây dựng 1992 Số điểm trường 01
Công lập x Có học viên khuyết tật
Tư thục Có học viên bán trú X
Thuộc vùng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả Có học viên nội trú
Trường link với quốc tế Loại hình khác
Trường đại trà phổ thông DTNT
 1. Số lớp

Số lớp

Năm học 2011 -2012

Năm học 2012 -2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Khối lớp 1 2 2 3 3 3
Khối lớp 2 2 2 2 3 2
Khối lớp 3 3 2 2 2 3
Khối lớp 4 2 2 2 2 2
Khối lớp 5 2 2 2 2 2

Cộng

11 10 11 12 12
 1. Số phòng học

Năm học 2011 -2012

Năm học 2012 -2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Tổng số 10 10 11 12 14
Phòng họcvững chắc 10 10 10 10 14
Phòng học bán vững chắc
Phòng học tạm 01 02

Cộng

10 10 11 12 14

3- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

a ) Số liệu tại thời gian tự nhìn nhận :

Tổng số

Nữ

Dân tộc

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Đạt chuẩn Trên chuẩn Chưa đạt chuẩn
Hiệu trưởng 01 0 01
Phó hiệu trưởng 01 01 01
Giáo viên 23 18 01 22 HĐồng 4GV
Nhân viên 02 01 01 01

Cộng

27 20 25

b ) Số liệu của 5 năm gần đây :

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Tổng sốgiáo viên 23 23 23 23 22
Tỷ lệgiáo viên / lớp 1.6 1.5 1.5 1.58 1.5
Tỷ lệ giáo viên / học viên 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tương tự 3 3 3 3 4
Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên 2 3 3

4- Học sinh

Năm học

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Năm học 2013-2014

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Tổng số 320 342 388 396 421
Khối lớp 1 68 77 105 87 93
Khối lớp 2 66 64 74 105 83
Khối lớp 3 75 67 65 74 106
Khối lớp 4 56 76 66 64 74
Khối lớp 5 55 58 78 66 65
Nữ 153 161 174 172 190
Dân tộc 0 0 0 0 0
Đối tượng chủ trương
Khuyết tật 1 1 1 1 0
Tuyển mới 68 77 105 86 91
Lưu ban 0 0 0 1

2
Bỏ học 0 0 0 0 0
Học 2 buổi / ngày 320 342 388 396 421
Bán trú 190 237 252 270 301
Nội trú 0 0 0 0 0
Tỷ lệ trung bình học viên / lớp 29 34 35,3 33 35
Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi 95,3 97,1 98,0 94,9 96,4
Nữ 98,7 98,6 99,0 97,1 98,4
Dân tộc 0 0 0 0 0
Tổng số học viên / học viên hoàn thành xong chương trình cấp học / tốt nghiệp 55 58 58 66 65
– Nữ 33 30 40 25 34
– Dân tộc 0 0 0 0 0
Tổng số học viên / học viên giỏi cấp tỉnh 8 1 1 0 0
Tổng số học viên / học viên giỏi vương quốc 0 0 0 0 0
Tỷ lệ chuyển cấp ( hoặc thi đỗ vào những trường ĐH, cao đẳng ) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

PHẦN 2

TỰ ĐÁNH GIÁ

I – ĐẶT VẤN ĐỀ :Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được xây dựng theo Quyết định số 69 / QĐ-UB ngày 11/8/1992 của quản trị Ủy Ban Nhân Dân thị xã Đông Hà, trên cơ sở tách trường cấp 1 và cấp 2 P. 3. Sự sinh ra của nhà trường đã góp thêm phần cung ứng nhu yếu tăng trưởng của sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà nói chung và niềm mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân P. 3. Bằng sự hỗ trợ vốn của chính phủ nước nhà Na – uy và đối ứng của tỉnh, ngôi trường đã được kiến thiết xây dựng khang trang, từng bước trang thiết bị văn minh. Bằng nghị lực vươn lên không ngừng của đội ngũ thầy cô giáo, sự nỗ lực học tập và rèn luyện của học viên, với sự chăm sóc chỉ huy của chỉ huy những cấp, đặc biệt quan trọng là sự động viên khuyến khích kịp thời của lực lượng cha mẹ học viên, qua 24 năm hoạt động giải trí, thầy trò Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã cùng nhau thiết kế xây dựng nên một nền tảng giáo dục vững chãi, xứng danh với quy mô tăng trưởng giáo dục đô thị. Những năm học vừa mới qua trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã đạt được những tác dụng đáng ghi nhận : 12 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị ( thành phố ), 4 chiến sỹ đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhiều học viên đạt giải cao trong những Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp tỉnh. Thư viện trường học được công nhận đạt chuẩn 01 ; Trường đạt đơn vị chức năng văn hóa truyền thống thành phố năm 2007 ; Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh, chi bộ đạt “ Chi bộ trong sáng, vững mạnh ”. Năm 2000, 2012 trường đạt chuẩn vương quốc mức độ I và được công nhận Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm năm nay .Cơ cấu, tổ chức triển khai cỗ máy nhà trường rất đầy đủ, theo đúng lao lý của Điều lệ trường Tiểu học. Các hội đồng, tổ trình độ và những tổ chức triển khai chính trị, đoàn thể trong nhà trường đều hoạt động giải trí tích cực, hiệu suất cao. Đội ngũ giáo viên của trường đoàn kết, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao, năng lượng trình độ nhiệm vụ vững vàng, hoàn thành xong xuất sắc mọi trách nhiệm được giao. Hiện tại 100 % giáo viên của trường có trình độ đạt chuẩn trở lên ( trong đó tỉ lệ trên chuẩn đạt 95,5 % ) .Hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường cung ứng không thiếu những nhu yếu dạy và học. Khuôn viên trường có diện tích quy hoạnh 6360 mét vuông ( trung bình mỗi học viên hơn 15 mét vuông ). Hiện tại trường có 1 dãy nhà hai tầng gồm 14 phòng học với khá đầy đủ bàn và ghế và trang thiết bị bên trong để ship hàng hoạt động giải trí dạy và học. Có 4 khu vệ sinh – dành cho giáo viên và dành cho học viên, nhà để xe, mạng lưới hệ thống nước sạch, sân bãi của trường cung ứng nhu yếu của những hoạt động giải trí giáo dục .Xác định mục tiêu tự nhìn nhận là một giải pháp quản trị chất lượng và hiệu suất cao nhằm mục đích mục tiêu nhìn nhận thực trạng, xác lập đúng mực những điểm mạnh, điểm yếu của nhà trường theo tiêu chuẩn đề ra. Từ đó thiết kế xây dựng và phát huy những thế mạnh, khắc phục những điểm yếu để bảo vệ chất lượng giáo dục của nhà trường không ngừng tăng trưởng .Phạm vi Tự nhìn nhận : Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tiến hành thực thi công tác làm việc tự nhìn nhận chất lượng giáo dục của nhà trường dựa theo 5 Tiêu chuẩn ( gồm 28 tiêu chuẩn, 84 chỉ số ) do Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành. Hệ thống thông tin dẫn chứng được tích lũy qua 5 năm học ( từ năm học 2011 – 2012 đến năm học năm ngoái – năm nay ) .Phương pháp và công cụ nhìn nhận : Để triển khai tự nhìn nhận, nhà trường đã địa thế căn cứ vào Thông tư số 42/2012 / TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và giảng dạy, Công văn số 8987 / BGDĐT về việc hướng dẫn tự nhìn nhận và nhìn nhận ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục liên tục, Công văn số 46 / KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/1/2013 về việc xác lập nhu yếu, gợi ý tìm dẫn chứng theo tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng giáo dục trường tiểu học làm công cụ nhìn nhận. Từ đó xây dựng Hội đồng Tự nhìn nhận và thiết kế xây dựng kế hoạch, quy trình Tự nhìn nhận theo từng tiêu chuẩn của những tiêu chuẩn. Việc thực thi tích lũy thông tin, dẫn chứng ; thanh tra rà soát những hoạt động giải trí giáo dục, so sánh, so sánh hiệu quả tự nhìn nhận với những tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT phát hành được Hội đồng Tự nhìn nhận thực thi một cách khoa học, dân chủ, khách quan, trung thực, công khai minh bạch .- Quy trình Tự nhìn nhận của nhà trường :+ Thành lập Hội đồng tự nhìn nhận của trường+ Xây dựng kế hoạch tự nhìn nhận+ Thu thập, giải quyết và xử lý và nghiên cứu và phân tích những thông tin, dẫn chứng+ Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chuẩn ;+ Viết báo cáo giải trình tự nhìn nhận+ Công bố báo cáo giải trình tự nhìn nhận .- Nguyên tắc nhìn nhận : Hội đồng tự nhìn nhận thao tác theo nguyên tắc tập trung chuyên sâu dân chủ và đàm đạo để đi đến thống nhất ; mọi quyết định hành động chỉ có giá trị khi tối thiểu 2/3 thành viên trong Hội đồng nhất trí .

 1. đồng tự đánh của nhà trường đã kiến thiết xây dựng kế hoạch tự nhìn nhận khoa học biểu lộ rõ mục tiêu, phân công nghĩa vụ và trách nhiệm cho những thành viên đơn cử, dự kiến những nguồn lực và thời gian cần kêu gọi rõ ràng, xác lập công cụ nhìn nhận đúng đắn, những nguồn thông tin dẫn chứng đúng mực. Xác định thời hạn biểu cho từng hoạt động giải trí thuận tiện .

Tất cả những bước trên đều được triển khai đúng hướng dẫn và bảo vệ tính dân chủ, công khai minh bạch, khoa học. Các lý giải, đánh giá và nhận định, Kết luận đưa ra trong quá trình tự nhìn nhận dựa trên những thông tin, vật chứng đơn cử, rõ ràng, bảo vệ độ an toàn và đáng tin cậy. Báo cáo tự nhìn nhận đã bao quát khá đầy đủ những tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng nhà trường .Nhà trường thực thi công tác làm việc tự nhìn nhận từ tháng 9/2011 theo thông tư cũ và chỉnh sửa ( theo Thông tư 42/2012 / TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 ) từ tháng 9/2013. Trong suốt thời hạn triển khai công tác làm việc tự nhìn nhận, chỉ huy trường đã kêu gọi sự vào cuộc của toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên cấp dưới, sự tham gia của Ban Đại diện cha mẹ học viên và mời những chiến sỹ chỉ huy của Đảng ủy, Hội đồng giáo dục, Ủy ban nhân dân phường P. 3. Tuy nhiên, lực lượng nòng cốt vẫn là những thành viên của Hội đồng tự nhìn nhận. Mỗi thành viên trong Hội đồng tự nhìn nhận đều nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nguyên do của công tác làm việc tự nhìn nhận nên đã dành thời hạn ngoài giờ thực thi trách nhiệm trình độ được phân công của mình để triển khai xong trách nhiệm mà Hội đồng tự nhìn nhận giao cho .Để công tác làm việc tự nhìn nhận được triển khai thuận tiện và có hiệu suất cao, Hội đồng tự nhìn nhận của trường đã xác lập rõ những nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn kinh tế tài chính cần kêu gọi. Công việc tích lũy những thông tin dẫn chứng cho từng tiêu chuẩn được Hội đồng triển khai đúng kế hoạch. Nhờ đó mà quy trình tiến độ và chất lượng việc làm được bảo vệ. Sau khi triển khai xong những phiếu nhìn nhận tiêu chuẩn, lập bảng mã và hộp thông tin vật chứng, Hội đồng tự nhìn nhận đã hoàn thành xong báo cáo giải trình đúng thời hạn dự kiến trong kế hoạch .Với sự thao tác đầy tận tâm và nghĩa vụ và trách nhiệm, công tác làm việc tự nhìn nhận của trường đã cơ bản thành công xuất sắc. Đây là sự kiện lưu lại bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp tăng trưởng giáo dục của nhà trường, của địa phương, là nền tảng vững chãi để nhà trường ĐK kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục trong những năm học tới .

 1. cáo tự nhìn nhận đã bộc lộ tính tự chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà trường trong hàng loạt hoạt động giải trí giáo dục theo tính năng, trách nhiệm được giao ; bộc lộ được tính khách quan, trung thực, dân chủ và công khai minh bạch. Các điểm mạnh, điểm yếu đều được miêu tả khá đầy đủ. Mỗi tiêu chuẩn đều có kế hoạch triển khai, nâng cấp cải tiến chất lượng trong thời hạn tới. Các diễn đạt, đánh giá và nhận định, Tóm lại đưa ra trong quá trình tự nhìn nhận đều dựa trên những dẫn chứng đơn cử, rõ ràng, bảo vệ độ an toàn và đáng tin cậy. Báo cáo tự nhìn nhận của trường Tiểu học Lý Tự Trọng đã bao quát không thiếu những tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng nhà trường theo pháp luật của Bộ giáo dục và giảng dạy .

II- TỰ ĐÁNH GIÁ

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

Mở đầu: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có hệ thống tổ chức bộ máy đầy đủ theo Điều lệ trường Tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành, gồm có Chi bộ Đảng, Hội đồng trường, BGH, các Hội đồng tư vấn, Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chuyên môn. Cơ cấu các tổ chức được bố trí, sắp xếp hợp lí, phù hợp với trình độ, năng lực sư phạm của từng CB,GV. Công tác quản lí được nhà trường tổ chức khoa học, chặt chẽ đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy có hiệu quả sự sáng tạo, nhiệt tình của đội ngũ cán bộ GV trong quá trình công tác. Các tổ chức trong nhà trường hằng năm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng tháng, học kỳ và cả năm học. Nhà trường luôn đề ra nhiều biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do Trung ương và ngành phát động. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã làm tốt công tác quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý hành chính, tài chính, cơ sở vật chất. Ngoài việc phân công hợp lý đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học, trường còn tăng cường thêm các đầu mối hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học.

a ) Có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và những hội đồng ( hội đồng trường so với trường công lập, hội đồng quản trị so với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và những hội đồng tư vấn khác ) ;b ) Có tổ chức triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn người trẻ tuổi Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và những tổ chức triển khai xã hội khác ;c ) Có những tổ trình độ và tổ văn phòng .1. Mô tả thực trạng :Nhà trường có Hiệu trưởng, 01 Phó hiệu trưởng theo lao lý trong khoản 1, Điều 21 của Điều lệ trường Tiểu học [ H1-1-01-01 ]. Nhà trường đã xây dựng Hội đồng trường theo Quyết định số 61 / QĐ-UBND ngày 18/3/2010 và Quyết định số 208 / QĐ-PGDĐT ngày 26/11/2015. Hội đồng trường có 07 thành viên [ H1-1-01-02 ], hàng năm có nghị quyết để chỉ huy nhà trường triển khai hoạt động giải trí có hiệu suất cao [ H1-1-01-03 ]. Nhà trường xây dựng rất đầy đủ những Hội đồng trong trường : Hội đồng thi đua khen thưởng ; Hội đồng Khoa học [ H1-1-01-04 ] .

Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có tổ chức chi bộ Đảng với tổng số 16 đảng viên [H1-1-01-05]. Chi bộ sinh hoạt mỗi tháng một lần. Công đoàn nhà trường có 23 đoàn viên [H1-1-01-06], có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh với tổng số 180 đội viên, 259 nhi đồng, Liên Đội tổ chức Đại Hội hàng năm để điều hành các hoạt động [H1-1-01-07].

Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học, trường xây dựng 03 tổ trình độ gồm : tổ 1 ; tổ 2,3 ; tổ 4,5 và một Tổ Văn phòng theo quyết định hành động xây dựng của hiệu trưởng vào đầu năm học [ H1-1-01-8 ] .

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cỗ máy khá đầy đủ, đúng pháp luật của Điều lệ trường Tiểu học .

3. Điểm yếu: Không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục duy trì và phát huy những điểm mạnh đã đạt được .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường Tiểu học.

a ) Lớp học được tổ chức triển khai theo lao lý ;b ) Số học sinh trong một lớp theo lao lý ;c ) Địa điểm đặt trường, điểm trường theo pháp luật .

1. Mô tả hiện trạng:

Toàn trường có đủ 5 khối lớp, mỗi khối có 03 lớp, riêng khối 5 có 02 lớp ; mỗi lớp đều có lớp trưởng, hai lớp phó, mỗi lớp chia thành những nhóm, trong mỗi nhóm đều có 01 nhóm trưởng [ H3-1-02-01 ] ; [ H4-1-02-01 ] .Số lượng học viên trung bình hằng năm đạt 33HS / lớp. Tổng số học viên toàn trường tương thích với điều lệ và lao lý nên tổ chức triển khai tốt những hoạt động giải trí giáo dục [ H5-1-02-02 ] ; [ H6-1-02-02 ] ; [ H7-1-02-02 ] .Nhà trường được đóng tại thành phố 6 – phường 3 – TP Đông Hà, là khu vực TT của phường nên thuận tiện cho học viên trên địa phận đi học. Bên cạnh đó, trường còn có số ít học viên thuộc thành phố Khe Lấp ở xa TT hơn 7 km nên trở ngại cho những em khi đến trường [ H8-1-02-03 ] ; [ H8-1-02-03 ] .

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có đủ cơ cấu tổ chức về lớp học theo đúng lao lý của Điều lệ trường tiểu học. Số học sinh bảo vệ dưới 35HS / lớp. Trường ở vị trí nên thuận tiện cho học viên đến trường .

3. Điểm yếu:

Một số học viên ở xa trường hơn 7 km tác động ảnh hưởng đến hoạt động giải trí học tập của những em .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường tạo mọi điều kiện kèm theo và tương hỗ để những em được ở lại bán trú .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 3: Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng theo quy định tại Điều lệ trường Tiểu học.

a ) Có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai theo pháp luật ;b ) Xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và triển khai hoạt động và sinh hoạt tổ theo lao lý ;c ) Thực hiện những trách nhiệm của tổ theo pháp luật .

1. Mô tả hiện trạng:

Trường có 27 cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới được chia thành 3 tổ trình độ tổ 1 gồm 6 thành viên ; tổ 2,3 gồm 8 thành viên ; tổ 4,5 gồm 8 thành viên. Tổ 2,3 và tổ 4,5 có thêm tổ phó. Tổ văn phòng có 5 thành viên gồm : 01 kế toán kiêm y tế ( tổ trưởng ), 01 giáo viên kiêm thủ quỹ ( tổ phó ), 01 giáo viên làm văn phòng, 01 TPT Đội, 01 thư viện-thiết bị. Tổ văn phòng chưa có nhân viên cấp dưới y tế, văn phòng là giáo viên tiểu học đảm nhiệm [ H1-1-01-08 ]Tổ trình độ và tổ văn phòng đều thiết kế xây dựng kế hoạch hoạt động giải trí theo tuần, tháng, học kì và năm học. Tổ trình độ và tổ văn phòng hoạt động và sinh hoạt 2 tuần một lần và tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt khác khi có việc làm cần xử lý kịp thời [ H8-1-03-01 ]

Hàng tháng, tổ chuyên môn, tổ văn phòng tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ như: Khảo sát chất lượng học sinh, dự giờ, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra nề nếp học sinh, kiểm tra vở sạch chữ đẹp, kiểm tra công tác chấm chữa bài của học sinh, kiểm tra thiết bị đồ dùng dạy học và sách giáo khoa, hồ sơ sổ sách…v..v…tổ văn phòng giúp hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, thống kê theo quy định. Tổ văn phòng không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra đánh giá chất lượng lẫn nhau tuy nhiên tổ văn phòng còn thiếu chức danh vị trí việc làm nên công tác chuyên môn chưa cao. Lãnh đạo trường thường xuyên kiểm tra toàn diện các tổ, khối; cuối mỗi năm học đều có đánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học [H8-1-03-02].

2. Điểm mạnh:

Cơ cấu tổ chức triển khai tổ và hoạt động giải trí của tổ trình độ đúng pháp luật của Điều lệ. Kế hoạch hoạt động giải trí được thiết kế xây dựng một cách khoa học tương thích với trong thực tiễn đơn vị chức năng. Hoạt động của những tổ có nề nếp, dữ thế chủ động, linh động, phát minh sáng tạo .

3. Điểm yếu:

Tổ văn phòng còn thiếu chức danh vị trí việc làm, giáo viên tiểu học đảm nhiệm chưa được đào tạo và giảng dạy nhiệm vụ nên chất lượng trình độ trong việc làm chưa cao .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục duy trì công tác làm việc chỉ huy, giám sát những hoạt động giải trí của tổ, có kế hoạch thay đổi hoạt động và sinh hoạt tổ trình độ, tổ văn phòng như sử dụng những buổi hoạt động và sinh hoạt tổ trình độ để tiến hành những chuyên đề thay đổi chiêu thức giảng dạy. Có kế hoạch để tham mưu những cấp cho nhân viên cấp dưới văn phòng tập huấn thêm nhiệm vụ. Hợp đồng với trạm y tế phường đảm nhiệm việc làm y tế học đường và kiểm tra giám sát về vệ sinh ATTP trong công tác làm việc bán trú .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 4: Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cơ quan quản lí giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

a ) Thực hiện những thông tư, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lí hành chính của chính quyền sở tại địa phương, sự chỉ huy về trình độ, nhiệm vụ của cơ quan quản lí giáo dục ;b ) Thực hiện chính sách báo cáo giải trình định kì, báo cáo giải trình đột xuất theo lao lý ;c ) Đảm bảo Quy chế triển khai dân chủ trong hoạt động giải trí của nhà trường .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường tiếp tục tiến hành và tổ chức triển khai thực thi những Chỉ thị, Nghị quyết của cấp ủy Đảng, chấp hành sự quản lí hành chính của chính quyền sở tại địa phương [ H9-1-04-01 ], chấp hành tốt sự chỉ huy về trình độ, nhiệm vụ của cơ quan quản trị giáo dục [ H9-1-04-02 ]. Tuy nhiên, hằng năm trường vẫn có một số ít GV mới chuyển đến, giáo viên hợp đồng nên việc tiếp thu những văn bản chỉ huy những cấp đôi lúc chưa kịp thời .Trường đã triển khai trang nghiêm chính sách thông tin hai chiều, báo cáo giải trình định kì, báo cáo giải trình đột xuất theo lao lý, đúng thời hạn [ H10-1-04-05 ] .Quy chế triển khai dân chủ so với hoạt động giải trí trường học phát hành kèm theo Quyết định số 04/2000 / QĐ-BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GDĐT đã được nhà trường thực thi tráng lệ, công khai minh bạch minh bạch trong toàn bộ những hoạt động giải trí : kinh tế tài chính, CSVC, chất lượng đội ngũ, chất lượng học viên, tuyển sinh, phân công trình độ, xếp loại thi đua [ H9-1-04-04 ] ; [ H1-1-01-03 ]

2. Điểm mạnh:

Nhà trường tiến hành kịp thời, vừa đủ những văn bản chỉ huy của cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại địa phương và của ngành ; triển khai những chính sách báo cáo giải trình không thiếu kịp thời .Nhà trường kiến thiết xây dựng và triển khai tốt những quy định nên tạo được niềm tin trong đội ngũ GV .Đội ngũ GV có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm cao trong triển khai Quy chế dân chủ, đội ngũ cán bộ quản lí nhạy bén trong mọi hoạt động giải trí của nhà trường .

3. Điểm yếu:

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cho một số giáo viên trẻ mới chuyển đến, GV hợp đồng chưa kịp thời.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học tới, trường tăng cường đầu tư thêm tài liệu, thời gian (hội họp, sinh hoạt) để tạo điều kiện cho CB,GV,NV chưa được tiếp thu kịp thời học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 5: Quản lí hành chính, thực hiện các phong trào thi đua theo quy định.

a ) Có đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo lao lý của Điều lệ trường tiểu học ;b ) Lưu trữ khá đầy đủ khoa học hồ sơ, văn bản theo lao lý của Luật Lưu trữ ;c ) Thực hiện những cuộc hoạt động, tổ chức triển khai và duy trì trào lưu thi đua theo hướng dẫn của ngành và lao lý của Nhà nước .

1. Mô tả hiện trạng:

Trường có rất đầy đủ hồ sơ phục vụ hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo pháp luật của Điều lệ trường tiểu học ; hạng mục hồ sơ nhà trường gồm : học bạ của học viên ; sổ đăng bộ ; sổ phổ cập giáo dục tiểu học ; sổ theo dõi tác dụng kiểm tra, nhìn nhận học viên ; học bạ của học viên ; sổ quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ; sổ quản lí gia tài, kinh tế tài chính ; sổ quản lí những văn bản, công văn [ H11-1-05-01 ] .Trường đã tàng trữ khá đầy đủ hồ sơ, văn bản theo lao lý. Văn phòng là giáo viên kiêm nhiệm, không được đào tạo và giảng dạy chính quy nên còn lúng túng trong hoạt động giải trí [ H11-1-05-02 ] .Trường đã triển khai tốt việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”, những cuộc hoạt động “ Hai không ”, “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và phát minh sáng tạo ” [ H9-1 – 04 – 02 ] ; những trào lưu thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực ” và những trào lưu thi đua do ngành phát động. [ H11-1-05 – 03 ]. Trường đã thực thi tốt những “ điểm nhấn ” của sở GD&ĐT Quảng Trị [ H11-1-05-04 ]

2. Điểm mạnh:

Trường có không thiếu hồ sơ phục vụ hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường theo pháp luật của Điều lệ trường Tiểu học .Mỗi cán bộ giáo viên đều có ý thức cao, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm tốt trong việc thực thi những cuộc hoạt động, những trào lưu thi đua .

3. Điểm yếu:

Giáo viên tiểu học làm công tác làm việc văn phòng nên chưa tương thích trình độ vì thế việc sắp xếp tàng trữ hồ sơ chưa khoa học .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tạo điều kiện kèm theo cho nhân viên cấp dưới làm công tác làm việc văn phòng tham gia những lớp tập huấn để trau dồi thêm trình độ nhiệm vụ văn phòng .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 6: Quản lí các hoạt động giáo dục, quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lí tài chính, đất đai, cơ sở vật chất theo quy định.

a ) Thực hiện trách nhiệm quản lí những hoạt động giải trí giáo dục và quản lí học viên theo pháp luật của Điều lệ trường tiểu học ;b ) Thực hiện tuyển dụng, đề bạt, chỉ định, quản lí cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới theo pháp luật của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và những lao lý khác của pháp lý ;c ) Quản lí, sử dụng hiệu suất cao kinh tế tài chính, đất đai, cơ sở vật chất để ship hàng những hoạt động giải trí giáo dục .

1. Mô tả hiện trạng:

Hàng năm nhà trường đều có giải pháp quản trị ngặt nghèo những hoạt động giải trí giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp, phân công đội ngũ quản trị học viên một cách tổng lực. Trường đã có kế hoạch phân công trách nhiệm đơn cử cho từng giáo viên, nhân viên cấp dưới triển khai trách nhiệm quản lí hoạt động giải trí giáo dục. Công tác quản lí nhà trường theo pháp luật của Điều lệ trường tiểu học, được phản ánh khá đầy đủ qua kế hoạch năm học [ H11-1-06-01 ] ; những loại hồ sơ tàng trữ tại nhà trường [ H11-1-05-01 ]. Lãnh đạo trường có kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc quản trị và lập kế hoạch giáo dục thế cho nên chất lượng giáo dục luôn được chứng minh và khẳng định. Nhiều năm qua, những hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường luôn đạt tác dụng cao, tuy nhiên, số lượng GV trong biên chế hằng năm còn thiếu phải hợp đồng giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc chủ nhiệm và giảng dạy, trả lương theo tiết nên chất lượng giảng dạy và quản trị HS có phần hạn chế .Công tác tuyển dụng giáo viên và nhân viên cấp dưới, chỉ định cán bộ quản lí thuộc thẩm quyền của Ủy Ban Nhân Dân, phòng GD – ĐT thành phố Đông Hà theo lao lý của Luật cán bộ, công chức, viên chức, Điều lệ trường tiểu học và những pháp luật khác của pháp lý khi trường có nhu yếu chỉ định về cán bộ quản trị. Hằng năm, trường triển khai tốt việc chỉ định tổ trưởng, tổ phó tổ trình độ, văn phòng, thực thi ra mắt và quy hoạch nguồn phó Hiệu trưởng đúng lao lý của cấp trên [ H12-1-06-02 ] .Nhân viên kế toán của trường được đào tạo và giảng dạy chuyên ngành, trình độ ĐH chính quy, đã qua lớp kế toán trưởng nên giúp Hiệu trưởng thực thi tốt việc quản trị, sử dụng có hiệu suất cao công tác làm việc kinh tế tài chính theo Luật giá thành, thu, chi đúng mục tiêu, có kế hoạch ship hàng cho hoạt động giải trí trình độ giảng dạy, hoạt động giải trí NGLL và công khai minh bạch trước Hội đồng nhà trường, tăng cường góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, quản lý tài sản nhà trường trên ứng dụng. Sử dụng đất đai trong công tác làm việc quy hoạch kiến thiết xây dựng một cách tương thích cho việc phân loại diện tích quy hoạnh kiến thiết xây dựng trường, sân chơi, bãi tập, thiết kế xây dựng phòng bếp bán trú, khu vệ sinh cho học viên chất lượng tốt, quản lý tài sản, kinh tế tài chính theo lao lý [ H15-1-06-03 ] .

2. Điểm mạnh:

Lãnh đạo trường có kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc quản trị giáo dục, quản trị học viên và lập kế hoạch giáo dục thế cho nên chất lượng giáo dục luôn được chứng minh và khẳng định .Nhân viên kế toán của trường được giảng dạy chuyên ngành, có trình độ ĐH chính quy, đã qua lớp kế toán trưởng thế cho nên giúp hiệu trưởng quản trị tốt trong công tác làm việc kinh tế tài chính, cơ sở vật chất .

3. Điểm yếu:

Hằng năm, số lượng GV còn thiếu phải hợp đồng giáo viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm tay nghề làm công tác làm việc chủ nhiệm và giảng dạy, trả lương theo tiết nên cũng phần nào tác động ảnh hưởng đến việc chất lượng giáo dục và quản trị HS .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tham mưu với Ủy Ban Nhân Dân thành phố, phòng GD-ĐT để có kế hoạch biên chế đủ GV nhằm mục đích không thay đổi công tác làm việc giảng dạy trong những năm học tiếp theo .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 7: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực hiện các quy định về phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong nhà trường.

a ) Có giải pháp bảo vệ bảo mật an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tâm thương tích, cháy nổ, phòng tránh những tai hại thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh những tệ nạn xã hội trong nhà trường ;b ) Đảm bảo bảo đảm an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường ;c ) Không có hiện tượng kỳ lạ kì thị, vi phạm về giới, đấm đá bạo lực trong nhà trường .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường luôn làm tốt công tác làm việc phối hợp với những ban ngành kiến thiết xây dựng kế hoạch thực thi, bảo vệ bảo mật an ninh trật tự. Hằng năm nhà trường đều được ủy ban và công an phường công nhận trường bảo vệ về ANTT [ H16-1-07-01 ]. Nhà trường luôn kiến thiết xây dựng kế hoạch phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tâm thương tích, phòng tránh những mối đe dọa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh những tệ nạn xã hội bảo vệ bảo đảm an toàn cho cán bộ giáo viên và học viên [ H16-1-07-02 ]. Bên cạnh đó, do trường ở gần quốc lộ 9 nên dễ mất bảo đảm an toàn cho học viên khi tham gia giao thông vận tải .Trong nhiều năm qua, trường thực hiên tốt việc bảo vệ bảo đảm an toàn cho cán bộ giáo viên học viên của nhà trường, không có cán bộ, giáo viên, học viên bị những tai nạn thương tâm thương tích, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm. Nhà trường cũng rất chăm sóc đến sức khỏe thể chất của học viên nên đã phối hợp với TTYT phường và thành phố để khám, chăm nom chữa bệnh khởi đầu cho học viên [ H16-1-07-03 ] .Từ trước đến nay tuyệt đối không có hiện tượng kỳ lạ kì thị, vi phạm về giới, đấm đá bạo lực trong nhà trường [ H9-1-04-02 ] .

2. Điểm mạnh:

Cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn của trường chuẩn Quốc gia mức độ I nên thuận tiện trong việc bảo vệ bảo đảm an toàn cho giáo viên và học viên .Hằng năm nhà trường đã chú trọng việc thiết kế xây dựng những giải pháp và tăng cường góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cũng như triển khai tốt công tác làm việc tuyên truyền trong đội ngũ, học viên để bảo vệ bảo mật an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tâm thương tích, cháy nổ, phòng tránh những tai hại thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh những tệ nạn xã hội trong nhà trường ;

3. Điểm yếu:

Trường đóng trên địa phận cạnh Quốc lộ 9 tỷ lệ giao thông vận tải đông nên dễ dẫn đến mất bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông vận tải .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Trường tăng cường công tác làm việc tuyên truyền giáo dục cho học viên ý thức khi tham gia giao thông vận tải, giáo dục cho học viên kĩ năng tự bảo vệ cho bản thân .Tiếp tục làm tốt công tác làm việc phối hợp 3 môi trường tự nhiên giáo dục học viên .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Kết luận về Tiêu chuẩn 1:

Cơ cấu, tổ chức triển khai cỗ máy nhà trường không thiếu, theo đúng lao lý của Điều lệ trường tiểu học .Trường chấp hành tốt chủ trương, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, sự chỉ huy, chỉ huy của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cơ quan quản lí giáo dục những cấp ; bảo vệ Quy chế, thực thi dân chủ trong hoạt động giải trí của nhà trường .Trường đã triển khai tốt công tác làm việc quản lí hành chính, kinh tế tài chính, cơ sở vật chất, những hoạt động giải trí giáo dục và công tác làm việc quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên .Nhà trường tiến hành triển khai tốt những trào lưu thi đua, bảo vệ bảo mật an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho học viên và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới .Số lượng tiêu chuẩn đạt nhu yếu : 7/7Số lượng tiêu chuẩn không đạt nhu yếu : 0

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh

Mở đầu : Đội ngũ cán bộ quản trị, GV và nhân viên cấp dưới của nhà trường được biên chế rất đầy đủ theo đúng pháp luật của Điều lệ trường tiểu học. CBQL nhà trường có trình độ trình độ ĐHSP, được đào tạo và giảng dạy quản trị giáo dục, có năng lượng quản trị, lập kế hoạch và tổ chức triển khai tốt hoạt động giải trí giáo dục. Trình độ GV đạt chuẩn và trên chuẩn huấn luyện và đào tạo theo lao lý của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào. Đội ngũ giáo viên, nhân viên cấp dưới chưa đủ số lượng trong biên chế, thiếu đồng điệu trong trình độ huấn luyện và đào tạo. HS của nhà trường chăm ngoan, học giỏi phân phối theo lao lý và thực thi tốt trách nhiệm của người học .

Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.

a ) Hiệu trưởng có số năm dạy học từ 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ 2 năm trở lên ( không kể thời hạn tập sự ) ;b ) Được nhìn nhận hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học ;c ) Được tu dưỡng, tập huấn về chính trị và quản trị giáo dục theo pháp luật .

1. Mô tả hiện trạng:

Hiệu trưởng nhà trường có 39 năm công tác làm việc, trong đó có 11 năm dạy học, 20 năm làm công tác làm việc quản trị trong đó có 15 năm là phó hiệu trưởng, có kinh nghiệm tay nghề chỉ huy trình độ. Phó hiệu trưởng có 22 năm công tác làm việc, trong đó có 20 năm dạy học, 2 năm làm công tác làm việc quản trị [ H1-1-01-01 ] ; [ H12-1-06-02 ] .Hiệu trưởng được được chỉ huy phòng GD-ĐT nhìn nhận hằng năm xếp loại khá trở lên. Phó Hiệu trưởng được hiệu trưởng xếp loại xuất sắc. Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng nhiều năm liền đạt thương hiệu Lao động tiến tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở [ H17-2-01-01 ] .Hiệu trưởng nhà trường được huấn luyện và đào tạo quản lí giáo dục, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý tài chính kế toán của chủ tài khoản những trường học. Phó hiệu trưởng nhà trường đã được giảng dạy quản lí giáo dục [ H12-1-06-02 ] .

2. Điểm mạnh:

Ban giám hiệu nhà trường có thời hạn tham gia công tác làm việc quản trị trình độ và quản trị nhà trường thời hạn dài, có nhiều kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc quản trị giáo dục, năng động, phát minh sáng tạo trong việc tăng trưởng nhà trường, có năng lượng trình độ vững vàng, được tập thể, cha mẹ học viên tin tưởng .

3. Điểm yếu: Không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục duy trì và phát huy những điểm mạnh đã đạt được .Tích cực nâng cấp cải tiến công tác làm việc quản trị chỉ huy một cách linh động, tương thích với tình hình đơn vị chức năng trong thời kỳ mới .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a ) Số lượng và cơ cấu tổ chức giáo viên bảo vệ để dạy những môn học bắt buộc theo pháp luật ;b ) Giáo viên dạy những môn : thể dục, âm nhạc, mĩ thuật, ngoại ngữ, giáo viên làm Tổng đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh bảo vệ pháp luật ;c ) Giáo viên đạt trình độ chuẩn 100 %, trong đó trên chuẩn 20 % trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40 % trở lên so với những vùng khác .

1. Mô tả hiện trạng:

Trường có 23 GV trực tiếp đứng lớp dạy những môn học bắt buộc theo pháp luật của trường dạy học cả ngày. Tuy nhiên, đội ngũ GV trong biên chế hằng năm không không thay đổi, nên trường vẫn có GV hợp đồng [ H17-2-02-01 ] ..Trường có 4 giáo viên dạy những môn : Thể dục, Âm nhạc, Anh văn, Mỹ thuật, GV tổng đảm nhiệm Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh chuyên trách bảo vệ pháp luật [ H17-2-02-02 ] .Giáo viên của trường đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn 100 % ( Đại học : 15 đạt 65,2 %, cao đẳng : 7 đạt 30,4 % ; tầm trung 01 tỉ lệ 4,3 % ) [ H17-2-02-03 ] .

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ giáo viên nhà trường có trình độ giảng dạy đạt tỉ lệ trên chuẩn cao .

3. Điểm yếu:

Đội ngũ biên chế hằng năm không không thay đổi, nhà trường phải hợp đồng GV

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục duy trì và phát huy những điểm mạnh đã đạt được. Tham mưu với PGDĐT sắp xếp GV ngay từ đầu năm học .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

a ) Xếp loại chung cuối năm học của giáo viên đạt 100 % từ loại trung bình trở lên, trong đó có tối thiểu 50 % xếp loại khá trở lên theo pháp luật về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ;b ) Số lượng giáo viên đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( Q., thị xã, thành phố thường trực tỉnh ) trở lên đạt tối thiểu 5 % ;c ) Giáo viên được bảo vệ những quyền theo pháp luật của Điều lệ trường Tiểu học và của pháp lý .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường có đội ngũ giáo viên vững vàng về trình độ nhiệm vụ, chính vì thế xếp loại chung cuối năm học 100 % GV xếp loại trung bình trở lên, trong đó loại khá đạt trên 60 % theo pháp luật về Chuẩn nghề nghiệp GVTH [ H18-2-03-01 ] ; [ H18-2-03-02 ] .Số lượng giáo viên đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 17 %, cấp tỉnh 8 % [ H18-2-03-03 ]. Tuy nhiên 1 số ít giáo viên còn ngại tham gia thi giáo viên dạy giỏi, thi GV chủ nhiệm lớp giỏi những cấp .Nhà trường luôn bảo vệ những quyền của GV theo pháp luật của Điều 35 Điều lệ trường tiểu học và của Pháp luật như : Chế độ lương, chính sách thai sản, nâng lương định kỳ, trước thời hạn … [ H9-1-04-03 ] ; [ H9-1-04-04 ]

2. Điểm mạnh:

Đội ngũ GV có khá đầy đủ phẩm chất, năng lượng và trình độ trình độ nhiệm vụ bảo vệ chuẩn và trên chuẩn nghề nghiệp. Nhà trường bảo vệ những quyền của GV, chăm sóc tạo điều kiện kèm theo cho GV giảng dạy và học tập, sắp xếp và sử dụng tương thích năng lượng của từng GV

3. Điểm yếu:

Một số giáo viên còn ngại tham gia thi giáo viên dạy giỏi, thi GV chủ nhiệm lớp giỏi cấp thành phố, câp tỉnh .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Công đoàn phối hợp với trình độ trường động viên, tạo điều kiện kèm theo cho một số ít giáo viên mạnh dạn tham gia thi GV dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi những cấp ( hoạt động giáo viên dạy thay, cùng sưu tầm tài liệu … ) .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường.

a ) Số lượng nhân viên cấp dưới bảo vệ lao lý ;b ) Nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác làm việc thư viện, thiết bị dạy học có trình độ tầm trung trở lên theo đúng trình độ ; những nhân viên cấp dưới khác được tu dưỡng về nhiệm vụ theo vị trí việc làm ;c ) Nhân viên thực thi tốt những trách nhiệm được giao và được bảo vệ những chính sách, chủ trương theo lao lý .

1. Mô tả hiện trạng:

Trường có 01 giáo viên tiểu học đảm nhiệm công tác làm việc văn thư, 01 nhân viên cấp dưới thư viện – thiết bị, 01 nhân viên cấp dưới kế toán kiêm y tế học đường [ H19-2-04-01 ]. Bảo vệ hợp đồng và được hưởng lương từ ngân sách nhà nước [ H19-2-04-02 ]. Ngoài ra trường còn hợp đồng 5 nhân viên cấp dưới cấp dưỡng Giao hàng công tác làm việc bán trú cho HS [ H19-2-04-03 ]Nhân viên kế toán có trình độ giảng dạy ĐH, hằng năm được tu dưỡng về nhiệm vụ theo vị trí việc làm. Nhân viên văn thư viện-thiết bị trình độ đào tạo và giảng dạy tầm trung. Nhà trường phân công trách nhiệm cho những nhân viên cấp dưới đúng theo Khoản 7 Mục I của Thông tư số 35/2006 / TTLT [ H12-1-06-02 ]. Tất cả nhân viên cấp dưới nhà trường đều được tu dưỡng về trình độ nhiệm vụ, về nghành mà mình đảm nhiệm [ H19-2-04-04 ]. Tuy nhiên, cử giáo viên tiểu học đảm nhiệm văn thư – trình độ đào tạo và giảng dạy chưa tương thích với việc làm đảm nhiệm .Nhân viên của trường có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn triển khai xong tốt trách nhiệm được giao. Nhân viên được nhà trường bảo vệ những chính sách, chủ trương như chính sách lao động, tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hiểm … theo pháp luật [ H19-2-04-05 ]

2. Điểm mạnh:

Nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật cao, đoàn kết giúp sức nhau trong công tác làm việc, hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao, sắp xếp việc làm theo đúng trình độ và được tu dưỡng về nhiệm vụ việc làm .

3. Điểm yếu:

Chưa có nhân viên cấp dưới chuyên trách văn thư, y tế .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục tạo điều kiện kèm theo để nhân viên cấp dưới viên tham gia những lớp tu dưỡng, nâng cao trình độ nhiệm vụ .Tham mưu với chỉ huy cấp trên sắp xếp nhân viên cấp dưới chuyên trách văn thư, hợp đồng nhân viên cấp dưới y tế .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Không đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Không đạt .

Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học và của pháp luật.

a ) Đảm bảo lao lý về tuổi học viên ;b ) Thực hiện rất đầy đủ trách nhiệm của học viên và pháp luật về những hành vi học viên không được làm ;c ) Được bảo vệ những quyền theo pháp luật .

1. Mô tả hiện trạng:

Hằng năm, trường đã kêu gọi HS trong độ tuổi đến trường từ 6 đến 11 tuổi đạt 100 %, bảo vệ đúng độ tuổi theo quy đinh của Điều lệ trường Tiểu học [ H5-1-02-02 ] ; [ H6-1-02-02 ] ; [ H7-1-02-02 ] .Học sinh thực thi không thiếu trách nhiệm của học viên và lao lý về những hành vi học viên không được làm theo Điều 41 và Điều 43, Điều lệ trường tiểu học. Đa số học viên triển khai vừa đủ và đạt tác dụng cao trong hoạt động giải trí học tập, rèn luyện ; chấp hành đúng nội quy của nhà trường ; đi học đều và đúng giờ ; giữ gìn sách vở và vật dụng học tập [ H9-1-04-02 ] .100 % HS được bảo vệ những quyền theo pháp luật tại Điều 42, Điều lệ trường Tiểu học [ H19-2-05-01 ] .

2. Điểm mạnh:

Nhiều năm qua trường duy trì tốt công tác làm việc phổ cập giáo dục tiểu nên bảo vệ mỗi độ tuổi trong từng lớp học .Kỷ cương nề nếp nhà trường được triển khai trang nghiêm, tạo môi trường học tập lành mạnh, học viên chăm ngoan, lễ phép .Học sinh được bảo vệ tốt những quyền theo pháp luật .

3. Điểm yếu: không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường phát huy hiệu quả những mặt mạnh, liên tục giáo dục học viên bảo vệ tăng trưởng tổng lực, duy trì những trào lưu đỡ đầu để tạo điều kiện kèm theo cho học viên có đủ vật dụng sách vở học tập bảo vệ những quyền cho học viên theo lao lý .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Kết luận về Tiêu chuẩn 2:

Lãnh đạo nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ đào tạo và giảng dạy trên chuẩn, năng lượng trình độ nhiệm vụ vững vàng, có kinh nghiệm tay nghề trong công tác làm việc quản trị, được đội ngũ tin tưởng .Đội ngũ giáo viên nhà trường biên chế thiếu nhưng đã được chủ trương cho hợp đồng đủ về số lượng, đồng nhất về cơ cấu tổ chức, tỉ lệ giáo viên đứng lớp bảo vệ theo lao lý. Trình độ đào tạo và giảng dạy của giáo viên đạt tỉ lệ trên chuẩn cao. Năng lực trình độ của đội ngũ vững vàng và khá đồng đều. Các quyền của giáo viên theo pháp luật luôn được tôn trọng và bảo vệ .Nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức triển khai kỷ luật cao, đoàn kết giúp sức nhau trong công tác làm việc, triển khai xong tốt trách nhiệm được giao .Nhà trường luôn chăm sóc, động viên để nhân viên cấp dưới triển khai xong tốt trách nhiệm và tạo mọi điều kiện kèm theo cho nhân viên cấp dưới học tập, nâng cao trình độ trình độ .100 % số học viên của trường có độ tuổi bảo vệ lao lý. Công tác quản trị duy trì kỷ cương nề nếp được thực thi ngặt nghèo từ nhiều năm nay. Học sinh thực thi không thiếu trách nhiệm của học viên và lao lý về những hành vi học viên không được làm ; được bảo vệ những quyền theo lao lý .Bên cạnh những mặt mạnh nhà trường vẫn còn 1 số ít hạn chế : Hiện tại, đội ngũ nhân viên cấp dưới nhà trường hầu hết là giáo viên tiểu học được sắp xếp đảm nhiệm, thiếu nhân viên cấp dưới y tế, văn thư. Trường khuyến khích GV tự học, tự tu dưỡng thêm trình độ ngoại ngữ ; tăng cường không chỉ có vậy về giáo dục văn hóa truyền thống học đường và kĩ năng sống cho HS .Số lượng Tiêu chí đạt nhu yếu : 4/5Số lượng Tiêu chí không đạt nhu yếu : 1/5

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

Mở đầu: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng đóng trên địa bàn gần Quốc lộ 9 trường có diện tích rộng, khuôn viên độc lập, đảm bảo an toàn, xanh- sạch- đẹp. Nhiều năm qua, được sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp và sự ủng hộ của nhân dân địa phương, hệ thống cơ sở vật chất của trường ngày càng được xây dựng khang trang, kiên cố, đảm bảo các yêu cầu dạy và học.

Trường có 14 phòng học cho 14 lớp, những thiết bị bên trong đủ điều kiện kèm theo cho HS học cả ngày. Có 1 số ít phòng Giao hàng học tập : phòng máy vi tính ; phòng thư viện của trường phân phối nhu yếu nghiên cứu và điều tra, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên, được chăm sóc góp vốn đầu tư bổ trợ hằng năm ; phòng thiết bị giáo dục được dùng chung ngăn cách từ phòng thư viện, việc sử dụng thiết bị vật dụng dạy học đã trở thành nề nếp trong giáo viên ; phòng truyền thống cuội nguồn ; phòng hoạt động giải trí Đội, , căn phòng nhà bếp bán trú bảo vệ .Khối phòng hành chính quản trị có những phòng : Phòng HT ; phòng Phó HT ; phòng Hội đồng sư phạm ; phòng Kế toán ; phòng Y tế học đường .Có những khu công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, GV, nhân viên cấp dưới và HS dành riêng cho nam và nữ, vị trí tương thích với cảnh quan trường học, bảo đảm an toàn thuận tiện, thật sạch. Thư viện đạt chuẩn 01 theo Quyết định 9504 / 1996 / QĐ-SGD-ĐT phát hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường đại trà phổ thông .Hệ thống CSVC của trường tương đối vừa đủ theo lao lý của trường Tiểu học đạt chuẩn vương quốc mức độ 1. Nhà trường đã có nhiều giải pháp tích cực để trùng tu, tái tạo những khuôn khổ CSVC còn thiếu và tăng cường sử dụng những thiết bị giáo dục vào hoạt động giải trí dạy học có hiệu suất cao .

Tiêu chí 1: Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường hoặc hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a ) Diện tích khuôn viên và những nhu yếu về xanh, sạch, đẹp, thoáng mát bảo vệ lao lý ;b ) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào bao quanh theo lao lý ;c ) Có sân chơi, bãi tập theo lao lý .

1. Mô tả hiện trạng:

Khuôn viên trường có diện tích quy hoạnh 6360 mét vuông, trung bình mỗi học viên 14,5 mét vuông [ H8-3-01-01 ]. Sân bãi bảo vệ những nhu yếu về xanh, sạch, thoáng mát theo lao lý. Quy hoạch tổng thể và toàn diện của khuôn viên trường cơ bản hài hòa và hợp lý, cạnh bên đó mạng lưới hệ thống cây bóng mát được trồng lâu năm chiếm diện tích quy hoạnh khá lớn của sân trường nên chưa tương thích cho những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp [ H20-3-01-01 ] ; [ H20-3-01-02 ] .

Trường có một cổng chính được xây dựng kiên cố gồm 1 cửa chính, một cửa phụ. Tại cổng chính của trường có biển tên trường theo đúng quy định của điều lệ trường Tiểu học. Tường rào bao quanh được xây dựng kiên cố, đảm bảo an toàn, thẩm mĩ theo quy định [H20-3-01-03].

Diện tích sân chơi, bãi tập 4.000 mét vuông, bảo vệ ship hàng bảo đảm an toàn hoạt động giải trí học tập, tập luyên, đi dạo, vui chơi của học viên. Bãi tập thể dục được phong cách thiết kế theo sân bóng mini. Trường có thiết bị tập luyện TDTT vừa đủ [ H20-3-01-04 ] ; [ H20-3-01-05 ] .

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập cung ứng theo lao lý của Điều lệ trường tiểu học .

3. Điểm yếu:

Hệ thống cây bóng mát chưa được quy hoạch hài hòa và hợp lý chiếm diện tích quy hoạnh sân trường, nên chưa tương thích cho những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường báo cáo giải trình đề xuất kiến nghị lên PGD&ĐT ; Ủy Ban Nhân Dân TP Đông Hà xin kinh phí đầu tư, phối hợp với Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên quy hoạch lại mạng lưới hệ thống cây trong khuôn viên trường để tăng cấp lan rộng ra sân trường vào năm 2018 .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 2: Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh.

a ) Số lượng, quy cách, chất lượng và thiết bị của phòng học bảo vệ lao lý của Điều lệ trường tiểu học ;b ) Kích thước vật tư, cấu trúc, mẫu mã, sắc tố của bàn và ghế học viên bảo vệ lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế ;c ) Kích thước, sắc tố, cách treo của bảng trong lớp học bảo vệ lao lý về vệ sinh trường học của Bộ Y tế .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường có 14 phòng học, mỗi phòng học có diện tích quy hoạnh trên 48 mét vuông được thiết kế xây dựng bảo vệ đúng quy cách, đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè, ấm cúng về mùa đông, bảo đảm an toàn cho giáo viên và học viên theo pháp luật về trường học. Hệ thống thiết bị ở phòng học như điện, quạt bảo vệ. Phòng học có tủ đựng hồ sơ của giáo viên và học viên [ H20-3-02-01 ] .Đa số bàn và ghế học viên có size tương thích với học viên tiểu học, cấu trúc bàn hai chỗ ngồi, ghế cá thể, bàn và ghế học viên bảo vệ pháp luật của Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế [ H20-3-02-02 ]. Bên cạnh đó có 1 số ít đã xuống cấp trầm trọng cần sử chưa hoặc thay thế sửa chữa hằng năm .Kích thước của bảng đen là 3 m x 1,2 m, bảng có màu xanh, chống lóa ; Bảng được treo ngay ngắn trước lớp học tương thích với học viên tiểu học [ H20-3-02-03 ] .

2. Điểm mạnh:

Trường đủ phòng học cho học viên. Diện tích mỗi phòng học bảo vệ đúng pháp luật. Trang thiết bị bên trong phòng học bảo vệ nhu yếu .

3. Điểm yếu:

Một số bàn và ghế học viên đã xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm sử dụng .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Lãnh đạo nhà trường đã tham mưu góp vốn đầu tư kinh phí đầu tư sửa và đóng mới bàn và ghế theo đúng tiêu chuẩn thông tư 26/2015 / TTLT-BYT-BGD ngày 7 tháng 10 năm năm ngoái của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 3: Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a ) Khối phòng ship hàng học tập, khối phòng hành chính quản trị, khu nhà ăn, nhà nghỉ ( nếu có ) bảo vệ pháp luật ;b ) Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với những loại thuốc thiết yếu bảo vệ lao lý ;c ) Có những loại máy văn phòng ( máy tính, máy in ) ship hàng công tác làm việc quản lí và giảng dạy, máy tính nối mạng internet ship hàng những hoạt động giải trí giáo dục phân phối nhu yếu .

1. Mô tả hiện trạng:

Trường có khối phòng ship hàng học tập gồm : Phòng máy vi tính ; phòng truyền thống lịch sử, phòng Đội ; phòng thư viện chung với phòng thiết bị giáo dục nên chưa cung ứng nhu yếu hoạt động giải trí. Trường còn thiếu những phòng mĩ thuật, âm nhạc, phòng giáo dục sức khỏe thể chất. Khối phòng hành chính quản trị gồm : Phòng hiệu trưởng ; phòng phó hiệu trưởng – Tài vụ ; Văn phòng – Phòng hội đồng ; phòng Y tế học đường chung với phòng máy, những loại phòng cơ bản cung ứng cho hoạt động giải trí của những bộ phận theo pháp luật. Khu nhà Giao hàng học viên bán trú thoáng đãng, bảo vệ vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm cúng về mùa đông [ H21-3-03-01 ] ; [ H21-3-03-02 ] .Phòng y tế của trường với trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với những loại thuốc thiết yếu bảo vệ pháp luật [ H21-3-03-03 ] ; [ H21-3-03-04 ] .Trường đã góp vốn đầu tư đồng nhất mạng lưới hệ thống những loại máy văn phòng ( máy tính, máy in ) ship hàng cho công tác làm việc quản lí và giảng dạy. Các máy tính đều được nối mạng internet ship hàng những hoạt động giải trí giáo dục phân phối nhu yếu [ H21-3-03-05 ]. Hiện tại trường có 14 máy vi tính, 02 máy tính xách tay và 5 máy in, 02 máy photocoppy Giao hàng công tác làm việc hành chính và dạy học [ H21-3-03-06 ] .

2. Điểm mạnh:

Trường có 1 số ít phòng Giao hàng những hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường. Trang thiết bị bên trong bảo vệ những nhu yếu dạy và học. Có trang thiết bị y tế tối thiểu và tủ thuốc với những loại thuốc thiết yếu bảo vệ pháp luật ; có những loại máy Giao hàng công tác làm việc quản lí và giảng dạy, máy tính nối mạng internet ship hàng những hoạt động giải trí giáo dục phân phối nhu yếu .

3. Điểm yếu:

Nhà trường chưa có phòng âm nhạc ; phòng mĩ thuật ; phòng giáo dục sức khỏe thể chất ; phòng thư viện dùng chung với phòng thiết bị, phòng y tế chung với phòng máy .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Báo cáo và tham mưu với Ủy Ban Nhân Dân phường, phòng GD-ĐT, Ủy Ban Nhân Dân thành phố có kế hoạch cho trường thiết kế xây dựng nhà đa năng .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Không đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Không đạt .

Tiêu chí 4: Công trình vệ sinh, nhà để xe, hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, thu gom rác đáp ứng yêu cầu của hoạt động giáo dục-

a ) Có khu công trình vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên, riêng cho nam và nữ, thuận tiện cho học viên khuyết tật ( nếu có ), vị trí tương thích với cảnh quan trường học, bảo đảm an toàn, thuận tiện, thật sạch ;b ) Có nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên ;c ) Có nguồn nước sạch phân phối nhu yếu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên ; mạng lưới hệ thống thoát nước, thu gom rác bảo vệ nhu yếu .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường có 4 khu vệ sinh với 8 phòng, 1 khu Tolet riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ; 3 khu vệ sinh dành cho học viên. Nhà vệ sinh của giáo viên và học viên đều được chia làm 2 khối phòng riêng không liên quan gì đến nhau cho nam – nữ, vị trí Tolet tương thích với cảnh quan trường học, bảo đảm an toàn, thuận tiện, thật sạch [ H21-3-04-01 ] .Nhà trường có nơi để cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới với diện tích quy hoạnh 48 mét vuông, được đặt ở bên hông trường thuận tiện cho việc ra vào trường [ H21-3-04-02 ]. Trường chưa có nhà để xe dành riêng cho học viên .

Nhà trường sử dụng nguồn nước máy, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Trường đóng ở vị trí cao, hệ thống thoát nước chưa được quy hoạch với hệ thống thoát nước của thành phố nên nhà trường xây hầm tự rút đảm bảo vệ sinh. Trường đã thực hiện hợp đồng thu gom rác với đội vệ sinh môi trường đô thị của thành phố đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định [H21-3-04-03].

2. Điểm mạnh:

Trường có mạng lưới hệ thống Tolet bảo vệ nhu yếu, có nhà để xe cho giáo viên và học viên .Hệ thống nước máy và thoát nước cung ứng nhu yếu sử dụng của giáo viên và học viên .Học sinh có ý thức cao trong triển khai vệ sinh trường học .

3. Điểm yếu:

Khu vực nhà để xe cho cán bộ giáo viên nhân viên cấp dưới chưa bền vững và kiên cố, chưa chưa có nhà để xe dành riêng cho học viên .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Năm học 2017 – 2018, trường tham mưu với chỉ huy địa phương tương hỗ kinh phí đầu tư để kiến thiết xây dựng, tăng cấp thay thế sửa chữa nhà để xe với tổng nguồn kinh phí đầu tư kêu gọi 20.000.000 đ từ ngân sách và địa phương .Tăng cường không chỉ có vậy công tác làm việc giáo dục học viên ý thức giữ gìn vệ sinh những nhân và vệ sinh trường học, biết tiết kiệm chi phí điện nước khi sử dụng .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Không đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Không đạt .

Tiêu chí 5: Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

a ) Thư viện đạt tiêu chuẩn thư viện trường đại trà phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;b ) Hoạt động của thư viện cung ứng nhu yếu điều tra và nghiên cứu, dạy học của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên ;c ) Bổ sung sách, báo và tài liệu tìm hiểu thêm hằng năm .

1. Mô tả hiện trạng:

Thư viện trường đạt chuẩn mức độ 1, có đủ mạng lưới hệ thống tủ đựng sách báo, bàn đọc, bàn thao tác, tủ phích. Thư viện trường còn dùng chung với phòng thiết bị, diện tích quy hoạnh hẹp nên chưa có bàn đọc sách thoáng rộng theo nhu yếu. Hiện tại có 4002 bản sách đơn cử : Sách giáo khoa : 2000 bản ; sách tìm hiểu thêm : 699 bản ; sách nhiệm vụ : 500 bản ; sách mần nin thiếu nhi : 803 bản [ H21-3-05-01 ] ; [ H21-3-05-02 ] .Hoạt động của thư viện đã bộc lộ rõ việc làm mượn và trả sách của giáo viên, học viên, liên tục trình làng đầu sách mới nên lôi cuốn giáo viên và học viên sử dụng thư viện có hiệu suất cao. Nhân viên thư viện có khá đầy đủ hồ sơ theo dõi, update số lượt fan hâm mộ đến đọc và mượn sách báo tại thư viện, hồ sơ bổ trợ hàng năm [ H21-3-05-03 ]Hằng năm, nhà trường đều triển khai kế hoạch sắp xếp kinh phí đầu tư mua bổ trợ sách báo, tài liệu tìm hiểu thêm cho thư viện, cung ứng những nhu yếu dạy và học của giáo viên và học viên. Trường thực thi tốt trào lưu quyên góp kiến thiết xây dựng tủ sách đạo đức cho học viên, sách giáo khoa dùng chung cho thư viện từ giáo viên, học viên và những nhà hảo tâm [ H21-3-05-04 ] .

2. Điểm mạnh:

Thư viện của trường đạt tiêu chuẩn thư viện trường đại trà phổ thông theo pháp luật. Hoạt động của thư viên cung ứng đủ nhu yếu điều tra và nghiên cứu, dạy – học của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học viên. Thường xuyên có những hình thức để bổ trợ sách, báo và tài liệu cho thư viện .

3. Điểm yếu:

Diện tích phòng thư viện chưa cung ứng được nhu yếu việc sắp xếp sắp xếp những bản sách để thuận tiện cho việc mượn và trả sách, chưa có bàn đọc sách thoáng rộng theo nhu yếu .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường báo cáo giải trình tham mưu với PGD&ĐT ; Ủy Ban Nhân Dân TP Đông Hà, xin kinh phí đầu tư trùng tu lan rộng ra thư viện. Để có khoảng trống đọc, nhà trường đang thiết kế xây dựng thư viện xanh ngoài sân trường với kinh phí đầu tư 15 triệu đồng từ ngân sách .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 6: Thiết bị dạy học, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

a ) Thiết bị dạy học tối thiểu Giao hàng giảng dạy và học tập bảo vệ pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;b ) Việc sử dụng thiết bị dạy học trong những giờ lên lớp và tự làm 1 số ít vật dụng dạy học của giáo viên bảo vệ pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;c ) Kiểm kê, sửa chữa thay thế, tăng cấp, bổ trợ vật dụng và thiết bị dạy học hằng năm .

1. Mô tả hiện trạng:

Trường được trang bị đủ thiết bị tối thiểu ship hàng giảng dạy và học tập bảo vệ pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 15/2009 / TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Phòng thiết bị còn dùng chung với phòng thư viện. Các thiết bị được sắp xếp một cách ngăn nắp, ngăn nắp dễ lấy [ H21-3-06-01 ] .Việc sử dụng thiết bị dạy học trong những giờ lên lớp và tự làm một số ít vật dụng dạy học của giáo viên bảo vệ pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo viên của trường tích cực tham gia trào lưu tự làm vật dụng và thiết bị dạy học [ H21-3-06-02 ] .

Hoạt động kiểm kê thiết bị dạy học được tiến hành thường xuyên vào cuối mỗi năm học. Hằng năm, nhà trường đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học nhằm đáp nhu cầu dạy và học [H21-3-06-03].

2. Điểm mạnh:

Thiết bị và vật dụng dạy học Giao hàng cho giáo viên và học viên cung ứng nhu yếu cơ bản .Hoạt động sử dụng đồ đùng dạy học đã trở thành nền nếp của nhà trường .

3. Điểm yếu:

Nhà trường chưa có phòng thiết bị riêng .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Báo cáo tham mưu với PGD&ĐT, Ủy Ban Nhân Dân TP Đông Hà xin kinh phí đầu tư kiến thiết xây dựng để tách phòng thư viện và thiết bị riêng .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Kết luận về Tiêu chuẩn 3:

Diện tích, khuôn viên, cổng trường, hàng rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập của trường bảo vệ những pháp luật của Điều lệ trường tiểu học .Trường có mạng lưới hệ thống CSVC tương đối không thiếu. Hằng năm, nhà trường đã có kế hoạch thiết kế xây dựng mới một số ít khu công trình đồng thời lập kế hoạch tu sửa CSVC như bàn, ghế, khu công trình vệ sinh, shopping những trang thiết bị dạy học Giao hàng cho trách nhiệm của nhà trường. Hệ thống máy tính đã được lắp ráp, nối mạng, tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho CBGV, NV và HS học tập, tra cứu, tìm tài liệu thông tin một cách kịp thời nhất. Mỗi năm đều góp vốn đầu tư kinh phí đầu tư mua bổ trợ những loại sách, báo, tài liệu tìm hiểu thêm bảo vệ nhu yếu thay đổi chiêu thức dạy học. Giáo viên và học viên đã sử dụng tương đối hiệu suất cao những thiết bị ĐDDH trong từng giờ học, góp thêm phần nâng cao chất lượng bài học kinh nghiệm cho HS. Trường có đủ phòng học cho học viên ( 14 phòng học / 14 lớp ). Diện tích mỗi phòng học và bàn và ghế học viên bảo vệ đúng lao lý .Cảnh quan khuôn viên nhà trường, mạng lưới hệ thống sân chơi, đường đi tương thích với khoảng trống nhà trường .Trường học luôn luôn được làm vệ sinh thật sạch, HS được sử dụng nước uống hợp vệ sinh. Công tác update số liệu tăng giảm về CSVC được thực thi trang nghiêm, hàng năm định kì có kiểm kê lập biên bản lưu giữ. Nhà trường có lao lý về việc sử dụng gia tài, CSVC một cách đơn cử .Tuy nhiên cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu như : nhà đa công dụng, phòng thiết bị ; 1 số ít phòng còn đang ghép chung với nhau ( Văn phòng – truyền thống lịch sử, Phòng máy – Y tế, Phòng hiệu phó – phòng kế toán ). Trường mong ước được chỉ huy những cấp chăm sóc góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường .Số lượng Tiêu chí đạt nhu yếu : 4/6Số lượng Tiêu chí không đạt nhu yếu : 2/6

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Mở đầu: Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng hầu hết là con em trong phường nên có nhiều thuận lợi trong việc phối hợp với phụ huynh để nâng cao chất lượng giáo dục. Đa số phụ huynh quan tâm sâu sát đến việc học tập của con em mình. Nhiều năm qua, hoạt động Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường thực hiện đúng theo Điều lệ trường tiểu học. Công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường được tiến hành có hiệu quả, cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

Việc tổ chức triển khai phối phối hợp ngặt nghèo giữa nhà trường, mái ấm gia đình và xã hội trong công tác làm việc giáo dục nhà trường đã đem lại những thành công xuất sắc đáng kể trong hoạt động giải trí giáo dục của nhà trường .

Tiêu chí 1: Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

a ) Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên có tổ chức triển khai, trách nhiệm, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm và hoạt động giải trí theo Điều lệ Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên ;b ) Nhà trường tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên hoạt động giải trí ;c ) Tổ chức những cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học viên, Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên để tiếp thu quan điểm về công tác làm việc quản trị của nhà trường, những giải pháp giáo dục học viên, xử lý những yêu cầu của cha mẹ học viên, góp quan điểm cho những hoạt động giải trí của Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh của từng lớp và của trường, được thành lập vào đầu năm học do cha mẹ học sinh của lớp và của trường bầu ra [H22-4-01-01]. Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ trường tiểu học và Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh. BĐD cha mẹ học sinh được tổ chức hoạt động theo kế hoạch và báo cáo kết quả hàng năm một cách cụ thể [H22-4-01-02]; [H22-4-01-03]; [H22-4-01-04].

Nhà trường luôn tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để Ban đại diện thay mặt CMHS hoạt động giải trí theo nguyên tắc đồng thuận và tự nguyện. Sự phối hợp cao giữa nhà trường và cha mẹ trong mọi hoạt động giải trí của nhà trường. Trường phân phối thông tin về số điện thoại thông minh, nơi ở của cán bộ quản trị, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên cấp dưới để cha mẹ kịp thời liên hệ và xử lý việc làm, nắm tình hình học tập của con em của mình mình [ H22-4-01-05 ] .Nhà trường thực thi trang nghiêm chế độ sinh hoạt định kỳ giữa chỉ huy nhà trường, GVCN và Ban đại diện thay mặt CMHS của từng lớp. Bố trí thời hạn để họp giữa BGH và thường trực hội cha mẹ, họp giáo viên chủ nhiệm lớp với toàn thể cha mẹ mỗi năm 3 lần ( đầu năm để tiến hành kế hoạch, cuối kỳ một, cuối năm để sơ kết, tổng kết ). Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên có kế hoạch hoạt động giải trí hằng năm như : tiếp tục chăm sóc, chăm sóc đến những hoạt động giải trí giảng dạy và việc đi dạo của những em học viên trong trường ; mỗi tháng BĐD CMHS những lớp đều có báo cáo giải trình với Ban đại diện thay mặt của trường về tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng và những quan điểm phản hồi của cha mẹ học viên trong lớp, để nhìn nhận những hoạt động giải trí, đề ra kế hoạch trong thời hạn tiếp theo. Bên cạnh phần nhiều những CMHS chăm sóc, luôn phối hợp tốt với nhà trường thì vẫn còn có 1 số ít ít CMHS có thực trạng kinh tế tài chính khó khăn vất vả, bươn chải việc làm ăn nên chưa chăm sóc thấu đáo đến việc giáo dục, quản trị theo sát con em của mình của mình. Vì vậy, Ban đại diện thay mặt CMHS còn gặp khó khăn vất vả trong một số ít hoạt động giải trí [ H22-4-01-06 ]. [ H22-4-01-07 ] .

2. Điểm mạnh:

Nhà trường có mối liên hệ ngặt nghèo với Ban đại diện thay mặt cha mẹ học viên, có kế hoạch và sự thống nhất trong những hoạt động giải trí đạt hiệu suất cao cao .Ban đại diện thay mặt hội cha mẹ học viên trường và những lớp đều nhiệt tình, tận tâm, nắm chắc Điều lệ để hoạt động giải trí .

3. Điểm yếu:

Một số CMHS có đời sống kinh tế tài chính khó khăn vất vả, hay đi làm xa nhà nên việc phối hợp với GVCN để kịp thời uốn nắn, giáo dục những em đôi lúc chưa thật kịp thời và chưa đúng mức .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục tăng cường và thay đổi công tác làm việc tuyên truyền, sự phối kết hợp đồng bộ giữa những bên ; tăng cường mối quan hệ giữa GVCN với CMHS. GVCN tăng cường công tác làm việc đi trong thực tiễn để tìm hiểu và khám phá thực trạng mái ấm gia đình học viên ; chớp lấy, trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp với CMHS trong việc giáo dục những em .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : Đạt

Tiêu chí 2: Nhà trường chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nhà trường và môi trường giáo dục.

a ) Chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại địa phương về kế hoạch và những giải pháp đơn cử để tăng trưởng nhà trường ;b, Phối hợp với những tổ chức triển khai, đoàn thể, cá thể của địa phương để thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh ;c ) Huy động và sử dụng có hiệu suất cao những nguồn lực tự nguyện, theo lao lý của những tổ chức triển khai, cá thể để thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, tăng thêm phương tiện đi lại, thiết bị dạy học ; khen thưởng học viên giỏi, học viên có thành tích xuất sắc khác và tương hỗ học viên có thực trạng khó khăn vất vả, học viên khuyết tật .

1. Mô tả hiện trạng:

Hằng năm, nhà trường có kế hoạch và những giải pháp tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại và những đoàn thể địa phương để tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường, thiết kế xây dựng trường Đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 [ H22-4-02-01 ] .Nhà trường tiếp tục phối hợp với những ban ngành đoàn thể địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn người trẻ tuổi, Hội cựu chiến binh, Công an phường trong việc giáo dục đạo đức học viên. Tổ chức nhiều hoạt động giải trí ngoại khóa như : Kể chuyện chuyên đề, tuyên truyền ATGT, BHTT, BHYT và những dịch bệnh nguy hại, đã đem lại hiệu suất cao cao trong công tác làm việc giáo dục học viên và thiết kế xây dựng được môi trường tự nhiên giáo dục bảo đảm an toàn, lành mạnh [ H22-4-02-02 ] ; [ H22-4-02-03 ] .Nhà trường phối hợp với Hội Khuyến học phường, BĐD CMHS, những đoàn thể như Hội Phụ nữ, dự án Bất Động Sản RNEW khen thưởng động viên kịp thời cán bộ, giáo viên, học viên có thành tích xuất sắc trong năm học. Ngoài ra, còn trích kinh phí đầu tư Tặng Kèm quà cho học viên nghèo nhân ngày tết nguyên đán. Đảng, chính quyền sở tại và nhân dân địa phương luôn chăm sóc cho sự nghiệp giáo dục, thực sự coi giáo dục là quốc sách số 1, đặt biệt là việc góp vốn đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Những năm gần đây, chính quyền sở tại địa phương đã trích ngân sách và kêu gọi những nguồn quỹ để tu sửa cơ sở vật chất, sơn sửa khu nhà hiệu bộ [ H22-4-02-04 ] ; [ H22-4-02-05 ] ;

2. Điểm mạnh:

Ban giám hiệu năng động, phát minh sáng tạo trong việc tham mưu với địa phương, tranh thủ được sự góp vốn đầu tư, ủng hộ của những tổ chức triển khai, cá thể để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học cho nhà trường .

3. Điểm yếu: không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường tăng cường hơn nữa công tác làm việc phối hợp với chính quyền sở tại, đoàn thể, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội .Huy động nhiều hơn nữa những nguồn lực của hội đồng để góp thêm phần thiết kế xây dựng cơ sở vật chất, chăm sóc cho sự nghiệp giáo dục, liên tục làm tốt công tác làm việc xã hội hóa .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 3: Nhà trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc cho học sinh và thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.

a ) Phối hợp hiệu suất cao với những tổ chức triển khai, đoàn thể để giáo dục học viên về truyền thống cuội nguồn lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống dân tộc bản địa ;b ) Chăm sóc di tích lịch sử lịch sử vẻ vang, cách mạng, khu công trình văn hóa truyền thống, chăm nom mái ấm gia đình thương bệnh binh liệt sĩ, mái ấm gia đình có công với nước, Mẹ Nước Ta anh hùng ở địa phương ;c ) Tuyên truyền để tăng thêm sự hiểu biết trong hội đồng về nội dung, chiêu thức và cách nhìn nhận học viên tiểu học, tạo điều kiện kèm theo cho hội đồng tham gia thực thi tiềm năng và kế hoạch giáo dục .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường luôn xác lập việc phối tích hợp với những tổ chức triển khai đoàn thể của địa phương để giáo dục truyền thống lịch sử lịch sử dân tộc địa phương cho học viên là một việc làm rất là quan trọng. Chính thế cho nên, ngay từ đầu năm học chi bộ đã chỉ huy cho Công đoàn, Đội TNTP phối hợp với đoàn người trẻ tuổi CS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh của phường để truyên truyền cho học viên về truyền thống lịch sử lịch sử vẻ vang của địa phương trải qua những buổi ngoại khóa, những đợt nghỉ lễ và hoạt động và sinh hoạt hè tại những chi đoàn thành phố [ H22-4-03-01 ] ; [ H22-4-03-02 ] .Liên Đội đã tham mưu với BGH nhà trường và phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân phường nhận chăm nom Bia tưởng niệm những anh hùng liệt sĩ nhằm mục đích giáo dục cho học viên truyền thống lịch sử uống nước nhớ nguồn nhân những ngày lễ lớn như 22/12 ; 26/3 và những đợt theo tiến trình trong năm học [ H22-4-03-03 ]. Việc cho học viên đi thăm quan những khu di tích lịch sử lích sử còn hạn chế .Hằng năm, trong những buổi hội nghị, hội họp với cha mẹ học viên trường đã thực thi tốt công tác làm việc tuyên truyền về nội dung, chiêu thức nhìn nhận học viên tiểu học theo Thông tư 30/2014 / TT-BGD-ĐT ngày 28 tháng 8 năm năm trước của Bộ giáo dục và huấn luyện và đào tạo ; Thông tư 22/2016 / TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm năm nay tạo điều kiện kèm theo cho hội đồng tham gia thực thi tiềm năng và kế hoạch giáo dục của nhà trường. [ H22-4-03-04 ] ; [ H22-4-03-05 ] ; [ H22-4-03-06 ] ;

2. Điểm mạnh:

Ban Giám hiệu nhà trường, những tổ chức triển khai đoàn thể trong nhà trường năng động, phát minh sáng tạo trong việc kiến thiết xây dựng kế hoạch phối hợp với những tổ chức triển khai đoàn thể ở địa phương và tranh thủ được sự ưng ý ủng hộ của những tổ chức triển khai, cá thể trong việc tăng cường những giải pháp giáo dục học viên .Phụ huynh học viên nhiệt tình, tận tâm, ủng hộ cao trong mọi hoạt động giải trí của nhà trường .

3. Điểm yếu:

Nhà trường chưa có điều kiện kèm theo để liên tục tổ chức triển khai cho học viên thăm quan những di tích lịch sử lịch sử dân tộc quê nhà .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Có kế hoạch và phân công cụ thể cho học viên trong việc tăng cường tìm hiểu và khám phá, chăm nom những di tích lịch sử lịch sử dân tộc đã được địa phương phân công, triển khai tốt việc tìm thêm những Địa chỉ đỏ, hướng học viên tới những hoạt động giải trí Uống nước nhớ nguồn .Huy động cha mẹ học viên tương hỗ cho nhà trường trong việc tổ chức triển khai cho học viên du lịch thăm quan những di tích lịch sử lịch sử dân tộc .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Kết luận về Tiêu chuẩn 4:

Nhà trường đã tạo được mối quan hệ gắn bó ngặt nghèo với BĐD cha mẹ học viên. BĐD cha mẹ học viên đã hoạt động giải trí đúng Điều lệ, đạt hiệu suất cao tốt trong mọi việc làm .Nhà trường triển khai tốt công tác làm việc tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại và phối hợp với những tổ chức triển khai đoàn thể ở địa phương trong việc kiến thiết xây dựng nhà trường và thiết kế xây dựng thiên nhiên và môi trường giáo dục lành mạnh, bảo đảm an toàn, thân thiện .Nhà trường đã phối hợp tốt với những tổ chức triển khai đoàn thể của địa phương, kêu gọi sự tham gia của hội đồng để giáo dục truyền thống cuội nguồn lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống dân tộc bản địa cho học viên và thực thi tiềm năng, kế hoạch giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường chưa tổ chức triển khai cho học viên thăm quan khám phá thêm những di tích lịch sử lịch sử vẻ vang tại địa phương .Số lượng những Tiêu chí đạt nhu yếu : 3/3Số lượng những Tiêu chí không đạt nhu yếu : 0

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục

Mở đầu: Trong nhiều năm qua, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương đã trở thành kỷ cương, nề nếp. Trường đặc biệt chú trọng tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Trong hoạt động chuyên môn, việc đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề cốt lõi, trọng tâm để nâng cao chất lượng dạy học. Vì vậy, từ ngày thành lập đến nay, chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được nâng cao.

Tiêu chí 1: Thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, kế hoạch dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các quy định về chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

a ) Có kế hoạch hoạt động giải trí trình độ từng năm học, học kỳ, tháng, tuần ;b ) Dạy đủ những môn học, đúng chương trình, kế hoạch, bảo vệ nhu yếu của chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức, lựa chọn nội dung, thời lượng, chiêu thức, hình thức tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng học viên, phân phối năng lực nhận thức và nhu yếu tăng trưởng vững chắc trong điều kiện kèm theo thực tiễn của địa phương ;c ) Thực hiện tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường, phụ đạo học viên yếu .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường thực thi rất đầy đủ chương trình, kế hoạch dạy học theo pháp luật của Bộ GD&ĐT. Hằng năm, nhà trường triển khai lập kế hoạch tiến hành trách nhiệm năm học [ H11-1-06-01 ], kế hoạch trình độ và được cụ thể hoá vào kế hoạch hằng tháng, hằng tuần đơn cử [ H28-5-01-02 ] .Nhà trường thiết kế xây dựng thời khóa biểu với không thiếu những môn học, đúng chương trình, kế hoạch bảo vệ nhu yếu về chuẩn kiến thức và kỹ năng kiến thức và kỹ năng. Tất cả những tổ trình độ và giáo viên đều lập báo giảng trước hằng tuần để từ đó thiết kế xây dựng kế hoạch dạy học ; lựa chọn nội dung, thời lượng, chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai dạy học tương thích với từng đối tượng người tiêu dùng HS, cung ứng năng lực nhận thức và nhu yếu tăng trưởng vững chắc trong điều kiện kèm theo trong thực tiễn của địa phương [ H23-5-05-01 ] ; .. ; [ H27-5-05-01 ]Nhà trường lên kế hoạch tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường, phụ đạo học viên yếu kém [ H28-5-01-03 ]. Tuyển chọn đội tuyển học viên năng khiếu sở trường, tổ chức triển khai khuyến khích những em tham gia những cuộc giao lưu Toán, Anh văn trên Internet. Phân công đội ngũ giáo viên tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường là những chiến sỹ có bề dày kinh nghiệm tay nghề giảng dạy, có kiến thức và kỹ năng vững vàng, có lòng nhiệt tình. Bên cạnh đó, nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm trực tiếp phụ đạo học viên yếu. Trong những năm gần đây, số lượng học viên yếu hàng năm giảm đi đáng kể. Năm học 2011 – 2012, và tính đến cuối kỳ I năm học năm nay – 2017 nhà trường luôn có học viên đạt giải học viên năng khiếu sở trường cấp thành phố, học viên đạt giải Olympic Tiếng Anh, Toán trên mạng Internet cấp thành phố. Năm học năm trước – năm ngoái nhà trường có 01 HS đạt giải nhì phát minh sáng tạo trẻ cấp tỉnh [ H28-5-01-04 ] .

2. Điểm mạnh:

Kế hoạch hoạt động giải trí trình độ của nhà trường không thiếu, sát hợp và có tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo .Đội ngũ giáo viên tích cực và nhạy bén trong việc thay đổi chiêu thức dạy học .Trường có kế hoạch và nhiều giải pháp tốt trong công tác làm việc tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường, phụ đạo học viên yếu .

3. Điểm yếu: không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục thực thi chương trình VNEN một cách có hiệu suất cao, thay đổi hoạt động và sinh hoạt tổ trình độ tăng cường công tác làm việc dự giờ thăm lớp, tiến hành những chuyên đề thay đổi chiêu thức giảng dạy để nâng cao hiệu suất cao giờ dạy .Nhà trường liên tục chăm sóc công tác làm việc tu dưỡng học viên năng khiếu sở trường ở tổng thể những khối lớp .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 2: Các hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường.

a ) Có chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp hàng năm ;b ) Tổ chức những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch với những hình thức phong phú, đa dạng chủng loại và tương thích với lứa tuổi học viên ;c ) Phân công, kêu gọi giáo viên, nhân viên cấp dưới tham gia những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp .1. Mô tả thực trạng :Thực hiện văn bản chỉ huy của những cấp, cùng với chương trình giáo dục trong giờ chính khoá, hằng năm nhà trường thiết kế xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp, những hoạt động giải trí ngoại khoá. Kế hoạch đã nêu rõ tiềm năng, nhu yếu và nội dung của từng trách nhiệm, giáo viên tổng đảm nhiệm Đội nghiên cứu và điều tra lồng ghép tương thích chương trình vào những buổi hoạt động và sinh hoạt Sao, Đội và những tiết chào cờ đầu tuần. Các hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp tạo hứng thú cho học viên toàn trường, học viên nhiệt huyết, tích cực tham gia những hoạt động giải trí tập thể, mạnh dạn hơn trong tiếp xúc [ H29-5-02-01 ] .Nhà trường tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp theo kế hoạch, thời khóa biểu, lịch công tác làm việc theo tháng với những hình thức phong phú, đa dạng và phong phú tương thích với lứa tuổi học viên tương thích với tình hình thực tiễn của nhà trường, theo hình thức những chuyên đề, kỉ niệm những ngày lễ hội trong năm như : 20/11, 22/12, 26/3, trao quà cho những trường bạn kết nghĩa, tổ chức triển khai những game show dân gian, tổ chức triển khai vui tết Trung thu dưới những hình thức phong phú tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho học viên. Tuy nhiên mọi hoạt động giải trí diễn ra tại trường, những hoạt động giải trí du lịch thăm quan di tích lịch sử lịch sử dân tộc, du lịch thăm quan học hỏi chưa được liên tục. [ H29-5-02-01 ] ; [ H29-5-02-02 ] .Ban hoạt động giải trí NGLL được xây dựng, kiện toàn ngay từ đầu năm học theo quyết định hành động ( tập quyết định hành động ). Ban hoạt động giải trí NGLL phân công hàng loạt giáo viên chủ nhiệm những lớp, Tổng đảm nhiệm Đội, giáo viên phân môn chuyên trách ghi rõ việc làm và nghĩa vụ và trách nhiệm của từng người tham gia không thiếu vào vào việc tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp. Huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường cùng tham gia vào những hoạt động giải trí giáo dục, tạo cho những hoạt động giải trí này thực sự là hoạt động giải trí tập thể chung của nhà trường. Huy động toàn thể giáo viên trong nhà trường thực thi những nội dung ngoài giờ lên lớp tích hợp vào những môn học trong chương trình. Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoài trời như : Tổ chức game show dân gian ; văn hoá văn nghệ ; giao lưu tiếng hát dân ca ; nha khoa học đường … toàn bộ những hoạt động giải trí đều được lên kế hoạch đơn cử, rõ ràng [ H29-5-02-02 ] .

2. Điểm mạnh:

Trường đã có sự góp vốn đầu tư thích đáng cho những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp. Hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường đã trở thành nền nếp. Nội dung, hình thức tổ chức triển khai những hoạt động giải trí đa dạng chủng loại, tạo được sức hút lớn với học viên và đạt hiệu suất cao cao trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực của nhà trường .

3. Điểm yếu:

Công tác phối hợp còn hạn chế nên việc tổ chức triển khai thăm quan những di tích lịch sử lịch sử dân tộc chưa được tiếp tục .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Trường liên tục làm tốt công tác làm việc động viên khen thưởng kịp thời để những hoạt động giải trí giáo dục ngoài giờ lên lớp luôn mê hoặc, hấp dẫn học viên .Hằng năm nhà trường làm tốt hơn nữa công tác làm việc phối hợp để tổ chức triển khai cho học viên thăm quan những di tích lịch sử lịch sử dân tộc, du lịch thăm quan học tập liên tục hơn .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 3: Tham gia thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

a ) Tham gia thực thi tiềm năng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn ngừa hiện tượng kỳ lạ tái mù chữ ở địa phương ;b ) Tổ chức và triển khai ” Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường “, kêu gọi trẻ trong độ tuổi đi học ;c ) Có những giải pháp tương hỗ trẻ có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, trẻ khuyết tật tới trường .

1. Mô tả hiện trạng:

Hằng năm nhà trường tham mưu kiện toàn Ban chỉ huy, lên kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học, update những văn bản chỉ huy địa phương về phổ cập giáo dục tiểu học. Nhà trường tham gia thực thi tốt kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở những tổ dân phố ; phổ cập giáo dục xóa mù chữ, không có hiện tượng kỳ lạ tái mù chữ ở địa phương [ H30-5-03-01 ]. Tuy nhiên địa phận thành phố 2 thường có nhiều dịch chuyển về dân cư nên việc update số liệu tìm hiểu phổ cập của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn vất vả .Tổ chức tốt ngày khai giảng, hưởng ứng “ Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ” tạo không khí vui vẻ phấn khởi cho học viên trước thềm năm học mới. Hằng năm nhà trường kêu gọi 100 % học viên đúng độ tuổi đến trường, số học viên đúng độ tuổi đi học đã được vào sổ đăng bộ không thiếu [ H30-5-03-02 ] .Hằng năm, nhà trường thanh tra rà soát những đối tượng người dùng học viên có thực trạng khó khăn vất vả, khuyết tật để có kế hoạch chăm sóc trợ giúp. Tặng quà cho những em như quần áo, sách vở, quà tết, tạo điều kiện kèm theo cho những em yên tâm tới trường. Học sinh trong mỗi lớp cũng có những việc làm và hành vi đơn cử để trợ giúp những bạn có thực trạng khó khăn vất vả, khuyết tật như giúp bạn vượt khó trong học tập bộc lộ bằng việc kiến thiết xây dựng quy mô “ Đôi bạn cùng tiến ”. Cuối năm học nhà trường báo cáo giải trình, tổng kết nhìn nhận việc tương hỗ trẻ có thực trạng đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả, trẻ khuyết tật. Có list học viên nhận học bổng – Danh sách học viên được miễn giảm những khoản thu [ H30-5-03-02 ] ; [ H3-5-03-03 ] .

2. Điểm mạnh:

Công tác PCGDTH được công nhận và duy trì vững chãi, nhà trường phối hợp tốt với những ban ngành đoàn thể địa phương luôn chăm sóc đến đối tượng người dùng học viên hộ nghèo, học viên có thực trạng khó khăn vất vả, học viên khuyết tật, làm tốt công tác làm việc khuyến học để động viên khuyến khích học viên .

3. Điểm yếu:

Địa bàn thành phố 2 thường có nhiều dịch chuyển về dân cư nên việc update số liệu tìm hiểu phổ cập của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn vất vả .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Trường liên tục làm tốt công tác làm việc phối hợp với cha mẹ và địa phương để update số liệu tìm hiểu phổ cập đúng mực, duy trì kêu gọi học viên trong độ tuổi đạt tỷ suất 100 % .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt

Tiêu chí 4: Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

a ) Tỷ lệ học viên xếp loại trung bình trở lên đạt tối thiểu 90 % so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 95 % so với những vùng khác ;b ) Tỷ lệ học viên xếp loại khá đạt tối thiểu 30 % so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 40 % so với những vùng khác ;c ) Tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt tối thiểu 10 % so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 15 % so với những vùng khác .

1. Mô tả hiện trạng:

Trong những năm học qua, nhà trường luôn chăm sóc đến việc nâng cao chất lượng dạy và học nhằm mục đích cung ứng tiềm năng giáo dục. Nhờ vậy, chất lượng học viên được duy trì và nâng lên hằng năm. Từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2013 – năm trước, tác dụng xếp loại học lực của học viên nhà trường từ trung bình trở lên đạt 97,0 % trở lên. Năm học năm trước – năm ngoái học viên xếp loại Hoàn thành đạt 98,0 % ( Theo Thông tư 30/2014 / TT-BGDĐT ). Một số ít cha mẹ điều kiện kèm theo kinh tế tài chính còn khó khăn vất vả nên chưa chăm sóc đúng mức đến việc học tập của con em của mình [ H31-5-04-01 ] ; [ H5-1-02-02 ] ; … ; [ H7-1-02-02 ] .Song song với việc nâng cao chất lượng đại trà phổ thông, toàn trường đã tích cực thay đổi chiêu thức dạy học nhằm mục đích nâng cao chất lượng học viên khá, giỏi. Từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2013 – năm trước tỷ suất học viên Khá đạt 40 % % [ H31-5-04-01 ] ; [ H31-5-04-02 ] .Việc tu dưỡng học viên giỏi được nhà trường chăm sóc góp vốn đầu tư theo kế hoạch. Hằng năm, tỷ suất HS xếp loại giỏi đạt trên 40 %. Riêng năm học năm trước – năm ngoái ; năm ngoái – năm nay thực thi Thông tư 30/2014 / TT-BGDĐT, số lượng học viên được khen triển khai xong tốt trách nhiệm năm học và học viên được khen từng mặt trên 70 % [ H31-5-04-03 ]

2. Điểm mạnh:

Kết quả xếp loại giáo dục học viên hàng năm đạt tỷ suất cao và duy trì vững chắc .

3. Điểm yếu:

Một số ít cha mẹ điều kiện kèm theo kinh tế tài chính còn khó khăn vất vả nên chưa chăm sóc đúng mức đến việc học tập của con trẻ, dẫn đến tác dụng học tập của 1 số ít học viên còn hạn chế .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục chỉ huy đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp làm tốt công tác làm việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cha mẹ học viên trong việc phối hợp giáo dục học viên .Đội ngũ liên tục chương trình thay đổi chiêu thức dạy học mới Vnen và vận dụng những kĩ thuật dạy học để nâng cấp cải tiến chất lượng học tập của học viên .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

a ) Có những hình thức tương thích để giáo dục ý thức tự chăm nom sức khoẻ cho học viên ;b ) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học viên theo pháp luật ;c ) Học sinh tham gia những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên ;

1. Mô tả hiện trạng:

Hằng năm, nhà trường có nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục sức khỏe thể chất cho học viên trải qua những buổi chào cờ đầu tuần, hoạt động và sinh hoạt lớp, hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp, giáo dục lồng ghép qua những môn học [ H32-5 – 05 – 01 ] .Bên cạnh đó, nhà trường hợp đồng với trạm y tế xã tổ chức triển khai khám sức khỏe thể chất định kỳ cho học viên. 100 % HS trong trường đều được khám sức khoẻ định kỳ và tiêm chủng phòng bệnh 1 lần / năm với chất lượng bảo vệ. Ngoài ra còn tổ chức triển khai xổ giun, tiêm phòng, chăm nom răng miệng, rửa tay bằng xà phòng [ H32. 5.05.01 ]. Tuy nhiên vẫn còn 1 số ít học viên khó khăn vất vả chưa tham gia bảo hiểm y tế, trường chưa có nhân viên cấp dưới y tế đang cử kế toán đảm nhiệm .Nhà trường có kế hoạch tổ chức triển khai, tuyên truyền vừa đủ về ý thức bảo vệ vệ sinh thiên nhiên và môi trường khi ở trường cũng như ở nhà, ở địa phương cho học viên. Thường xuyên tổ chức triển khai cho học viên giữ vệ sinh trường học hàng ngày, tổ chức triển khai cho học viên quét dọn vệ sinh toàn trường và đường phố [ H32. 5.05.02 ] ; [ H32. 5.05.03 ] .

2. Điểm mạnh:

Nhiều năm qua, nhà trường triển khai tốt công tác làm việc chăm nom sức khỏe thể chất, giáo dục sức khỏe thể chất, giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho học viên .Học sinh có ý thức tham gia tích cực những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên, ý thức giữ gìn vệ sinh cá thể, vệ sinh trường học .

3. Điểm yếu:

Một số học viên của trường thuộc hộ cận nghèo không tham gia mua bảo hiểm y tế nên kinh phí đầu tư chăm nom sức khỏe thể chất cho những học viên này gặp khó khăn vất vả. Đồng thời trường chưa có nhân viên cấp dưới y tế học đường chuyên trách nên công tác làm việc tuyên truyền, công tác làm việc chăm nom sức khoẻ cho học viên chưa đúng trình độ .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục thực thi tốt công tác làm việc phối hợp và công tác làm việc tuyên truyền với cha mẹ học viên để giúp cha mẹ nâng cao nhận thức chăm nom sức khỏe thể chất cho học viên .Nhà trường tham mưu với cấp trên để bổ trợ nhân viên cấp dưới y tế .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 6: Hiệu quả hoạt động giáo dục của nhà trường.

a ) Tỷ lệ học viên lên lớp, triển khai xong chương trình tiểu học đạt từ 90 % trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 95 % trở lên so với những vùng khác .b ) Tỷ lệ học viên đạt thương hiệu học viên giỏi, học viên tiên tiến và phát triển từ 35 % trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ 50 % trở lên so với những vùng khác .c ) Có học viên tham gia những hội thi, giao lưu do cấp huyện ( Q., thị xã, thành phố thường trực tỉnh ) trở lên tổ chức triển khai .

1. Mô tả hiện trạng:

Nhà trường luôn coi trọng và chỉ huy tốt việc thay đổi giải pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học viên nhằm mục đích giúp những em đạt được chuẩn kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức theo lao lý của từng khối lớp. Vì vậy, hằng năm tỉ lệ học viên lên lớp đạt 98 %, học viên triển khai xong chương trình tiểu học đạt 100 % [ H31-5-04-01 ] .Bên cạnh đó, nhà trường luôn chăm sóc chỉ huy công tác làm việc nâng cao chất lượng giáo dục tổng lực cho học viên. Các năm qua, tỷ suất học viên đạt thương hiệu học viên giỏi, học viên tiên tiến và phát triển hằng năm đạt từ 60 % trở lên. Tuy nhiên vẫn còn số ít học viên chất lượng học tập chưa cao, sức khỏe thể chất yếu, có hiện tượng kỳ lạ thiểu năng trí tuệ nên còn thi lại và ở lại lớp [ H31-5-04-01 ] .Hằng năm, trường có nhiều HS tham gia những hội thi, giao lưu học viên giỏi Toán, Tiếng Anh trên Internet, thi viết chữ đẹp, thi phần thưởng Mỹ thuật, Hội khỏe Phù Đổng và đã đạt giải cáp thành phố, cấp tỉnh [ H33-5-06-01 ] ; [ H33-5-06-02 ] .

2. Điểm mạnh:

Học sinh hiếu học, chăm ngoan ; hiệu quả giáo dục của nhà trường hàng năm đạt tác dụng cao .Trường có nhiều học viên tham gia và đạt giải cao trong những hội thi do ngành tổ chức triển khai .

3. Điểm yếu:

Một số ít học viên chất lượng học tập chưa cao .

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Nhà trường liên tục chỉ huy những tổ trình độ tổ chức triển khai những chuyên đề, thao giảng, thi giảng nhằm mục đích thay đổi giải pháp dạy học. Giáo viên chủ nhiệm tăng cường chăm sóc học viên yếu, học viên có thực trạng khó khăn vất vả .

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Tiêu chí 7: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống, tạo cơ hội để học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.

a ) Giáo dục đào tạo, rèn luyện những kiến thức và kỹ năng sống tương thích với độ tuổi học viên .b ) Tạo thời cơ cho học viên tham gia vào quy trình học tập một cách tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo .c ) Học sinh sưu tầm và tự làm vật dụng học tập, dữ thế chủ động trợ giúp lẫn nhau trong học tập .

1. Mô tả hiện trạng:

Hằng năm nhà trường luôn thực thi tốt chương trình giáo dục có lồng ghép rèn kĩ năng sống trong những môn học Đạo đức, Khoa học, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Kĩ thuật. Kế hoạch giáo dục kĩ năng sống được lồng ghép vào những hoạt động giải trí ngoài giờ lên lớp trải qua những chủ điểm giáo dục hoạt động giải trí theo từng tháng ; những game show dân gian, những buổi trình diễn văn nghệ, những buổi hoạt động và sinh hoạt Sao, những hoạt động giải trí giao lưu đầu tuần và hoạt động và sinh hoạt chủ điểm [ H35-05-07-01 ] .Trường dạy học theo chương trình Vnen nên 100 % học viên tham gia vào quy trình học tập một cách tích cực, dữ thế chủ động phát minh sáng tạo. Giáo viên chủ nhiệm liên tục biến hóa chỗ ngồi để tạo sự công minh cho học viên, giúp học viên phát huy hết năng lượng của bản thân mình. Học sinh dữ thế chủ động thực sự tham gia vào quy trình sở hữu tri thức [ H35-5-07-02 ] .Hằng năm nhà trường luôn động viên khuyến khích học viên sưu tầm và tự làm vật dụng học tập để ship hàng cho việc học tập đạt tác dụng cao. Các em luôn dữ thế chủ động giúp sức lẫn nhau trong học tập. Nhờ vậy chất lượng dạy và học đạt hiệu quả cao hơn [ H35-5-07-03 ] ; [ H36-5-07-04 ] .

2. Điểm mạnh:

Nội dung giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho học viên được nhà trường đặc biệt quan trọng chú trọng và thực thi có hiệu suất cao từ nhiều năm nay .Đa số học viên đã được thiết kế xây dựng thói quen tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo và có nề nếp dữ thế chủ động trợ giúp lẫn nhau trong học tập .

3. Điểm yếu: không

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng:

Tiếp tục duy trì công tác giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tổ chức các hình thức hoạt động phong phú đa dạng nhằm thu hút, tạo cơ hội cho học sinh tham gia vào quá trình học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo. Tăng cường các biện pháp nhằm khuyến khích học sinh tự sưu tầm và tự làm đồ dùng dạy học. Lập kế hoạch và tổ chức thi làm đồ dùng dạy học hằng năm để giáo viên và học sinh tham gia, xem đây là một tiêu chí xét thi đua hằng năm. Giáo viên tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng tự làm đồ dùng học tập.

5. Tự đánh giá:

Theo những chỉ số : Chỉ số a : Đạt ; Chỉ số b : Đạt ; Chỉ số c : ĐạtTheo Tiêu chí : Đạt .

Kết luận về Tiêu chuẩn 5:

Nhà trường có kế hoạch hoạt động giải trí trình độ theo từng năm học, học kỳ, tháng, tuần. Thực hiện dạy đủ những môn học, đúng chương trình, kế hoạch bảo vệ nhu yếu về chuẩn kiến thức và kỹ năng kiến thức và kỹ năng, lựa chọn nội dung, thời lượng, chiêu thức, hình thức tổ chức triển khai dạy học tương thích với từng đối tượng người dùng HS, cung ứng năng lực nhận thức và có tính bền vững và kiên cố .Hoạt động ngoài giờ lên lớp và giáo dục sức khỏe thể chất đạt hiệu suất cao tốt, Liên Đội nhiều năm liền đạt thương hiệu Liên Đội mạnh cấp TP, cấp tỉnh .Hồ sơ sổ sách tương quan đến hoạt động giải trí và chất lượng giáo dục được update tiếp tục, bảo vệ độ đúng mực cao và tàng trữ cẩn trọng .Các điều kiện kèm theo về CSVC ship hàng cho những hoạt động giải trí giáo dục khá vừa đủ, khang trang .Hoạt động chăm nom sức khoẻ khởi đầu cho học viên được nhà trường chăm sóc thực thi tốt. Học sinh tham gia tốt những hoạt động giải trí bảo vệ môi trường tự nhiên. Học sinh được giáo dục kỹ năng và kiến thức sống và tham gia quy trình học tập tích cực, dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo .Bên cạnh những mặt mạnh đã đạt được, nhà trường chăm sóc hơn nữa việc tuyên truyền phối hợp giữa nhà trường, mái ấm gia đình về chăm nom sức khỏe thể chất, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí thăm quan ngoại khóa, chăm sóc giáo dục học tập cho con em của mình ngày một tốt hơn .

Số lượng Tiêu chí đạt yêu cầu: 7/7

Số lượng Tiêu chí không đạt nhu yếu : 0

III- KẾT LUẬN CHUNG

Quá trình tự nhìn nhận chất lượng của trường Tiểu học Lý Tự Trọng là một quy trình lao động bền chắc, trang nghiêm, với ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm tập thể cán bộ quản trị, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường mà tiêu biểu vượt trội là những thành viên trong hội đồng Tự nhìn nhận .Căn cứ tiêu chuẩn nhìn nhận chất lượng giáo dục trường Tiểu học, chúng tôi đã thực thi tự nhìn nhận nhà trường theo 5 tiêu chuẩn lao lý. Đã xác lập được những điểm mạnh, điểm yếu của những tiêu chuẩn, để từ đó có kế hoạch nâng cấp cải tiến chất lượng. Thực hiện tốt quy trình tiến độ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nhằm mục đích giúp cho nhà trường xác lập mức độ cung ứng tiềm năng giáo dục trong từng quy trình tiến độ để có kế hoạch nâng cấp cải tiến nâng cao chất lượng phân phối nhu yếu học tập của HS .Trong suốt quá trình tự nhìn nhận theo 5 tiêu chuẩn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát hành, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới, học viên và cha mẹ Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tự nhìn nhận lại và chứng minh và khẳng định với những thành quả đã đạt được trong những năm qua

Kết quả cụ thể:

Số lượng các chỉ số đạt: 81/84 – Tỷ lệ: 96,4 %

Số lượng các chỉ số không đạt: 3/84 – Tỷ lệ: 3,6 %

Số lượng các tiêu chí đạt: 25/28 – Tỷ lệ: 89,3 %

Số lượng các tiêu chí không đạt: 3/28 – Tỷ lệ: 10,7%

Căn cứ vào Điều 31 về công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục phát hành theo Thông tư số 42/2012 / TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tự nhìn nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục Lever 3 .Trên đây là hàng loạt báo cáo giải trình tự nhìn nhận chất lượng giáo dục của trường Tiểu học Lý Tự Trọng về công tác làm việc kiểm định chất lượng giáo dục trường đại trà phổ thông. Trường Tiểu học Lý Tự Trọng kính mong được cơ quan chủ quản, cấp ủy Đảng, chính quyền sở tại địa phương, những thành viên trong đoàn nhìn nhận ngoài góp quan điểm để công tác làm việc tự nhìn nhận chất lượng giáo dục của nhà trường ngày càng chất lượng và hoàn thành xong hơn .P. 3, ngày 28 tháng 2 năm 2017TM / HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ

HIỆU TRƯỞNG

Phạm Tùng Vinh

Khi nào cần viết bài thu hoạch thăng hạng 3 tiểu học?

Ngoài phân phối được những nhu yếu về trình độ trình độ và những nhu yếu về đạo đức nghề nghiệp cần có của viên chức thì khi được xếp hạng hoặc là thăng hạng thì viên chức đó phải được tu dưỡng và cấp chứng từ chuẩn chức vụ nghề nghiệp mình đang giữ hoặc muốn thăng hạng. Vì thế Bộ giáo dục đã tổ chức triển khai mở những lớp tu dưỡng chuẩn chức vụ nghề nghiệp nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo để giáo viên theo học nâng cao trình độ và bảo vệ về những loại chứng từ cần có khi giữ hạng viên chức .Do đó sau khi kết thúc lớp tu dưỡng này thì giáo viên sẽ cần viết bài thu hoạch thăng hạng tương thích theo như pháp luật, đơn cử trong nội dung bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách viết bài thu hoạch giáo viên tiểu học hạng 3 .

Video liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *