Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN LONG ĐIỀN

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

Số : 150 / KH-CSNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020

Căn cứ Thông tư số 31/2017 / TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn triển khai công tác làm việc tư vấn tâm lý cho học viên trường đại trà phổ thông ; Căn cứ công văn số 294 / PGDĐT-HĐNGLL ngày 03/5/2018 của Phòng GD&ĐT Long Điền V / v tiến hành TT 31/2017 / BGDĐT ;Căn cứ Kế hoạch triển khai trách nhiệm năm học 2019 – 2020 của trường THCS Nguyễn Huệ ;Trường THCS Nguyễn Huệ kiến thiết xây dựng kế hoạch tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 đơn cử như sau :

I. Mục đích – yêu cầu:

1. Mục đích:

Định hướng giáo dục cho học viên có khó khăn vất vả về tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, hoạt động và sinh hoạt, trong hướng nghiệp, hoặc những khó khăn vất vả học viên, cha mẹ học viên gặp phải trong quy trình học tập và hoạt động và sinh hoạt. Góp phần không thay đổi đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học viên thực thi được nguyện vọng và tham vọng của mình .Định hướng nghề nghiệp cho học viên sau khi tốt nghiệp THCS ;

2. Yêu cầu:

Các thành viên của tổ tư vấn phải am hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học viên và chiêu thức tư vấn để việc tư vấn có hiệu suất cao. Trong quy trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí hiểm những yếu tố có tính nhạy cảm của học viên, cha mẹ học viên để tránh sự mặc cảm của những đối tượng người dùng được tư vấn ;Các thành viên tổ tư vấn phải chớp lấy được đặc thù tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính của địa phương và công tác làm việc tuyển sinh của những trường nghề trên địa phận tỉnh BRVT ;

II. Nội dung:

Nội dung tư vấn tâm lý học đường tập trung chuyên sâu vào những yếu tố sau :

1. Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh THCS;

2. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;

3. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hện xã hội khác;

4. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả và định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 9;

5. Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường;

6. Thẩm mỹ

III. Giải pháp:

Bố trí giáo viên có năng lực giải đáp, tác tư vấn theo những nội dung trên, hầu hết đưa ra những nghiên cứu và phân tích, lời khuyên thiết thực giúp những em giải toả được về mặt ý thức, làm cho những em cảm thấy vững vàng, tự tin và trên cơ sở đó hoàn toàn có thể tự xử lý được yếu tố của mình theo hướng tích cực .Do chưa có giáo viên chuyên trách làm công tác làm việc tư vấn, những thành viên của tổ tư vấn phải phối hợp cùng với giáo viên chủ nhiệm để triển khai công tác làm việc tư vấn cho học viên .Nhà trường sắp xếp một phòng tư vấn học đường để Giao hàng cho công tác làm việc tư vấn .

IV. Các hình thức tư vấn :

1. Hình thức 1: Tổ chức tư vấn trực tiếp giữa cán bộ tư vấn – cá nhân học sinh.

* Mục tiêu :Lắng nghe và đồng cảm những khó khăn vất vả tâm lý của học viênGợi mở nhận thức và hướng xử lý cho từng trường hợp đơn cử ;Động viên niềm tin để học viên xử lý hiệu suất cao khó khăn vất vả của bản thân mình .* Nội dung :Tất cả những yếu tố có ảnh hưởng tác động đến niềm tin của học viên : tâm sinh lý cá thể, tình yêu, tình bạn, những yếu tố khó nói …Tổ tư vấn tâm lý sẽ thực thi tư vấn khi những yếu tố đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến học viên sợ hãi, lo ngại, tâm lý xấu đi, thậm chí còn là mất trấn áp cảm hứng, hành vi của mình .

2. Hình thức 2: Tư vấn gián tiếp thông qua Email.

Mục tiêu và nội dung như tư vấn trực tiếp được học viên chuyển quan điểm đề xuất tư vấn đến địa chỉ E-Mail của nhà trường để được phân phối cho những thành viên tổ tư vấn tương thích với nội dung nhu yếu, GV tư vấn vấn đáp cho HS qua email .

3. Hình thức 3: Tương tác đám đông.

* Mục tiêu :Lắng nghe những khó khăn vất vả tâm lý của học viên .Gợi mở nhận thức và hướng xử lý .Động viên niềm tin học viên .* Nội dung :Tất cả những yếu tố có ảnh hưởng tác động đến niềm tin của học viên : tâm lý cá thể, tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, …

2. Hình thức 2 : Tổ chức buổi nói chuyện các chuyên đề tư vấn giúp HS giải tỏa các khó khăn mạng tính thời điểm hoặc mang tính phổ biến.

* Mục tiêu :Tạo bầu không khí tự do, vui tươi sau những giờ học stress .Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn vất vả tâm lý do học tập và đời sống mang lại ;Định hướng lại nhận thức, duy trì ý thức, thái độ sống tích cực .* Nội dung :

+ Tùy thời điểm, Tổ tư vấn học đường sẽ tư vấn theo những chuyên đề phù hợp.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Nguồn tài liệu:

Tài liệu được cấp phép trong những đợt giáo viên đi tập huấn ;Sưu tầm tài liệu từ báo giấy, báo mạng có uy tín .

2. Lịch tư vấn:

Tổ tư vấn hoạt động giải trí liên tục ( Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần ) do những cán bộ, giáo viên trong tổ tư vấn tâm lý trực tiếp tương hỗ tư vấn cho học viên tại khu vực của tổ tư vấn ( Phòng Đoàn – Đội ) hoặc tại một khu vực tương thích tại trường ;Các hoạt động giải trí, hình thức tư vấn sẽ được tổ chức triển khai xen kẽ tùy theo thời gian, nhu yếu của học viên .

3. Các hình thức tư vấn:

3.1. Hình thức 1: Tổ chức tư vấn tâm lý trực tiếp

A. Hình thức : Tư vấn trực tiếp cán bộ tư vấn – cá thể học viên .* Mục tiêu :Lắng nghe và đồng cảm những khó khăn vất vả tâm lý của học viên .

Gợi mở nhận thức và hướng giải quyết cho từng trường hợp cụ thể.

Động viên ý thức để học viên xử lý hiệu suất cao khó khăn vất vả của bản thân mình .* Nội dung :Tất cả những yếu tố có tác động ảnh hưởng đến ý thức của học viên : tâm sinh lý cá thể, tình yêu, tình bạn, những yếu tố khó nói …Tổ tư vấn tâm lý sẽ triển khai tư vấn khi những yếu tố đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến học viên sợ hãi, lo ngại, tâm lý xấu đi, thậm chí còn là mất trấn áp cảm hứng, hành vi của mình .B. Hình thức : Tương tác đám đông .* Mục tiêu :Lắng nghe những khó khăn vất vả tâm lý của học viên .Gợi mở nhận thức và hướng xử lý .Động viên ý thức học viên .* Nội dung :Tất cả những yếu tố có ảnh hưởng tác động đến niềm tin của học viên : tâm lý cá thể, tình yêu, tình bạn, tình thầy trò, …

3.2. Hình thức 2 : Tổ chức buổi nói chuyện các chuyên đề về tâm lý.

* Mục tiêu :Tạo bầu không khí tự do, vui tươi sau những giờ học căng thẳng mệt mỏi .Chia sẻ, giải tỏa những bức xúc, khó khăn vất vả tâm lý do học tập và đời sống mang lại .Định hướng lại nhận thức, duy trì niềm tin, thái độ sống tích cực .* Nội dung :Tùy thời gian, Tổ tư vấn tâm lý sẽ tư vấn theo những chuyên đề tâm lý tương thích .

3. Kế hoạch thực hiện:

Thời gian

Nội dung

Biện pháp thực hiện

Từ 03/9/2019
đến 15/10/2019

– Ổn định nơi làm việc
– Tải tài liệu chuyên môn từ Internet
– Lập kế hoạch tư vấn tâm lý đầu tháng

– Sắp xếp vị trí thao tác .- Sưu tầm tài liệu

Từ 16/10/2019
đến 30/12/2019

– Chuyển tài liệu tu dưỡng nhiệm vụ, nội dung tư vấn cho CB-VC nhà trường .- Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng người dùng học viên và cha mẹ có nhu yếu .- Tổ chức những chuyên đề chuyện trò tâm lý vào tiết sinh họat dưới cờ ngày thứ hai tuần đầu tháng .- Phối hợp với GVCN chớp lấy list học viên tiếp tục vi phạm nội quy nhà trường để theo dõi, tư vấn tâm lý của những em .

– Chọn lọc và chuyển tài liệu cho CB-VC
– Tổ tư vấn và GVCN các lớp

Từ 01/01/2020
đến 26/5/2020

– Tiếp nhận và tư vấn tâm lý cho đối tượng người dùng học viên và cha mẹ có nhu yếu .- Tổ chức những chuyên đề trò chuyện tâm lý vào tiết sinh họat dưới cờ ngày thứ hai tuần đầu tháng .- Thường xuyên dữ thế chủ động tư vấn cho HS có khó khăn vất vả trong học tập, hoạt động và sinh hoạt . Tổ tư vấn

4. Nhiệm vụ các thành viên tổ tư vấn:

Tiếp nhận quan điểm học viên từ từ hộp thư ( E-Mail ) “ thcsnguyenhue_dieuemmuonnoi@gmail.com ” và phân phối cho những thành viên tổ tư vấn .Phụ trách việc tổ chức triển khai tư vấn cho học viên dưới cờ hằng tuần về những yếu tố chung mà học viên đang chăm sóc .- Ban chỉ huy nhà trường và 2 tổ trưởng trình độ :Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tư vấn về Phương pháp học tập những bộ môn ở trường, tự học ở nhà sao cho việc học tập có hiệu suất cao, giảm mệt nhọc .- Thầy, Cô giáo viên chủ nhiệm lớp :Phụ trách những nội dung tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh ; giới tính, quan hệ với bạn khác giới, sức khỏe thể chất sinh sản vị thành niên ; quan hệ tiếp xúc với mọi người so với học viên lớp chủ nhiệm và HS toàn trường theo phân công .- Tổng đảm nhiệm, bí thư chi đoàn, Phó bí thư đoàn :Tư vấn những yếu tố về kiến thức và kỹ năng sống, hoạt động giải trí xã hội .- Y tế học đường :Tư vấn cho HS toàn trường về yếu tố Sức khỏe sinh sản vị thành niên ; chăm nom sức khỏe thể chất cá thể, vệ sinh môi trường tự nhiên, phòng bệnh …Tiếp nhận ĐK của học viên, báo cáo giải trình với tổ trưởng tổ tư vấn để phân công GV tư vấn .Tư vấn về nghệ thuật và thẩm mỹ trong phục trang, những yếu tố về giới tính .Trên đây là kế hoạch hoạt động giải trí tư vấn tâm lý học đường của trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2019 – 2020. Việc điều tra và nghiên cứu, tiến hành thực thi tốt những nội dung và nhu yếu của kế hoạch, góp thêm phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Rất mong nhận được sự chăm sóc và ủng hộ của những ban ngành đoàn thể, BGH nhà trường để tổ tư vấn tâm lý triển khai tốt kế hoạch trên. / .

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT ( b / c ) ;- HT ( theo dõi, chỉ huy ) ;- Thành viên tổ tư vấn ( để triển khai ) ;- Trang Web trường ;

– Lưu: VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

NGUYỄN HỮU TUẤN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *