Là chương trình liên bang dài hạn được xây dựng vào năm 1990, Chương trình Nhà góp vốn đầu tư Nhập cư EB-5 cho phép những nhà đầu tư quốc tế theo đuổi việc cư trú tại Hoa Kỳ bằng cách góp vốn đầu tư vào một dự án tạo việc làm cho người lao động Mỹ. Năm 1992, Quốc hội đã thiết lập Chương trình Trung tâm Khu vực để đơn giản hóa quá trình góp vốn đầu tư, do đó lôi cuốn thêm nhiều nhà đầu tư để kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính. Không giống như chương trình EB-5 thường thì, Chương trình Trung tâm Khu vực là một chương trình mang tính trong thời điểm tạm thời được tái cấp phép định kỳ, thường là hàng năm. Hai lựa chọn này được gọi là góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp, theo đó những khoản góp vốn đầu tư trực tiếp đề cập đến những khoản góp vốn đầu tư vào những dự án không được hỗ trợ vốn bởi một TT khu vực .

Đầu tư EB-5 Trực tiếp và Đầu tư EB-5 thông qua Trung tâm Khu vực khác nhau như thế nào?

Dù người nộp đơn xin thị thực EB-5 lựa chọn quy mô góp vốn đầu tư EB-5 nào thì họ vẫn phải phân phối những nhu yếu cơ bản của EB-5 đó là : họ phải góp vốn đầu tư số tiền tối thiểu bắt buộc để tạo ra 10 việc làm toàn thời hạn cho người lao động Mỹ. Số tiền góp vốn đầu tư tối thiểu so với cả hai loại góp vốn đầu tư là như nhau. Sự độc lạ đáng kể nhất giữa hai quy mô là những loại việc làm được tính vào tổng số việc làm tạo ra, vai trò của TT khu vực trong quá trình giải quyết và xử lý thị thực EB-5 và phương pháp cấu trúc của mỗi quy mô .

Tạo việc làm

Sự khác biệt chính giữa mô hình đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp là cách các nhà đầu tư tính toán việc tạo việc làm. Đối với các khoản đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư có thể đếm số lượng việc làm được tạo ra bởi doanh nghiệp thương mại mới (NCE) mà họ thực hiện đầu tư EB-5. Đây thường là các công việc hoạt động liên tục, tuy nhiên chúng có thể bao gồm cả các công việc xây dựng nếu quá trình xây dựng kéo dài từ hai năm trở lên và nếu công nhân xây dựng được NCE hoặc công ty con mà NCE toàn quyền sở hữu trực tiếp sử dụng. Những nhân viên này thường được gọi là nhân viên W-2 hoặc nhân viên thuộc biên chế của doanh nghiệp mà nhà đầu tư góp vốn.

Các nhà đầu tư EB-5 khi góp vốn đầu tư vào những dự án được hỗ trợ vốn bởi những TT khu vực hoàn toàn có thể tính đến những việc làm trực tiếp, gián tiếp và cả việc làm phụ thuộc vào, điều này giúp họ thuận tiện phân phối nhu yếu về số lượng việc làm bắt buộc. Các việc làm gián tiếp là tác dụng của quy trình dự án EB-5 tiêu tốn trong khu vực so với sản phẩm & hàng hóa như vật tư và thiết bị, và những dịch vụ như cố vấn pháp lý, được cung ứng bởi những công ty địa phương. Việc làm phụ thuộc vào là những việc làm được tạo ra bởi người lao động khi tiêu dùng tiền lương của họ. Nhà kinh tế tài chính cần triển khai một nghiên cứu và điều tra ảnh hưởng tác động kinh tế tài chính để hoàn toàn có thể đo lường và thống kê được số lượng việc làm gián tiếp và việc làm nhờ vào .

Vai trò của Trung tâm Khu vực

Khi góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp, nhà đầu tư không thao tác với TT khu vực. Những người thực thi góp vốn đầu tư gián tiếp phải góp vốn đầu tư vào một dự án được hỗ trợ vốn bởi một TT khu vực do Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ( USCIS ) chỉ định. Đơn xin thị thực EB-5 của họ gắn liền với việc tái cấp phép Chương trình Trung tâm Khu vực và TT khu vực phải được USCIS duy trì chỉ định .

Những điểm khác biệt chính trong cấu trúc của các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp

Các khoản góp vốn đầu tư EB-5 được thực thi trải qua một TT khu vực thường tương quan đến việc xây dựng 1 số ít đơn vị chức năng, gồm có một đơn vị chức năng tạo việc làm ( JCE ) trọn vẹn riêng không liên quan gì đến nhau với NCE. Bởi vì những nhà đầu tư này hoàn toàn có thể tính những việc làm gián tiếp và việc làm phụ thuộc vào tương tự như những việc làm trực tiếp, nên những việc làm được tạo ra trải qua hoạt động giải trí của tổng thể những đơn vị chức năng sẽ được tính vào tổng số việc làm tạo ra. Ngược lại, những nhà đầu tư trực tiếp chỉ hoàn toàn có thể tính những việc làm trực tiếp, thế cho nên họ phải góp vốn đầu tư trực tiếp vào một NCE và chỉ hoàn toàn có thể tính những việc làm do NCE đó tạo ra. Do vậy, những quy mô cho vay cũng không tương thích với góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp vì khoản vay tương quan đến tối thiểu hai chủ thể – bên cho vay và bên đi vay .Ngoại lệ so với quy tắc này là nhà đầu tư hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp vào những doanh nghiệp thuộc toàn quyền chiếm hữu bởi công ty mẹ. Trong trường hợp này, công ty mẹ là NCE. Tuy nhiên, nếu khoản góp vốn đầu tư được tách ra, ví dụ tách ra giữa ba công ty con do NCE chiếm hữu, thì cả ba công ty này đều phải tạo ra việc làm và một kế hoạch góp vốn đầu tư và tạo việc làm đơn cử phải được đưa ra trong kế hoạch kinh doanh thương mại của cả ba doanh nghiệp. Tương tự, nếu nhà góp vốn đầu tư muốn giảm số tiền góp vốn đầu tư thấp hơn bằng cách xây dựng NCE trong khu vực việc làm tiềm năng ( TEA ), thì tổng thể những công ty con được hưởng lợi từ khoản góp vốn đầu tư cũng phải nằm trong TEA được chỉ định .

Tính toán số lượng việc làm tạo ra bởi EB-5 thông qua mô hình đầu tư trực tiếp

Mặc dù việc tính toán số lượng việc làm tạo ra từ những khoản góp vốn đầu tư trực tiếp nghe có vẻ như đơn thuần, nhưng cũng có một số ít loại lao động nhất định sẽ bị loại ra khỏi tổng số việc làm này. Để một việc làm được tính vào tổng số việc làm, một lao động phải được tuyển dụng bởi chính doanh nghiệp mà nhà đầu tư EB-5 đã góp vốn đầu tư vào và ở một vị trí cố định và thắt chặt toàn thời hạn, lê dài liên tục tối thiểu hai năm. Điều này không có nghĩa là chỉ những lao động vẫn thao tác ở một vị trí cố định và thắt chặt, liên tục trong đủ hai năm mới được tính. Điều quan trọng là vị trí đó sống sót trong hàng loạt quy trình tiến độ, ngay cả khi nó không được đảm nhiệm bởi cùng một nhân viên cấp dưới trong suốt thời hạn đó .Do đó, cần đặt trọng tâm vào những vị trí đủ tiêu chuẩn hơn là cá thể người lao động. Bảng lương và hồ sơ kê khai thuế sẽ được sử dụng làm dẫn chứng cho thấy những vị trí đủ điều kiện kèm theo vẫn duy trì mở trong suốt thời hạn theo nhu yếu, mặc dầu vị trí đó đã có người đảm nhiệm hay chưa. Để được coi là toàn thời hạn, một vị trí phải nhu yếu nhân viên cấp dưới thao tác tối thiểu 35 giờ mỗi tuần. Vì tập trung chuyên sâu vào vị trí thay vì từng nhân viên cấp dưới, nhiều nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể cùng lúc san sẻ vai trò toàn thời hạn nếu có thỏa thuận hợp tác san sẻ việc làm chính thức .Những vị trí sau đây sẽ không được tính vào tổng số việc làm tạo ra :

  • Các vị trí được đảm nhận bởi những người thực hiện công việc hoặc mảng kinh doanh khác mà không được tuyển dụng trực tiếp bởi doanh nghiệp mà nhà đầu tư EB-5 đã đầu tư vào, chẳng hạn như nhà thầu và nhân viên chi nhánh
  • Các vị trí được đảm nhận bởi nhà đầu tư và các thành viên trực hệ trong gia đình họ
  • Các vị trí bán thời gian được kết hợp cùng nhau để tạo ra các vị trí “toàn thời gian tương đương”

Một yếu tố quan trọng khác cần xem xét là những vị trí phải được đảm nhiệm bởi người lao động Mỹ. USCIS định nghĩa một nhân viên cấp dưới đủ điều kiện kèm theo làcông dân Hoa Kỳ, thường trú nhân hợp pháp hoặc người nhập cư khác được phép thao tác tại Hoa Kỳ, gồm có thường trú nhân có điều kiện kèm theo, thường trú nhân trong thời điểm tạm thời, người tị nạn, người đang xin tị nạn hoặc người cư trú tại Hoa Kỳ theo diện tạm hoãn trục xuất. Định nghĩa này không gồm có những nhà đầu tư nhập cư ; vợ / chồng, con trai hoặc con gái của họ ; hoặc bất kể người quốc tế nào chiếm hữu thị thực không định cư ( ví dụ điển hình như người có thị thực không định cư H-1B ) hoặc người không được phép thao tác tại Hoa Kỳ .Hơn nữa, nếu nhà đầu tư góp vốn đầu tư vào một doanh nghiệp nằm trong khu vực việc làm tiềm năng ( TEA ) với số tiền góp vốn đầu tư hạn chế thì những vị trí cũng phải được đảm nhiệm bởi những nhân viên cấp dưới thao tác trong khu vực việc làm tiềm năng được chỉ định .Vì tạo việc làm là tiềm năng mấu chốt của chương trình EB-5 nên việc chứng tỏ rằng khoản góp vốn đầu tư EB-5 có năng lực tạo ra số lượng việc làm bắt buộc là một phần cốt yếu trong kế hoạch kinh doanh thương mại được nộp cùng đơn I-526 của nhà đầu tư .

Thiết lập kế hoạch kinh doanh hợp lý cho các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp

Kế hoạch kinh doanh thương mại phải chứng tỏ cho viên chức xét duyệt của USCIS rằng đó là một kế hoạch đơn cử và hài hòa và hợp lý nhằm mục đích tạo ra số lượng việc làm bắt buộc trong vòng tối thiểu 2,5 năm kể từ khi đơn I-526 được đồng ý chấp thuận. Việc làm được tạo ra phải là tác dụng trực tiếp của việc góp vốn đầu tư EB-5 vào một doanh nghiệp mới chứ không phải vào một doanh nghiệp chỉ biến hóa quyền chiếm hữu. Các việc làm cũng phải cung ứng nhu yếu đơn cử của doanh nghiệp và mức lương tương quan đến việc làm cũng phải tương thích .

Để giải quyết yêu cầu tạo việc làm một cách đúng đắn, kế hoạch kinh doanh cần bao gồm mô tả công việc, lịch trình tuyển dụng và tổng quan chi tiết về kế hoạch nhân sự. Điều này phải đi đôi với mô tả toàn diện về cách thức đầu tư vào doanh nghiệp và bản thân doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5. Các khía cạnh như mô tả doanh nghiệp và dự báo tài chính phải đủ rõ ràng và chi tiết để chứng minh điều này.

Các mô hình đầu tư EB-5 trực tiếp phổ biến

Do những nhu yếu tương quan đến góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp, 1 số ít dự án EB-5 sẽ tương thích với quy mô góp vốn đầu tư trực tiếp hơn những dự án khác. Yếu tố quyết định hành động then chốt là doanh nghiệp thương mại mà nhà đầu tư góp vốn phải khả thi, tức nhu yếu góp vốn đầu tư là thiết thực và bộc lộ rõ năng lực tạo ra đủ số lượng và loại việc làm tương thích .Các nhà đầu tư EB-5 có nhiều lựa chọn khác nhau khi góp vốn đầu tư trực tiếp. Các lựa chọn phổ cập gồm có nhà hàng quán ăn, doanh nghiệp thương mại kinh doanh bán lẻ và bán sỉ. Tuy nhiên, góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp cũng thích hợp cho cả những doanh nghiệp chuyên về dịch vụ, sản xuất, nông nghiệp và công nghệ tiên tiến. Nhà góp vốn đầu tư thậm chí còn hoàn toàn có thể xây dựng một Trụ sở mới trong chuỗi nhượng quyền kinh doanh thương mại như tiệm làm đẹp hoặc shop thuận tiện, mua và lan rộng ra doanh nghiệp kinh doanh thương mại đang hoạt động giải trí hoặc góp vốn đầu tư vào một doanh nghiệp đang gặp khó khăn vất vả. Trong trường hợp góp vốn đầu tư vào một doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả, những việc làm mới và sẵn có đều được tính vào tổng số việc làm tạo ra, nhưng chúng phải được tạo ra hoặc duy trì bởi khoản góp vốn đầu tư EB-5 .

Đầu tư theo diện EB-5 vào một doanh nghiệp đang hoạt động

Đầu tư vào một doanh nghiệp đang hoạt động giải trí là khả thi nhưng sẽ phức tạp vì nhà đầu tư phải cung ứng những nhu yếu bổ trợ tương quan đến việc biến doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp thương mại mới ( NCE ) và tạo việc làm. Việc chuyển giao quyền sở hữu không biến một doanh nghiệp đang hoạt động giải trí trở thành một NCE. Thay vào đó, nhà đầu tư EB-5 phải chứng tỏ rằng doanh nghiệp đủ điều kiện kèm theo là một NCE vì ( i ) doanh nghiệp sẽ được tổ chức triển khai lại hoặc tái cấu trúc theo cách tạo ra một doanh nghiệp mới hoặc ( ii ) việc lan rộng ra kinh doanh thương mại trải qua góp vốn đầu tư sẽ làm tăng giá trị ròng hoặc số lượng nhân viên cấp dưới tối thiểu là 40 % .Một doanh nghiệp hoàn toàn có thể được tái cấu trúc hoặc tổ chức triển khai lại để hình thành NCE chỉ khi doanh nghiệp khởi đầu được xây dựng sau ngày 29 tháng 11 năm 1990. Hơn nữa, những biến hóa về hình thức, phong thái hoặc tên thương hiệu không được xem là tái cơ cấu tổ chức hoặc tổ chức triển khai lại mà những biến hóa này phải tổng lực hơn thế. Ví dụ, biến một nhà hàng quán ăn thành một hộp đêm hoặc thậm chí còn một khách sạn tầm trung thành một khách sạn hạng sang hạng sang sẽ được coi là cung ứng điều kiện kèm theo, nhưng việc sửa sang lại một nhà hàng quán ăn và đổi tên hoặc quy đổi một khách sạn thuộc chuỗi nhượng quyền quy mô tầm trung này sang nhượng quyền quy mô tương tự như khác thì không .Việc phân phối những nhu yếu tạo việc làm cũng có sự độc lạ. Nhà góp vốn đầu tư sẽ có 1 số ít lựa chọn. Nếu nhà đầu tư hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã thành công xuất sắc khi họ triển khai góp vốn đầu tư và họ chỉ mua gia tài hữu hình chứ không phải gia tài vô hình dung, ví dụ như tên thương hiệu hoặc list người mua, thì nhà đầu tư hoàn toàn có thể tính toàn bộ những việc làm mới vào tổng số việc làm họ tạo ra. Nếu không, những việc làm được tạo ra bởi chủ sở hữu trước đó phải được khấu trừ khỏi tổng số .Mặt khác, nhà đầu tư hoàn toàn có thể phân phối tài liệu chứng cứ về số lượng việc làm trước khi họ góp vốn đầu tư và nắm giữ doanh nghiệp, sau đó đưa ra một kế hoạch rõ ràng, hài hòa và hợp lý về cách họ dự tính tạo ra 10 vị trí việc làm đủ điều kiện kèm theo mới trong khi vẫn bảo toàn toàn bộ những vị trí việc làm hiện có .Cuối cùng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể chứng tỏ rằng doanh nghiệp cung ứng định nghĩa của USCIS về một doanh nghiệp đang gặp khó khăn vất vả để được chấp thuận đồng ý khi tính đến cả những việc làm đã có từ trước trong tổng số việc làm tạo ra :Doanh nghiệp đang gặp khó khăn vất vả là doanh nghiệp đã hoạt động giải trí tối thiểu hai năm và đã bị lỗ ròng trong quy trình tiến độ 12 hoặc 24 tháng trước ngày ưu tiên trong Mẫu đơn I-526 của nhà đầu tư nhập cư. Khoản lỗ trong quá trình này phải bằng tối thiểu 20 % giá trị ròng của doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả trước khi bị lỗ. Khi xác định liệu doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả đã hoạt động giải trí được hai năm hay chưa, USCIS sẽ xem xét những người thừa kế theo quyền lợi của doanh nghiệp gặp khó khăn vất vả khi nhìn nhận xem liệu họ có hoạt động giải trí trong cùng một khoảng chừng thời hạn với doanh nghiệp mà họ đã thành công xuất sắc hay không .Loại hình kinh doanh thương mại mà nhà đầu tư góp vốn đầu tư vào cũng sẽ tác động ảnh hưởng đến vai trò của họ trong việc quản trị những doanh nghiệp thương mại mới – NCE .

Vai trò của Nhà đầu tư EB-5 trong việc quản lý doanh nghiệp mà họ đầu tư

Để tuân thủ những nhu yếu của chương trình EB-5, nhà đầu tư phải tham gia vào việc quản trị NCE, nhưng mức độ tham gia sẽ phân cấp từ việc tham gia vào những hoạt động giải trí hàng ngày cho đến việc tham gia vào thiết kế xây dựng chủ trương. Mặc dù một số ít nhà đầu tư thích tham gia trực tiếp vào việc quản trị, nhưng cũng có những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm tay nghề quản trị hoặc đơn thuần là không muốn sinh sống gần doanh nghiệp hoàn toàn có thể đảm nhiệm những nghĩa vụ và trách nhiệm tương tự như như một thành viên góp vốn nổi bật .Sự độc lạ trong cách cấu trúc giữa quy mô góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp cũng tác động ảnh hưởng đến vai trò của nhà đầu tư trong việc quản trị NCE. Khi góp vốn đầu tư trải qua một TT khu vực, nhà đầu tư hoàn toàn có thể trở thành thành viên của một tổ chức triển khai được thiết lập để quản trị khoản vay cấu thành những khoản góp vốn đầu tư EB-5. Do đó, một nhà đầu tư góp vốn đầu tư trải qua một TT khu vực hoàn toàn có thể giảm bớt mức độ tham gia trực tiếp hơn. Khi góp vốn đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư phải trực tiếp tham gia quản trị NCE, nhưng họ hoàn toàn có thể hạn chế sự tham gia của mình vào những quyết định hành động tương quan đến chủ trương .

Có bao nhiêu nhà đầu tư có thể cùng đầu tư vào một dự án bao gồm các nhà đầu tư EB-5 trực tiếp?

Một dự án bao gồm đầu tư EB-5 trực tiếp có thể có nhiều nhà đầu tư tính cả EB-5 và các nhà đầu tư khác. Mối quan tâm chủ yếu đó là NCE phải có khả năng tạo ra đủ số lượng việc làm bắt buộc cho mỗi nhà đầu tư EB-5; các nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư khác không cần cân nhắc đến việc phân bổ tạo việc làm.

Mặc dù không có chủ trương chính thức nào pháp luật rằng những nhà đầu tư không phải diện EB-5 phải tích lũy tài liêu nguồn vốn của họ, nhưng USCIS hoàn toàn có thể nhu yếu thông tin và tài liệu từ những nhà đầu tư này. USCIS khởi đầu đưa ra những nhu yếu cung ứng dẫn chứng tương quan đến những nguồn vốn hợp pháp từ những nhà đầu tư khác vào năm 2019 .

Lựa chọn mô hình đầu tư EB-5

Mặc dù góp vốn đầu tư trải qua TT khu vực từng là lựa chọn phổ cập so với những nhà đầu tư EB-5, nhưng việc cấp phép Chương trình Trung tâm Khu vực mãn hạn vào tháng 7 năm 2021 đã khiến nhiều nhà đầu tư phải tìm kiếm những lựa chọn khác. Lựa chọn giữa TT khu vực và góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp là một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình góp vốn đầu tư EB-5 và nhà đầu tư sẽ không hề biến hóa từ hình thức góp vốn đầu tư này sang hình thức góp vốn đầu tư khác sau khi góp vốn đầu tư. Vì từng quy mô có những yếu tố tương quan khác nhau, tốt nhất quý vị nên tìm hiểu thêm quan điểm của luật sư nhập cư có kinh nghiệm tay nghề về EB-5 hoặc xin hướng dẫn từ chuyên viên trong nghành nghề dịch vụ này khi lựa chọn dự án EB-5 .Chúng tôi xin đặc biệt quan trọng gửi lời cảm ơn tới Suzanne Lazicki, tác giả của Lucid EB-5 Blog, vì nghiên cứu và điều tra của cô về góp vốn đầu tư EB-5 trực tiếp .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.