Điều kiện để được cấp thẻ xanh

Điều kiện để được cấp thẻ xanhBạn có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh (thường trú) thông qua gia đình của bạn, lời mời làm việc hoặc người tuyển dụng bạn, tình trạng tị nạn, hoặc một số điều khoản đặc biệt khác. Trong một số trường hợp, bạn thậm chí có thể tự yêu cầu hoặc tạo ra hồ sơ thường trú nhân danh bạn. Nói chung, để đáp ứng các yêu cầu thường trú tại Hoa Kỳ, quý vị phải:
• Đủ điều kiện cho một trong những loại di dân được xác định trong Đạo Luật Di Trú và Quốc tịch (INA)
• Có đơn yêu cầu nhập cư đủ điều kiện và được chấp thuận cho bạn (với một số ngoại lệ)
• Trực tiếp có thị thực nhập cư có sẵn
• Được nhận vào Hoa Kỳ
Mỗi yêu cầu được thể hiện chi tiết như sau:
Điều kiện đối với lĩnh vực di trú
Cá nhân muốn định cư (cư dân thường trú) thông qua các thành viên gia đình hội đủ điều kiện, lời mời làm việc hay nhà tuyển dụng, hoặc một loại mục đặc biệt nói chung sẽ được phân loại theo các hạng mục dựa trên một hệ thống ưu tiên. Ngoại trừ cho thân nhân trực tiếp của một công dân Hoa Kỳ được quyền ưu tiên nhập cư cao nhất và một vài trường hợp ngoại lệ khác, Quốc hội đã đặt ra giới hạn visa cho mỗi hạng mục nhập cư mỗi năm. Các hạng mục chung được miêu tả như sau:

Mối quan hệ gia đình
Một số người thân của công dân Hoa Kỳ, được biết đến như là người thân trực tiếp, không cần phải chờ thị thực có hiệu lực. Không giới hạn số lượng Visa loại này mỗi năm. Thân nhân trực tiếp bao gồm:
• Ba mẹ của một công dân Hoa Kỳ
• Vợ chồng của một công dân Hoa Kỳ
• Con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ
Lưu ý: công dân Hoa Kỳ phải ít nhất 21 tuổi để nộp đơn cho cha mẹ
Các thân nhân đủ tiêu chuẩn của một công dân Hoa Kỳ hoặc một cá nhân thường trú trong các trường hợp dựa vào gia đình còn lại có thể phải chờ thị thực có hiệu lực trước khi nộp đơn xin thường trú. Các trường hợp này bao gồm:
• Ưu tiên 01: con trai và con gái đã lớn (21 tuổi trở lên), chưa lập gia đình của công dân Hoa Kỳ
• Ưu tiên 2A: vợ chồng và con cái chưa có gia đình (dưới 21 tuổi) của cư dân thường trú
• Ưu tiên 2B: Con trai và con gái chưa lập gia đình (21 tuổi trở lên) của cư dân thường trú
• Ưu tiên 3: Con trai và con gái đã lập gia đình của công dân Hoa Kỳ, vợ chồng và con cái vị thành niên của họ
• Ưu tiên 4: Anh chị em của công dân Hoa Kỳ đã lớn, vợ chồng và con cái vị thành niên của họ

Căn cứ vào công việc làm
Người muốn nhập cư trên cơ sở là người lao động hoặc mời làm việc có thể xin nhập thường trú dân hoặc visa định cư nước ngoài. Khi số lượng Visa nhập cư có hiệu lực dựa vào công việc có thứ tự ưu tiên như sau :
• Ưu tiên 1: Người lao động ưu tiên, kể cả người nước ngoài có khả năng đặc biệt, các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc, các nhà quản lý và điều hành đa quốc gia nhất định
• Ưu tiên 2: Thành viên của các ngành nghề đang nắm giữ một văn bằng cao cấp hoặc người có khả năng đặc biệt (bao gồm cả các cá nhân tìm kiếm sự khước từ lợi ích quốc gia (National Interest Waiver)
• Ưu tiên 3: Người lao động có tay nghề, chuyên gia và người lao động có trình độ khác
• Ưu tiên 4: Một số dân nhập cư đặc biệt bao gồm cả những người trong hội tôn giáo
• Ưu tiên 5: Người nhập cư có thể tạo việc làm( nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *