Visa EB-3 là gì

Visa EB-3 là visa định cư, người xin cấp visa EB-3 sẽ có thẻ xanh để sống, làm việc tại Mỹ. Đối tượng của chương trình EB-3 bao gồm:
1. Lao động lành nghề;
2. Chuyên gia; và
3. Lao động phổ thông.

Vợ / chồng và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi sẽ được đi theo và có thẻ xanh tương tự như như người xin cấp visa EB-3. Vợ / chồng của người xin cấp visa EB-3 muốn thao tác tại Mỹ phải xin Giấy phép lao động. Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi sẽ được đi học tại những trường công lập của Mỹ với mức học phí tương tự như dành cho công dân của Mỹ. ( Xem thêm về chương trình định cư Mỹ theo diện kết hôn )
Ngoài việc tranh cử được và bầu cử, người có thẻ xanh Mỹ được hưởng rất nhiều quyền lợi và nghĩa vụ tương tự như công dân Mỹ như : quyền lợi và nghĩa vụ về chăm nom sức khỏe thể chất, phúc lợi xã hội, được tự do đi lại đến những nước vận dụng miễn visa so với Mỹ, có thời cơ xin nhập quốc tịch Mỹ .

Người xin cấp visa EB-3 cần đáp ứng những yêu cầu nào?

Đối với người lao động lành nghề: Thứ nhất, phải có giấy tờ chứng minh ít nhất 2 năm kinh nghiệm hoặc được trải qua đào tạo. Thứ hai, phải đảm nhận công việc mà lao động bản xứ không đủ điều kiện để làm việc được. Thứ ba, có Chứng nhận lao động PERM và thư tuyển dụng làm việc toàn thời gian tại Mỹ.

Đối với chuyên gia: Thứ nhất, bằng đại học ở Mỹ hoặc bằng cấp tương đương ở nước ngoài; trường hợp này bắt buộc phải có bằng Đại học và không thể thay thế bởi các bằng cấp khác và kinh nghiệm làm việc. Thứ hai, phải đảm nhận công việc mà lao động bản xứ không đủ điều kiện. Thứ ba, phải có Chứng nhận lao động PERM và thư tuyển dụng làm việc tại công ty Mỹ.

Đối với lao động phổ thông: Thứ nhất, có kinh nghiệm làm việc hoặc ít hơn 2 năm kinh nghiệm. Thứ hai, công việc đảm nhận là công việc mà người bản xứ không đủ điều kiện đáp ứng. Thứ ba, phải có Chứng nhận lao động PERM và thư tuyển dụng làm việc tại công ty Mỹ.

Chương trình EB-3 | Định cư Mỹ diện EB-3 | Đi Mỹ diện EB-3Chương trình EB-3 | Định cư Mỹ diện EB-3 | Đi Mỹ diện EB-3Đi Mỹ theo diện EB-3

Quy trình cấp visa EB-3

Người xin cấp visa EB-3 phải được công ty Mỹ tiếp nhận làm việc và phải có thư tuyển dụng làm việc từ công ty Mỹ. Sau đó, công ty Mỹ sẽ tiến hành nộp hồ sơ để xin Chứng nhận lao động PERM. Chứng nhận lao động PERM (Program Electronic Review Management – Chương trình quản lý đánh giá điện tử) được ban hành vào ngày 28/03/2005.

Mục tiêu của Chứng nhận lao động PERM là để bảo vệ người lao động Mỹ và thị trường việc làm tại Mỹ. Điều này nhằm mục đích bảo vệ rằng những lao động định cư Mỹ diện visa EB-3 không chiếm những vị trí việc làm và công dân Mỹ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Chứng nhận lao động PERM được cấp bởi Bộ Lao động Mỹ cho Công ty Mỹ có nhu yếu tuyển dụng lao động quốc tế thao tác tại Mỹ .
Công ty Mỹ phải chứng tỏ rằng trong suốt quy trình tuyển dụng đã vận dụng những giải pháp nhưng đã không hề tìm được người đủ điều kiện kèm theo hoặc muốn ứng tuyển. Do vậy Công ty Mỹ mới chọn ứng viên là người xin cấp visa EB-3. Các giải pháp tuyển dụng gồm tuyển dụng bắt buộc và tuyển dụng bổ trợ. Khi kết thúc quy trình tiến độ tuyển dụng, Công ty Mỹ nộp đơn ETA 9089 gửi đến Bộ Lao động Mỹ. Đơn ETA 9089 được tùy chọn gửi bằng điện tử hoặc qua thư gửi trực tiếp. Để hiểu rõ thêm về Chứng nhận Lao động PERM, hãy tìm đọc bài viết của SKT về Chứng nhận lao động PERM .
Sau khi được cấp Chứng nhận lao động PERM, hồ sơ xin visa EB-3 phải được gửi đến Sở Di trú Mỹ trong vòng 180 ngày trước khi hết hạn Chứng nhận lao động PERM. Thời gian giải quyết và xử lý hiện tại visa EB-3 là từ 9.5 tháng đến 12.5 tháng ( Trung tâm dịch vụ California ). Sở Di trú Mỹ có vận dụng quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ nhanh trong thời hạn 15 ngày .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *