Luật di trú của Hoa Kỳ được cho phép một công dân Hoa Kỳ hay một thường trú nhân Hoa Kỳ trên 21 tuổi đứng ra làm đơn bảo lãnh cho thân nhân của mình .

Luật di trú của Hoa Kỳ cho phép một công dân Hoa Kỳ hay một thường trú nhân Hoa Kỳ trên 21 tuổi đứng ra làm đơn bảo lãnh cho thân nhân của mình.Công dân Hoa Kỳ có thể làm đơn bảo lãnh cho vợ chồng, con cái, cha mẹ và anh chị em

Vợ chồng, con cái ( dưới 21 tuổi ) và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ được gọi là Immediate Relatives ( Người thân trực hệ ). Tên viết tắt của diện này là IR. Diện này không bị số lượng giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm .

Trong diện IR này không có Derivative (người đi theo hay còn gọi là người tháp tùng). Do đó, công dân Hoa Kỳ khi nộp đơn bảo lãnh phải nộp đơn riêng biệt cho từng người một.
 


Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở mỹ (Ảnh: minh họa)Điều kiện bảo lãnh cha mẹ định cư ở mỹ ( Ảnh : minh họa )
Công dân Hoa Kỳ cũng hoàn toàn có thể bảo lãnh con cái trên 21 tuổi, con cái đã lập mái ấm gia đình ở mọi lứa tuổi và anh chị em. Diện này không phải diện Người thân trực hệ. Diện này bị số lượng giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm .

Con cái độc thân trên 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ thuộc diện Family First Preference ( Ưu tiên mái ấm gia đình 1 ). Tên viết tắt là F1. Con cái đã lập mái ấm gia đình ở mọi lứa tuổi thuộc diện Family Third Preference ( Ưu tiên mái ấm gia đình 3 ). Tên viết tắt là F3 .

Anh chị em của công dân Hoa Kỳ thuộc diện Family Fourth Preference ( Ưu tiên mái ấm gia đình 4 ). Tên viết tắt là F4 .

Vì diện F1 yên cầu con phải độc thân nên không hề có vợ hay chồng đi theo. Tuy nhiên, diện F1 hoàn toàn có thể có con dưới 21 tuổi đi theo nếu con chưa lập mái ấm gia đình .

Về phần diện F3 và F4 thì vợ hoặc chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi còn độc thân của những người được bảo lãnh theo diện F3 và F4 được đi theo người bảo lãnh chính ( Principal Beneficiary ) .

 

Thường trú nhân Hoa Kỳ hoàn toàn có thể làm đơn bảo lãnh cho vợ chồng, con cái dưới hoặc trên 21 tuổi nhưng phải còn độc thân .

Vợ chồng hoặc con cái dưới 21 tuổi của thường trú nhân Hoa Kỳ thuộc diện Family 2A Preference ( Ưu tiên mái ấm gia đình 2A ). Tên viết tắt là F2A. Thường trú nhân Hoa Kỳ hoàn toàn có thể làm đơn bảo lãnh riêng cho vợ hay chồng của mình và cho mỗi đứa con còn độc thân dưới 21 tuổi của mình. Con cũng hoàn toàn có thể là người đi theo khai trong cùng đơn với người cha hay người mẹ được bảo lãnh .

Con cái độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân Hoa Kỳ thuộc diện Family 2B Preference ( Ưu tiên mái ấm gia đình 2B ). Tên viết tắt là F2B. Diện F2B này không hề có vợ hay chồng. Do đó, diện này không có vợ hay chồng đi theo. Những người được bảo lãnh theo diện F2B không được lập mái ấm gia đình cho đến khi có thẻ xanh hay cho đến khi đặt chân đến nước Mỹ. Tuy nhiên, diện này hoàn toàn có thể có con còn độc thân dưới 21 tuổi đi theo. Đó là trường hợp của những người có con ngoại hôn ví dụ điển hình .

Hai diện F2A và F2B cũng bị số lượng giới hạn bởi chỉ tiêu visa hàng năm giống như những diện Ưu tiên mái ấm gia đình khác .

Trong toàn bộ trường hợp, con cái của những người con còn độc thân dưới 21 tuổi đi theo người được bảo lãnh chính không được đi theo vì không được kể trong đơn bảo lãnh .

Xin chú ý quan tâm là diện Ưu tiên mái ấm gia đình hoàn toàn có thể biến hóa. Khi một người thường trú nhân trở thành công dân, người được bảo lãnh sẽ tự động hóa chuyển diện qua diện Immediate Relative ( Người thân trực hệ ), F1 hay F3 .

 

Khi một người con của thường trú nhân đúng 21 tuổi, người con đó sẽ từ diện F2A trở thành diện F2B và do đó chờ được cấp visa lâu hơn .

Khi một người con của thường trú nhân kết hôn, người con đó sẽ bị khước từ không cho nộp đơn xin visa diện F2A hay F2B nữa vì thường trú nhân chỉ được phép bảo lãnh con còn độc thân .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *