14 câu hỏi thường xuyên về thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm

Thẻ xanh 2 năm, thẻ xanh 10 năm là gì?

Thẻ xanh là 1 loại sách vở xác nhận thực trạng thường trú cho nhà nước Mỹ cấp cho thường trú nhân .
Thẻ xanh được chia thành 2 loại là thẻ xanh 10 năm ( thẻ xanh vĩnh viễn ) và thẻ xanh 2 năm ( thẻ xanh có điều kiện kèm theo ). Thẻ xanh 2 năm thường được cấp cho những hồ sơ diện vợ chồng để thử thách mối quan hệ, nếu như thời hạn kết hôn của 2 vợ chồng ít hơn 2 năm trước khi nhập cư Mỹ. Sau 1 năm 9 tháng, nếu mối quan hệ vợ chồng vẫn được liên tục duy trì thì người được bảo lãnh hoàn toàn có thể nộp đơn I-751 để đổi thẻ xanh 2 năm thành 10 năm .

Thẻ xanh 2 năm

Thẻ xanh 2 năm về Nước Ta được không ?

Thẻ xanh 2 năm cũng tựa như thẻ xanh 10 năm, đều hoàn toàn có thể rời khỏi Mỹ không quá 1 năm. Trong trường hợp bạn cần rời khỏi Mỹ hơn 1 năm thì phải nộp hồ sơ Re-entry Permit trước khi rời khỏi Mỹ. Ngoài ra, có 2 điểm cần quan tâm :

 • Thẻ xanh 2 năm sẽ hết hạn sau 2 năm, bạn cần phải nộp hồ sơ để chuyển thành thẻ xanh 10 năm sau 1 năm 9 tháng (90 ngày trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn)

 • Nếu bạn rời khỏi Mỹ quá 6 tháng, thì thời hạn cư trú của bạn để nộp thi Quốc tịch Mỹ sẽ tính lại từ đầu. Ví dụ : bạn nhập cư vào Mỹ lần đầu vào ngày 01/01/2019 và nhận thẻ xanh 2 năm, thì :
  • Nếu bạn không rời Mỹ quá 6 tháng, đến ngày 01/01/2022 bạn đã đủ điều kiện kèm theo để thi trở thành công dân Mỹ ( được quyền nộp hồ sơ trước đó 90 ngày ) .
  • Nhưng nếu đến ngày 01/01/2020 bạn rời Mỹ và ở đến ngày 01/07/2020 mới quay lại Mỹ ( bạn rời Mỹ quá 6 tháng ), lúc đó hàng loạt thời hạn cư trú ở Mỹ trước đó của bạn sẽ bị hủy bỏ. Phải đến ngày 01/07/2023, bạn mới đủ điều kiện kèm theo để trở thành công dân Mỹ .

Thẻ xanh 2 năm có ly dị được không ?

Mục đích của thẻ xanh 2 năm là để thử thách mối quan hệ vợ chồng của người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Vì vậy, nếu việc li hôn xảy ra trước 2 năm thì người được bảo lãnh sẽ bị mất quyền để quy đổi thẻ xanh 2 năm thành 10 năm .
Tuy nhiên, trong 1 số ít trường hợp đặc biệt quan trọng như nếu người giữ thẻ xanh 2 năm chứng tỏ được rằng mình bị người bảo lãnh bạo hành hoặc người bảo lãnh ngoại tình thì hoàn toàn có thể thuyết phục được USCIS để liên tục duy trì thực trạng thường trú nhân và được đổi thành thẻ xanh 10 năm. Nếu bạn là nữ thì hãy liên hệ những tổ chức triển khai chống bạo hành phụ nữ để được tương hỗ tốt nhất .

 • Cơ quan chính phủ nước nhà : https://www.womenshealth.gov/
 • Tổ chức tư nhân : https://nnedv.org/

Lưu ý là có rất nhiều cơ quan và tổ chức triển khai như vậy ở Mỹ sẵn sàng chuẩn bị giúp sức bạn .

Người bảo lãnh qua đời khi đang có thẻ xanh 2 năm

Nếu người bảo lãnh là qua đời thì người vợ / chồng được bảo lãnh vẫn hoàn toàn có thể tự liên tục làm thủ tục để đổi thành thẻ xanh 10 năm khi đến thời hạn. Tất nhiên là bạn cần phải tìm người bảo trợ kinh tế tài chính khác hoặc tự bảo trợ cho mình nếu như người bảo trợ trước kia là vợ / chồng của bạn vã đã qua đời .
Luật di trú Mỹ được kiểm soát và điều chỉnh theo hướng có lợi cho người được bảo lãnh hơn vào năm 2009, thậm chí còn người vợ / chồng đó chưa qua Mỹ vẫn hoàn toàn có thể tự nộp hồ sơ tiếp cho mình và không bị ràng buộc phải kết hôn trên 2 năm như trước kia .

Thẻ xanh 2 năm có bảo lãnh được không ?

Về nguyên tắc, thẻ xanh 2 năm vẫn có quyền hạn như thẻ xanh 10 năm, chỉ là bị hạn chế về thời hạn, nên gọi là thẻ xanh có điều kiện kèm theo. Vì vậy, người có thẻ xanh 2 năm vẫn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ bảo lãnh được. Tuy nhiên, khoanh vùng phạm vi bảo lãnh của thường trú nhân là không nhiều, ví dụ không hề bảo lãnh được cha mẹ, anh chị em. Cần phải có quốc tịch để bảo lãnh cha mẹ, anh chị em v.v.

Nều chồng cũ hủy hồ sơ bảo lãnh trước đó khi đang có thẻ xanh 2 năm, hoàn toàn có thể lấy chồng và làm thẻ xanh khác không ?

Thẻ xanh 2 năm là để thử thách mối quan hệ của bạn với người vợ / chồng đã mở hồ sơ bảo lãnh trước đó, vì thế, nếu vợ / chồng bạn quyết định hành động hủy hồ sơ bảo lãnh hoặc 2 người li hôn thì thẻ xanh 2 năm sẽ bị hết hiệu lực hiện hành .
Lúc này, nếu bạn muốn có thẻ xanh 2 năm mới với người bảo lãnh khác thì phải quay về Việt nam để nộp hồ sơ bảo lãnh lại từ đầu hoặc bạn hoàn toàn có thể liên tục cư trú tại Mỹ hợp pháp nếu bạn có những hồ sơ bảo lãnh hợp pháp khác, ví dụ điển hình EB3. Lưu ý là nếu bạn không duy trì thực trạng cư trú hợp pháp tại Mỹ mà ở lại quá hạn thì bạn sẽ không hề quay lại Mỹ dù người bảo lãnh mới của bạn có là công dân Mỹ đi nữa .

Thẻ xanh 2 năm có khác gì so với thẻ xanh 10 năm?

Thẻ xanh 2 năm hay 10 năm đều gọi là Permanent residence card, và dùng chung mẫu thẻ, chỉ khác nhau ở thời hạn hết hạn .
Các thông tin cơ bản trên thẻ xanh sẽ gồm có :

thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm đều dùng chung mẫu

Thẻ xanh 10 năm

Khi nào có thẻ xanh 10 năm ?

Nếu bạn được vợ / chồng bảo lãnh và thời hạn kết hôn trên 2 năm trước khi bạn nhập cư Mỹ thì bạn sẽ nhận thẻ xanh 10 năm. Nếu thời hạn kết hôn ít hơn 2 năm thì bạn sẽ chỉ nhận được thẻ xanh 2 năm và 3 tháng trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ để đổi thành thẻ xanh 10 năm. Thẻ xanh 10 năm là vật chứng cho thực trạng thường trú nhân vĩnh viễn của bạn. Bạn hoàn toàn có thể sống ở Mỹ bao lâu cũng được với thẻ xanh 10 năm mà không cần phải vô quốc tịch, miễn là bạn gia hạn thẻ xanh 10 năm trước khi hết hạn là được ( tốt nhất là 3 tháng )
Nếu bạn có thẻ xanh trải qua mối quan hệ ruột thịt như con cháu, cha mẹ, anh chị em thì khi đến Mỹ, bạn sẽ được nhận thẻ xanh 10 năm ngay mà không cần phải thử thách với thẻ xanh 2 năm như những diện vợ chồng .

Khi nào được thi quốc tịch

Với những diện có thẻ xanh trải qua mối quan hệ ruột thì thì sau 5 năm kể từ ngày đến Mỹ, bạn sẽ đủ điều kiện kèm theo để thi quốc tịch. Bạn hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trước đó 90 ngày .
Với những diện vợ chồng hoặc hôn phu / hôn thê thì phức tạp hơn một chút ít tùy thuộc vào mối quan hệ vợ chồng của bạn và thực trạng công dân của người bảo lãnh :

 • Nếu người vợ / chồng bảo lãnh bạn là công dân Mỹ thì bạn sẽ được thi quốc tịch sau 3 năm, thay vì 5 năm .
 • Nếu người vợ / chồng bảo lãnh bạn là thường trú nhân, nhưng sau đó vô quốc tịch, thì thời hạn 3 năm đó sẽ tính từ khi người vợ / chồng của bạn vô quốc tịch .
 • Nếu người vợ / chồng bảo lãnh bạn là công dân Mỹ nhưng quyết định hành động li hôn sau khi bạn có thẻ xanh 10 năm nhưng trước khi bạn vô quốc tịch thì bạn vẫn phải đợi 5 năm như những diện khác, vì luật 3 năm chỉ vận dụng khi vợ chồng sống chung với nhau .
 • Nếu bạn qua Mỹ theo diện Hôn thê, sau đó đăng ký kết hôn và nộp hồ sơ chuyển diện để có thẻ xanh 2 năm thì bạn sẽ được vô quốc tịch sau 3 năm tính từ ngày đơn chuyển diện I-485 được chấp thuận đồng ý .

Đang bảo lãnh vợ hoặc con độc thân bằng thẻ xanh 10 năm, nếu bạn vô quốc tịch Mỹ thì sao ?

Luật di trú Mỹ được cho phép bạn lựa chọn trạng thái có lợi nhất cho hồ sơ của mình. Vì vậy bạn phải tìm hiểu và khám phá thật kỹ trước khi quyết định hành động liên hệ với cơ quan chính phủ Mỹ để nhu yếu chuyển diện .
Nếu bạn bạn lãnh cho vợ / chồng thì thời hạn công dân Mỹ bảo lãnh sẽ ngắn hơn so với thường trú nhân .
Nếu bạn là thường trú nhân và bảo lãnh con độc thân ( diện F2B ) thì khi bạn vô quốc tịch, không nên chuyển diện ngay thành diện Công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân ( diện F1 ), vì thời hạn bảo lãnh diện F1 hiện tại đang lâu hơn F2B khoảng chừng 1 năm. Trường hợp này, bạn được phép giữ lại diện F2B cho hồ sơ bảo lãnh để được lợi hơn về thời hạn chờ đón .

Có thẻ xanh 10 năm thì về Việt Nam được bao lâu?

Thường trú nhân chỉ được phép rời khỏi Mỹ không quá 12 tháng. Nếu bạn dự tính sẽ về lâu hơn thời hạn này thì cần phải nộp hồ sơ Re-entry Permit trước khi rời khỏi Mỹ. Khi đó, bạn được phép rời khỏi Mỹ không quá 24 tháng tính từ ngày bạn được cấp Re-entry Permit. Lưu ý là bạn phải nộp hồ sơ này khi bạn còn đang ở Mỹ, nếu bạn đã về Nước Ta thì không hề nộp hồ sơ Re-entry Permit mà phải quay lại Mỹ để triển khai .
Thêm nữa, nếu bạn rời khỏi Mỹ quá 6 tháng thì thời hạn cư trú tại Mỹ của bạn để chờ thi quốc tịch sẽ bị tính lại từ ngày bạn quay lại Mỹ. Trong 1 số ít trường hợp, bạn rời khỏi Mỹ liên tục mà không có nguyên do chính đáng thì hải quan Mỹ hoàn toàn có thể phủ nhận cho bạn nhập cư trở lại Mỹ với nguyên do bạn không chọn nước Mỹ làm nơi sinh sống .

Chưa có thẻ xanh, có thể về Việt Nam được không?

Với các diện bảo lãnh gia đình và vợ chồng, ngoại trừ diện hôn phu/hôn thê, thì người được bảo lãnh sẽ có tình trạng thường trú nhân ngay khi nhập cảnh Mỹ. Bằng chứng của tình trạng thường trú nhân này được thể hiện ở con dấu Oval đóng bên cạnh Visa định cư của bạn. Dấu Oval này được phép dùng thay thế cho thẻ xanh trong vòng 1 năm. Vì vậy, bạn có thể ra khỏi Mỹ bằng dấu Oval này miễn là không quá 1 năm, tốt nhất là dưới 6 tháng. 

Chưa có thẻ xanh, có thể mở hồ sơ bảo lãnh được không?

Ngoại trừ diện bảo lãnh hôn thê K1, còn những diện bảo lãnh mái ấm gia đình khác thì người được bảo lãnh sẽ có thực trạng thường trú nhân ngay khi nhập cư Mỹ. Khi đó trên Passport của người được bảo lãnh sẽ được đóng dấu Oval, dấu này tương tự với thẻ xanh và có thời hạn 1 năm. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể mở hồ sơ bảo lãnh ngay nếu muốn. Điều này rất có lợi cho những cha mẹ qua Mỹ theo diện anh chị em F4 và người con đi kèm phải ở lại Nước Ta do bị quá tuổi CSPA .
Xem thêm về dấu Oval ở đây

Có thẻ xanh 10 năm do vợ / chồng trước đây bảo lãnh, thì hoàn toàn có thể làm hồ sơ bảo lãnh cho vợ / chồng mới cưới không ?

Được, nếu như bạn đủ dẫn chứng để chứng tỏ rằng mối quan hệ vợ chồng trước kia của bạn là thật, và thời hạn kể từ khi bạn có thẻ xanh là tối thiểu 5 năm .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *