Bảo lãnh diện vợ chồng và diện hôn thê, hôn phu là những hình thức phổ cập của đi Mỹ theo diện kết hôn. Theo số lượng thống kê của Cục lãnh sự thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, năm 2019 có 45.399 hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu nộp vào. Trong đó, có 35.881 Visa kết hôn Mỹ ( Visa K-1 ) được cấp. Tỷ lệ cấp Visa K-1 là 80 % .
Vậy bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng là gì ? Bảo lãnh diện vợ chồng mất bao lâu ? Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu là gì ? Bảo lãnh hôn thê, hôn phu sang Mỹ mất bao lâu ? Chồng có quốc tịch bảo lãnh vợ là diện gì ?
Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi trên .

BẢO LÃNH DIỆN VỢ CHỒNG LÀ GÌ?

Bảo lãnh diện vợ chồng - Đi Mỹ theo diện kết hônBảo lãnh diện vợ chồng - Đi Mỹ theo diện kết hônVợ chồng được bảo lãnh theo diện kết hôn có thể định cư tại Mỹ

Visa CR-1 và Visa IR-1 là 2 loại Visa cấp cho những người vợ hoặc chồng đi Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng. Đây là những loại Visa định cư Mỹ diện vợ chồng. Visa này cấp cho vợ chồng là người nước ngoài của Công dân Mỹ hoặc của Thường trú nhân Mỹ. Những người này mong muốn đến Mỹ sinh sống với Công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân Mỹ đó.

CR” trong từ CR-1 là viết tắt của cư trú có điều kiện (“conditional resident“). CR áp dụng đối với các cặp vợ chồng đã cưới nhau ít hơn 2 năm. Người được bảo lãnh được cấp Visa CR-1 sẽ có Thẻ xanh có điều kiện với thời hạn 2 năm. Sau đó, họ phải gỡ bỏ điều kiện để lấy Thẻ xanh 10 năm. Visa CR-1 giúp bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ.

IR” trong từ IR-1 viết tắt cho thân nhân trực hệ (“immediate relative“). IR áp dụng đối với các cặp vợ chồng đã kết hôn từ 2 năm trở lên. Người được bảo lãnh được cấp Visa IR-1 sẽ có Thẻ xanh 10 năm. Theo đó, họ không phải thực hiện thủ tục gỡ bỏ điều kiện Thẻ xanh. Visa IR-1 cũng giúp bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ.

Điều kiện bảo lãnh diện vợ chồng

Bảo lãnh diện vợ chồng gồm có 3 điều kiện kèm theo cơ bản .
Thứ nhất, Người bảo lãnh là Công dân Mỹ hoặc Thường trú nhân Mỹ và có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Thứ hai, Người bảo lãnh và Người được bảo lãnh đã kết hôn một cách hợp pháp. Nếu chỉ sống chung mà chưa kết hôn thì không được xem là đã kết hôn. Thứ ba, Người bảo lãnh phải chứng tỏ đủ năng lực kinh tế tài chính để triển khai bảo lãnh định cư Mỹ diện vợ chồng .

Thời gian bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng

Thời gian trung bình để bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng là từ 14 đến 18 tháng. Số liệu này được những chuyên viên ước tính trong năm 2019 .
Bảo lãnh diện vợ chồng mất bao lâu phụ thuộc vào vào nhiều yếu tố khác nhau. Điển hình là quốc tịch của Người được bảo lãnh. Một yếu tố khác là quá trình giải quyết và xử lý hồ sơ của cơ quan di trú Mỹ .
Thời gian bảo lãnh vợ chồng đi Mỹ còn nhờ vào những sự kiện không lường trước được. Và yếu tố tiên quyết là tính khá đầy đủ và đúng chuẩn của hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng .

Quy trình bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng

  1. Kiểm tra điều kiện Luật sư kiểm tra việc cung ứng những điều kiện kèm theo của bảo lãnh đi Mỹ diện vợ chồng.
  2. Nộp hồ sơ bảo lãnh

    Luật sư tư vấn, hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sau đó, nộp hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng đi Mỹ đến USCIS. USCIS viết tắt cho “U.S. Citizenship and Immigration Services” tạm dịch là “Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ“.

  3. Phỏng vấn Sau khi USCIS đồng ý chấp thuận, Khách hàng sẽ phỏng vấn định cư Mỹ diện vợ chồng. Nếu đang ở Mỹ thì Người được bảo lãnh hoàn toàn có thể thực thi thủ tục Thay đổi thực trạng.
  4. Visa Visa CR-1 ( để lấy Thẻ xanh 2 năm ) cấp cho những cặp vợ chồng đã kết hôn ít hơn 2 năm. Visa IR-1 ( để lấy Thẻ xanh 10 năm ) cấp cho cặp vợ chồng đã kết hôn từ 2 năm trở lên. Đây là 2 loại Visa định cư Mỹ diện vợ chồng.
  5. Nhập cảnh vào Mỹ Nhập cảnh vào Mỹ. Người định cư Mỹ diện vợ chồng sẽ có Thẻ xanh.
  6. Nộp hồ sơ thay đổi tình trạng Thẻ xanh Nộp hồ sơ biến hóa thực trạng Thẻ xanh nếu được cấp Thẻ xanh 2 năm. Sau đó, Người định cư Mỹ diện vợ chồng sẽ có Thẻ xanh 10 năm.

BẢO LÃNH ĐI MỸ DIỆN HÔN THÊ, HÔN PHU LÀ GÌ?

Bảo lãnh hôn thê - Bảo lãnh hôn phuBảo lãnh hôn thê - Bảo lãnh hôn phuKết hôn là bước quan trọng trong Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu
Khác visa bảo lãnh diện vợ chồng, Visa K-1 là Visa kết hôn Mỹ không định cư. K-1 dành cho hôn thê, hôn phu người quốc tế của Công dân Mỹ. Visa K-1 được cho phép hôn thê, hôn phu của Công dân Mỹ đến Mỹ. Sau đó, họ sẽ kết hôn với Người bảo lãnh là Công dân Mỹ. Việc kết hôn phải diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôn thê, hôn phu nhập cư .
Sau khi đã kết hôn, đương đơn nộp một bộ hồ sơ đến USCIS. Mục đích để kiểm soát và điều chỉnh thực trạng Visa không định cư thành Thường trú nhân có điều kiện kèm theo. Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu sẽ được cấp Thẻ xanh 2 năm .

Lợi ích đặc biệt của Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Visa K-1 giúp hôn thê, hôn phu thưởng thức đời sống tại Mỹ một vài tháng trước khi quyết định hành động kết hôn. Ngoài ra, Visa này còn giúp những cặp đôi bạn trẻ vì một số ít nguyên do nào đó không hề kết hôn ở quốc tế nhưng họ vẫn hoàn toàn có thể kết hôn tại Mỹ. Và hơn hết, Visa K-1 giúp họ định cư Mỹ diện kết hôn .

Điều kiện bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Thứ nhất, Người bảo lãnh phải có quốc tịch Mỹ. Thứ hai, hai bạn trẻ dự tính cưới nhau trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôn thê, hôn phu nhập cư vào Mỹ theo Visa K-1. Thứ ba, việc kết hôn là tự nguyện. Thứ tư, hai bạn trẻ đã gặp mặt ngoài đời tối thiểu một lần trong vòng 2 năm trước khi nộp đơn bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu .
Trong số những điều kiện kèm theo nêu trên, điều kiện kèm theo thứ tư hoàn toàn có thể nhu yếu miễn trừ vì 1 số ít nguyên do đặc biệt quan trọng .

Bảo lãnh hôn thê, hôn phu sang Mỹ mất bao lâu?

Thời gian giải quyết và xử lý trung bình so với hồ sơ nộp theo chương trình bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu là từ 8 đến 10 tháng .
Thời gian giải quyết và xử lý trên cũng nhờ vào vào nhiều yếu tố khác nhau .

Trình tự bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu

Bước 1 : Luật sư kiểm tra việc phân phối những điều kiện kèm theo của bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu .

Bước 2: Luật sư tư vấn, hỗ trợ Khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Sau đó, nộp hồ sơ bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu đến USCIS.

Bước 3 : Sau khi hồ sơ được đồng ý chấp thuận, họ sẽ phỏng vấn đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu. Phỏng vấn đậu, hôn thê, hôn phu sẽ có Visa K-1 với thời hạn 6 tháng. Visa này chỉ cho phép nhập cư vào Mỹ 1 lần .
Bước 4 : Hôn thê, hôn phu thực thi nhập cư vào Mỹ .
Bước 5 : Cặp đôi phải kết hôn trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cư vào Mỹ. Mục đích là để định cư Mỹ diện kết hôn .
Bước 6 : Thay đổi thực trạng của hôn thê, hôn phu. Chuyển từ Visa không định cư thành Thường trú nhân có điều kiện kèm theo. Thẻ xanh 2 năm cấp cho Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu .
Bước 7 : Nộp hồ sơ biến hóa thực trạng Thẻ xanh. Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu sẽ có Thẻ xanh 10 năm .

SỰ KHÁC NHAU GIỮA 2 HÌNH THỨC BẢO LÃNH ĐI MỸ THEO DIỆN KẾT HÔN

Thời gian xử lý

Thời gian xử lý CR-1/IR-1 dài hơn K-1

Đây là điểm khác nhau cơ bản giữa hai diện bảo lãnh trên .
Trong năm 2019, thời hạn giải quyết và xử lý so với hồ sơ lấy Visa bảo lãnh vợ chồng sang Mỹ là từ 14 đến 18 tháng. Thời gian giải quyết và xử lý so với hồ sơ lấy Visa bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu trung bình từ 8 đến 10 tháng .
Như vây, thời hạn giải quyết và xử lý của Visa CR-1 / IR-1 gấp 2 lần so với Visa K-1 .

Nguyên nhân dẫn đến thời gian kéo dài

Sự lê dài trên là bởi lẽ, Visa CR-1 / IR-1 là Visa định cư. Visa này giúp một người hoàn toàn có thể định cư Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng. Do đó, cơ quan giải quyết và xử lý hồ sơ sẽ cần nhiều thời hạn để xem xét trước khi cấp. Đồng thời, việc cấp Thẻ xanh sẽ gồm có trong quy trình tiến độ. Không cần phải nộp hồ sơ riêng không liên quan gì đến nhau để kiểm soát và điều chỉnh thực trạng như Visa K-1 .
trái lại, Visa K-1 là Visa không định cư. Visa K-1 chỉ dành cho việc đi Mỹ theo diện kết hôn thời gian ngắn. Để hoàn toàn có thể ở lại Mỹ lâu hơn thì cần phải nộp đơn để kiểm soát và điều chỉnh sang thực trạng định cư .

Chi phí

Chỉ tính riêng những loại phí nộp cho chính phủ nước nhà Mỹ, hồ sơ CR-1 / IR-1 thường mất khoảng chừng 1.540 USD. Trong khi đó, hồ sơ K-1 thường mất khoảng chừng 2.465 USD. Mức phí này tính từ lúc nộp đơn đến khi có Thẻ xanh .
Theo đó, ngân sách nộp cho cơ quan chính phủ Mỹ để có được Visa CR-1 / IR-1 và Thẻ xanh ít hơn khoảng chừng 1.000 USD so với ngân sách để có được Visa K-1 và Thẻ xanh .
Trên trong thực tiễn, để hoàn thành xong một bộ hồ sơ bảo lãnh diện vợ chồng và bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu còn phát sinh nhiều ngân sách khác. Một số ngân sách hoàn toàn có thể kể đến như : phí Luật sư, phí dịch thuật, công chứng, trích lục hồ sơ, đi lại, v.v. v .

Khả năng làm việc sớm

Bảo lãnh diện vợ chồng có thể làm việc ngay

Ngay khi đến Mỹ trên Visa bảo lãnh diện vợ chồng, Người được bảo lãnh đã có đồng ý chấp thuận Thẻ xanh và thực trạng thường trú. Đồng nghĩa với việc họ hoàn toàn có thể nhận việc làm và đi làm tại Mỹ ngay lập tức .

Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu phải chờ khoảng 8 tháng để có thể làm việc

Hôn thê, hôn phu được bảo lãnh đi Mỹ chỉ hoàn toàn có thể thao tác sau khi đã tổ thức đám cưới. Ngoài ra, họ phải kiểm soát và điều chỉnh thực trạng sang thường trú. Đồng thời, phải có đồng ý chấp thuận được cho phép thao tác .
Các hai bạn trẻ thường mất vài tháng để chuẩn bị sẵn sàng đám cưới. Bên cạnh đó, đồng ý chấp thuận được cho phép thao tác hoàn toàn có thể mất khoảng chừng 6 tháng .
Do đó, hôn thê, hôn phu đi Mỹ theo diện K-1 hoàn toàn có thể phải chờ khoảng chừng 8 tháng để hoàn toàn có thể thao tác tại Mỹ. Thời gian này lâu hơn so với bảo lãnh diện vợ chồng

Trẻ em đi theo cùng hồ sơ

Bảo lãnh diện vợ chồng và bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu đều được cho phép con cháu đi cùng hồ sơ. Tuy nhiên, điều kiện kèm theo về độ tuổi của con là khác nhau .
Bảo lãnh diện vợ chồng được cho phép con chưa kết hôn dưới 21 tuổi đi cùng hồ sơ. Tuổi này tính tại thời gian phỏng vấn. Đồng thời, tại thời gian vợ chồng kết hôn, người con này phải thỏa mãn nhu cầu dưới 18 tuổi .
Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu được cho phép con chưa kết hôn dưới 21 tuổi đi theo cùng hồ sơ bảo lãnh. Tuổi này tính tại thời gian phỏng vấn .

KHÁCH HÀNG THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH

Bảo lãnh diện vợ chồng và Bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu hoàn toàn có thể giúp Khách hàng hiện thực hóa giấc mơ định cư Mỹ của mình. Để đạt được giấc mơ đó, Khách hàng cần sẵn sàng chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ đúng chuẩn và vừa đủ .

Do đó, việc cần có một đơn vị tư vấn
có kinh nghiệm để hỗ trợ và tư vấn giúp cho hồ sơ của bạn được hoàn thiện một
cách tốt nhất là điều rất cần thiết.

DỊCH VỤ CỦA SKT

SKT là một hãng luật quốc tế với đội ngũ Luật sư và nhân viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm tay nghề .
Liên quan đến mảng Di trú nói chung và bảo lãnh đi Mỹ theo diện kết hôn nói riêng, đây là nghành thế mạnh của chúng tôi. Với kinh nghiệm tay nghề và sự chuyên nghiệp của mình, chúng tôi cam kết phân phối những dịch vụ tốt nhất cho Khách hàng .
Để biết thêm về SKT cũng như về chương trình, sung sướng liên hệ với chúng tôi trực tiếp qua website hoặc tại văn phòng SKT Law Việt Nam .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *