IR1 Vợ/Chồng của công dân Mỹ Đã kết hôn với người bảo lãnh trên 2 năm 1-2 năm IR2 Con chung/Con riêng của cuộc hôn nhân trên 2 năm của công dân Mỹ ✔︎ Độc thân
✔ ︎ Dưới 21 tuổi
✔ ︎ Nếu là con riêng thì phải bảo vệ cha / mẹ đăng ký kết hôn với công dân Mỹ trước khi đương đơn tròn 16 tuổi 1-2 năm CR1 Vợ/Chồng của công dân Mỹ Đã kết hôn với người bảo lãnh dưới 2 năm 1.5 – 2.5 năm CR2 Con chung/Con riêng của cuộc hôn nhân dưới 2 năm của công dân Mỹ ✔︎ Độc thân
✔ ︎ Dưới 21 tuổi

✔︎ Nếu là con riêng thì phải đảm bảo cha/mẹ đăng ký kết hôn với công dân Mỹ trước khi đương đơn tròn 16 tuổi

1.5 – 2.5 năm IR5 Cha/ Mẹ ruột hoặc
Cha / Mẹ kế của công dân Mỹ ✔︎ Xác minh được quan hệ cha mẹ ruột với người bảo lãnh
✔ ︎ Nếu là Cha / Mẹ kế phải chứng tỏ được đã kết hôn với Cha hoặc mẹ ruột của người bảo lãnh trước khi người bảo lãnh tròn 16 tuổi 1-2 năm F1 Con ruột hoặc con nuôi độc thân của công dân Mỹ ✔︎ Trên 21 tuổi

✔︎ Hiện đang độc thân

7-8 năm

Lưu ý: Có thể thêm con cái dưới 21 tuổi đi kèm trong hồ sơ này

F2A Vợ/Chồng/Con của Thường trú nhân Mỹ (Có thẻ xanh) ✔︎ Vợ/Chồng có đăng ký kết hôn hợp pháp.
✔ ︎ Con riêng hoặc con chung dưới 21 tuổi ( Nếu là con riêng thì phải bảo vệ cha / mẹ đăng ký kết hôn với Thường Trú Nhân Mỹ trước khi đương đơn tròn 16 tuổi ) 2-3 năm F2B Con độc thân của Thường trú nhân Mỹ (Có thẻ xanh) ✔︎ Hiện đang độc thân

✔︎ Chứng minh được mối quan hệ huyết thống với người bảo lãnh

6-7 năm

Lưu ý: Có thể thêm con cái dưới 21 tuổi đi kèm trong hồ sơ này

F3 Con đã lập gia đình của công dân Mỹ Chứng minh được quan hệ huyết thống giữa đương đơn chính là con ruột của người bảo lãnh là công dân Mỹ 8-12 năm

Lưu ý: Hồ sơ được bao gồm Vợ/Chồng/Con cái đi cùng với đương đơn chính

F4 Anh chị em của công dân Mỹ Chứng minh được quan hệ huyết thống giữa đương đơn chính là anh chị em ruột của người bảo lãnh là công dân Mỹ (Có thể là anh chị em ruột thịt hoặc cùng cha hoặc mẹ) Trên 14 năm K1 Hôn phu/Hôn thê của công dân Mỹ (Đồng giới hoặc khác giới) Chứng minh được mối quan hệ tình cảm với người bảo lãnh là công dân Mỹ 8 tháng – 1.5 năm

Lưu ý: Con riêng của đương đơn K1 có thể được đi kèm trong hồ sơ này với điều kiện độc thân & dưới 21 tuổi (K2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *