Khái niệm bảo lãnh ( Guarantee ) là gì ? Bảo lãnh tiếng Anh là gì ? Chủ thể của bảo lãnh ? Quy định về bảo lãnh theo Bộ Luật dân sự năm ngoái ? Phạm vi bảo lãnh, quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh ?

Hiện nay để bảo vệ được quyền và quyền lợi hợp pháp của những bên và bảo vệ tính pháp lý thì pháp lý nước ta đã lao lý chi tiết cụ thể về những trường hợp mang tính bảo vệ. Và bảo lãnh được xem là hình thức bảo vệ cho những bên và được sử dụng phổ cập lúc bấy giờ đặc biệt quan trọng trong một số ít nghành như ngân hàng nhà nước, mua và bán, cho thuê … Vậy bảo lãnh là gì ? Quy định về bảo lãnh theo Bộ luật dân sự năm ngoái.

Bảo lãnh là gì? Quy định về bảo lãnh theo Bộ luật dân sự 2015

Luật sư tư vấn pháp luật về bảo lãnh theo Bộ luật dân sự: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật dân sự 2015

1. Bảo lãnh là gì?

Theo pháp luật của Bộ luật dân sự năm ngoái thì bảo lãnh được xem là một hình thức bảo vệ khá thông dụng và mang tính rủi ro đáng tiếc thấp. Đồng thời mục tiêu của pháp luật này nhằm mục đích tạo điều kiện kèm theo để triển khai được những việc làm tương quan nhanh gọn. Căn cứ theo Điều 335 của Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật khái niệm bảo lãnh như sau : “ Bảo lãnh là việc người thứ ba ( sau đây gọi là bên bảo lãnh ) cam kết với bên có quyền ( sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh ) sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên có nghĩa vụ và trách nhiệm ( sau đây gọi là bên được bảo lãnh ), nếu khi đến thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên được bảo lãnh không thực thi hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm. ”

Lưu ý: Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Như vậy, hoàn toàn có thể hiểu bảo lãnh là hành vi cam kết của người thứ ba thay cho bên triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với một cá thể hay tổ chức triển khai khác. Theo đó, nếu bên có nghĩa vụ và trách nhiệm đến thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm mà không triển khai hoặc thực thi không đúng thì bên bảo lãnh sẽ phải có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi những nghĩa vụ và trách nhiệm đó theo đúng với cam kết. Bên cạnh đó, pháp lý nước ta cũng được cho phép việc nhiều người cùng bảo lãnh cho một nghĩa vụ và trách nhiệm. Trường hợp này những cá thể phải trực tiếp thực thi việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý bảo lãnh theo những phần độc lập. Bên có quyền hoàn toàn có thể nhu yếu bất kể ai trong số những người bảo lãnh trực tiếp phải triển khai hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm. Khi một người trong số những người bảo lãnh trực tiếp đã triển khai hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền nhu yếu những người bảo lãnh còn lại phải triển khai phần nghĩa vụ và trách nhiệm của họ so với mình .

Xem thêm: Thư bảo lãnh hoàn tạm ứng là gì? Phí và bảo lãnh tạm ứng hợp đồng?

2. Bảo lãnh tiếng Anh là gì?

Bảo lãnh tiếng Anh là: Guarantee

Một số thuật ngữ khác có tương quan :

Sự bảo lãnh Guarantee
Giao dịch Transaction
Phạm vi Scale
Quy định Rules
Cam kết Undertake
Bảo vệ Protect
Liên đới Joint
Trách nhiệm Responsibility

3. Chủ thể của bảo lãnh

Chủ thể bảo lãnh trong trường hợp này khác không có khác nhiều so với cầm đồ và thế chấp ngân hàng. Tuy nhiên, sẽ có những điểm độc lạ đặc trưng là Open thêm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm bên thứ ba đơn cử là bên bảo lãnh. Nếu cầm đồ và thế chấp ngân hàng lựa chọn gia tài là hình thức bảo vệ thì bảo lãnh sẽ được bảo vệ là sự uy tính, sự cam kết triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bảo lãnh.

Thứ nhất, bên bảo lãnh

Bên bảo lãnh hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai. Nếu là cá thể, bên bảo lãnh hoàn toàn có thể gồm có nhiều cá thể. Khi nhiều người cùng bảo lãnh một nghĩa vụ và trách nhiệm thì phải trực tiếp thực thi việc bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có lao lý bảo lãnh theo những phần độc lập. Bên có quyền hoàn toàn có thể nhu yếu bất kỳ ai trong số những người bảo lãnh trực tiếp phải triển khai hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp bên có nghĩa vụ và trách nhiệm không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm, trừ trường hợp những bên thỏa thuận hợp tác mỗi người bảo lãnh chỉ phải thực thi một phần nghĩa vụ và trách nhiệm. Khi một người trong số những người bảo lãnh trực tiếp đã thực thi hàng loạt nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh thì có quyền nhu yếu những người bảo lãnh còn lại phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm của họ so với mình. Khi một trong số nhiều người cùng bảo lãnh trực tiếp được miễn việc thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của mình thì những người khác vẫn phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh của họ.

Thứ hai, bên nhận bảo lãnh

Bên nhận bảo lãnh hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai. Nếu là cá thể, bên nhận bảo lãnh hoàn toàn có thể gồm có nhiều cá thể. Bên nhận bảo lãnh chính là bên có quyền trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên được bão lãnh. Nếu bên nhận bảo lãnh miễn việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm so với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý có pháp luật khác. Khi một trong số những người nhận bảo lãnh trực tiếp miễn cho bên bảo lãnh không phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm so với mình thì bên bảo lãnh vẫn phải thực thi phần nghĩa vụ và trách nhiệm còn lại so với những người nhận bảo lãnh trực tiếp còn lại.

Thứ ba, bên được bảo lãnh

Xem thêm: Bảo lãnh gián tiếp là gì? Bảo lãnh gián tiếp trong ngoại thương

Bên được bảo lãnh hoàn toàn có thể là cá thể hoặc tổ chức triển khai. Nếu là cá thể, bên được bảo lãnh hoàn toàn có thể gồm có nhiều cá thể. Bên được bảo lãnh là bên có nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên được bão lãnh. Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả so với bên bảo lãnh. Các bên sẽ phát sinh mối quan hệ như sau :

 • Bên A và bên B phát sinh quan hệ nghĩa vụ với nhau bằng biện pháp bảo lãnh. Quan hệ giữa bên A và bên C phát sinh mối quan hệ bảo lãnh do thỏa thuận của hai bên. Bên C chỉ thực hiện nghĩa vụ phát sinh với bên B khi bên A không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với bên B trong phạm vi bảo lãnh được quy định trong hợp đồng bảo lãnh.
 • Đây được xem là hành vi liên đới chịu trách nhiệm giữa các bên. Tuy nhiên, việc phát sinh mối quan hệ bảo lãnh giữa hai bên khi các bên có thỏa thuận với nhau và bên bảo lãnh đồng ý bảo lãnh thì mới có hiệu lực. Các bên phải có thỏa thuận với nhau trong hợp đồng để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên nếu phát sinh tranh chấp. Đồng thời việc phát sinh quan hệ bảo lãnh chỉ xuất hiện khi bên nhận bảo lãnh đồng ý đảm bảo bằng hình thức bảo lãnh.

Lưu ý: Bên được bảo lãnh luôn là đối tượng có nghĩa vụ trong quan hệ nghĩa vụ được bảo đảm thực hiện bằng biện pháp bảo lãnh đó. Họ có thể biết hoặc không biết về xác lập quan hệ bảo lãnh để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ của mình nhưng đều phải hoàn trả cho bên bảo lãnh các lợi ích mà bên đó đã thay mình thực hiện với bên kia.

4. Quy định về bảo lãnh theo Bộ Luật dân sự 2015

Thứ nhất, phạm vi bảo lãnh                  

Để bảo vệ mọi hành vi được thực thi theo đúng pháp lý và tránh phát sinh thêm những yếu tố tương quan. Bộ luật dân sự năm ngoái cũng đã lao lý số lượng giới hạn khoanh vùng phạm vi bảo lãnh. Cụ thể như sau :

 • Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh;
 • Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền phạt, tiền bồi thường thiệt hại, lãi trên số tiền chậm trả, trừ trường hợp có thảo thuận khác.
 • Các bên có thể thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
 • Trường hợp nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ phát sinh trong tương lai thì phạm vi bảo lãnh không bao gồm nghĩa vụ phát sinh sau khi người bảo lãnh chết hoặc pháp nhân bảo lãnh chấm dứt tồn tại.

Thứ hai, quan hệ giữa bên bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh

– Trường hợp bên được bảo lãnh không triển khai hoặc triển khai không đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì bên nhận bảo lãnh có quyền nhu yếu bên bảo lãnh phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, trừ trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác bên bảo lãnh chỉ phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có năng lực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm. – Bên nhận bảo lãnh không được nhu yếu bên bảo lãnh triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh khi nghĩa vụ và trách nhiệm chưa đến hạn .

Xem thêm: Bảo lãnh ngân hàng là gì? Qui định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

– Bên bảo lãnh không phải thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh trong trường hợp bên nhận bảo lãnh hoàn toàn có thể bù trừ nghĩa vụ và trách nhiệm với bên được bảo lãnh.

Thứ ba, trách nhiệm dân sự của bảo lãnh             

 • Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó.
 • Trường hợp bên bảo lãnh không thực hiện đúng nghĩa vụ bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh có quyền yêu cầu bên bảo lãnh thanh toán giá trị nghĩa vụ vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Thứ tư, chấm dứt bảo lãnh

Theo lao lý để bảo vệ quyền cũng như quyền lợi của những bên, pháp lý nước ta đã lao lý đơn cử những trường hợp được chấm hết hoạt động giải trí bảo lãnh giữa những bên. Cụ thể sẽ được chấm hết trong những trường hợp sau đây : – Nghĩa vụ được bảo lãnh chấm hết. – Việc bảo lãnh được hủy bỏ hoặc được thay thế sửa chữa bằng giải pháp bảo vệ khác. – Bên bảo lãnh đã triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh. – Theo thỏa thuận hợp tác của những bên .

Xem thêm: Nhóm bảo lãnh phát hành là gì? Đặc điểm và thành phần của nhóm bản lãnh

Thứ năm, mức thù lao

Trong mọi hoạt động giải trí bảo lãnh phần lớn để được bảo vệ tính ngặt nghèo cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi, những bên sẽ lao lý mức thù lao trong hợp đồng bảo lãnh với nhau, đây được xem như một nghĩa vụ và trách nhiệm mà những bên bắt buộc phải tuân thủ. Theo đó, bên bảo lãnh được hưởng thù lao nếu bên bảo lãnh và bên được bảo lãnh có thỏa thuận hợp tác.

Thứ sáu, quyền yêu cầu của bên bảo lãnh và miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Quyền yêu cầu của bên bảo lãnh

Bên bảo lãnh có quyền yêu cầu bên được bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi nghĩa vụ bảo lãnh đã thực hiện, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

 • Trường hợp bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh mà bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo lãnh thì bên được bảo lãnh không phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ trường hợp có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Trường hợp chỉ một trong số nhiều người cùng bảo lãnh liên đới được miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì những người khác vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ.
 • Trường hợp một trong số những người nhận bảo lãnh liên đới miễn cho bên bảo lãnh không phải thực hiện phần nghĩa vụ đối với mình thì bên bảo lãnh vẫn phải thực hiện phần nghĩa vụ còn lại đối với những người nhận bảo lãnh liên đới còn lại.

Như vây, Bộ luật dân sự năm ngoái đã lao lý cụ thể và đơn cử những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như những yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí bảo lãnh, giúp cho những bên dể dàng trong việc quản trị và thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm với nhau. Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về bảo lãnh là gì và lao lý về bảo lãnh theo Bộ luật dân sự năm ngoái. Trường hợp hành khách có vướng mắc xin vui mừng liên hệ để được giải đáp đơn cử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *