Ngày đăng : 17/02/2021, 15 : 34

Ngoài việc tư vấn trực tiếp khi học sinh có nhu cầu, tổ tư vấn tâm lý học đường của nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện, hội thảo chuyên đề ngoại khóa giáo dục sinh sản vị thành viên [r] (1)ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TRƯỜNG THCS CÁT LÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 128 /BC-THCSCL Cát Lái, ngày 25 tháng năm 2020 BÁO CÁO Công tác tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 Căn nghị định số 80/2017/ NĐ- CP, ngày 17 tháng năm 2017 Chính phủ quy định mơi trường Giáo dục an tồn, lành mạnh, thân thiện, phịng chống bạo lực học đường; Thực thơng tư số 31/2017/TT- BGDĐT, ngày 18 tháng 12 năm 2017 Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn thực công tác tư vấn cho học sinh trường phổ thông; Căn vào kế hoạch tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 trường THCS Cát Lái; Trường THCS Cát Lái báo cáo công tác tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 sau; 1 Thực trạng đời sống, tâm lý học sinh: Tân Phú xã vùng sâu mà người dân sống chủ yếu nơng nghiệp, kinh tế khó khăn, đa số làm th kiếm sống, gia đình quan tâm đến việc học em mình, phát triển tâm sinh lý giai đoạn Các em thường gặp khúc mắc học tập, tâm sinh lí, mối quan hệ với thầy cơ, gia đình, bạn bè…nếu khơng điều chỉnh, giải tỏa kịp thời, dễ dẫn đến hậu đáng tiếc nhẹ chán học, bỏ học; nặng trầm cảm, chí tự kỷ, gây hậu nghiêm trọng Bên cạnh học sinh ưu tú khơng học sinh có biểu đáng lo ngại tư tưởng đạo đức, lối sống học tập Do nhận thức non nên số học sinh chưa có ý thức rèn luyện thân Lối sống hưởng thụ số học sinh coi văn minh, đại Chính lối sống ích kỉ học sinh, thiếu quan tâm gia đình người thân tạo cách nhìn nơng cạn nên gặp khó khăn, vướng mắc sống tỉnh táo để tháo gỡ mà nhiều hành động mù quáng Những biểu đời sống tâm lý số học sinh đáng lo ngại Các em chưa mạnh dạn tâm với “người bạn, người thầy” để chia sẻ, giúp em định hướng lĩnh vực sống, giúp em vượt qua khó khăn; giải vướng mắc tâm lý tình bạn, mối quan hệ với người xung quanh 2 Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý học đường: a Thực trạng hoạt động tư vấn tâm lý học đường: Trong năm học vừa qua nhà trường thành lập hội đồng tư vấn học sinh với 20 thành viên đó: (2)Tất các thành viên tổ tư vấn học sinh có trình độ đào tạo chuẩn chuyên môn làm công tác kiêm nhiệm b Nội dung tư vấn: – Giải khó khăn, vướng mắc tình bạn – Những băn khoăn, vướng mắc xung quanh vấn đề ứng xử với cha mẹ, thầy cô, người thân gia đình mong muốn gần gũi, chia sẻ – Học sinh bị nghiện game, bị bạo hành gia đình … – Học sinh có nguy bỏ học, khó khăn học tập Trong lĩnh vực học tập, lứa tuổi học sinh, em ln có tâm trạng băn khoăn, lo lắng, mong muốn giúp đỡ nhiều mặt như: phương pháp học tập, đặc biệt vấn đề tâm lý, tình cảm sâu sắc tế nhị, cách ứng xử với vấn đề phức tạp sống… c Kênh tư vấn: Hoạt động tư vấn qua nhiều kênh: điện thoại, làm việc trực tiếp văn phòng, trao đổi gặp gỡ phụ huynh gia đình, qua giáo viên chủ nhiệm, Tổng Phụ trách Đội d Kết tư vấn: Năm học 2019 – 2020 nhà trường tư vấn cho trường hợp học sinh phụ huynh lĩnh vực sau: Học sinh bỏ học quay lại trường Gia đình có hồn cảnh khó khăn khơng cho học Học sinh khuyết tật khó khăn học tập, học sinh vi phạm nội quy nhà trường Có biện pháp quản lý học sinh việc học chuyên cần qua điện thoại Tư vấn sức khỏe cho Ngoài việc tư vấn trực tiếp học sinh có nhu cầu, tổ tư vấn tâm lý học đường nhà trường tổ chức buổi nói chuyện, hội thảo chuyên đề ngoại khóa giáo dục sinh sản vị thành viên cho tất sinh toàn trường, tạo điều kiện để em đối thoại Thành viên tổ tư vấn giao tiếp thân thiện Phối hợp với Đoàn niên, Đội thiếu niên tổ chức hoạt động ngoại khóa lồng ghép nội dung giáo dục Biễu diễn văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh hữu ích cho học sinh 3 Thuận lợi, khó khăn: a Thuận lợi: Nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường có đủ trình độ chun mơn b Khó khăn: Việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác tư vấn tâm lý học đường chưa đáp ứng yêu cầu số lượng chất lượng Học sinh không chủ động, thường ngại tư vấn tâm lý em có suy nghĩ “tư vấn tâm lý có vấn đề” sợ bí mật riêng tư bị tiết lộ Mỗi gặp cố tâm lý mà cách giải quyết, em thường tự chịu đựng chia sẻ với bạn bè thân khơng thổ lộ với gia đình thầy giáo (3)Nhà trường chưa có giáo viên tư vấn tâm lý chuyên trách, phòng tư vấn tâm lí Do đó, hoạt động tư vấn tâm lý thiếu tính chun nghiệp, thầy lại bận công tác chuyên môn 4 Bài học kinh nghiệm: Lắng nghe em cách chân tình, chăm Dành thời gian để nhận cảm xúc em, chia tâm tư, đồng cảm với học sinh Cùng em thiết lập nội quy gia đình, lớp học cho hoạt động Tạo giới hạn bình tĩnh em vi phạm nội quy Ln giữ cho âm điệu, giọng nói hài hịa tạo bầu khơng khí tơn trọng Tùy theo tình huống, có lúc giọng nói thể quan tâm, phấn khởi, khích lệ, có lúc rõ ràng, kiên quyết, nghiêm khắc 5 Đề xuất giải pháp: – Phòng Giáo dục Đào tạo điều kiện bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên tâm lý học đường để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đủ chất lượng phục vụ hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm – Bố trí Phịng tư vấn tâm lý lịch tạo tâm lý thoải mái, gần gũi cho học sinh đến liên hệ; không dùng chung với phòng khác Nên trang bị số sách, báo mà học sinh ưa thích phịng – Ngồi việc tư vấn riêng học sinh có nhu cầu, Tổ tư vấn tâm lý cần tổ chức buổi nói chuyện, hội thảo để tư vấn chung cho học sinh tạo điều kiện để học sinh đối thoại – Tổ tư vấn cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng khác ngồi nhà trường thấy cần thiết có hỗ trợ đặc biệt – Giáo viên tư vấn hay Tư vấn viên phải thân thiện, khéo léo gợi mở phải giữ bí mật thơng tin mà học sinh tiết lộ Trên báo cáo công tác tư vấn tâm lý học đường năm học 2019 – 2020 trường THCS Cát Lái./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

– Xem thêm –

Xem thêm: BÁO CÁO TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020, BÁO CÁO TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG NĂM HỌC 2019 – 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *