Báo cáo công tác tư vấn học đường cấp trung cơ sở

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.73 KB, 4 trang )

PHÒNG GDĐT THÁP MƯỜI
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Số: /BC-THCS

Thhạnh Lợi, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Căn cứ công văn số 27/KH-SGDĐT ngày 10/4/2015 của Sở GDĐT về việc
Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến “Củng cố và phát huy hiệu quả mô hình tư
vấn tâm lý học đường, Trường THCS Thạnh Lợi báo cáo công tác tư vấn học
đường như sau:
1. Thành lập Tổ tư vấn tâm lý học đường:
– Quyết định thành lập số: 19/THCS, ngày 11 tháng 8 năm 2014 của hiệu
trưởng trường THCS Thạnh Lợi, về việc thành lập tổ tư vấn học đường năm học
2014 – 2015.
– Cơ cấu thành phần gồm: 14 người.
+ 1 Hiệu trưởng.
+ 1 Phó hiệu trưởng.
+ 1 Chủ tịch Công đoàn cơ sở của trường.
+ 1 Tổng phụ trách Đội.
+ 1 Bí thư Chi đoàn trường.
+ 8 Giáo viên chủ nhiệm.
+ 1 Nhân viên y tế.
2. Điều kiện hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường.
– Cơ sở vật chất: Chưa có phòng làm việc riêng, làm việc tạm ở phòng Đoàn
– Đội, có bố trí bàn ghế và một số phương tiện khác cho Tổ tư vấn hoạt động.

– Lực lượng: Cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn trong nhà trường hiện
nay chủ yếu là kiêm nhiệm.
– Năng lực: Hầu hết các thành viên của Tổ tư vấn chưa được đào tạo chuyên
sâu, chưa được tập huấn 1 cách bài bản về chuyên môn, hoặc kỹ năng tư vấn nên
các thành viên thực hiện nhiệm vụ chủ yếu thông qua nghiên cứu các văn bản
pháp quy, các tài liệu có liên quan hoặc bằng kinh nghiệm thực tế trong xã hội.
– Kinh phí: Chưa có quy định cụ thể về chế độ chính sách cho Tổ tư vấn nên
các thành viên thực hiện vì trách nhiệm và nhiệm vụ được phân công.
3. Thực trạng hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường:
(Thành phần tham gia tư vấn, số lượt HS được tư vấn, nội dung tư vấn,
trong đó chú ý báo cáo sâu nội dung tư vấn bạo lực học đường, hình thức tư
vấn, hiệu quả tư vấn, những ưu điểm và hạn chế, kinh phí hoạt động tư vấn…).
Thực trạng về hoạt động tư vấn học đường còn nhiều bất cập, lực lượng tư
vấn kiêm nhiệm, chưa có chuyên môn, chưa có kỷ năng tư vấn, hoạt động chủ
yếu giải quyết mâu thuẩn có thề xãy ra bạo lực học đường, xử lý vi phạm, giải

đáp thắt mắc của phụ huynh học sinh. Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về
phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, bạo lực học đường,
+ Số lượt học sinh được tư vấn: 130.
+ Đối tượng được tư vấn:
Học sinh và phụ huynh học sinh; giáo viên; trong đó chủ yếu là học sinh,
tập trung các đối tượng học sinh cá biệt, gặp khó khăn trong học tập, học sinh
gặp khó khăn về tâm lý, tác nhân gây khó khăn tâm lý cho học sinh, phát triển về
giới tính, khó khăn về chọn lựa con đường học vấn và lập nghiệp, hoặc trong ứng
xử, giao tiếp, …
+ Nội dung tư vấn:
– Hướng nghiệp, chọn nghề, định hướng phân luồng học sinh và thông tin
tuyển sinh;
– Giới tính và quan hệ với bạn khác giới;

– Quan hệ, giao tiếp, ứng xử với gia đình, giáo viên và bạn bè;
– Phương pháp học tập;
– Tham gia các hoạt động xã hội;
– Chăm sóc sức khỏe vị thành niên;
– Các mâu thuẫn có thể xảy ra bạo lực học đường;
+ Phương pháp và quy trình tư vấn:
Đối tượng trình bày nội dung cần tư vấn; người tư vấn phân tích, tìm hiểu
hoàn cảnh và nguyên nhân sự việc, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, chuẩn
mực xã hội và một số ý kiến phản hồi khác (thông tin đa chiều); phân tích đúng
sai, những ích lợi hay có hại, những hậu quả có thể xảy ra và những ảnh hưởng
của vụ việc; trả lời, giải đáp, đưa ra những giải pháp phòng ngừa, khắc phục,
những cách làm, cách giải quyết đúng đắn hoặc những lời khuyên và thông tin để
người được tư vấn có thể tự giải quyết được vấn đề.
+ Hình thức tư vấn:
Tư vấn trực tiếp, gián tiếp, tổ chức hội thảo, tổ chức các cuộc gặp gỡ, các
buổi nói chuyện theo chuyên đề, tư vấn thông qua điện thoại, thư điện tử hoặc tin
nhắn.
+ Hiệu quả tư vấn:
Do Tổ tư vấn chưa có tính chuyên nghiệp nên chất lượng chưa cao, chủ yếu
mới dừng lại ở hình thức tham vấn, tư vấn, giải đáp những thắc mắc, băn khoăn
của học sinh, phụ huynh riêng lẻ chứ chưa trở thành một hoạt động trợ giúp tâm
lý học đường thật sự chuyên nghiệp. Trong quá trình tư vấn tâm lý thường đưa ra
những lời khuyên, lời gợi ý hoặc cung cấp thông tin để hỗ trợ cho học sinh hoặc
phụ huynh cần hỗ trợ, giúp đỡ có thể tự giải quyết được vấn đề.
4. Những thuận lợi và khó khăn:
a. Thuận lợi:

– Hệ thống văn bản Pháp luật khá hoàn chỉnh, quy định cụ thể về phẩm chất
đạo đức, lối sống, những việc nên làm, không nên làm đối với thanh thiếu niên,

nhất là học sinh đây cũng là yếu tố thuận lợi để thực hiện công tác tư vấn.
– Trong thời gian gần đây, Bộ GDĐT có chủ trương tăng cường công tác
giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông, giáo viên có
thể tư vấn học sinh ngay trong các giờ dạy chính khóa và hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp.
– Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng tình của phụ huynh học
sinh và các em học sinh.
– Nhu cầu được tư vấn tâm lý là nhu cầu có thật từ học sinh, vì chính nơi
đây các em có thể được chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ để giải quyết, tháo gỡ những vấn
đề khó khăn, vướng mắc mà bản thân các em không tự giải quyết được.
b. Khó hăn, hạn chế:
– Đội ngũ Tổ tư vấn chưa được đào tạo chuyên sâu về “Tâm lý học” hoặc
“Tâm lý lứa tuổi” và “Kỹ năng tư vấn” nên hiệu quả tư vấn chưa cao.
– Nhiều trường chưa có phòng riêng biệt và các phương tiện truyền thông
cần thiết cho Tổ tư vấn thực hiện nhiệm vụ nên công tác tư vấn cũng gặp nhiều
khó khăn.
– Chưa có chế độ chính sách đối với các thành viên của Tổ tư vấn nên tinh
thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chưa cao.
– Nhiều học sinh vì mặc cảm, lòng tự trọng, hoặc vì sợ bị trả thù nên không
khai báo, hoặc khai báo chưa đúng sự thật, nhiều học sinh không dám nhờ thầy
cô can thiệp, chia sẻ hay giúp đỡ vì sợ lộ bí mật.
– Thời gian làm việc của Tổ tư vấn chưa được nhiều do kiêm nhiệm.
5. Đề xuất và kiến nghị:
Phòng GD&ĐT Tháp Mười tham mưu Sở GD&ĐT phối hợp các Ban
Nganh liên quan tổ chức tập huấn “Kỹ năng tư vấn” cho đội ngũ Tổ tư vấn học
đường các trường trực thuộc để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ tư vấn trong thời
gian tới.
Trên đây là báo cáo công tác tư vấn học đường của trường THCS Thạnh
Lợi/.
Nơi nhận:

– Phòng GDĐT (báo cáo);
– UBND xã……. (thay báo cáo);
– HT và các PHT (để biết);
– Tổ trưởng bộ môn (để biết);
– Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lưu ý: Gửi báo cáo công tác tư vấn học đường về Phòng GDĐT chậm nhất vào
ngày 14/4/2015, gửi qua Email: giang.pgdtm@gmail.com để Phòng GDĐT tổng
hợp báo cáo về Sở GDĐT kịp thời gian.
Xin cảm ơn !

– Lực lượng : Cán bộ, giáo viên làm công tác làm việc tư vấn trong nhà trường hiệnnay đa phần là kiêm nhiệm. – Năng lực : Hầu hết những thành viên của Tổ tư vấn chưa được huấn luyện và đào tạo chuyênsâu, chưa được tập huấn 1 cách chuyên nghiệp và bài bản về trình độ, hoặc kỹ năng và kiến thức tư vấn nêncác thành viên triển khai trách nhiệm hầu hết trải qua nghiên cứu và điều tra những văn bảnpháp quy, những tài liệu có tương quan hoặc bằng kinh nghiệm tay nghề trong thực tiễn trong xã hội. – Kinh phí : Chưa có pháp luật đơn cử về chính sách chủ trương cho Tổ tư vấn nêncác thành viên thực thi vì nghĩa vụ và trách nhiệm và trách nhiệm được phân công. 3. Thực trạng hoạt động giải trí của Tổ tư vấn tâm lý học đường : ( Thành phần tham gia tư vấn, số lượt HS được tư vấn, nội dung tư vấn, trong đó quan tâm báo cáo sâu nội dung tư vấn đấm đá bạo lực học đường, hình thức tưvấn, hiệu suất cao tư vấn, những ưu điểm và hạn chế, kinh phí đầu tư hoạt động giải trí tư vấn … ). Thực trạng về hoạt động giải trí tư vấn học đường còn nhiều chưa ổn, lực lượng tưvấn kiêm nhiệm, chưa có trình độ, chưa có kỷ năng tư vấn, hoạt động giải trí chủyếu xử lý mâu thuẩn có thề xãy ra đấm đá bạo lực học đường, giải quyết và xử lý vi phạm, giảiđáp thắt mắc của cha mẹ học viên. Tổ chức những buổi chuyện trò chuyên đề vềphòng chống những tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường, đấm đá bạo lực học đường, + Số lượt học viên được tư vấn : 130. + Đối tượng được tư vấn : Học sinh và cha mẹ học viên ; giáo viên ; trong đó đa phần là học viên, tập trung chuyên sâu những đối tượng người tiêu dùng học viên riêng biệt, gặp khó khăn vất vả trong học tập, học sinhgặp khó khăn vất vả về tâm lý, tác nhân gây khó khăn vất vả tâm lý cho học viên, tăng trưởng vềgiới tính, khó khăn vất vả về lựa chọn con đường học vấn và lập nghiệp, hoặc trong ứngxử, tiếp xúc, … + Nội dung tư vấn : – Hướng nghiệp, chọn nghề, xu thế phân luồng học viên và thông tintuyển sinh ; – Giới tính và quan hệ với bạn khác giới ; – Quan hệ, tiếp xúc, ứng xử với mái ấm gia đình, giáo viên và bè bạn ; – Phương pháp học tập ; – Tham gia những hoạt động giải trí xã hội ; – Chăm sóc sức khỏe thể chất vị thành niên ; – Các xích míc hoàn toàn có thể xảy ra đấm đá bạo lực học đường ; + Phương pháp và quy trình tiến độ tư vấn : Đối tượng trình diễn nội dung cần tư vấn ; người tư vấn nghiên cứu và phân tích, tìm hiểuhoàn cảnh và nguyên do vấn đề, so sánh với những tiêu chuẩn pháp luật, chuẩnmực xã hội và 1 số ít quan điểm phản hồi khác ( thông tin đa chiều ) ; nghiên cứu và phân tích đúngsai, những ích lợi hay có hại, những hậu quả hoàn toàn có thể xảy ra và những ảnh hưởngcủa vấn đề ; vấn đáp, giải đáp, đưa ra những giải pháp phòng ngừa, khắc phục, những cách làm, cách xử lý đúng đắn hoặc những lời khuyên và thông tin đểngười được tư vấn hoàn toàn có thể tự xử lý được yếu tố. + Hình thức tư vấn : Tư vấn trực tiếp, gián tiếp, tổ chức triển khai hội thảo chiến lược, tổ chức triển khai những cuộc gặp gỡ, cácbuổi chuyện trò theo chuyên đề, tư vấn trải qua điện thoại thông minh, thư điện tử hoặc tinnhắn. + Hiệu quả tư vấn : Do Tổ tư vấn chưa có tính chuyên nghiệp nên chất lượng chưa cao, chủ yếumới dừng lại ở hình thức tham vấn, tư vấn, giải đáp những vướng mắc, băn khoăncủa học viên, cha mẹ riêng không liên quan gì đến nhau chứ chưa trở thành một hoạt động giải trí trợ giúp tâmlý học đường thật sự chuyên nghiệp. Trong quy trình tư vấn tâm lý thường đưa ranhững lời khuyên, lời gợi ý hoặc cung ứng thông tin để tương hỗ cho học viên hoặcphụ huynh cần tương hỗ, trợ giúp hoàn toàn có thể tự xử lý được yếu tố. 4. Những thuận tiện và khó khăn vất vả : a. Thuận lợi : – Hệ thống văn bản Pháp luật khá hoàn hảo, pháp luật đơn cử về phẩm chấtđạo đức, lối sống, những việc nên làm, không nên làm so với thanh thiếu niên, nhất là học viên đây cũng là yếu tố thuận tiện để triển khai công tác làm việc tư vấn. – Trong thời hạn gần đây, Bộ GDĐT có chủ trương tăng cường công tácgiáo dục đạo đức, giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho học viên đại trà phổ thông, giáo viên cóthể tư vấn học viên ngay trong những giờ dạy chính khóa và hoạt động giải trí giáo dụcngoài giờ lên lớp. – Được sự chăm sóc của những cấp chỉ huy, sự đống ý của cha mẹ họcsinh và những em học viên. – Nhu cầu được tư vấn tâm lý là nhu yếu có thật từ học viên, vì chính nơiđây những em hoàn toàn có thể được san sẻ, tương hỗ, trợ giúp để xử lý, tháo gỡ những vấnđề khó khăn vất vả, vướng mắc mà bản thân những em không tự xử lý được. b. Khó hăn, hạn chế : – Đội ngũ Tổ tư vấn chưa được giảng dạy nâng cao về “ Tâm lý học ” hoặc “ Tâm lý lứa tuổi ” và “ Kỹ năng tư vấn ” nên hiệu suất cao tư vấn chưa cao. – Nhiều trường chưa có phòng riêng không liên quan gì đến nhau và những phương tiện đi lại truyền thôngcần thiết cho Tổ tư vấn thực thi trách nhiệm nên công tác làm việc tư vấn cũng gặp nhiềukhó khăn. – Chưa có chính sách chủ trương so với những thành viên của Tổ tư vấn nên tinhthần, nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai trách nhiệm chưa cao. – Nhiều học viên vì mặc cảm, lòng tự trọng, hoặc vì sợ bị trả thù nên khôngkhai báo, hoặc khai báo chưa đúng thực sự, nhiều học viên không dám nhờ thầycô can thiệp, san sẻ hay giúp sức vì sợ lộ bí hiểm. – Thời gian thao tác của Tổ tư vấn chưa được nhiều do kiêm nhiệm. 5. Đề xuất và đề xuất kiến nghị : Phòng GD&ĐT Tháp Mười tham mưu Sở GD&ĐT phối hợp những BanNganh tương quan tổ chức triển khai tập huấn “ Kỹ năng tư vấn ” cho đội ngũ Tổ tư vấn họcđường những trường thường trực để nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí tổ tư vấn trong thờigian tới. Trên đây là báo cáo công tác làm việc tư vấn học đường của trường trung học cơ sở ThạnhLợi /. Nơi nhận : – Phòng GDĐT ( báo cáo ) ; – Ủy Ban Nhân Dân xã … …. ( thay báo cáo ) ; – HT và những PHT ( để biết ) ; – Tổ trưởng bộ môn ( để biết ) ; – Lưu : VT.HIỆU TRƯỞNGLưu ý : Gửi báo cáo công tác làm việc tư vấn học đường về Phòng GDĐT chậm nhất vàongày 14/4/2015, gửi qua E-Mail : giang.pgdtm@gmail.com để Phòng GDĐT tổnghợp báo cáo về Sở GDĐT kịp thời gian. Xin cảm ơn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *