HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN THI QUỐC TỊCH

( Trường hợp là thường trú nhân Hoa Kỳ từ 18 tuổi trở lên )

1. Xác định xem bạn có đủ điều kiện xin nhập tịch hay không?

* Trường hợp thứ nhất :
Nếu bạn có thẻ xanh thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ, bạn phải là thường trú nhân ít nhất 3 năm, vẫn còn đang trong tình trạng kết hôn và sống cùng công dân Mỹ, trong suốt thời gian đó, bạn phải đủ các điều kiện sau:

 • Tổng thời gian ở ngoài Hoa Kỳ không trên 18 tháng
 • Không có chuyến đi nào kéo dài bằng hoặc trên 1 năm
 • Người vợ/chồng này đã là công dân Hoa Kỳ ít nhất 3 năm
 • Có thể đọc viết và nói tiếng anh cơ bản
 • Biết được kiến thức căn bản về lịch sử và quy định của chính phủ Hoa Kỳ.)

huong-dan-nop-don-thi-quoc-tich-ditrumyhuong-dan-nop-don-thi-quoc-tich-ditrumy * Trường hợp thứ 2:
Nếu bạn có thẻ xanh thông qua diện bảo lãnh cha mẹ hoặc bảo lãnh con hoặc bảo lãnh anh chị em hoặc kết hôn với thường trú nhân hay kết hôn với công dân Mỹ mà ly hôn trong vòng 3 năm, bạn phải là thường trú nhân ít nhất 5 năm, trong suốt thời gian đó, bạn phải đủ các điều kiện sau:

 • Tổng thời gian ở ngoài Hoa Kỳ không trên 30 tháng
 • Không có chuyến đi nào kéo dài bằng hoặc trên 1 năm
 • Đã cư trú ở tiểu bang mà bạn nộp đơn xin nhập tịch ít nhất 3 tháng
 • Có thể đọc viết và nói tiếng anh cơ bản
 • Biết được kiến thức căn bản về lịch sử và quy định của chính phủ Hoa Kỳ.)

2. Điền đơn
Bạn cần phải điền mẫu đơn N-400 để xin nhập tịch Hoa Kỳ. Bạn có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi để được hỗ trợ điền đơn hoặc lên trang web

3. Chuẩn bị sách vở nộp kèm theo đơn N-400
– Check hoặc money order tiền phí nộp đơn N-400 là $1,170 + phí lăn tay là $30 = $1,200 (nhớ viết số A ở sau tấm check hoặc money order)
– Bản copy của các giấy tờ sau:

 • 2 mặt thẻ xanh
 •  Giấy đổi tên (nếu có)
 • Nếu xin nhập tịch dựa trên hôn nhân với công dân Mỹ (nộp thêm):
  • Bằng chứng đã là công dân Mỹ được 3 năm (khai sinh, bằng quốc tịch hoặc passport)
  • Bằng chứng mối quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại (giấy khai thuế chung, tài sản chung, con chung…)
  • Giấy kết hôn
  • Giấy li hôn hoặc chứng tử vợ/chồng trước của bạn (nếu có)

4. Đến buổi hẹn lăn tay
Sau khi nộp đơn N-400 và các giấy tờ cần thiết nêu trên, Sở Di Trú sẽ gửi receipt notice cho bạn và sau đó sẽ gửi giấy mời lăn tay. Bạn phải đến buổi hẹn để lăn tay.

huong-dan-nop-don-thi-quoc-tich-b-ditrumyhuong-dan-nop-don-thi-quoc-tich-b-ditrumy 5. Đến buổi hẹn phỏng vấn và thi nhập tịch
– Sau khi lăn tay bạn sẽ nhận được thư mời đi phỏng vấn và kiểm tra kiến thức lịch sử và quy định pháp luật của chính phủ Hoa Kỳ cũng như kiểm tra trình độ tiếng anh căn bản.
– Ngay sau buổi phỏng vấn và kiểm tra, bạn sẽ nhận được giấy thông báo kết quả từ viên chức Sở Di Trú:

 • Granted (chấp thuận)
 • Continued (hồ sơ cần bổ sung giấy tờ hoặc bạn đã rớt bài thi nhập tịch lần đầu, bạn sẽ có thêm 1 cơ hội để thi lại, nếu rớt lần thứ 3 thì phải nộp hồ sơ và lệ phí lại từ đầu)
 • Denied (từ chối, đơn xin nhập tịch của bạn sẽ bị từ chối nếu bạn chưa đủ điều kiện nhập tịch)

– Thông thường thì thời gian từ khi nộp đơn đến khi có thư mời đi phỏng vấn là khoảng 5 đến 9 tháng.

6. Đi tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch

– Sau khi được chấp thuận, bạn sẽ nhận được thư mời tuyên thệ.
– Thư mời tuyên thệ sẽ kèm theo đơn N-445, bạn cần trả lời các câu hỏi trong đơn này và mang theo đến buổi lễ tuyên thệ cùng với thẻ xanh của mình để nộp lại cho viên chức Sở Di Trú.
– Bạn sẽ chưa chính thức là công dân Mỹ nếu bạn chưa tham dự buổi lễ tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI :

Văn phòng Nam Cali:

877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869

Văn phòng San Jose: ( 408 ) 998 – 5555

Văn phòng Sài Gòn: ( 028 ) 3516 – 2118

Nếu bạn có thẻ xanh trải qua việc kết hôn với công dân Mỹ, bạn phải là thường trú nhân tối thiểu, vẫn còn đang trong thực trạng kết hôn và sống cùng công dân Mỹ, trong suốt thời hạn đó, bạn phải đủ những điều kiện kèm theo sau : Nếu bạn có thẻ xanh trải qua diện bảo lãnh cha mẹ hoặc bảo lãnh con hoặc bảo lãnh anh chị em hoặc kết hôn với thường trú nhân hay kết hôn với công dân Mỹ mà ly hôn trong vòng 3 năm, bạn phải là thường trú nhân tối thiểu, trong suốt thời hạn đó, bạn phải đủ những điều kiện kèm theo sau : Bạn cần phải điền mẫu đơn N-400 để xin nhập tịch Hoa Kỳ. Bạn hoàn toàn có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi để được tương hỗ điền đơn hoặc lên trang web www.uscis.gov/citizenship để xem hướng dẫn tự điền đơn. – Check hoặc money order tiền phí nộp đơn N-400 là $ 1,170 + phí lăn tay là USD 30 = $ 1,200 ( nhớ viết số A ở sau tấm check hoặc money order ) – Bản copy của những sách vở sau : Sau khi nộp đơn N-400 và những sách vở thiết yếu nêu trên, Sở Di Trú sẽ gửi receipt notice cho bạn và sau đó sẽ gửi giấy mời lăn tay. Bạn phải đến buổi hẹn để lăn tay. – Sau khi lăn tay bạn sẽ nhận được thư mời đi phỏng vấn và kiểm tra kỹ năng và kiến thức lịch sử dân tộc và pháp luật pháp lý của chính phủ nước nhà Hoa Kỳ cũng như kiểm tra trình độ tiếng anh cơ bản. – Ngay sau buổi phỏng vấn và kiểm tra, bạn sẽ nhận được giấy thông tin hiệu quả từ viên chức Sở Di Trú : – Thông thường thì thời hạn từ khi nộp đơn đến khi có thư mời đi phỏng vấn là khoảng chừng – Sau khi được đồng ý chấp thuận, bạn sẽ nhận được thư mời tuyên thệ. – Thư mời tuyên thệ sẽ kèm theo đơn N-445, bạn cần vấn đáp những câu hỏi trong đơn này và mang theo đến buổi lễ tuyên thệ cùng với thẻ xanh của mình để nộp lại cho viên chức Sở Di Trú. – Bạn sẽ chưa chính thức là công dân Mỹ nếu bạn chưa tham gia buổi lễ tuyên thệ và nhận bằng quốc tịch .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *